KTOŚ NOWY, ŚWIEŻY W DANEJ DZIAŁALNOŚCI LUB W DANEJ GRUPIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWIEŻAK to:

ktoś nowy, świeży w danej działalności lub w danej grupie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ NOWY, ŚWIEŻY W DANEJ DZIAŁALNOŚCI LUB W DANEJ GRUPIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.568

OBLĘŻENIEC, OPERA, PROPORZEC, SUBKULTURA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, ENDOCENTRYZM, PROMIENNOŚĆ, RAMA, PRZEPOJKA, GENETYKA KLINICZNA, HERBICYD, KURACJA SZOKOWA, LITOŚCIWOŚĆ, KARETKA, KOMBINACJA, IMPERTYNENCKOŚĆ, PAKLON, CZARNA LISTA, CHUDEUSZ, SZLUFKA, SAMPLING, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, ANTYIMPERIALISTA, ZMYWACZ, TRĄBKA SYGNAŁOWA, GRAFOSKOP, ĆWICZENIE, PRÓBA NUKLEARNA, TRACZ DŁUGODZIOBY, PRYMITYWNOŚĆ, KOLONIZATOR, NADZIEMNOŚĆ, TARNOWIANKA, OBSESJA, BOMBER, DIAGNOZA, POZYCJA, SKIPASS, KOMIN PŁACOWY, SINICA, MŁOTKOWY, KUTER, POZYCJA, KODYFIKATORKA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, KASŁANIE, FILAR, KĘS, MELANIZM, KARTA, WYBIEG, NIEWOLNIK, KIELICH, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, OBIEKTYWNOŚĆ, ZGŁĘBNIK, RACJONALNA IGNORANCJA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, POBIAŁKA, TYK, ROM, SOKOLE OKO, ZJAWISKO, WÓZ STRAŻACKI, ATŁAS, MONIZM, ŚWIATŁO ZIELONE, DZIEŁO, UNDEAD, ŻÓŁWIE, EPOLET, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, RYNEK, TROCINÓWKA, PROGNOZA BRANŻOWA, ŚCIANA, KOSMOGONIA, FARA, POCHODNA, DANSKER, MECHANIZM ODPALAJĄCY, KASZKIET, ZAPRAWA, CIĄŻA JAJOWODOWA, WIZA POBYTOWA, ŚWIADECTWO, JĘZYK, JIM, CHIMICHANGA, PUSZKARZ, SIERŻANT, WIDEOMAN, PODWODA, SYMPATYKOMIMETYK, PASEK, PRZEKŁADNIA, BASKINKA, LIEBERMANN, KOEGZYSTENCJA, KASZTANEK, OSPAŁOŚĆ, OMDLENIE, KLIMAKS, ROSZCZENIE ZWROTNE, MIKROKLIMAT, PARADOKS, KOGA, PRZECHÓW, POZYCJA RYGLOWA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, SELSKIN, REALIZM, PALETA, AUTOBUS SZYNOWY, OKREŚLENIE, SZWAGROSTWO, MADŻONG, KRÓLOWA NAUK, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, ZAKRES ZNACZENIOWY, OGNIWO SREBROWE, SYGNAŁÓWKA, RABACIK, KINOTEATR, KARTA WIZYTOWA, CHEKKER, ZARAZA, HIPOREFLEKSJA, TONGA, TREPANACJA, PLACOWY, SZMATA, FARBA KLEJOWA, KONSEKWENTNOŚĆ, WMARSZ, ZNAK NAWIGACYJNY, BIAŁE NOCE, NEKROMANCJA, ZNAKOMITOŚĆ, FANATYK, SZCZEPONOGI, STANDARD EMISYJNY, NAŚLADOWNICTWO, BAZYLEUS, ŚLUZICOWATE, HUCUŁ, PEPSI, CZARNA KARTKA, ARCYDZIEŁO, RPG, SPADOCHRON HAMUJĄCY, OSMYK, ZŁA WIARA, ŁAŃCUCH, ADIUSTACJA, ZNAK, INTERES PRAWNY, WERANDA, DARŃ, REPOZYCJA, SONDAŻ, USIŁOWANIE, PADYSZACH, DEPUTAT