W MATEMATYCE - ZBIÓR WSZYSTKICH WARTOŚCI (NALEŻĄCYCH DO PRZECIWDZIEDZINY) PRZYJMOWANYCH PRZEZ FUNKCJĘ DLA KAŻDEGO ELEMENTU DANEGO PODZBIORU JEJ DZIEDZINY ORAZ ZBIÓR WSZYSTKICH ELEMENTÓW DZIEDZINY, KTÓRE SĄ ODWZOROWYWANE NA ELEMENTY DANEGO PODZBIORU PRZECIWDZIEDZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRAZ to:

w matematyce - zbiór wszystkich wartości (należących do przeciwdziedziny) przyjmowanych przez funkcję dla każdego elementu danego podzbioru jej dziedziny oraz zbiór wszystkich elementów dziedziny, które są odwzorowywane na elementy danego podzbioru przeciwdziedziny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBRAZ

OBRAZ to:

plastyczne dzieło sztuki wykonane dowolną techniką (farbami, kredkami, ołówkiem itp.) na płaskiej powierzchni (na 5 lit.)OBRAZ to:

film, najczęściej ambitny (na 5 lit.)OBRAZ to:

celowo wydzielony w strukturze dzieła fragment sztuki teatralnej (baletu, opery), akt sztuki, odsłona (na 5 lit.)OBRAZ to:

widziany fragment przestrzeni; widok przedstawiający kogoś lub coś (na 5 lit.)OBRAZ to:

wyobrażenie, odtworzenie sobie w pamięci jakiegoś wizerunku osoby, sytuacji, rzeczy itp (na 5 lit.)OBRAZ to:

pejzaż, wydarzenia i fakty, składające się na jakieś zjawisko; całokształt sprawy (na 5 lit.)OBRAZ to:

pogląd, jaki ktoś ma o kimś lub o czymś, oparty na posiadanym na ten temat wyobrażeniu (na 5 lit.)OBRAZ to:

wizja na ekranie np. telewizora; widok uzyskany metodą projekcji (na 5 lit.)OBRAZ to:

wizerunek czegoś lub kogoś odwzorowany dzięki promieniom odbitym lub załamanym; także w fotografii (na 5 lit.)OBRAZ to:

niemiecki malarz i rzeźbiarz (1435-1509) rzeźby, ołtarze (na 5 lit.)OBRAZ to:

namalowany pejzaż (na 5 lit.)OBRAZ to:

dzieło artysty malarza (na 5 lit.)OBRAZ to:

dzieło malarza (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MATEMATYCE - ZBIÓR WSZYSTKICH WARTOŚCI (NALEŻĄCYCH DO PRZECIWDZIEDZINY) PRZYJMOWANYCH PRZEZ FUNKCJĘ DLA KAŻDEGO ELEMENTU DANEGO PODZBIORU JEJ DZIEDZINY ORAZ ZBIÓR WSZYSTKICH ELEMENTÓW DZIEDZINY, KTÓRE SĄ ODWZOROWYWANE NA ELEMENTY DANEGO PODZBIORU PRZECIWDZIEDZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.616

PANEL ADMINISTRACYJNY, PROCES EGZOGENICZNY, HIOLSKI, RUDAWKA ŻAŁOBNA, LAGUNA, KWAS, SKARGA, ŚWISTEK, KARABAN, PANCERNIKO-LOTNISKOWIEC, WEKTOR, TRENAŻER, IDEAŁ GŁÓWNY, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, PILATES, BANDOLIER, TRACZ DŁUGODZIOBY, SAŁO, WIRTUOZERIA, ŚWIATŁO CHEMICZNE, STOŻEK WYPUKŁY, BATIK, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, SPANDAU, FRENOLOGIA, WALEC KOŁOWY PROSTY, PIĘCIOZŁOTÓWKA, TRZY GROSZE, SMOK, POLNIK ZIEMNOWODNY, LINEARYZM, KARB, ANIOŁ STRÓŻ, ATOMIZM, BONITO, KAPELUSZ KARDYNALSKI, AVENSIS, MEZON, AMERYKAŃSZCZYZNA, CHWYTNICA CZERWONOOKA, MLECZNIK, MATERIAŁ SIEWNY, SPEKTROMETRIA MAS, MONITOR, ZATARCIE, AMIDEK, ASTROTURFING, ŁOTROSTWO, OTW, ORDYNACJA, TERBINAFINA, PĘTLA, STERNICZKA, WYKRYWACZ KŁAMSTW, GAZELA MONGOLSKA, HIPOTEKA KAUCYJNA, LEADER, ŻABA ORANŻERYJNA, GŁOGOWIANIN, ANALIZA DYSKRYMINACJI, TONDO, OREAS, BARBARIA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, BAWÓŁ, GUMA, KLUCHY POŁOM BITE, DYSFAGIA, SFERA NIEBIESKA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, DITHERING, HAPLOID, LYGODIUM JAPOŃSKIE, AL SECCO, ADEPTKA, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, MCHY LIŚCIASTE, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, TONALNOŚĆ, JASZCZURKA KRYMSKA, RAJ PODATKOWY, OKLUZJA, GOSPODARKA RYNKOWA, POPRAWCZAK, ZAMIEĆ, FINANSJERA, LIOFILIZACJA, GRUZIŃSKI, SPEKTAKL, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, HORECA, EOLIDA, EROZJA WSTECZNA, ZAPACH, BIELINEK BYTOMKOWIEC, OBJAWIENIE, ROPUCHA PASKÓWKA, ALASKA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, TIC TAC, FORMIŚCI, WYBUCH WŁAŚCIWY, TŁUSZCZ, MOPS, ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI, KŁOBUK, POKUSA, PASO PERUANO, KANCJONAŁ, ODCISK PALCA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, MĄKA RAZOWA, OSA SAKSOŃSKA, ZDJĘCIE, MATERIAŁ ZECERSKI, LICEUM PLASTYCZNE, DESKRYPTOR, PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY, ODPUST, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, ŁUK ZĘBOWY, SURFING, OGIEŃ, SZPITALNICTWO, FRANK GWINEJSKI, KLAN, PARA, ZDRADLIWOŚĆ, PŁATANIE, POIDŁO, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, GRZYBEK TYBETAŃSKI, DELIMITACJA, NADZÓR INWESTORSKI, ŚWIĘCONKA, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, METALOCERAMIKA, SADZENIAK, WADERY, HYPOSTYL, PRZEDSIONEK, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, HOSPODARSTWO, WARIOGRAF, ŚWINIOKSZTAŁTNE, FIZYKA SŁOŃCA, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, FERMENTACJA METANOWA, OSETIA, UKŁAD CYFROWY, FORMA PRZESTRZENNA, HOMERYDA, SMOCZA KREW, AZOT AMONOWY, RAJNOW, SIECZKA, ZADRAPANIE, FIZJONOMIKA, GRAF DWUDZIELNY, GRINDWAL, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, DOLINA U-KSZTAŁTNA, INDYKATOR, AKWIZYTORZY, KIERZYNKA, PÓŁKWATERKA, PRZENOSKA, DEGRADACJA, GLAUKOCYSTOFITY, PAS DROGOWY, KRYTYCZNOŚĆ, BALETKA, ORLICZKA WRAŻLIWA, SPOSÓB BYCIA, HARLEQUIN, BÓJ SPOTKANIOWY, OSAD DELUWIALNY, DAUMONT, DULĘBA, KORONA, PENDYNKA, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, BEZGUŚCIE, STRZAŁKA MAŁA, CZŁON PODRZĘDNY, GUGLE, JEDLINA, MARKETING SIECIOWY, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, WĘŻÓWKOWATE, GALERIA, KONWENANS, KAPITAŁ RZECZOWY, PIWO, OPAR, NACZYNIAK, ATASZAT, SEWELE, PRONACJA, OBRAZ, AIRBUS, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, FLUORESCENCJA, CYTWAR, WARSTWA OZONOWA, BRACTWO RYCERSKIE, ZMIENNA, MONSUN, SYNGALESKI, BRAMKA SAMOBÓJCZA, IMPUTACJA, WIETRZENIE CHEMICZNE, SMERF, ANIMIZM, WIANO, RZECZ WNIESIONA, SZAŁOT, MATRYKUŁA, ORDYNACJA PODATKOWA, RÓWNANIE NERNSTA, ŻELAZICA, URLOP SZKOLENIOWY, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, PRZEBIEG, BUŁCZARKA, ŁUPIEŻ PSTRY, PŁUCZKA, WOLUMEN OBROTÓW, LAMAIZM, ZESPÓŁ ROŚLINNY, INTONACJA, EKSPANDER, ŚWIEGOT, GŁÓWNA PRZEKĄTNA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, TAPIR MALAJSKI, WSCHÓD, MOC, POWIEŚĆ ŁOTRZYKOWSKA, JEŻOZWIERZOWATE, APORT, PROGRAM, PIEŃ, BROŃ DRZEWCOWA, SUTANELA, MENU, PORÓD NATURALNY, MASTYKS ASFALTOWY, WSPÓŁBRZMIENIE, ADAPTACJA, BĄBELKI, KULT CARGO, STAŻ ABSOLWENCKI, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, JEDNOSTKA INFORMACJI, KONINA, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, ZARYS, JĘZYK ELFÓW, KANAŁ ENERGETYCZNY, NAREW, CELEBRACJA, OSMOZA, SIEĆ MNIEJSZA, PASZTETNIK, TEMACIK, BAŁAMUTNIA, BREAKDANCE, IMMUNITET SĄDOWY, OCHRONA PATENTOWA, ŚLONSKI, KSIĘGA PARAFIALNA, WOLIERA, PODŁOŻE MALARSKIE, TAG, REPRESOR, SŁOWIANOFILSTWO, HARMONIKA, ZGRYW, ZEBRA, CEREMONIALNOŚĆ, CURRY, DIKDIK, URYNA, KRAS, FOTOALBUM, CEPER, BRONIOZNAWSTWO, PASZTETÓWKA, TYSIĘCZNIK, KWALIFIKACJA, RYBOŁÓWSTWO, SPLOT SKRZYDŁOWY, ROŚLINA PSZCZELARSKA, PALEC, CZYNNOŚĆ POZORNA, PROTAMINA, ?PLACOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.616 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MATEMATYCE - ZBIÓR WSZYSTKICH WARTOŚCI (NALEŻĄCYCH DO PRZECIWDZIEDZINY) PRZYJMOWANYCH PRZEZ FUNKCJĘ DLA KAŻDEGO ELEMENTU DANEGO PODZBIORU JEJ DZIEDZINY ORAZ ZBIÓR WSZYSTKICH ELEMENTÓW DZIEDZINY, KTÓRE SĄ ODWZOROWYWANE NA ELEMENTY DANEGO PODZBIORU PRZECIWDZIEDZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MATEMATYCE - ZBIÓR WSZYSTKICH WARTOŚCI (NALEŻĄCYCH DO PRZECIWDZIEDZINY) PRZYJMOWANYCH PRZEZ FUNKCJĘ DLA KAŻDEGO ELEMENTU DANEGO PODZBIORU JEJ DZIEDZINY ORAZ ZBIÓR WSZYSTKICH ELEMENTÓW DZIEDZINY, KTÓRE SĄ ODWZOROWYWANE NA ELEMENTY DANEGO PODZBIORU PRZECIWDZIEDZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRAZ w matematyce - zbiór wszystkich wartości (należących do przeciwdziedziny) przyjmowanych przez funkcję dla każdego elementu danego podzbioru jej dziedziny oraz zbiór wszystkich elementów dziedziny, które są odwzorowywane na elementy danego podzbioru przeciwdziedziny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRAZ
w matematyce - zbiór wszystkich wartości (należących do przeciwdziedziny) przyjmowanych przez funkcję dla każdego elementu danego podzbioru jej dziedziny oraz zbiór wszystkich elementów dziedziny, które są odwzorowywane na elementy danego podzbioru przeciwdziedziny (na 5 lit.).

Oprócz W MATEMATYCE - ZBIÓR WSZYSTKICH WARTOŚCI (NALEŻĄCYCH DO PRZECIWDZIEDZINY) PRZYJMOWANYCH PRZEZ FUNKCJĘ DLA KAŻDEGO ELEMENTU DANEGO PODZBIORU JEJ DZIEDZINY ORAZ ZBIÓR WSZYSTKICH ELEMENTÓW DZIEDZINY, KTÓRE SĄ ODWZOROWYWANE NA ELEMENTY DANEGO PODZBIORU PRZECIWDZIEDZINY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - W MATEMATYCE - ZBIÓR WSZYSTKICH WARTOŚCI (NALEŻĄCYCH DO PRZECIWDZIEDZINY) PRZYJMOWANYCH PRZEZ FUNKCJĘ DLA KAŻDEGO ELEMENTU DANEGO PODZBIORU JEJ DZIEDZINY ORAZ ZBIÓR WSZYSTKICH ELEMENTÓW DZIEDZINY, KTÓRE SĄ ODWZOROWYWANE NA ELEMENTY DANEGO PODZBIORU PRZECIWDZIEDZINY. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x