KTOŚ BARDZO CENNY, WAŻNY, BEZ KOGO BYŁOBY DUŻO TRUDNIEJ I GORZEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKARB to:

ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKARB

SKARB to:

rzecz lub grupa rzeczy bardzo cennych pod względem materialnym (na 5 lit.)SKARB to:

ktoś kochany, najważniejszy pod względem emocjonalnym (na 5 lit.)SKARB to:

przedmiot, który ma wartość sentymentalną, choć niekoniecznie materialną (na 5 lit.)SKARB to:

majątek państwa, finanse przeznaczone na wydatki państwa (na 5 lit.)SKARB to:

talary znalezione w ziemi (na 5 lit.)SKARB to:

państwa lub piratów (na 5 lit.)SKARB to:

cenne znalezisko (na 5 lit.)SKARB to:

coś cennego, o dużej wartości (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ BARDZO CENNY, WAŻNY, BEZ KOGO BYŁOBY DUŻO TRUDNIEJ I GORZEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.142

SALAMANDRA WALTLA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, GATUNEK ANHOLOCYKLICZNY, KOLEGA PO FACHU, PIEPRZ KAJEŃSKI, MIKROURZĄDZENIE, MITRA, CUD, PYSZNOŚCI, KSIĄŻĄTKO, SOWIZDRZALSTWO, DRAPACZ CHMUR, STERLET, INTEGRALNOŚĆ, MATUZALEM, GRZYBEK GORZKI, ANONIMAT, MSZYCE, OBIJACZ, LUDEK, IRGA POMARSZCZONA, ZUPA NA GWOŹDZIU, BEZ APTECZNY, BAJKA, ANTONÓWKA ZWYKŁA, NIEOBLICZALNOŚĆ, DRAPACZ, CHODZĄCY TRUP, LIPSK, RAMOTA, NEKTARYNKA, SZAŁAS, BOGATY, MONOPTERES, PRZEKAZIOR, SPIĘCIE, SOLO, KONIK, FACH, SPRAWA, CHLAPANIE JĘZOREM, KUBEK BEZ UCHA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, AFAM, CIAPA, SZKARADZIEŃSTWO, KADŁUB, JAWNOGRZESZNIK, PYCHOTKA, PIŁA, WOLTYŻER, WYJĄTEK, NARRACJA KRONIKARSKA, NIJAKOŚĆ, ZEZNANIE, KAMUFLET, PRZECHOWANIE, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, TURYSTYKA SEKSUALNA, OSZOŁOM, SERDAK, SKALISKO, MASZKARA, GASTROFAZA, DUSZA WOŁOWA, NIEŻYWOŚĆ, BEZIDEOWOŚĆ, CARAVANING, PODATEK, RYSAK, ZACIĘTOŚĆ, ALFA I OMEGA, PRZYJACIEL DOMU, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WIERCIPIĘTKA, WĘGIEL KAMIENNY, PRZYCZYNKARZ, OCZKO, PATYK, PÓŁCZŁOWIEK, MULTIPLET WIDMOWY, PROMIENNIK, BEZNADZIEJA, NIEBIELISTKA TRWAŁA, PRZELĘKNIENIE, BARRAKUDA, POŁOWICA, CZARNA KAWA, HASZTAG, ZEPSUTOŚĆ, KAWA ROZPUSZCZALNA, ROZTROPEK, PRZEWLEKŁOŚĆ, POWIEŚCIDŁO, ADRES, SPRZĘG, NIENAGANNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, REOSTAT, TARADAJKA, FOTOGRAFIKA, KLUSKA, TRZY GROSZE, TOLERASTA, CIASTO, GAMONIOWATOŚĆ, CIEKAWIEC, BEZSIŁA, SWERCJA TRWAŁA, NIESTANOWCZOŚĆ, OLBRZYM, RYJEC, OMŁOT, WYŻ, POJAZD NIEMECHANICZNY, NOTABL, BUTELKA KLEINA, NIESPIESZNOŚĆ, ETAT, KRZESANY, PÓŁTRUP, SZATAN, DROBIAŻDŻEK, ZNAJDA, ULUBIENIEC, WŁADCZOŚĆ, TEMA, SKOCZNIA NORMALNA, MELIKA, ANIOŁ, CHRZEST PRAGNIENIA, OŚLIK, NIEWIERNOŚĆ, GORĄCO, ZAJOB, ZUCH, CEREMONIA, MECH JAWAJSKI, ANTYCYPACJA, SPECJACJA FILETYCZNA, NERWICOWOŚĆ, VUNG