PRASŁOWIAŃSKA PÓŁSAMOGŁOSKA PÓŁWYSOKA PRZEDNIA, KTÓREJ BARWA PRZYPOMINAŁA BARDZO KRÓTKO WYMÓWIONE I - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JER MIĘKKI to:

prasłowiańska półsamogłoska półwysoka przednia, której barwa przypominała bardzo krótko wymówione i (na 9 lit.)JER PRZEDNI to:

prasłowiańska półsamogłoska półwysoka przednia, której barwa przypominała bardzo krótko wymówione i (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRASŁOWIAŃSKA PÓŁSAMOGŁOSKA PÓŁWYSOKA PRZEDNIA, KTÓREJ BARWA PRZYPOMINAŁA BARDZO KRÓTKO WYMÓWIONE I". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.714

ROŚLINA BULWIASTA, INFLACJA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, OSA, GRAFIKA WEKTOROWA, ORIBI, MRÓWKA, DOBITNOŚĆ, MAPA HIPSOMETRYCZNA, USTONOGIE, KAGU, ANTYKLINA FAŁSZYWA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, ZASTRZYK, PACHISI, STAL DAMASCEŃSKA, FOKSTROT, ANONIM, BEZPOWROTNOŚĆ, KARTA KREDYTOWA, MŁOT, SZYPUŁKA, ZAMROŻONE ZOO, KUMOTER, PATATAJKA, MGŁAWICA, COLESLAW, CHAMEOFIT, MORA, ZBROJA BIAŁA, PŁASZCZ, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, CHOROBA DUHRINGA, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, MINIMALIZM, CAMEMBERT, PATRONKA, MUŁOWCOWATE, SZKŁO KWARCOWE, MIETLORZ, GARNA, MINISIATKÓWKA, BROŃ ATOMOWA, PARY TANECZNE, KUSICIEL, ZADYCHRA POSPOLITA, KWIAT SIARCZANY, GORGONZOLA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, ORTOWODÓR, GROMADA, ILOCZYN WEKTOROWY, OKRUSZEK, KOCIE OKO, GLINOKRZEMIAN, PUZON, S.Y, FUTURE, AFAZJA AMNESTYCZNA, PROFESJONALISTA, KOLUMNA AMUNICYJNA, KROPLA, LAWETA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, MARNOŚĆ, BIBUŁA, KUJON, KÓŁKO, REPUBLIKA PREZYDENCKA, ŁOPATA, CZERWONA STREFA, KARUZEL, START MASOWY, NERWICA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, AL SECCO, BARWA OCHRONNA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, PODDAŃCZOŚĆ, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, DRZEWORYTNIA, ZAPALENIEC, KONOTACJA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, ZDRADA, SNICKERS, SILNIK INDUKCYJNY, BYLICA SKALNA, KRAN, PROTEST SONG, CIEKAWSKI, MIARA, KRÓTKODZIOBEK, BATYST, GENIUSZEK, ROZCIEŃCZALNIK, STÓJKA, TEMPERATURA NÉELA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, SPIEKOTA, GRAFITYZACJA, MEGAFON, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, TAKIFUGU, DWA OGNIE, GRZEBUŁA, DRAPACZ CHMUR, WOLNY OBSZAR CELNY, POLE MAGNETYCZNE, UKROP, LINIA PODSTAWOWA, KONTYNGENT TARYFOWY, KRASNAL, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, TEMPERATURA MROZU, KASTANIETY, MAPA GEOLOGICZNA, GIĘCIE, SSAK ŁOŻYSKOWY, DŹWIĘCZNOŚĆ, MACIERZ SCHODKOWA, TOR, MIKST, KRETYN, UNIWERSYTET, AKCJA NA OKAZICIELA, PODŁOŚĆ, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, MŁOT, SZKARADZTWO, DOSADNOŚĆ, STANOWISKO PRACY, ZGROMADZENIE, CHRYSTIANIA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, DŁUGOSZOWATE, HACKER, STOSINA, WIELKODUSZNOŚĆ, ORZEŁ, PRELUDIUM, OCHRONA REZERWATOWA, ZESPÓŁ KARTAGENERA, ROMADUR, BENZYNÓWKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, NAWAŁNICA, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, SŁUGA BOŻA, LIOTARD, SZKARADNOŚĆ, KATASTROFICZNOŚĆ, WYBIEG, OŚ LICZBOWA, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, BOWLS, WĄTPLIWOŚĆ, RZEŹ, REWOLUCJA, ZWARCIE, TEMPERATURA ROSY, REAKCJA OSCYLACYJNA, GROM, LABIRYNT, ULEPEK, THRILLER, MAK NISKOMORFINOWY, NERWICA WEGETATYWNA, KREWETKA, CZUWAK AKTYWNY, ORZEŁ, OLBRZYM, WICHURA, JĘZYKI URALSKIE, GÓWNOZJADZTWO, ŁAPA, DZIENNIK ODBIORCZY, START ZATRZYMANY, NICIEŃ, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, BIEG PŁOTKARSKI, KASZANKA, LINIJKA, POLITYKA DYSKONTOWA, POGROBOWIEC, MUTACJA GENOWA, OKUPOWANIE, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, HIPOTEZA HANDICAPU, ŁUSZCZKA, SOKOLE OKO, MASA KAJMAKOWA, NÓW, CZARNY LUD, BRUTALNOŚĆ, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, BOA CZARNOBRZUCHY, WYPAŁ, REP, IRREALIZM, KISZKA, KOŚĆ SKOKOWA, CEPELIADA, CHŁOPIEC DO BICIA, ŚLEPY ZAUŁEK, LOTERIA FANTOWA, MINIATURKA, ROZLEGŁOŚĆ, OWCZA WEŁNA, CIĘGI, ISKRA, ZAKRĘT, JASTRZĘBIE OKO, BŁĄD POMIARU, KASZKA Z MLEKIEM, KOSMOS, SŁUŻALCZOŚĆ, PAMPA, POPRAWA, BIAŁORUTENISTYKA, REAKCJA SPRAWCZA, TOPIK, WASABI, WPIERDOLKA, MINIATURA, NIENAGANNOŚĆ, OTRUPKA WESTWOODA, TURBINA PROMIENIOWA, CHUDEUSZ, OGÓREK, SZTAJEREK, DIAGONAL, MIKROWAGA, RELIKWIA, OUDRY, SUPERMAN, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, UMOWA UBEZPIECZENIA, PIECZARNIK WŁOSKI, CHOROBA MIKROFALOWA, TOCZEŃ, PORFIRYNA, MATERIAŁ, CONCEPT ART, OSŁONICE, NUTRIOWATE, LEGENDA, ZESKOK, HIPERINFLACJA, KARLIK WIĘKSZY, ŚLEPY TOR, WRZAWA, DZIEŁO SZTUKI, KOSTIUMERNIA, NERECZNICA, BROŃ AUTOMATYCZNA, MIĘKKI OŁÓWEK, NIEGODZIWOŚĆ, SIODŁO, WIELKOŚĆ SKALARNA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, EKSHIBICJONISTA, PORTATYL, TARANTELA, MŁOT, TBV, ŚWIŃSKI RYJ, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, JAGLANKA, GEOFIT KORZENIOWY, ZBIÓR BERNSTEINA, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, KLISZA, PRZÓD, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, SULFADIMIDYNA, GRUPA CYKLICZNA, KONUS, CECHA RELEWANTNA, ADWOKAT DIABŁA, REDUKCJA, KAMAMBER, TUR, MIKROURAZ, NARCIARSTWO DOWOLNE, KROPELKA, ŚLUB, BECZKA, HALUCYNOZA ALKOHOLOWA, OZONOSFERA, SESZELKOWATE, BELLADONA, TRANSSEKSUALISTKA, TORPEDA AKUSTYCZNA, REWIA, ?CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.714 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRASŁOWIAŃSKA PÓŁSAMOGŁOSKA PÓŁWYSOKA PRZEDNIA, KTÓREJ BARWA PRZYPOMINAŁA BARDZO KRÓTKO WYMÓWIONE I się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRASŁOWIAŃSKA PÓŁSAMOGŁOSKA PÓŁWYSOKA PRZEDNIA, KTÓREJ BARWA PRZYPOMINAŁA BARDZO KRÓTKO WYMÓWIONE I
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JER MIĘKKI prasłowiańska półsamogłoska półwysoka przednia, której barwa przypominała bardzo krótko wymówione i (na 9 lit.)
JER PRZEDNI prasłowiańska półsamogłoska półwysoka przednia, której barwa przypominała bardzo krótko wymówione i (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JER MIĘKKI
prasłowiańska półsamogłoska półwysoka przednia, której barwa przypominała bardzo krótko wymówione i (na 9 lit.).
JER PRZEDNI
prasłowiańska półsamogłoska półwysoka przednia, której barwa przypominała bardzo krótko wymówione i (na 10 lit.).

Oprócz PRASŁOWIAŃSKA PÓŁSAMOGŁOSKA PÓŁWYSOKA PRZEDNIA, KTÓREJ BARWA PRZYPOMINAŁA BARDZO KRÓTKO WYMÓWIONE I sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - PRASŁOWIAŃSKA PÓŁSAMOGŁOSKA PÓŁWYSOKA PRZEDNIA, KTÓREJ BARWA PRZYPOMINAŁA BARDZO KRÓTKO WYMÓWIONE I. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast