PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA SŁOWACKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁOWACKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka słowackiego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SŁOWACKI

SŁOWACKI to:

język należący do zachodniosłowiańskiej grupy językowej, blisko spokrewniony z językiem czeskim i zbliżony do języka polskiego pod względem gramatyki (na 8 lit.)SŁOWACKI to:

Juliusz Słowacki - poeta polski doby romantyzmu, dramaturg i epistolograf (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA SŁOWACKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.377

SINGIEL, KOSZYKÓWKA ULICZNA, FRYSZERNIA, SZEREG HARMONICZNY, PRÓG WYBORCZY, WĘZEŁ GORDYJSKI, GRUPA RYZYKA, ODPŁYW, RURA GŁOSOWA, IMPOTENCJA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, OSKARŻONY, MASA KAŁOWA, HARTOWNOŚĆ, CŁO WYRÓWNAWCZE, SKNERSTWO, BOREWICZE, NIEPRZYJACIÓŁKA, OLEWKA, KOMIN, NIECHLUJNOŚĆ, HOLOGRAM, GERMANISTKA, SPRĘŻYSTOŚĆ, BURŁAK, DROGA ZBIORCZA, FAKTORYZACJA, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, GORZELNIA ROLNICZA, KREDYT RATALNY, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, PROMINENT, RYKOSZET, UWIĘZIONA, GRUNCIK, WĄTEK, FAB LAB, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, ÓSEMKA, HELING, STOŁP, ŁYKACZ, ŻYŁKA, FREATOFIL, OSKRZELE, WEŁNIAKOWE, MĘTNIAK, CHOROBA ODZWIERZĘCA, TRYBUNAŁ, PANTOGRAF, PRODUKCJA, CERKIEWNY, PŁUCA, GATUNEK KATADROMOWY, SER PARMEŃSKI, PAWĘŻ, ANGLEZOWANIE, PRZYWODZICIEL DŁUGI, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, PM, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, SZATRA, SZPARNICOWATE, DZIAŁ OSOBOWY, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, MARUDA, WIKTYMIZACJA, ŚLIWKA, RZEŚKOŚĆ, PROJEKT UNIJNY, MIESZACZ, URODA, NAKŁADKA, STYMULACJA ODWIERTU, NIEWINNA KREW, MAPNIK CAGLE'A, KLIMAT MONSUNOWY, TABLICA EPITAFIJNA, PASTEL, ARPEGGIO, ZAZDROŚĆ, CHOROBA WERLHOFA, BANIAK, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, PONĘTA, OLEFINA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, SELSKIN, SIŁA SPOKOJU, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, DOKUMENT, ANAGLIF, WODA, CHOROBA KUFSA, MLEKO W PROSZKU, WODA PO KISIELU, KANCONETA, POMYSŁOWOŚĆ, RYNEK KAPITAŁOWY, SZLAM, LAUR, CHWALBA, DZIEWUSZKA, KLEJOWNIA, OLAF, KOMISANT, RYBA, KONSOLA, JAPOŃSKOŚĆ, STRZELNICA, KLAPA, DOPŁATA BEZPOŚREDNIA, KANAŁ, BIOETYK, CIĄGACZ, LICZBA POJEDYNCZA, GROTESKA, NIEWYPARZONA BUZIA, SITWA, BAGAŻOWY, PRZEPOWIADACZ, GWASZ, ROZWÓJ, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, PANNICA, KARNIAK, DETERMINIZM, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, CIĘŻKA DUPA, BALKONIK, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, PRZEJRZYSTKA, OKRĘT DOZOROWY, JĄDRO SOCZEWKOWATE, KONSONANTYZM, MOSKALIK, SZAŁAS, PRÓCHNICZEK, FTYZJATRA, JANE, APARAT SZPARKOWY, ZGIEŁK, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, JARMULKA, SKOK, CHOPIN, ZERO, FLĄDRA, PRZYSPOSOBIENIE, WCIERKA, ALFA-BLOKER, KATASTROFA BUDOWLANA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, APARTAMENT, ROOIBOS, PÓŁŚWIATEK, ODKRYCIE, BOCIAN, ADRES KORESPONDENCYJNY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, LIBERIA, SREBRZENIE, WAMPIRZYCA, POTWIERDZENIE, ŚWIT CYWILNY, PAKOWNOŚĆ, SKLERODERMIA UKŁADOWA, KSIĘŻULKO, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, GAMBIT, POSTĘPACTWO, WAHACZ WZDŁUŻNY, ZALEWA, ALOCHTON, CEREMONIA HERBACIANA, TŁUSZCZ, KISZKA, GRUCZOŁ ŁZOWY, MŁAKA, HERTZ, DYSPOZYTOR, MIŁOŚĆ, ŻUBR KARPACKI, RACHUNEK CAŁKOWY, EPISTOLOGRAFIA, RETZIUS, BOSTON, INSTYTUT, LUSTRO, CHONDRYTY, BUTELKA, NARKOTYK, LESZCZYNA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, KAGANIEC, DŁUGI RÓG, BYTOWNIT, DUUMWIRAT, PRZEDZIAŁ, UNCJA, BRANSOLETA KRZYWICZA, ROCKOWIEC, CANTUS FIRMUS, LEMONIADA, FOREMKA, KORTYNA, KWAS, GARNIZON, QUADCOPTER, URCEUS, USTNIK, DOBYTEK, DEFENSYWA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, RYBACZKA, GAZ BOJOWY, PARASZKA, PREZBITERIUM, PSAMMOFITY, MDK, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, DRABINA, NACJA, ŚPIEW, SUKIENNIK, NACECHOWANIE, PŁAWINA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, MECHANIZM KORBOWY, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, TABLICA, KATOLICYZM, WARTOŚĆ, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, JEZIORO PODLODOWCOWE, TENDENCJA ROZWOJOWA, MARGARYNA, ZAKRĘCANIE, PRZEWRÓSŁO, TESSERA, CHOROBA WENERYCZNA, KSIĘGOWOŚĆ, POZIOM, ATRYBUCJA, SZWEDZKOŚĆ, KRATA DYSTRYBUTYWNA, WEKTOR WAHADŁOWY, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, JEDENASTKA, FRYSZERKA, LB, OGRANICZNIK, RYMARSTWO, SAMOUPROWADZENIE, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, RAKI, KOSZÓWKOWATE, PŁOCHLIWOŚĆ, SZÓSTKA, WIĄZANIE WIELOKROTNE, SPADOCHRONIARZ, SENAT, BIEG ROZSTAWNY, REGUŁA, GZA, TARTYNKA, MBIRA, SPEŁNIENIE, METATEZA, GRAFIKA RASTROWA, PEŁNIA, WYŚCIG SZCZURÓW, LENIUSZEK, LAK, PROCES CHEMICZNY, BROKER UBEZPIECZENIOWY, KOMBINEZON, TEMPO, ADAGIO, WELON, CUKIER WANILIOWY, WALTER SCOTT, ALUMINOGRAFIA, GRZYB, AMPUTACJA, TRANSFORMATORNIA, ŻUK, KOMPENSATOR CIEPLNY, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, POLETKO DOŚWIADCZALNE, TROLL, KRYSZTAŁ MIESZANY, ZWIERZĘTA, ZĘBY NOWORODKOWE, KRAJ, DOPEŁNIENIE, IZBA MORSKA, ?CZUJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA SŁOWACKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA SŁOWACKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁOWACKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka słowackiego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁOWACKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka słowackiego (na 8 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA SŁOWACKIEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA SŁOWACKIEGO. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast