PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MISIAK to:

pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)MISIEK to:

pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)MIŚ to:

pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MISIAK

MISIAK to:

zwykle pluszowa zabawka, przytulanka wyobrażająca zwierzątko (na 6 lit.)MISIAK to:

kochana, droga osoba, z którą jest się w poufałych stosunkach (na 6 lit.)MISIAK to:

policjant z drogówki (na 6 lit.)MISIAK to:

słodziak, zwykle ktoś uroczy, kogo chciałoby się przytulać (na 6 lit.)MISIAK to:

inna nazwa niedźwiedzia i kilku innych zwierząt konceptualizowanych jako podobne do niedźwiedzi (na 6 lit.)MISIAK to:

pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.380

BIELINKOWATE, ŚMIEĆ, BARCZATKA, RYGORYSTKA, LICHWA, RETORTA, NIDERLANDY, PODMIOT, CHOROBA WESELBRONSKA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, WEŁNIANKA, WALTORNIA, ORTOPTYK, GARNUSZEK, PŁUG KOLEŚNY, KRÓLICZARNIA, INTEGRALNOŚĆ, GOLARZ, GRUBIANIN, KOSZULARZ, ZUPA, WIERNI, SIATKA CENTYLOWA, ŚWIR, WZORZEC, GRUBA ZWIERZYNA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, TABORYTA, SZORSTKOŚĆ, ANALIZA TECHNICZNA, POSTĘPAK, MASZYNOWNIA, RURKOZĘBNE, CIŚNIENIE TĘTNICZE, GALERIA, DZIEŻKA, KASTA, ROZTWÓR BUFOROWY, RACHUNEK KAPITAŁOWY, MONIT, REGION, BLISTR, ODWSZAWIANIE, ABROGACJA, KOPALINA STAŁA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, ŹRÓDŁO, SACZEK, TETRACYKLINA, AMYLOFAGIA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, WYBIJACZ, KWASEK, KĄT, KUKIEŁKA, DERBY, HEBRAJSKI, PAJĘCZYNA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, POZIOM, BAGAŻOWY, MUZA, KALCEOLARIA, HARAS, NAHUATL, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, PIJAŃSTWO, CIUŁACZ, RACJA, NAPÓR, USTNOŚĆ, MYJNIA, PŁÓTNO, LINIA PODSTAWOWA, POŁOWICA, RUMIAN SZLACHETNY, FASETA, HERBATKA, MIŁOŚCIWOŚĆ, MAPA SZTABOWA, KONTROLA, KOPISTKA, WYKONANIE, PIZZER, DRUT, RÓG, WIEŚ, OBSERWATORKA, PIERDU PIERDU, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, CHŁONIAK, HENTAI, TOKARKA KŁOWA, DEKANTER, MONTAŻYSTA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, MIRAŻ, AWANS, TOPIELEC, FOKSTROT, RUMIEŃ NAGŁY, RADA, STOPOTONA, POWSTRZYMANIE, OOLITYT, NIEODPARTOŚĆ, OUTSIDER, TEREN, PANDA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, WSZOŁY, OFIAKOMORFY, NELSON, OGI, ZAPAS, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, MODNIARZ, PÓŁKRUCHE CIASTO, BEZAN, MEADE, BUCZYNA NIŻOWA, FATUM, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, OTWORZENIE SERCA, JASKRA WRODZONA, PLATFORMA SERWEROWA, KOMPLEKS, JAMA STAWOWA, GŁOSKA NOSOWA, KLUB POSELSKI, FUZJA WERTYKALNA, KOGUT GALIJSKI, POLSKI, EUPELYKOZAURY, KOCZOWNIK, ULEGŁOŚĆ, ZIMOWISKO, GŁUCHY TELEFON, ZWAPNIENIE, KWATERUNEK, CHOROBA WŚCIEKŁYCH