GRA, W KTÓREJ UCZESTNICZĄ 2 (GRA POJEDYNCZA - SINGEL) LUB 4 OSOBY (GRA PODWÓJNA - DEBEL, MIKST), POLEGAJĄCA NA ODBIJANIU PIŁECZKI RAKIETKĄ TAK, BY PRZELECIAŁA NAD SIATKĄ NA DRUGĄ POŁOWĘ STOŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TENIS STOŁOWY to:

gra, w której uczestniczą 2 (gra pojedyncza - singel) lub 4 osoby (gra podwójna - debel, mikst), polegająca na odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała nad siatką na drugą połowę stołu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRA, W KTÓREJ UCZESTNICZĄ 2 (GRA POJEDYNCZA - SINGEL) LUB 4 OSOBY (GRA PODWÓJNA - DEBEL, MIKST), POLEGAJĄCA NA ODBIJANIU PIŁECZKI RAKIETKĄ TAK, BY PRZELECIAŁA NAD SIATKĄ NA DRUGĄ POŁOWĘ STOŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.270

KSIĄŻĄTKO, KONIEC ŚWIATA, OGRANICZNIK, DEZABIL, DOUAI, SPÓJNIK, RAY-BANY, SMUTNI PANOWIE, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, MATOŁEK, VOLDA, RUTENIZACJA, WYRZEKANIE, KAWALER, PRZYDZIAŁ, SKÓRA PERGAMINOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, KINETOPLASTYDY, ROGALIK, KURATORSTWO, STANICA WODNA, WŁOSY WENUS, INKORPORACJA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, OSADA, WINDA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, REGISTER, SYGNAŁ ANALOGOWY, KUSAK, KRĘTARZ MAŁY, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, USZAK, BŁONA, ALIDADA, NORWALK, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, CIEK, LIGATURA, DRZEWCÓWKA, NAWIETRZNIK, KOJEC, KARP PO POLSKU, WIELKOŚĆ SKALARNA, ŁUPEK PARAFINOWY, MECHOWCOWE, FALA MORSKA, NOK, SKRZYNKA, RUSSEL, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, ŻAGIEL, WŁOSIANKA, TRZYNASTY, GIGANT, SKIF, OPONA PNEUMATYCZNA, PIŁA CZOPOWA, CAR, MONOPARTYJNOŚĆ, GROMADA, BOGACTWO, INTERKALACJA, ZAWODNOŚĆ RYNKU, SZATA LITURGICZNA, RÓŻNOWICIOWCE, LIEGE, FLANELA, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, PROSTAK, PCHEŁKI, GRÓD, SELEKCJA, AHA, IRAKLION, PAZUR, ODDA, DOLINA V-KSZTAŁTNA, ĆWICZENIE, KNAGA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, NADZIENIE, GARNITUR, WIĆ, FILAR, SWORZEŃ, CZASOWNIK FRAZOWY, AZT, MIERZENIE, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, STAN NADZWYCZAJNY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KROK ŁYŻWOWY, SPONDYLOSOMA, FRONTON, KWASZONKA, WARIACJA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, WIDEOFON, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, WIEŻA HEJNAŁOWA, MULTIKULTURALIZM, ZATEC, KOS, WERANDA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, ENDOPROTEZA, PALANT, DYFERENCJA, PARAPETÓWKA, ASTROTURFING, RZECZ, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, UDAR, POCENIE, DEGRADACJA, REALIZM, LEGACJA, PYKNIK, IZMIT, PERSYFLAŻ, SPŁASZCZKOWATE, ANGIELSKA FLEGMA, PŁYTKA CZOŁOWA, TETE, GIMBAZA, SZYFON, ANTYBIOZA, TARTINKA, PADYSZACH, KAPRYS, RÓŻOWA LANDRYNKA, SZABROWNIK, BIOSFERA, RYBIŃSK, USZKO, APERTYZACJA, BLACKOUT, KANCONETA, ZSYP, POTRZEBA, POSTOŁ, KOMORA FERMENTACYJNA, KLASYFIKACJA ABC, JERZY, TRANSLACJA, KATZENJAMMER, BEZAN MASZT, KOPRODUKCJA, ŻMIGRÓD, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, JURYDYKA, POMYLENIEC, TEST PSYCHOLOGICZNY, MODEL, WRĘBNIK, MATKA, STRACH, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, WOREK, KURATOR, MODEL, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, CZERWONE ŚWIATŁO, BRUK, NAJDUCH, MONOGENIZM, SIARKA ROMBOWA, SHITSTORM, FILOLOGIA