TAU, ASSAB, ZACHOWAWCZOŚĆ, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, ŁOPATA, CZŁOWIEK MAŁO WAŻNY, TRYSKAWKA, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, SKUNKS, NIEKOMPETENTNOŚĆ, KORZENIE, NIEBOSKIE STWORZENIE, GEKON PASKOWANY, KLESZCZOTKI, PROTEGOWANY, EKSLIBRYS, WASĄG, BAKAR, PAMPUCH, MAKRAMA, FART, CZEK BEZ POKRYCIA, OBRAŹNIK, OSŁUPIENIE, PRZEŁOM, FLETY, GNUŚNOŚĆ, TRUP, KLOWN, SKARBEK, SUPERPANCERNIK, ŻAGIEW MODRA, USTONOGIE, OSTOJA, BEZ, AORYST ASYGMATYCZNY, TARATAJKA, SZKARADZIEJSTWO, PROCESOWICZ, PASIBRZUCH, DOMNIEMANIE, MARNOTRAWSTWO, DRIBLER, KONFISKATA, NEPOTYSTA, OLEJEK HASZYSZOWY, NIESPORCZAK, WYJCE, PATRONKA, BERET, ODKRYWANIE DUSZY, BIDAKA, ZDZIADZIENIE, KRÓTKODZIOBEK, CZARNE PODNIEBIENIE, KLASKACZ, JUSUFIJA, RAUT, KUPA, OBŻARTUCH, OSZUKANY, ŁEPAK, LEJEK, PRZYNĘTA, SWOJAK, DOLAR, PRYMAT, UKORONOWANIE, MDŁOŚĆ, OŚWIECICIEL, ROSŁOŚĆ, BEZDOTYKOWIEC, WIĄZACZ, MĘŻCZYZNA, OSTRIA, OCZKO W GŁOWIE, STAL DAMASCEŃSKA, SUPERMAN, HUNCWOT, ZŁOTO, BAROMETR, SKUTECZNOŚĆ, TRANSLACJA, PONGE, SKARGA, BALON, SZYBOWIEC, ŚLEDZIOWATE, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, PRZECHÓW, KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJKA, SEREK OŁOMUNIECKI, WAR, MIEJSCE PRACY, SMOLUCH, OBCY, MAŁOSTKOWOŚĆ, LORISY, BUCHTA, STRÓJ ADAMOWY, GOŚCINIEC, DRAGA, TOCZEK, TROLLKONTO, ŚWINTUCH, MARUDERSTWO, CHLAPANIE JĘZYKIEM, KOŁA, WAŁACH, SKARBEK, ŻAŁOSNOŚĆ, TRUJDUPA, SMOK, PIGMEJ, KOPALINA SKALNA, BENTAL, NACISKANIE, TAMPERE, MASŁO, CIĘŻAR WŁASNY, DONOSICIEL, WIECZNE NIEODDANIE, BASKIJKA, GATUNEK AGAMICZNY, BASKIJKA, ROZTERKA, MAGNEZJA, SMACZNOŚCI, ŻYWY TRUP, HIPERINFLACJA, LODI, ORZEŁ, CIUTKA, SŁODYCZ, DZIECINNOŚĆ, RELACJA SYMETRYCZNA, GAPOWICZKA, GALOPKA, TUMAN, ŻYWIEC, PESO, ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI, KLEJNOTY KORONNE, WZORZEC UMOWNY, BURNUS, ŚLICZNOŚĆ, ZNAJOMOŚĆ, CLEVELAND BAY, CZARA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, WYPAŁ, NATURA, CHODZĄCY SZKIELET, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, ARYJSKOŚĆ, RELIKT, POSEŁ, ?TRANSPOZYCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.142 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ BARDZO CENNY, WAŻNY, BEZ KOGO BYŁOBY DUŻO TRUDNIEJ I GORZEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ BARDZO CENNY, WAŻNY, BEZ KOGO BYŁOBY DUŻO TRUDNIEJ I GORZEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKARB ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKARB
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej (na 5 lit.).

Oprócz KTOŚ BARDZO CENNY, WAŻNY, BEZ KOGO BYŁOBY DUŻO TRUDNIEJ I GORZEJ sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - KTOŚ BARDZO CENNY, WAŻNY, BEZ KOGO BYŁOBY DUŻO TRUDNIEJ I GORZEJ. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x