MILION, LICZBA O WARTOŚCI: 1 000 000 = 10 DO POTĘGI SZÓSTEJ (TYSIĄC TYSIĘCY); WYRAZ O NIEPOPRAWNEJ PISOWNI UŻYWANY ŻARTOBLIWIE, PRZEŚMIEWCZO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MILJON to:

milion, liczba o wartości: 1 000 000 = 10 do potęgi szóstej (tysiąc tysięcy); wyraz o niepoprawnej pisowni używany żartobliwie, prześmiewczo (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MILION, LICZBA O WARTOŚCI: 1 000 000 = 10 DO POTĘGI SZÓSTEJ (TYSIĄC TYSIĘCY); WYRAZ O NIEPOPRAWNEJ PISOWNI UŻYWANY ŻARTOBLIWIE, PRZEŚMIEWCZO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.940

ŁEPETYNA, PRZYDAŚ, EPITET, SPRZĘCIOR, SKRZYNIA, OBFITOŚĆ, JĘZYK PERSKI, RACHUNEK LAMBDA, SZYBOLET, NALOKSON, MOMENT ZWYKŁY, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, ŁUK, ALTER EGO, SKORUPIAKI WYŻSZE, DZIESIĄTKA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, CZERWIEC, KOŃ, PERSKI, HARISSA, BŁĄD WZGLĘDNY, KULTURA GRAWECKA, NORIA, LICZBA HITTORFA, RUBEROID, DACHÓWKA, ALUDEL, WERWETA, PAKIET, BOROWODOREK SODU, NADCHLORAN, OSIOŁ ASINARA, UMLAUT, MARKETING POLITYCZNY, STOPA MENNICZA, DEGRADACJA, ROSHAR, MEDIUM TRANSMISYJNE, JĘZYK NYANJA, MASA STARTOWA, BULIONER, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, AMERYKANKA, TREND, PANTALONY, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, AAK, KEDYW, WU, OMNIBUS, DZIELNA, PAKIET KONTROLNY, MIĘKKOŚĆ, SZAŁAWIŁA, LICZBA, BUŃCZUK, DROMONA, MOC OBLICZENIOWA, KOSTKA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, FAKTORIA, ZWIERCIADŁO, TABLICA, KORYTO, IZOPRENOID, PRZECINEK DOLNY, PRZEDZIAŁ, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, SETKA, NACZYNIE DEWARA, NÓŻ RZEŹNICZY, MAGNETYZACJA SZCZĄTKOWA, MAMONA, SEKWOJA WIECZNIE ZIELONA, ŚRODEK STRZAŁOWY, BERNARD, RYBA ŁAWICOWA, OJCASZEK, GUMOWE UCHO, MIKROSKOP POLARYZACYJNY, ESKIMOSKI, JĘZYK SZWEDZKI, INTERNALIZACJA, SYJAMSKI, ZAPYCHACZ, GRENADYNA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, LICZBA UROJONA, SAMOPOŚWIĘCENIE, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, MEKSYKAŃSKI, RĘCZNIK PLAŻOWY, MODUŁ, NORI, TAM-TAM, ODŻYWKA, LOGATOM, TRÓJZĄB, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, BŁAHOSTKA, RYJEK, TAFELKA, MASZYNA PROSTA, MILION, GALEAS, STAN CZYNNY, SZKRAB, FILOZOFIA, ASTRONOMICZNA LICZBA, SPANIEL, LIGATURA, WARTOŚĆ EKONOMICZNA, SYSTEM POZYCYJNY, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, MESZ, SIEDEMNASTKA, PŁUKANKA, TYSIĄC, WYBORY PROPORCJONALNE, BIELIZNA, SYRYJSKI, ODWRÓCONY DASZEK, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, PODKOWIŃSKI, JĘZYK JAPOŃSKI, JĘZYK GURAGE, TERGAT, FRYGIJSKI, GASKOŃSKI, BAKALARSTWO, LATOROŚL, ZMYWACZ, FIGARO, LICZARKA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, KREDYT INWESTYCYJNY, NIEPRZYTOMNOŚĆ, PŁOCHACZ, BUCEFAŁ, SKIASKOP, SKACZELE, KARTAGIŃSKI, KALENDARZ ŻYDOWSKI, MAURYTYJSKI, BROŻEK, APORT, SYRYJSKI, MIĘSOŻERSTWO, JĘZYK BEMBA, GRANAT, ASTURYJSKI, SPÓJNIK, SYROP ZŁOCISTY, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, HOTENTOCKI, ODNOŚNIK, ADRES DOCELOWY, BRZYDKI WYRAZ, KOLASA, DIDRACHMA, DIABELEC, SZTANGA, SPĘCZAK, ODSYŁACZ, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, WIELKOŚĆ SKALARNA, HUROŃSKI, SARNA, PANCERZOWCE, CHŁOPEK, METODA SIMPSONA, KALKA OŁÓWKOWA, SPIĘCIE, PAKLON, SPOIWO BUDOWLANE, MIKROSKOP OPERACYJNY, PROSTA POTĘGOWA, MAJCHER, TYSIĘCZNIK, KOD DWUWARTOŚCIOWY, DRAPIEŻNOŚĆ, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, ARCHIWIZACJA, PRZEGLĄDARKA, FENYLFERYNA, LICZBA PODWÓJNA, OBJĘTOŚĆ, BLISKOZNACZNIK, SZRAPNEL, ROZPRĘŻENIE, POSTĘP ARYTMETYCZNY, FOTOHELIOGRAF, AUGMENTATIWUM, JĘZYK HETYCKI, TOOLBAR, LICZBA, PIENIĄDZE, JAZZÓWKA, ODJEMNIK, ARGUMENTOWOŚĆ, JĘZYK KOREAŃSKI, POTENCJAŁ LUDNOŚCIOWY, CIĄG ARYTMETYCZNY, STAROPERSKI, LICZBA FERMATA, BAMBETLE, FURA, KUFF, GOCKI, KLUCZ KODOWY, SZKŁO, NAZWA POSPOLITA, PALIWO UMOWNE, PASZCZĘKA, RETOROMAŃSKI, PODMIOT ZASADNICZY, PIĘĆSETKA, ZAKŁÓCENIE, CENT, MELINIT, ABSZTYFIKANT, PRZAŚNOŚĆ, PARA, PROMIENICE, WARTOŚCIOWOŚĆ, LICZBA ATOMOWA, SZMAJSER, NAZWA, ROZTRUCHAN, ORGIA, JAŚNIE OŚWIECONY, KOPIEJKA, TAMTAM, TWIERDZENIE RAMSEYA, TATARSKI, JĘZYK CELTYCKI, SILIKON, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, JĘZYK WEGETUJĄCY, KOREK, LICZBA BRINELLA, DIPOL, PASZCZUR, TECHNOKRATA, STURUBLÓWKA, FILM DOKUMENTALNY, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, SPIRYTUS, ŁONIAK, SEKSTANS, KWINTYLIARD, WYRAZ SAMODZIELNY, NAUKI GEOGRAFICZNE, EMOTIKONA, MAŃSKI, DZIEŃ ROBOCZY, ARAMEJSKI, ORMIAŃSKI, SKORUPIAKI, GIOCOSO, SYNONIM, DRUT, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, WYRAZ WOLNY, PARÓWKA, MAPA PIKSELI, BERDA, RADAR METEOROLOGICZNY, MILJON, ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA, GEOFON, AŁUN, KONKOKCJA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, BRYG, LICZBA PIERWSZA, JEDNOSTKA AVOIRDUPOIS, PRAWO MOORE'A, MAJONEZ, DZIESIĄTKA, DEPRECJACJA, PRZYBYTEK, PŁYWANKA, NANO OM, UNIWEREK, KOMEDIALNIA, ŻUR, DIENIEŻKA, RUSIŃSKI, PLASTRON, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, KONCERTOWICZ, BAGDAD, SZCZEROŚĆ, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, GNIAZDO SIECIOWE, BAMBO, ?OPOKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.940 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MILION, LICZBA O WARTOŚCI: 1 000 000 = 10 DO POTĘGI SZÓSTEJ (TYSIĄC TYSIĘCY); WYRAZ O NIEPOPRAWNEJ PISOWNI UŻYWANY ŻARTOBLIWIE, PRZEŚMIEWCZO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MILION, LICZBA O WARTOŚCI: 1 000 000 = 10 DO POTĘGI SZÓSTEJ (TYSIĄC TYSIĘCY); WYRAZ O NIEPOPRAWNEJ PISOWNI UŻYWANY ŻARTOBLIWIE, PRZEŚMIEWCZO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MILJON milion, liczba o wartości: 1 000 000 = 10 do potęgi szóstej (tysiąc tysięcy); wyraz o niepoprawnej pisowni używany żartobliwie, prześmiewczo (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MILJON
milion, liczba o wartości: 1 000 000 = 10 do potęgi szóstej (tysiąc tysięcy); wyraz o niepoprawnej pisowni używany żartobliwie, prześmiewczo (na 6 lit.).

Oprócz MILION, LICZBA O WARTOŚCI: 1 000 000 = 10 DO POTĘGI SZÓSTEJ (TYSIĄC TYSIĘCY); WYRAZ O NIEPOPRAWNEJ PISOWNI UŻYWANY ŻARTOBLIWIE, PRZEŚMIEWCZO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - MILION, LICZBA O WARTOŚCI: 1 000 000 = 10 DO POTĘGI SZÓSTEJ (TYSIĄC TYSIĘCY); WYRAZ O NIEPOPRAWNEJ PISOWNI UŻYWANY ŻARTOBLIWIE, PRZEŚMIEWCZO. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x