CHORWACKA, EGZEKUTYWA, WYRAŻENIE, POZIOMICA, TUMULUS, EMISJA, DŹWIGACZ DACHOWY, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, ABERRACJA, ZAWODOWIEC, SYSTEM POWIERNICZY, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, OŚLE UCHO, PLUS, MATAMATA, ABLACJA, WIDMO SYGNAŁU, ANALIZA WARIANCYJNA, PADACZKA AUDIOGENNA, SYKATYWA, KAPITUŁA GENERALNA, NIEPOKOJENIE SIĘ, PODŁOGA, SPRAWNOŚĆ, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, LOB, EMPORA, WULGARYZM, GATUNEK POGRANICZNY, REZULTAT, GRENADA, BLISKOŚĆ, SIEMIĘ LNIANE, PRZEGRUPOWANIE, ZESPÓŁ, ADMINISTRACJA, POWAGA, PRZEGRYZEK, JARZMO, KOLO, FRYZ, TIAZYD, PIANOGUMA, PARTIA, KLIN, MERZYK GROBLOWY, KRZEW OWOCOWY, SRACZKA, TOKSEMIA, SŁUGA BOŻA, MAJKA, POMORSKI, HIPERTONIA, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, BITUMIZACJA, WYROCZNICA, ŚLEDŹ, BERCK, CERES, EŁK, QUEBECKI, DEFERENT, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ŻACHWA, CZARTER, BOGUMIŁ, OFENSYWA, FONDUE, JĘZYK POMOCNICZY, CHŁYST, KOLEJ ŻELAZNA, IZOLATORIUM, ALTA, CHARAKTER PISMA, STADION, UKŁAD NIEINERCJALNY, TOREBKA BOWMANA, KUPLET, WITACZ, GETER, LAMPA KWARCOWA, BOZIA, IDIOSYNKRAZJA, ZMORA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, KALWARIA, PUCHAR, ŚWIADECTWO, ELASTYK, ANALIZA, ZAPIS, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, JEDWAB NATURALNY, FILTR GĄBKOWY, PIECZARKOWA, ANTROPOZOONOZA, ANGIELCZYK, REJESTR KARNY, WCISTEK, PUNKT DYMIENIA, ANKIETA PERSONALNA, ESCUDO, MANSZETA, REGENERATOR, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, RESPONDENT, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, FAŁD, MODESTO, HARAS, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, PYTANIE, DUSZA, MAŁŻONEK, LEKTOR, ASFODEL, TERAPIA POZNAWCZA, MORAWSKI, ARKUSZ POETYCKI, STOPA ZWROTU, RITA, GWIAZDKA, NADZIEWARKA, RZEŹBA GLACJALNA, ?STOCZNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.270 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRA, W KTÓREJ UCZESTNICZĄ 2 (GRA POJEDYNCZA - SINGEL) LUB 4 OSOBY (GRA PODWÓJNA - DEBEL, MIKST), POLEGAJĄCA NA ODBIJANIU PIŁECZKI RAKIETKĄ TAK, BY PRZELECIAŁA NAD SIATKĄ NA DRUGĄ POŁOWĘ STOŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRA, W KTÓREJ UCZESTNICZĄ 2 (GRA POJEDYNCZA - SINGEL) LUB 4 OSOBY (GRA PODWÓJNA - DEBEL, MIKST), POLEGAJĄCA NA ODBIJANIU PIŁECZKI RAKIETKĄ TAK, BY PRZELECIAŁA NAD SIATKĄ NA DRUGĄ POŁOWĘ STOŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TENIS STOŁOWY gra, w której uczestniczą 2 (gra pojedyncza - singel) lub 4 osoby (gra podwójna - debel, mikst), polegająca na odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała nad siatką na drugą połowę stołu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TENIS STOŁOWY
gra, w której uczestniczą 2 (gra pojedyncza - singel) lub 4 osoby (gra podwójna - debel, mikst), polegająca na odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała nad siatką na drugą połowę stołu (na 12 lit.).

Oprócz GRA, W KTÓREJ UCZESTNICZĄ 2 (GRA POJEDYNCZA - SINGEL) LUB 4 OSOBY (GRA PODWÓJNA - DEBEL, MIKST), POLEGAJĄCA NA ODBIJANIU PIŁECZKI RAKIETKĄ TAK, BY PRZELECIAŁA NAD SIATKĄ NA DRUGĄ POŁOWĘ STOŁU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - GRA, W KTÓREJ UCZESTNICZĄ 2 (GRA POJEDYNCZA - SINGEL) LUB 4 OSOBY (GRA PODWÓJNA - DEBEL, MIKST), POLEGAJĄCA NA ODBIJANIU PIŁECZKI RAKIETKĄ TAK, BY PRZELECIAŁA NAD SIATKĄ NA DRUGĄ POŁOWĘ STOŁU. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast