WSPÓLNE OKREŚLENIE DLA RODZAJÓW TURYSTYKI, DO KTÓRYCH POTRZEBNE JEST SPECJALNE PRZYGOTOWANIE PSYCHOFIZYCZNE, ODPORNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI ZACHOWANIA SIĘ W ŚRODOWISKU NATURALNYM I W OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH; ZAGADNIENIE, KTÓRE STANOWI GŁÓWNY PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA PTTK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TURYSTYKA KWALIFIKOWANA to:

wspólne określenie dla rodzajów turystyki, do których potrzebne jest specjalne przygotowanie psychofizyczne, odporność i umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych; zagadnienie, które stanowi główny przedmiot zainteresowania PTTK (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSPÓLNE OKREŚLENIE DLA RODZAJÓW TURYSTYKI, DO KTÓRYCH POTRZEBNE JEST SPECJALNE PRZYGOTOWANIE PSYCHOFIZYCZNE, ODPORNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI ZACHOWANIA SIĘ W ŚRODOWISKU NATURALNYM I W OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH; ZAGADNIENIE, KTÓRE STANOWI GŁÓWNY PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA PTTK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.653

ZASADA MACHA, WIDŁY, GERMAŃSKI, TYTANIAN, WIATRAK, PISANINA, KANAŁ ŻEGLOWNY, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, TWARDY OŁÓWEK, SZAFA, LUKSEMBURSKI, RUPIA INDYJSKA, PILARZ, SKARANIE BOSKIE, PERŁOZ, SZCZYL, PRZEKLEŃSTWO, ELBAIT, PORTRECISTA, BOURBON, KONTROLA ZARZĄDCZA, SAMOOKREŚLENIE, SARMACKOŚĆ, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, PROSPEKT ORGANOWY, CUKRÓWKA, PUSAN, KILOŃSKA, NAPARZANKA, KLEJNOTKA ZIELONA, SZCZUDLARSTWO, STRĄCZYNA, GOSPODARKA TOWAROWA, WAKACJE PODATKOWE, IMAGE, SCENICZNOŚĆ, FILTR POWIETRZA, BAJKOPISARZ, SURREALIZM, BURSZTYNIARZ, PRZETARG OGRANICZONY, SEMANTYKA LEKSYKALNA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, RYZYKO KONWERSJI, KRYZYS, KLOAKA, KREDYT KONSORCJALNY, ANALIZA FUNDAMENTALNA, OBWÓD ŁOWIECKI, KIESZEŃ, PARAPETÓWKA, NASTAWNOŚĆ OKA, KANAR, HOŁDOWNIK, MEDYCYNA KOSMICZNA, DIONIZYJSKOŚĆ, DONŻUANIZM, BAUTA, ŻEGLARZ, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, FARBOWANIE SIĘ, PŁASKOZIEMIEC, LUKIER, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, KOLEJ ŻELAZNA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, DOLAR FIDŻI, ZATYCZKA DO USZU, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, RAJDÓWKA, DAWNOŚĆ, DORNBIRN, KONIK DULMEŃSKI, CRIOLLO, ITAKA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, ŻYWIOŁ, KOSZAR, ZATRUCIE SIĘ, KLAKIER, KAJZER, INTERFEJS, PRZESTĘPCA, CIĄG NIESKOŃCZONY, KORZONEK, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, SYLFIDA, SERWITUT, BALSAM, ŻOŁDAK, STRAŻ POŻARNA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, PIES MYŚLIWSKI, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, NORMALNOŚĆ, TEATR, CEREMONIALNOŚĆ, OPRYSZCZKA POSPOLITA, ZĄBEK, MAŁOŚĆ, PLATT, BAZA, CHEERLEADERKA, CHRANCUSKI, OPTIMUM KLIMATYCZNE, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, INTERPOZYCJA, TAKSIARA, ANTYKWARNIA, BOJOWNIK, CIOS PROSTY, NIEOPANOWANIE, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, PARTNER, INWERTOR, WIZAŻYSTKA, KARKAS, PALCE, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, POPĘDLIWOŚĆ, ARGENTYŃSKOŚĆ, GRAFIKA INŻYNIERSKA, BIAŁORUSZCZYZNA, ANTYTETYCZNOŚĆ, POLITYKA GOSPODARCZA, WYŻSZE NACZELNE, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, UNTERWALDEN, MASOŃSTWO, CNOTA, ŻYCZLIWY, KADŹ ZALEWNA, PRAGMATYKA, MINIALBUM, RADA GABINETOWA, AMERYKANIZM, PANCERNIKO-LOTNISKOWIEC, FILOLOGIA CHORWACKA, GÓRKA, KIERKI, TAFTA, ROZCZAROWANIE, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, INTERAKTYWNOŚĆ, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, SPEKTROMETRIA MAS, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, SAMOUNICESTWIENIE, CIOS PONIŻEJ PASA, LATINO, WRZECIENNIK, RÓJKA, ŚLEDŹ AZOWSKI, DNA, ZBIEŻNOŚĆ, FILANDER RUDAWY, KOLORYSTYKA, OSTOJA, PODEJŹRZON, SAGAN, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, AKLIMATYZACJA, NABIEG KORZENIOWY, ŻYWIEC, ISTOTA NADPRZYRODZONA, PRZESZUKANIE, HYDROFOB, INKWIZYCYJNOŚĆ, ANTENA DOOKÓLNA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, DEZINSTALACJA, KASA ZAPOMOGOWA, APORT, FALA WZROSTOWA, KAPUSTA PASTEWNA, KARTEL NARKOTYKOWY, GATUNEK KRYPTYCZNY, IMPRESYWNOŚĆ, ZAKRES POJĘCIOWY, PŁOMYCZEK, GŁOWA NIE OD PARADY, EKSŻONA, ZAWIS, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, BAGPIPE, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, FANDANGO, GŁOS SUMIENIA, PLOTER SOLWENTOWY, ZBOCZENIEC, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, TELEGRAFIA, PRZYRODZENIE, CANCA, PERYFERYJNOŚĆ, STRZĘPIAK, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, RANDKA W CIEMNO, CYKORIA, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, ZIELE, WYWÓZ, BIAŁA SALA, ŁUK JARZMOWY, ASYSTENTKA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, ETER, TOLERANCJA, JAŚMINOWIEC WONNY, ŚMIECH, ULTRAPRAWICA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, WALIDACJA KRZYŻOWA, GARNIZON, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, WULKAN, EKSPEKTORACJA, DENUNCJANT, NAWÓJ, MONARCHIA STANOWA, MŁODZIEŻÓWKA, CZEREŚNIAK, OWAL, WEGETARIANIN, NATYWIZM, PERFUMA, MAŹ PŁODOWA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, PAPROTNIKI, HEKSAMETR, ŁUK, EUTEKTYKA, RYKOSZET, ESPERANTYDA, PRZYSŁÓWEK, EMALIA, ŁUSKA, OBYWATEL ŚWIATA, LABORKA, PCHACZ, ELEMENT ODWRACALNY, RAKOWATOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, MARSZ, MATAMATOWATE, ZAJĄC SZARAK, ZANOKCICA MUROWA, HARD CORE, FIZJOPATOLOGIA, ŚRODEK ZASKARŻENIA, TRACICIEL, WIĘZIEŃ, BEDŁKA FIOLETOWA, WELUR, LUGIER, PKB PER CAPITA, ZWIERANIE SZYKÓW, GWAJAKOWIEC, PLECIONKA, NONA, ATUT, BACH, UKRAIŃSKI, FUNKCJA BORELOWSKA, OPRAWA, PROCENTY, PARTER, DJ, DODAJNIK, CHROMATOGRAF GAZOWY, CYGAN, DIALEKTYKA, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, TAMARYND, PŁAZY BEZOGONOWE, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, CYBERPANK, NOCEK DUŻY, SIEDZISKO, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, WIEWIÓRKA, MAŁPA CZŁEKOKSZTAŁTNA, PROKSEMIKA, NATURA, BARANIA GŁOWA, MOSTOWNICZY, HISTORIA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, WETERYNARZ, PRONATALIZM, CHUDOPACHOŁEK, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, CYKL ASTRONOMICZNY, PINAKOID, ?SHOUNEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.653 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSPÓLNE OKREŚLENIE DLA RODZAJÓW TURYSTYKI, DO KTÓRYCH POTRZEBNE JEST SPECJALNE PRZYGOTOWANIE PSYCHOFIZYCZNE, ODPORNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI ZACHOWANIA SIĘ W ŚRODOWISKU NATURALNYM I W OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH; ZAGADNIENIE, KTÓRE STANOWI GŁÓWNY PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA PTTK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSPÓLNE OKREŚLENIE DLA RODZAJÓW TURYSTYKI, DO KTÓRYCH POTRZEBNE JEST SPECJALNE PRZYGOTOWANIE PSYCHOFIZYCZNE, ODPORNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI ZACHOWANIA SIĘ W ŚRODOWISKU NATURALNYM I W OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH; ZAGADNIENIE, KTÓRE STANOWI GŁÓWNY PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA PTTK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TURYSTYKA KWALIFIKOWANA wspólne określenie dla rodzajów turystyki, do których potrzebne jest specjalne przygotowanie psychofizyczne, odporność i umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych; zagadnienie, które stanowi główny przedmiot zainteresowania PTTK (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TURYSTYKA KWALIFIKOWANA
wspólne określenie dla rodzajów turystyki, do których potrzebne jest specjalne przygotowanie psychofizyczne, odporność i umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych; zagadnienie, które stanowi główny przedmiot zainteresowania PTTK (na 22 lit.).

Oprócz WSPÓLNE OKREŚLENIE DLA RODZAJÓW TURYSTYKI, DO KTÓRYCH POTRZEBNE JEST SPECJALNE PRZYGOTOWANIE PSYCHOFIZYCZNE, ODPORNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI ZACHOWANIA SIĘ W ŚRODOWISKU NATURALNYM I W OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH; ZAGADNIENIE, KTÓRE STANOWI GŁÓWNY PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA PTTK sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WSPÓLNE OKREŚLENIE DLA RODZAJÓW TURYSTYKI, DO KTÓRYCH POTRZEBNE JEST SPECJALNE PRZYGOTOWANIE PSYCHOFIZYCZNE, ODPORNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI ZACHOWANIA SIĘ W ŚRODOWISKU NATURALNYM I W OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH; ZAGADNIENIE, KTÓRE STANOWI GŁÓWNY PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA PTTK. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x