PRĘT LUB KIJ Z METALOWYMI OSTRZAMI LUB ZĘBAMI NA KOŃCU, UŻYWANY DO POŁOWU RYB (PRZEZ NABIJANIE ICH NA OSTRĄ KOŃCÓWKĘ TEGO NARZĘDZIA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BODARZ to:

pręt lub kij z metalowymi ostrzami lub zębami na końcu, używany do połowu ryb (przez nabijanie ich na ostrą końcówkę tego narzędzia) (na 6 lit.)BODOR to:

pręt lub kij z metalowymi ostrzami lub zębami na końcu, używany do połowu ryb (przez nabijanie ich na ostrą końcówkę tego narzędzia) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRĘT LUB KIJ Z METALOWYMI OSTRZAMI LUB ZĘBAMI NA KOŃCU, UŻYWANY DO POŁOWU RYB (PRZEZ NABIJANIE ICH NA OSTRĄ KOŃCÓWKĘ TEGO NARZĘDZIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.679

ZALICZKA ALIMENTACYJNA, AMORTYZACJA DEGRESYWNA, AŁUN, NIELEGAL, DYFUZJA KULTUROWA, BRZOSKWINIA, FAJKA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, SKORPENY, RUGBY, PIONEK, KRAWAT, DEGRADACJA SPOŁECZNA, PEWNOŚĆ, PĘTO, PROGRAM, PAWĘŻ, ZAGŁÓWEK, ZAPONA, SALA, ANTYCYPACJA, PEŁZAK, KUSAK, DEPRESJA, KARMANIOLA, ANTENA SATELITARNA, OBSERWACJA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, RISOTTO, CEWNIK, BATAGUROWATE, GORĄCZKA MALTAŃSKA, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, TATERSAL, POSTĘP TECHNICZNY, WOKALIZA, GUL, MADONNA, EDESTYDY, PRZENOŚNOŚĆ, BEAN, ŚWIAT, FONDUE, OLDENBURG, PŁUG WIRNIKOWY, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, KOŁNIERZ MARYNARSKI, BIEL, KOSIARKA ROTACYJNA, ZNAK PISARSKI, WIZJER, SYNONIM TAKSONOMICZNY, DROGA POŻAROWA, CZŁON OKREŚLANY, PARSZYWOŚĆ, DENAT , ETYKIETA, NOTOWANIA, ARABSKI, SZPILA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, KĄPIEL, CZASOWNIK WIELOKROTNY, WIKLINA, SERIA, ORKA NAJMNIEJSZA, ATAWIZM, ARONIÓWKA, PRAWO DEWIZOWE, STEROL ROŚLINNY, NABIEŻNIK, PODGŁÓWEK, SZESNASTY, CZWARTY, REFEKTARZ, NIEGOSPODARNOŚĆ, GIRLANDA, MINUTNIK MECHANICZNY, KANAŁ ENERGETYCZNY, ZWARCIE, NATURALNY SATELITA, WYDANIE, SZYDEŁKO, RETARDACJA, BRUMBY, ZANOKCICOWATE, LODÓWKA, EMIL, OŚNIK, KUSACZ, GARGAMEL, WOW, PODATEK DOCHODOWY, CYWILKI, KOP, PIĘTKA, CZTERDZIESTKA, GARY, PROFESOR, SIEDMIOKROTNOŚĆ, KADŹ, RAJSTOPY, LEKTURKA, RAKARNIA, AAK, TRZYNASTKA, NOWELIZACJA, ŚLIZGAWICA, RASTER, DEPUTAT WĘGLOWY, CZARNY JEŹDZIEC, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, NEURON CZUCIOWY, KOMORA, SOPEL, OPERA MYDLANA, MATECZNIK, LEKCJA, IMMUNITET SĄDOWY, AWIZO, WYCHOWAWCA, POLSKI-SLOWNIK.PL, NIEPOKALANEK MNISI, ZNAMIĘ BECKERA, PROCH, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, SINICE, IGŁA, FĄFEL, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KARAWAN, ŚLEDZIOKSZTAŁTNE, WIGOŃ, INTRYGA, SYSTEM EKSPERTOWY, PRACA, WYMIANA, REGUŁA, ROZTOCZNICA NAGA, BASILEUS, NIEWAŻNOŚĆ, KUKUŁKA, OŚWIETLENIOWIEC, AKCEPTOR, GUMIDRAGAN, POWÓD, ŻEBERKA, DEZYNSEKCJA, ROPA, NIEMIEC, INFOMAT, ESPADRYLA, SANIE, BIOMETRYKA, GŁOWIK, WARTOŚĆ MODALNA, PŁACA ZASADNICZA, LIMBUS, WIZYTÓWKA, PASTISZ, AMNIOCENTEZA, AMADYNA, SZKLISTOŚĆ, ESZEWERIA, SEMAFOR, SARATI, PYSZCZEK, STORYTELLING, KUREK, NAWÓZ MINERALNY, PIKADA, DROBNICA, PARTIA, SZYFON, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, SYMPTOM, FROTTOLA, AGNOSTYCYZM, SPRZĘŻAJ, CZEP, GNÓJ, EPOKA INDUSTRIALNA, RUS, ZBROJOWNIA, KOMIK, BANDYTYZM, MŁOT KAFAROWY, CARAT, RÓŻOKRZYŻ, METRESA, INDYJSKI, JADZICA, MEDYCYNA LOTNICZA, PROWINCJA, ZAKŁADNIK, PŁUCZKA, WĘZEŁ DROGOWY, PRELIMINARIUM POKOJOWE, FISTUŁA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, KOCZKODAN ASKANIUS, CEBULAK, RENESANSOWOŚĆ, WYSYP, BAZYLEUS, PLANETOIDA, DOBRO POZYCJONALNE, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, CELIBAT, RACHUNEK BIEŻĄCY, OBRÓT, WYMIANA KULTURALNA, WYNIK, PRZEJEŻDŻAJĄCA, ELASTYK, WYBIEG, MIĘDLICA, PION, ZIEMIA ODNIESIENIA, ROZWÓRKA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, OPAŁ, DROGA ZBIORCZA, PODATEK ROLNY, CHOROBA RITTERA, ARTYKUŁ WIARY, ADAGIO, PRZEGRYZEK, WSPOMINKI, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, BALDACH, DZIAŁANIE PRAWNE, JEZUITA, NARYS KWIATOWY, BACHMAT, BAJECZNOŚĆ, SMUKLENIOWATE, SKLEPIENIE PALMOWE, ARENA, PATRON, FIGURA, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, JEGO WYSOKOŚĆ, NIEODZOWNOŚĆ, DRENAŻ LIMFATYCZNY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KOŻUSZYSKO, KURATOR SĄDOWY, PACHNOTKA UPRAWNA, ĆWICZENIE, HETERYK, KONFEKCJONER, GOLF, MUSZTRA, FIESTA, HRABINA, CENTRUM, CHRYSLER, WRĘGA, MANIPULATOR, KOD JĘZYKOWY, WESTFALKA, FIAKIER, KOMPLEMENTARIUSZ, ODPRAWA CZASOWA, POKÓJ GOŚCINNY, NASOSZNIK TRZĘŚ, JĘZYK, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, KAZUISTA, KARABINIER, ZEŚWIECCZENIE, KONKURENCJA, ŻABA LEOPARDOWA, ŻARÓWKA, WISZOR, POLAROGRAFIA, PTAK ŁOWNY, WIDMO OPTYCZNE, CAMEMBERT, PACHCIARZ, WAŁ MORENOWY, PASTWA, CHARTER, KLUCZ GŁÓWNY, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, PIENIĄDZ LOKALNY, KOŃ NA PATYKU, GRUPA ETNICZNA, FITOSTEROL, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, RYTOWNICTWO, PARAGRAF, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, AMERYKAŃSKOŚĆ, DZIRYT, DYMISJA, KRĄŻENIE WROTNE, ?OTRUCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.679 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRĘT LUB KIJ Z METALOWYMI OSTRZAMI LUB ZĘBAMI NA KOŃCU, UŻYWANY DO POŁOWU RYB (PRZEZ NABIJANIE ICH NA OSTRĄ KOŃCÓWKĘ TEGO NARZĘDZIA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRĘT LUB KIJ Z METALOWYMI OSTRZAMI LUB ZĘBAMI NA KOŃCU, UŻYWANY DO POŁOWU RYB (PRZEZ NABIJANIE ICH NA OSTRĄ KOŃCÓWKĘ TEGO NARZĘDZIA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BODARZ pręt lub kij z metalowymi ostrzami lub zębami na końcu, używany do połowu ryb (przez nabijanie ich na ostrą końcówkę tego narzędzia) (na 6 lit.)
BODOR pręt lub kij z metalowymi ostrzami lub zębami na końcu, używany do połowu ryb (przez nabijanie ich na ostrą końcówkę tego narzędzia) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BODARZ
pręt lub kij z metalowymi ostrzami lub zębami na końcu, używany do połowu ryb (przez nabijanie ich na ostrą końcówkę tego narzędzia) (na 6 lit.).
BODOR
pręt lub kij z metalowymi ostrzami lub zębami na końcu, używany do połowu ryb (przez nabijanie ich na ostrą końcówkę tego narzędzia) (na 5 lit.).

Oprócz PRĘT LUB KIJ Z METALOWYMI OSTRZAMI LUB ZĘBAMI NA KOŃCU, UŻYWANY DO POŁOWU RYB (PRZEZ NABIJANIE ICH NA OSTRĄ KOŃCÓWKĘ TEGO NARZĘDZIA) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - PRĘT LUB KIJ Z METALOWYMI OSTRZAMI LUB ZĘBAMI NA KOŃCU, UŻYWANY DO POŁOWU RYB (PRZEZ NABIJANIE ICH NA OSTRĄ KOŃCÓWKĘ TEGO NARZĘDZIA). Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x