GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ BUDOWĄ I REMONTAMI STATKÓW WODNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEMYSŁ OKRĘTOWY to:

gałąź przemysłu zajmująca się budową i remontami statków wodnych (na 16 lit.)PRZEMYSŁ STOCZNIOWY to:

gałąź przemysłu zajmująca się budową i remontami statków wodnych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ BUDOWĄ I REMONTAMI STATKÓW WODNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.923

DZIEŁO SZTUKI, KRYZYS, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, SHONEN-AI, UDAR SŁONECZNY, PLATFUS, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, BIEŻNIK, TOPIELEC, ŻALE, ANAMNEZA, KOŃCÓWKA, FIZYKA SŁOŃCA, ARYJSKOŚĆ, PROGRAM TELEWIZYJNY, OPARY, ZRAZÓWKA, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, UBÓJ, TELEMARK, POTENCJAŁ DZETA, EROZJA ŚNIEŻNA, SPAWĘKI, PLANETARIUM, NEKTARNIK, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, LIŚĆ ŁODYGOWY, PARTIA WŁOSKA, OWADOŻERNE, INTERPOZYCJA, JĘZYK KENTUMOWY, ŚMIERDZĄCE JAJO, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, OPŁATA, DYWERGENCJA, OBRZEŻE, KUCHTA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, PIES, LINIA ŚNIEGU, ŚWIECIDEŁKO, KNEBEL, ŚLIMAK, WYPAŁ, ZANOKCICA CIEMNA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, SUBSKRYPCJA, ZGNIŁY KOMPROMIS, MIODOJAD, PYRA, PUBLIKA, LOTNOŚĆ, KOKTAJL MOŁOTOWA, PŁAWINA, TEREN, RAFA, ERPEG, KASTRAT, HALOGENOWODÓR, CZĘŚĆ, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, KOT, CHOROBA WOLMANA, JĘZYK TAMILSKI, BREAKDANCE, KRUCHOŚĆ, OGNISKO, IMPOSTOR, PRUSACZKA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, ZAKŁADNIK, BAT, EKSPEKTORACJA, PRZEDMIOT, PROKSEMIKA, INDYKATOR, JĄDRO MIGDAŁOWATE, HURYTA, WRZAWA, LOGIKA FORMALNA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, POJEDYNEK, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, HAJS, SIWERT, SUCHORYT, DIALER, PIEKARNIA, TRAWELEBRYTA, WYWALENIE SIĘ, RADIACJA, SYNDROM WILKOŁACZY, OBORA DWORSKA, KONFIRMACJA, BURZYK SZARY, UCZEŃ, KAPOSVAR, OBJĘTOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, NACISKANIE, ARAB, ODWAGA CYWILNA, PEDOSFERA, LODRANIT, KĄPIEL, FREATOFIL, PLUSKWIAKI, POMOCNIK, SYF, ASYMILOWANIE SIĘ, SYNTETYK, DEKORATOR WNĘTRZ, ŁATWOPALNOŚĆ, KWALIFIKACJA PRAWNA, ELEGANCIK, ELIKSIR ŻYCIA, PALATOGRAM, MINOGOKSZTAŁTNE, SKRZELONOGI, IGŁAWA, MUTUALIZM, WŁÓKA, MNIEJSZE ZŁO, CNOTA KARDYNALNA, RUTYNIARZ, DOMOKRĄŻCA, WYWINIĘCIE ORŁA, HUYGENS, BIEGUN, JĘZYK BERBERYJSKI, PANNUS, CEREBROZYD, CYLINDEREK, OPÓR WZNIESIENIA, PALATOGRAFIA, PAŹ ŻEGLARZ, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, SZLAGIER, PĘPEK ŚWIATA, USTAWKA, SOSNA CZERWONA, RAMIENICA OMSZONA, KWAS, SROKOSZ, DAMA DO TOWARZYSTWA, GNOJOWNIK, FUNT GIBRALTARSKI, UŚMIECH, SPOWINOWACONY, ŚRODKOWOŚĆ, SŁUP OŚWIETLENIOWY, TERAPIA STRUKTURALNA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, ZACHOWANIE, MUCHY W NOSIE, PROTEZA, TRASZKA PIRENEJSKA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, DYLETANT, BRODAWKA SUTKOWA, PLEŚŃ, KLEJARZ, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, CIASTO