Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MISIAK to:

pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)MISIEK to:

pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)MIŚ to:

pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MISIAK

MISIAK to:

zwykle pluszowa zabawka, przytulanka wyobrażająca zwierzątko (na 6 lit.)MISIAK to:

kochana, droga osoba, z którą jest się w poufałych stosunkach (na 6 lit.)MISIAK to:

policjant z drogówki (na 6 lit.)MISIAK to:

słodziak, zwykle ktoś uroczy, kogo chciałoby się przytulać (na 6 lit.)MISIAK to:

inna nazwa niedźwiedzia i kilku innych zwierząt konceptualizowanych jako podobne do niedźwiedzi (na 6 lit.)MISIAK to:

pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.207

MILREJS, NAPĘD HYDRAULICZNY, SŁOIK, KRAJOBRAZ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, ŚMIEĆ, PATRONKA, BETA TESTER, OBLICZENIA EWOLUCYJNE, PEROWSKIT, PROMOTOR, SUMATOR, KORKOWIEC, SYSTEM KAPITAŁOWY, NIENASYCENIEC, TROGLOFIL, PŁACHETKA, ŁAŃCUSZEK, PŁYTA KORKOWA, NIEGOSPODARNOŚĆ, DŻOLER, DYSKANCISTA, MUCHY W NOSIE, KOKTAJL, SOLICYTACJA, CYKLON, JOGURT, ASYRYJSKI, GEOLOGIA NAFTOWA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, WYKRAWACZ, ARTROZA, CIĘGNO KOTWICZNE, ŚWIADEK, JĘZYK WEHIKULARNY, BOKÓWKA, BRUDNIAK, POSŁUSZNICA, POSZKODOWANA, STRUKTURALISTKA, CIAŁO JAMISTE, KATEGORIA OPEN, BOMBER, SZCZOTECZKA, PATAGOZAUR, RĄBEK, KODYFIKATORKA, INŻYNIER DUSZ, ADAT, KLUCZ NASADOWY, POPYT, KOLCZAK, ZAZDROŚĆ, TRÓJKĄT, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, EROZJA ŚNIEŻNA, SAMOWŁADCA, SŁOWIANKA, FORMAT, DRAMAT MODERNISTYCZNY, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, MRUKOKSZTAŁTNE, NAKURWIENIE SIĘ, AMBULATORIUM, SUBREGION, GRUCZOŁ DOKREWNY, BUDYŃ, ODPOWIEDZIALNY, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, WYROSTEK RYLCOWATY, TORBIEL SKÓRZASTA, KOŁNIERZ, GRAFOLOGIA, STARORAKI, HARD ROCK, SARDELOWATE, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, MACIEJKA, TAMBOREK, EWANGELIA, OBORNIK, DOBROĆ, FUNKCJONALNY ANALFABETA, WYŁADOWANIE KORONOWE, DRINK-BAR, NOMOKANON, BINDA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, FAZA, TENDENCJA, SORBENT, SOL, ZWARCIE, DOBRA WIARA, KASZTELAN, KICHLARZ, DOCHÓD NOMINALNY, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, WSKAŹNIK, NIESZLACHECTWO, ŁĄCZNIK, ZASTAWKA MITRALNA, NEOTENIA, FUZJA KONGLOMERATOWA, BŁYSKOTKA, CHONDRYT, ŁYDKA, OSOBOWOŚĆ, PARAZYTOFIT, POLE MAGNETYCZNE, PŁÓTNO, DEKO, TREN, FIRMAMENT, BARBARZYŃSKOŚĆ, CUMULUS, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, WĘŻOJAD, OBWÓD REZONANSOWY, KOLORYT LOKALNY, BUDDYZM TYBETAŃSKI, PRZYLEPNOŚĆ, ETER KOSMICZNY, KŁUSAK ROSYJSKI, STAWONOGI, SOS MUŚLINOWY, PRAWO ZATRZYMANIA, RUMIAN SZLACHETNY, OBSUWISKO, GARDEROBA, ZESPÓŁ USHERA, EFEKT DOPPLERA, GEOELEKTRYKA, HALABARDA, POKRZYK, MATKA BOSKA GROMNICZNA, KRWIOŻERCZOŚĆ, TARANTELA, KORYTO, DZIDZIA PIERNIK, CIAŁO SZKLISTE, KAPOTAŻ, FREZARKA, AETHERIA, ŻABA DALMATYŃSKA, ORLEŃ, KANCEROGEN, LOT, CYBERPANK, OPŁOMKA, SKORUPIAKI, SŁOWIANIN, NOC ASTRONOMICZNA, MIMBAR, SIEĆ WAN, BACHANTKA, APLIKACJA ADWOKACKA, POJAZD CZŁONOWY, NACIĄG, MIRAŻ, STOPIEŃ HARCERSKI, PODUSZKA BALANSOWA, PERLATOR, SUPERKLIENT, GEODEZJA GÓRNICZA, SZAL, JĘZYK PROTOSEMICKI, KORAB, FIKOLOGIA, GEOTECHNIK, MIARA PROBABILISTYCZNA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, CEBULA PERŁOWA, WYCHODZTWO, GASKOŃCZYK, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, EWANIELIA, PANTOMIMA, ASD, KUNDMAN, ANATOMIA WARSTWOWA, CHARLES, TEORIA GRAFÓW, MANTYLA, RECEPTA PUNKTOWA, WIEŻA STRAŻNICZA, KLIKOWOŚĆ, SPORT ZIMOWY, WSZY, PARNIK, POTENCJAŁ, AMPUTACJA, WIETNICA, FILM MUZYCZNY, BIOSFERA, POTPOURRI, IRISH DRAFT, PRZESUWNIK, DWUFAZOWOŚĆ, POTNICA, ŚMIESZNOSTKA, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, ODPRAWA CZASOWA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, GALARETA WHARTONA, INFOBOX, POLAROGRAFIA, STOLIK, GOŁĘBICA, WYJADACZ, NIEDYSPONOWANIE, OGOŃCZA, POLEWA, STRYJ, WOREK TRZEWIOWY, EPOLET, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, INWAZJA, PŁYN STAWOWY, CHOROBA CAFFEYA, SKIBOB, BADANIE PODMIOTOWE, DEKLINACJA NIJAKA, BESTIA, INDYWIDUALIZM, DYLATACJA CZASU, TORBACZE, ASTMA, CHRANCUSKI, ORZEŁ, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, CHOROBA FORESTIERA, DUMPING, HERETYCZKA, SKRZYDLATE SŁOWO, RAJTUZY, SZARA MYSZKA, AUTOBUS SZYNOWY, PROCENT SKŁADANY, ZDRAJCZYNI, AWARYJNOŚĆ, STRASZAKOWATE, MADZIARSKI, TCHÓRZLIWOŚĆ, ZORZA POLARNA, APRIORYZM, GOŚĆ, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, NAPLECZNIK, TUTORIAL, MISIAK, MOC WYTWÓRCZA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, KAFEJKARZ, PARTIA ANGIELSKA, KOŁPAK, ANTROPOLOGIA, PAPIRUS, FIGURA, ROZSTRZAŁ, WADA, SMOK, PODKÓWECZKA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, SAMOGŁOSKA DŁUGA, BELWEDER, NAŚLADOWCZOŚĆ, MAKSYMALIZM, SEKWENCER, HULMAN SZARY, DRAG, DOBRO PUBLICZNE, ZAAWANSOWANIE, GOSPODARKA RYNKOWA, WSTAWKA, IMPAS, WYROK, OTOLARYNGOLOGIA, KOŃCÓWKA, LEGHORN, SUPERNOWA TYPU IA, NIPPON, WYSADEK, GEN SKACZĄCY, MNIEJSZOŚĆ, STRZAŁA AMORA, METALOPROTEINA, NERW MIĘDZYŻEBROWY, RADŁO, PARANOIK, CZELADNIK, PRZYPRAWY KORZENNE, JĘZYCZEK, PYRKONOWIEC, WAŻNIAK, WIGILIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.207 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
misiak, pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)
misiek, pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)
miś, pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MISIAK
pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.).
MISIEK
pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.).
MIŚ
pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 3 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x