KONTROLOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ GOSPODARCZĄ ZASOBY MAJĄTKOWE O WIARYGODNIE OKREŚLONEJ WARTOŚCI, UZYSKANE W WYNIKU PRZESZŁYCH ZDARZEŃ, KTÓRE SPOWODUJĄ W PRZYSZŁOŚCI WPŁYW DO JEDNOSTKI KORZYŚCI EKONOMICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKTYWA to:

kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (na 6 lit.)STAN CZYNNY to:

kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKTYWA

AKTYWA to:

kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (na 6 lit.)AKTYWA to:

obok pasywów w firmie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONTROLOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ GOSPODARCZĄ ZASOBY MAJĄTKOWE O WIARYGODNIE OKREŚLONEJ WARTOŚCI, UZYSKANE W WYNIKU PRZESZŁYCH ZDARZEŃ, KTÓRE SPOWODUJĄ W PRZYSZŁOŚCI WPŁYW DO JEDNOSTKI KORZYŚCI EKONOMICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.514

PRAWO BIOTA-SAVARTA, RAY-BANY, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, DAMA DO TOWARZYSTWA, SKRAJNIK DZIOBOWY, MIODOJAD CIEMNY, ŚW. METODY, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, WIRUSY DSRNA, ODWAŻNIK, ODBÓJ, MITOLOGIZM, KONCERT, ROZBUDOWA, SKIBA, DALMATYKA, SPÓR KOMPETENCYJNY, ZAPŁON ISKROWY, PÓŁKRUCHE CIASTO, KURCZATOW, BIOPOLIMER, CUKRÓWKA, BANKIERKA, DEG, KAMIKAZE, JĘZYK FALISKIJSKI, CENZUS MAJĄTKOWY, ALFABET FIKCYJNY, POSŁUCHANIE, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, PRZEDSTAWIENIE, WŁÓKNO WĘGLOWE, ALARM OZONOWY, KOLONIA, JARZMO, EWOLUCJONIZM, KOŃ TROJAŃSKI, POMURNIK, BŁONA MIELINOWA, WSPOMNIENIE, RZEŹBA, MOCODAWCA, DEKALOG, ZASOBY NATURALNE, JEDNOSTKA, FALA BALISTYCZNA, ZATOROWOŚĆ, PLACOWE, FALA NOŚNA, DIONIZYJSKOŚĆ, PODATEK KOŚCIELNY, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, SUBTELNOŚĆ, FOSFORESCENCJA MORZA, ŚRODEK PRAWNY, WIBROAKUSTYK, MOST POWIETRZNY, POŻYCZKA, UŻYTECZNOŚĆ, DAUMONT, CZYSTA ALEKSJA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, STYGON, LEKARSTWO, DRZWI HARMONIJKOWE, CHODNIK MINOWY, ROŚLINA UŻYTKOWA, LAPILLI, SCENA PUDEŁKOWA, BŁĄD PROGNOZY EX POST, ALASKA, DŻUBBA, KONFEDERACJA WOJSKOWA, DUR POWROTNY, WARZONKA, JATAGAN, WRZASKLIWOŚĆ, PRZYSWOJENIE, PĘCHERZ, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, PROMIENNIK, GRUPA ADDYTYWNA, CYGAŃSKIE DZIECKO, SAMOPAŁ, SPOT, STRUKTURA FUNKCJONALNA, ZROŚLAK, LANDSZAFT, CAŁOPALENIE, ODWILŻ, AGREGAT, MASA STARTOWA, PARCIE KORZENIOWE, KONSULTANT, PĘDNIK OKRĘTOWY, ZWIERZĘ, PLEJADA, BAŁWOCHWALSTWO, ALIENACJA, LIST KOMISYJNY, KREACJONIZM, PRZENOSKA, ANKH-MORPORK, LEGA APOSTOLSKI, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, ANTYŚWIADECTWO, IRREDENTA, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, ORKIESTRA, PRZYSTAŃ MORSKA, SYRENA ALARMOWA, LINIA, WARTOŚĆ NOMINALNA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, RÓWNIK, NAWIETRZNIK, USZKO, ASTMA, GHOUL, PERYSKOP ODWRACALNY, GRZYWNA, WSTRZYMANIE, JOD, CROSSING-OVER, PIKIELHAUBA, PAŁĄK, REKOMENDACJA, OGNIWO GAZOWE, MONETKA, PRZEWODZIK, ELIPSOIDA OBROTOWA, PROWINCJA, WORLD OF WARCRAFT, TRENAŻER, MIARKOWNIK SPALANIA, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, KOSZULKA, OBRAZ, KILWATER, ZDRADLIWOŚĆ, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, OSCYLOGRAF, ZIELENINA, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, ZYDWESTKA, CZAS, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, BOASZKOWATE, MŁOT, TYMBARK, KONTYNUATOR, ANKIETA, WARSZAWA, CYKL, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, SKĄPOSZCZETY, BIAŁA HERBATA, POMPA PROTONOWA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, PRZEMIANA ODWRACALNA, STONÓG MYSZATY, TOŁHAJ, BAJT, PROGNOSTYK, KOŃ KIŃSKI, BETON SPRĘŻONY, CZERWONIEC, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, MACHANIE RĘKĄ, POŻYTEK, PAŁATKA, MAGISTER, POLITYKA SOCJALNA, PŁATANIE, ESCUDO ANGOLSKIE, PARK NARODOWY, INTERFEJS, JEŻ WSCHODNIOEUROPEJSKI, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, TROFOBLAST, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, SAMODESTRUKCJA, CYRK, OBYCZAJE, KRATKA ODPŁYWOWA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, WSCHODY, WYKOPALISKA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, GNIOTOWNIK, LINIA HODOWLANA, CZAJNICZEK, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, KREWETKA ZMIENNA, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, GNIAZDKO, WYSOKOŚĆ NORMALNA, SZYK ANTENOWY, ZWYCIĘSTWO, IMMUNIZACJA CZYNNA, IZBA, KAMIEŃ KOTŁOWY, ALBINIZM, PARAMETRYZACJA, URNA WYBORCZA, TELEFONIA STACJONARNA, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, NEGOCJACJE AKCESYJNE, KONIEC, OLEJ RYCYNOWY, STOPA ZWROTU, HELLENIZM, ODGŁOS, CIOS PONIŻEJ PASA, GLIKOPEPTYD, POSTÓJ LODOWCA, GULASZ, WARTOŚĆ OPAŁOWA, TAMTAM, ORMIAŃSKI, RESORT, PODATEK EKOLOGICZNY, WIERNOŚĆ, CHOROBA GILCHRISTA, JELEŃ WIRGINIJSKI, KAMERTON WIDEŁKOWY, EFUZJA, ANDROPAUZA, OKSYDAZA, KONKURENCJA, DOSTYCZNA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, KOŃ TRAKEŃSKI, PARADOKS GRAWITACYJNY, BEZPIECZNIK NASTAWNY, PENTIMENTO, AMBA, PUNKT FILTRACYJNY, POŁUDNIK ZEROWY, SKRZYNIA BIEGÓW, SAMOZAGŁADA, WIELKA STOPA, ALFABET MORSE'A, CIASTO PARZONE, DERMATOGLIF, GROOMING, ROZETKA, INTERNUNCJUSZ, HULA, DANINA, KONSERWATYSTA, FETYSZYZM TOWAROWY, POZYTYWIZM, BADANY, ABRAZJA, ANORAK, SUKSAMETONIUM, ACHTERPIK, RZECZOWNIK POLICZALNY, BANDOLET, RYZYKO OPERACYJNE, PEDAŁÓWKA, PRZERWANIE CIĄŻY, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, FRANK, RYK, ASTRONOMIA, CUKIER LODOWY, UPIÓR PIERŚCIENIA, ZADRAPNIĘCIE, BUŁCZARKA, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, DZIELNICA, MIEJSCE KULTU, JAZZÓWKA, PRZEŻYCIE, JASZCZURKA KRYMSKA, FESTMETR, METAJĘZYKOWOŚĆ, BEZIDEOWOŚĆ, ŚWIĘTA KSIĘGA, KASOWNIK, OFICYNA DRUKARSKA, POWRÓZEK NASIENNY, ŁAPOWNICTWO, KARMIDŁO, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, PARAMAGNETYK, DYSFAGIA, PETRYFIKACJA, KOSTIUM HISTORYCZNY, DZICZ, MISJE, KĄT PEŁNY, OPĘTANIE, BŁĄD MATERIALNY, GUMA NATURALNA, ?ŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.514 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONTROLOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ GOSPODARCZĄ ZASOBY MAJĄTKOWE O WIARYGODNIE OKREŚLONEJ WARTOŚCI, UZYSKANE W WYNIKU PRZESZŁYCH ZDARZEŃ, KTÓRE SPOWODUJĄ W PRZYSZŁOŚCI WPŁYW DO JEDNOSTKI KORZYŚCI EKONOMICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KONTROLOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ GOSPODARCZĄ ZASOBY MAJĄTKOWE O WIARYGODNIE OKREŚLONEJ WARTOŚCI, UZYSKANE W WYNIKU PRZESZŁYCH ZDARZEŃ, KTÓRE SPOWODUJĄ W PRZYSZŁOŚCI WPŁYW DO JEDNOSTKI KORZYŚCI EKONOMICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKTYWA kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (na 6 lit.)
STAN CZYNNY kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKTYWA
kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (na 6 lit.).
STAN CZYNNY
kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (na 10 lit.).

Oprócz KONTROLOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ GOSPODARCZĄ ZASOBY MAJĄTKOWE O WIARYGODNIE OKREŚLONEJ WARTOŚCI, UZYSKANE W WYNIKU PRZESZŁYCH ZDARZEŃ, KTÓRE SPOWODUJĄ W PRZYSZŁOŚCI WPŁYW DO JEDNOSTKI KORZYŚCI EKONOMICZNYCH sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - KONTROLOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ GOSPODARCZĄ ZASOBY MAJĄTKOWE O WIARYGODNIE OKREŚLONEJ WARTOŚCI, UZYSKANE W WYNIKU PRZESZŁYCH ZDARZEŃ, KTÓRE SPOWODUJĄ W PRZYSZŁOŚCI WPŁYW DO JEDNOSTKI KORZYŚCI EKONOMICZNYCH. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x