RZĄD MESOSAURIA, RODZINA MESOSAURIDAE - GRUPA PRYMITYWNYCH GADÓW Z PODGROMADY ANAPSIDA, KTÓRE POWRÓCIŁY DO ŻYCIA W WODZIE; ICH SZCZĄTKI ZNAJDOWANO W OSADACH Z WCZESNEGO PERMU NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ NA OBSZARZE SUPERKONTYNENTU GONDWANY - W POŁUDNIOWEJ BRAZYLII, POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ AFRYCE I NA ANTARKTYDZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEZOZAURY to:

rząd Mesosauria, rodzina Mesosauridae - grupa prymitywnych gadów z podgromady Anapsida, które powróciły do życia w wodzie; ich szczątki znajdowano w osadach z wczesnego permu na półkuli południowej na obszarze superkontynentu Gondwany - w południowej Brazylii, południowej i zachodniej Afryce i na Antarktydzie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MEZOZAURY

MEZOZAURY to:

kopalne gady o silnym ogonie; słodkie wody górnego karbonu do dolnego permu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZĄD MESOSAURIA, RODZINA MESOSAURIDAE - GRUPA PRYMITYWNYCH GADÓW Z PODGROMADY ANAPSIDA, KTÓRE POWRÓCIŁY DO ŻYCIA W WODZIE; ICH SZCZĄTKI ZNAJDOWANO W OSADACH Z WCZESNEGO PERMU NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ NA OBSZARZE SUPERKONTYNENTU GONDWANY - W POŁUDNIOWEJ BRAZYLII, POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ AFRYCE I NA ANTARKTYDZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.913

LIMBA, ODLEŻYNA, KARŁĄTKOWATE, ARKA PRZYMIERZA, SIECZKA, DENAZYFIKACJA, ZACHYŁKA, PRODUKT GLOBALNY, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, WIOSNA, BANDYTYZM, RÓWNOLICZNOŚĆ, OBLIGACJA ZAMIENNA, RODZINA KATYŃSKA, ŁOWCA GŁÓW, ORBITA POLARNA, OKLUZJA, DEMOSCENA, KOIMKOWCE, ZAUROPTERYGI, LEWICOWOŚĆ, KULT PRZODKÓW, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, SZTAB SZKOLENIOWY, JELEŃ PAMPASOWY, PRALUDZIE, GWIAZDA WIELOKROTNA, HOMINIDY, CELOWNIK, BRONIOZNAWSTWO, MIENIE ZAMIENNE, UPRZĄŻ, CZAPLA RAFOWA, KRETOSZCZURY, GEOFIT, PRZEPIÓRY, CZUJKA, CZEPIAKI, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, SALWINIOWCE, BABIA MĄKA, SZTUTOWO, GAIRDNER, WEŁNIANKA, KRATA PODGRUP, WYCINANKA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SPORTÓWKA, OSIEMNASTKA, ZJEŁCZAŁOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, CZEPIGOWATE, FRAZA, DUŻY EKRAN, OWADOŻERNOŚĆ, REEDUKACJA, DUJKER SIWOPRĘGI, DWÓR, KIJANKA, TRZEWIKODZIOBY, ZAPRZĄG, WIKLINA, KANDYZ, KANKA, LABIRYNTODONT, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, REKIN, MIMIKI, ROK, MALI, NOTOUNGULATY, ALVARO, MORGANUKODONTY, BUŁCZARKA, SOLFUGI, BEZSTYLOWOŚĆ, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, ODDZIAŁ, TRĘDOWNIK, TAPIRY, SZCZECIOGONKI, SAMUM, ROZDZIAŁEK, KUC ZANISKARI, NEOBEHAWIORYZM, JĘZYKI FIŃSKOMARYJSKIE, PELYKOZAURY, OCZYSZCZACZ, KAJMAN CZARNY, PRZESTRZEŃ LINIOWA, KRYLOWATE, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, KUKLIK POSPOLITY, KOLCOPIÓREK BRĄZOWY, MITOLOGIZM, WIDŁOZĘBOWCE, SOSNA GÓRSKA, LĘDŹWIE, LYNCH, PARTYJKA, PRZEZNACZENIE, PRASSAKI, STRUNOOGONOWE, OBŁUSZYN, REPRESOR, NOSOROŻEC ZWYCZAJNY, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, HIPOWENTYLACJA, OBLACZKOWATE, TOKARKA REWOLWEROWA, KUCHENKA, EKRAN WODNY, DIALOG KONKURENCYJNY, PULSACJA, FICROJA CYPRYSOWATA, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, BÓBR RZECZNY, SERBO-CHORWACKI, FRONT, PELIKOZAUR, PROCHOWISKO, POLEWACZKA, TALMUDYSTKA, NAKŁAD POŁOWOWY, ŚMIETKOWATE, ŁUK MADZIARSKI, HYPOKSYDOWATE, ASCETA, ZEW, KAFAR, JĘZYKI URALSKIE, TROJAN, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, BAŻYNA, POGODA, CZIROKEZ, KANTOR, PĘCZYNA WĘZŁOBALDACHOWA, DENATURACJA BIAŁKA, PLIOZAURY, OBRÓT SPECJALNY, ŻRONKOWATE, CLOUET, SZCZEP, HISTOGENEZA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, PRZEMIENNIK, ZIMNY PRYSZNIC, GALAN, SPRINGBOK, ISTNIENIE, DOM RODZINNY, KAPOK, ERGOTERAPEUTA, MURARKA OGRODOWA, STARZYK, BALET, POCHŁANIACZ, BIELINKOWATE, PRZĘDZIORKI, PRZESIĘK, OSŁONKA NABYTA, ODSTRZAŁ, ŚMIETANKA, AMBYSTOMA KRECIA, OKAZJONALIZM, NOZDRZAKI, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, SYRENY, FILM SF, INHALACJA, DRĘTWA KALIFORNIJSKA, BŁONKÓWKA, PUSZYSTOŚĆ, SKALNIAK SZCZOTKOOGONOWY, REKONESANS, MIKROGRAFIA, KAWALEC, PROBLEM DECYZYJNY, SKOCZ SKALNY, OSSUARIUM, NIL, OZONOSFERA, DOM POPRAWCZY, SPLĄTKOWATE, EKIPA, SALAMANDRA, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, VORARLBERG, DELFIN HEKTORA, CONSAGRA, DRZEWNICOWATE, REFLEKTOR, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, MILLERETTA, BUZKASZI, RÓJ, DUNGANIE, SKŁAD, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, WYJEC, RODZINA PEŁNA, OFIAKOMORFY, JANDA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, KURTYNA SKALNA, ŻABY POŁUDNIOWE, ŻYWY TRUP, OWADOŻERNE, AZDARCHY, NOCEK, PRZYRODA, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, RZĄD, SIŁA WYŻSZA, WOMBATY, DELEGACJA, KOJARZENIE WSOBNE, RZEKOTKA DRZEWNA, SŁUŻBA SANITARNA, ŁYSIENIE POSPOLITE, PASYNKOWATE, NOMADYZM, GRUPA IMIENNA, ZALEWA, PAK, KOMAROWATE, ŻÓŁW KILOWATY, KLUB POSELSKI, EOLIDA, BENZOIL, POŁATOWATE, DEZYNSEKCJA, SZCZEP, KROKODYLOMORFY, ROZPŁOCHOWATE, PIARG, BOCIANOWE, SMÓŁKA, IRANISTAN, KIEŁBASA WYBORCZA, GIPSOTEKA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, HASŁO WYWOŁAWCZE, BĄCZEK ZWYCZAJNY, PAPROTNIKOWCE, BUŁCZARKA, BIOMETEOROLOGIA, MECH KORSYKAŃSKI, KALCEOLARIA, EGZOTYK, JAMÓN IBÉRICO, RÓWNINA SANDROWA, SZYK PRZESTAWNY, MOZZARELLA, SUBTELNOŚĆ, ZASTRZALIN, OLEJ, LIKORIN, KONSERWATOR PRZYRODY, RUDAWKOWATE, PAKA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, KOMPLEKS, MOTYW, CRIOLLO, DOBRO PRAWNE, REFLEKTOR NEUTRONÓW, ALENCAR, SIATKA POJĘCIOWA, AMERYKANIN, LIKORYN, KARA GŁÓWNA, ZAMRAŻARKA, FILTR POWIETRZA, PTASZNIK SŁONECZNY, MAŁY REALIZM, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, DWUPRZODOZĘBOWCE, PIESTRUSZKA, PIERWOTKOWCE, ŁUSKA, KOENDU, NAUKA, TERMOPLASTYKA, OLEANDER, LABORATORIUM, DAR ZIEMI, ALGOAZAUR, KROKODYLE, GERMAŃSKI, METODA KARTOGRAMU, MISJA, NARZĄD CIEMIENIOWY, MOMENT ZWROTNY, PRZĘŚLOWATE, ?SZCZUROSKOCZKOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.913 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZĄD MESOSAURIA, RODZINA MESOSAURIDAE - GRUPA PRYMITYWNYCH GADÓW Z PODGROMADY ANAPSIDA, KTÓRE POWRÓCIŁY DO ŻYCIA W WODZIE; ICH SZCZĄTKI ZNAJDOWANO W OSADACH Z WCZESNEGO PERMU NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ NA OBSZARZE SUPERKONTYNENTU GONDWANY - W POŁUDNIOWEJ BRAZYLII, POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ AFRYCE I NA ANTARKTYDZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZĄD MESOSAURIA, RODZINA MESOSAURIDAE - GRUPA PRYMITYWNYCH GADÓW Z PODGROMADY ANAPSIDA, KTÓRE POWRÓCIŁY DO ŻYCIA W WODZIE; ICH SZCZĄTKI ZNAJDOWANO W OSADACH Z WCZESNEGO PERMU NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ NA OBSZARZE SUPERKONTYNENTU GONDWANY - W POŁUDNIOWEJ BRAZYLII, POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ AFRYCE I NA ANTARKTYDZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEZOZAURY rząd Mesosauria, rodzina Mesosauridae - grupa prymitywnych gadów z podgromady Anapsida, które powróciły do życia w wodzie; ich szczątki znajdowano w osadach z wczesnego permu na półkuli południowej na obszarze superkontynentu Gondwany - w południowej Brazylii, południowej i zachodniej Afryce i na Antarktydzie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEZOZAURY
rząd Mesosauria, rodzina Mesosauridae - grupa prymitywnych gadów z podgromady Anapsida, które powróciły do życia w wodzie; ich szczątki znajdowano w osadach z wczesnego permu na półkuli południowej na obszarze superkontynentu Gondwany - w południowej Brazylii, południowej i zachodniej Afryce i na Antarktydzie (na 9 lit.).

Oprócz RZĄD MESOSAURIA, RODZINA MESOSAURIDAE - GRUPA PRYMITYWNYCH GADÓW Z PODGROMADY ANAPSIDA, KTÓRE POWRÓCIŁY DO ŻYCIA W WODZIE; ICH SZCZĄTKI ZNAJDOWANO W OSADACH Z WCZESNEGO PERMU NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ NA OBSZARZE SUPERKONTYNENTU GONDWANY - W POŁUDNIOWEJ BRAZYLII, POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ AFRYCE I NA ANTARKTYDZIE sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - RZĄD MESOSAURIA, RODZINA MESOSAURIDAE - GRUPA PRYMITYWNYCH GADÓW Z PODGROMADY ANAPSIDA, KTÓRE POWRÓCIŁY DO ŻYCIA W WODZIE; ICH SZCZĄTKI ZNAJDOWANO W OSADACH Z WCZESNEGO PERMU NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ NA OBSZARZE SUPERKONTYNENTU GONDWANY - W POŁUDNIOWEJ BRAZYLII, POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ AFRYCE I NA ANTARKTYDZIE. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x