SKALNE, OPÓR, MOTYL DZIENNY, FIZYK, OBIBOK, SOS MORNAY, NASKALNIK, PLATT, ŻUK, TEATR LALEK, HELMINTOLOGIA, WIERSZ LEONIŃSKI, NABOJKA, MISIAK, DOCHÓD WŁASNY, HARD CORE, ŻABA KATOLICKA, PORFIRYNA, CERKIEWSZCZYZNA, REKLAMIARZ, MECHANIKA KONSTRUKCJI, TETRAMER, CUIIACAN, BEGINKI, SŁONIOWATE, ELEKTROLIT, GEOLOGIA ZŁÓŻ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, MECHANIK, SKOCZNIA NARCIARSKA, OBELGA, JĘZYK NAHUATL, ORDYNUS, JAWNOGRZESZNIK, OPRAWKA, POPIELICA, MOHORYCZ, SILNIK GAŹNIKOWY, NIESZLACHECTWO, SYSTEMATYKA, TABU MILCZENIA, OTWORZENIE SERCA, GEOMETRIA RZUTOWA, CUKIER ZŁOŻONY, WODA PO KISIELU, RUMUŃSKI, PALEC BOŻY, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, PRĄD FARADYCZNY, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, ANIMATOR, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, KORPUS, PRZECIEK, WORECZKOWY, WŚCIEKLICE, PAPIER TOALETOWY, KOZIOŁ, REWIZOR, IRRADIACJA, OSTINATO, STOPNIOWALNOŚĆ, GASIWO, CIĄŻA JAJOWODOWA, FILTR BUTTERWORTHA, PARAGAMMACYZM, WSTECZNICTWO, IRREALIZM, RUMBA, WĘŻOWIDŁO, ŻAŁOBA, TAŚMA, PODSYP, WYCZARTEROWANIE, NAKRYCIE GŁOWY, ANARCHIA, KWIAT SIARCZANY, DERMATOGLIFIKA, PAPILOTKA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, PARZYSTOŚĆ, DRYFTER, WSTRZĄS TEKTONICZNY, ODSKOK, EGOCENTRYZM, OPOZYCJONISTKA, TWARDA DUPA, ÓSEMKA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, SYNDROM, SKNERSTWO, KOALESCENCJA, KRYSZNAIZM, ŚWIĘTOKUPCA, DROGI ODDECHOWE, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, MÓWNOŚĆ, SKLEP WARZYWNY, PARCIANKA, RAJTARIA, KOLANÓWKA, OSAD, OBLEGA, SNIFTER, ODRUCH KOLANOWY, SYNANTROPIZACJA, DYSK GALAKTYCZNY, WARSTWA ŚCIERALNA, KRYZYS OTOLITOWY, AFRYKATA, WKŁAD, CZEPNOŚĆ, RZUT KAMIENIEM, WIDOWISKO, SUNDAJCZYK, UPRZEMYSŁOWIENIE, CZAROWNICA, LEWOSKRZYDŁOWY, SKRZYNIA, KAUTOPIREIOFAGIA, OBRAZEK, WICIOKRZEW, POŚCIELÓWA, ZAWŁOKA, EFEKT PRIMAKOFFA, INTERESOWNOŚĆ, MAKI, BICIE CZOŁEM, SUWNICA, STEROWANIE ODPORNE, SZMUGLER, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, HIPOMANIA, SADÓWKA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, ?EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.923 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ BUDOWĄ I REMONTAMI STATKÓW WODNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ BUDOWĄ I REMONTAMI STATKÓW WODNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEMYSŁ OKRĘTOWY gałąź przemysłu zajmująca się budową i remontami statków wodnych (na 16 lit.)
PRZEMYSŁ STOCZNIOWY gałąź przemysłu zajmująca się budową i remontami statków wodnych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEMYSŁ OKRĘTOWY
gałąź przemysłu zajmująca się budową i remontami statków wodnych (na 16 lit.).
PRZEMYSŁ STOCZNIOWY
gałąź przemysłu zajmująca się budową i remontami statków wodnych (na 18 lit.).

Oprócz GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ BUDOWĄ I REMONTAMI STATKÓW WODNYCH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - GAŁĄŹ PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ BUDOWĄ I REMONTAMI STATKÓW WODNYCH. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x