WĘGLOWY, ANTURAŻ, DOWN, DŻAGA, MĘŻCZYZNA, BUCZYNA NIŻOWA, SALCESON, KONTYNGENT CELNY, FIRANKA, NIKIELINA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, MANCA, STATUS, WIERTŁO, MOL, MAH JONG, FIZJOGNOMIA, ABAKUS, SCHABOSZCZAK, MIEJSCE PRACY, WEREŻKA, HAK, WIERCIPIĘTKA, REKOMPILACJA, ŁOŻNICZY, ZWARCIE, TEORIA INFORMACJI, KALINA, KINKIET, PULPA, STWARDNIENIE GUZOWATE, BLOCZEK, MISIAK, HEREZJA, PODZIAŁ, TRANSPORTEREK, KTOŚ TRZECI, PELENG, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, TARTINKA, GEMISTA, LUDOBÓJSTWO, DYSZA, ADWOKAT DIABŁA, ZAGRANICZNOŚĆ, TWIERDZENIE SIKORSKIEGO, ŚMIERDZIUCH, RIKSZA, WEZWANIE, MEGAFON, KORA, PRAWOMOCNOŚĆ, PRZEZNACZENIE, KONFRONTACJA, NIEDOROZWÓJ, OWAD, MERZYK OBRZEŻONY, GODZ, MEDIUM, CHÓR, BOCZEK, CŁO WYRÓWNAWCZE, ODCISK PALCA, PERSJARNIA, UPOWAŻNIENIE, FIGHTER, KASZTEL, ZWŁOKI, UMBRA, NIEŚPIESZNOŚĆ, KAPSUŁA POWROTNA, KLUCZ OBCY, WIAROŁOMSTWO, STÓŁ, ZAWÓR, FAKT PRAWNY, LOT CZARTEROWY, RÓG, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, DZIECIAK, ANTIDOTUM, KAPITALNY REMONT, ENUMERACJA, ANIOŁEK CHARLIEGO, MISO, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, BIEG, OSTRA AMUNICJA, FILTRACJA, REWOLTA, ŹREBAK, RESPONDENT, MADAPOLAM, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, CYSTA BAKERA, MIESZEK, BURGER, GRANAT, RESET, JĘZYK URZĘDOWY, PERŁOWIEC, PRZYJEZDNY, WILCZA PASZCZA, KREDYT PAŃSTWOWY, NOTOWANIA, FACHOWIEC, ŻABA LEOPARDOWA, MIEDZIONIKIEL, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, STREFA RYFTU, WKLĘSEK, NIECKA BASENOWA, BAJADERA, MONITOR, ZNACZENIE, SZKUTNICTWO, TYMPANON, ADRES, KLUCZ, RZEŹBA, WIOSŁO, KOŁPAK, ŁAJDUS, INTROMISJA, KONKURS, DEFICYT, SZTUCZNE SERCE, GAJA, KOSZ, KARMNIK, INDEKSACJA, ŻÓŁTODZIÓB, PUNKT SPUSTOWY, LEPIARKOWATE, ?ZNAK IDENTYFIKACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.568 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ NOWY, ŚWIEŻY W DANEJ DZIAŁALNOŚCI LUB W DANEJ GRUPIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ NOWY, ŚWIEŻY W DANEJ DZIAŁALNOŚCI LUB W DANEJ GRUPIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWIEŻAK ktoś nowy, świeży w danej działalności lub w danej grupie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWIEŻAK
ktoś nowy, świeży w danej działalności lub w danej grupie (na 7 lit.).

Oprócz KTOŚ NOWY, ŚWIEŻY W DANEJ DZIAŁALNOŚCI LUB W DANEJ GRUPIE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KTOŚ NOWY, ŚWIEŻY W DANEJ DZIAŁALNOŚCI LUB W DANEJ GRUPIE. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x