Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KTOŚ NOWY, ŚWIEŻY W DANEJ DZIAŁALNOŚCI LUB W DANEJ GRUPIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWIEŻAK to:

ktoś nowy, świeży w danej działalności lub w danej grupie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ NOWY, ŚWIEŻY W DANEJ DZIAŁALNOŚCI LUB W DANEJ GRUPIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.925

DYKTATURA, PAŁĄCZEK, HYBRYDA, ZDANIE, STATUS MATERIALNY, DRIBLING, SER EDAMSKI, KONSYGNATARIUSZ, INTUICYJNOŚĆ, ROZRZUTNIK, REGIMENTARZ, SKRÓT, SZYNA, OSIEMNASTKA, WOJNA CELNA, REFERENDUM LOKALNE, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, ABOLICJONISTKA, AWIZO, SZPATUŁKA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, PIKSEL, CHOROBOWOŚĆ, STYL KOLONIALNY, MIEJSCE ŚWIĘTE, HEBRAJSKI, INFOMAT, ŚRODOWISKO, DROBNICA, SUKA, NIEUPRZEJMOŚĆ, DYSKONTO, UNDEAD, PRZECHÓW, MARUDER, FORMACJA, AGAMA PERSKA, MINUCJA, JAKOŚĆ ŻYCIA, REFORMATOR, DYSKRETKA, BILANS KSIĘGOWY, BERLACZ, KLUZA, KANONIK, KUKUŁCZE JAJO, KOPIA, ANAMNEZA, STOWARZYSZENIE, OBUSTRONNOŚĆ, KONCHYLIOLOGIA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, UDRĘCZENIE, DYSTANS, CEREMONIAŁ, DYFUZOR, N-GRAM, NEUROTRANSMITER, MOSTEK, DRUK, PROFESJA, WYSTARCZALNOŚĆ, SERWETECZKA, ODSUWACZ, MADZIARKA, SAMOPAŁ, NABRZEŻE, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, CZOŁÓWKA, ASYNCHRONIZM, CHLOASMA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, PROWINCJA, NERW, DEPORTACJA, ZDROJEK POSPOLITY, ZBLIŻENIE, IZOLACJA, LIGAND, PASIBRZUCH, NULLIPARA, FAUL, POLEWKA, SZTUKA LUDOWA, FRANCUSKOŚĆ, DRABINA, ROTUŁA, DRĘTWOTA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, TROJACZEK, EMIGRACJA, FINISZ, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, LOKATOR, CHEDDAR, FASOWANIE, KARP BEZŁUSKI, PRZEPAŚĆ, ASESOR KOLEGIALNY, POMIESZANY, DZ, AVIZO, DENATURACJA BIAŁKA, OTWÓR WYLOTOWY, GLOSA, OBSADA, UKRAIŃSKI, DUMPING, MAKARONIARZ, KONTRASYGNATURA, ANDANTINO, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, PRZEWOŹNIK, ORŁORYB, IZBA, PLAMISTOŚĆ, TAUTOLOGICZNOŚĆ, PAJAC, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, SCHABOSZCZAK, KOTLET, KOMISUROTOMIA, SROGOŚĆ, SYSTEM, MELDUNEK, GOLEC, CIĘŻKI SPRZĘT, LEŃ, TRIO, DRŻĄCZKA, NOODLE, ŚWIATŁO POSTOJOWE, NIEZDARSTWO, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, NIETOPERZ, LABIRYNT, FANTAZJA, SYGNAŁ, SZCZODROŚĆ, TRANSKRYPCJA, OKUCIE, OPĘTANIE, OGRÓDEK, SPEKTROSKOPIA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, BASTEJA, KRÓLOWA RENET, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, PARÓWKA, STATYWIK, TRUP, ALIANT ZACHODNI, RUCHY DIKTYOGENICZNE, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, ZMIANA PATOLOGICZNA, PORCJA, WYWÓZKA, BIAŁA BIERKA, DIATRYBA, MIELIZNA, ORGANIZM, GRZEBIEŃ, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, ANTYRELIGIA, OGRANICZNIK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, PUNKT, KOMANCZ, PŁOZA, ROZWOLNIENIE, JĘZYK POMOCNICZY, PIĘCIOZŁOTÓWKA, TYGRYSIE OKO, UKŁAD PLANETARNY, KRWIŚCIĄG, WĄTROBIANKA, LAJKRA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, KRA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, FIRMÓWKA, DZIKA KARTA, ŻABKA, ATŁAS, SANDAŁY, EFEKT STYKU, GRZYBNIA, GLAZURA, PÓŁZAWODOWIEC, ELOPSOPODOBNE, PRYMITYW, KISZKA PASZTETOWA, FIGURA, BARWNIK SPOŻYWCZY, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PANIER, CIĘGI, DEKORUM, HIPERWENTYLACJA, SILNIK INDUKCYJNY, SZORY, DYKTATORSTWO, ROZPAD, BELWEDER, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, KĘS, SPRZĘCIOR, SHITSTORM, PRZEDROŚLE, JASZCZURECZKA, ŻYŁKA, OJCIEC CHRZESTNY, ETERIA, PREFEKT APOSTOLSKI, PASTA, UCIOS, ZBYTNIK, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, KRYJÓWKA, ELASTOMER, KAMIKADZE, GERMANIZACJA, BARETKA, RUMUNKA, ODCISK PALCA, PARCH, PIEPRZÓWKA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, MUTACJA GENOWA, SZTUKA, KOTLARNIA, BENTAL, SPODENKI, KADRA, SZWEDZKOŚĆ, ŻÓŁWIE, MĘTNIAK, WYDZIELINA, DANE, ŁOŻYSKO TOCZNE, SZRAF, BIELIZNA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, KONTRABANDA, DOROBKOWICZ, MIKROMACIERZ DNA, BRYKLA, DETERMINIZM GEOGRAFICZNY, KREOL, GALERIA, KAPITAŁ WŁASNY, LICENCJA PRAWNICZA, MÓŻDŻEK, GRUPA ARYLOWA, WIERNOŚĆ, KUSAK, KEFIR, PYSZCZEK, ZAPRAWA, KANCONETTA, OPONA, ENDOPROTEZA, OKRUCH SKALNY, ZABUDOWANIE, STOPA NARZUTU, ZBROJOWNIA, KOMUNIKATOR, LAWATARZ, ASYSTENCJA, ZAGŁÓWEK, PASJA, SONDA, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, SYFON, SŁUŻBA, KLIRING, SZKODNIK, KOD GENETYCZNY, KOSZARKA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, GRZYB NADRZEWNY, BEŁT, MALUNEK, TEOLOGIA APOFATYCZNA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, PANEL ADMINISTRACYJNY, PISMO URZĘDOWE, MAJKA, ZNAK LEGITYMACYJNY, WYCINEK, BERBEĆ, TYP DZIKI, TENDENCJA ROZWOJOWA, CIOS, IMMUNIZACJA CZYNNA, KALIBRACJA, SOLIDARNOŚĆ, IDENTYFIKACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.925 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ktoś nowy, świeży w danej działalności lub w danej grupie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ NOWY, ŚWIEŻY W DANEJ DZIAŁALNOŚCI LUB W DANEJ GRUPIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
świeżak, ktoś nowy, świeży w danej działalności lub w danej grupie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWIEŻAK
ktoś nowy, świeży w danej działalności lub w danej grupie (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x