KRÓW, PISMO WĘZEŁKOWE, SATURACJA, KPINA, PACHYPLEUROZAUR, MIEŚCINA, PĘPEK, ŚMIGŁO, CZERWONA KSIĘGA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, SEKTOR PUBLICZNY, FEERIA, USUWISKO, KOŃ KLADRUBSKI, LITERATURA, ODCZUCIE, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, RHIZOBIUM, WYNAJMUJĄCA, INWOLUCJA, FARMAKOGENETYKA, DRZEWOSTAN NASIENNY, ŁOPATA, PILNOWACZ, PANAFRYKANIZM, UZBECKI, BENEFICJENT, DRZEWO PIECZĘCIOWE, DRIPPER, CHARLESTON, KAZUISTYKA, SADZONKOWANIE, RAKARZ, TOREBKA, CREPIDA, DROGA, WYŻERACZ, TALERZ, STOSUNEK PRZERYWANY, ZWIERZĘ, KOŻUCH, GIDIA, WYJADACZ, MECH JAWAJSKI, JĘZYK PRASEMICKI, EKSTRAKTYWNOŚĆ, PRZEWÓD, KIJ, WOLNY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, GRACA, CHORĄŻY, BROŃ OBUCHOWA, JĘZYK SOGDYJSKI, DZISIEJSZOŚĆ, SPEKTROSKOPIA, DŁUŻNICZKA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, DUPOLIZ, CZAPKA NIEWIDKA, STAROHISZPAŃSKI, NERW, BEZPIECZNY SEKS, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, PŁAZY OGONIASTE, DOMINACJA PEŁNA, WYPADEK, PAMPUCH, DRAMA, ROBAK, ZNACZNIK, NENCKI, EP, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, CZERSKA, TUTORIAL, MELODIA, MARUDA, ALGEBRA, TENOR DRAMATYCZNY, ŚWISTUŁA, PRZYPADEK, TOŃ WODNA, POCZĄTEK, JATA, STAŁA FARADAYA, SEKWENCJA TATA, RACJONALIZATOR, NACISKANIE, ZAMIANA, TEMPERATURA ROSY, PARA 0, HAFLINGER, ANIOŁEK, DEOKSYGUANOZYNA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, OSET NASTROSZONY, PRECYPITAT, TRZMIEL DRZEWNY, SĄCZEK, ELEKTRONIKA, LUKA DEFLACYJNA, PIECZĄTKA, SZRAF, ŚCIANA, KARCYNOLOGIA, NAROST, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, GOSPODYNI DOMOWA, IDIOGRAFIZM, AUTOTELICZNOŚĆ, PRZYSTAWANIE, CIĘGNO KOTWICZE, KIERUNEK, WYGIĘCIE, ANIMAG, MADRASA, HISPANO, ŁYSIENIE, RODNIK, DEGRENGOLADA, PRODUCENTKA, MONARCHIANIZM, BOHATERKA, CENA ZAMKNIĘCIA, SZKŁO MĄCONE, SPIŻARNY, PRZECINKOWIEC, DODAJNIK, DOTHRACKI, CLL, ŚLIZGAWICA, REGION STREFOWY, STOPA, PODUSZKA, ŁAWA MIEJSKA, CHOROBA FRIEDREICHA, ZARYSOWANIE, WEBDESIGNER, BAMBERG, TUTORIAL, TRZEJ KRÓLOWIE, PELOT, NIEWYDOLNOŚĆ, KONSENSUALNOŚĆ, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, BRAT KRWI, MUZYKA PRZYSZŁOŚCI, PŁYWACZKA, FOLK, EUTANAZJA, TYTAN, PŁYWACZEK, SPIĘCIE, KOD DWUWARTOŚCIOWY, STRZAŁECZKA, ŻABA KATOLICKA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, ?FILAKTERIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.380 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MISIAK pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)
MISIEK pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)
MIŚ pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MISIAK
pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.).
MISIEK
pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.).
MIŚ
pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 3 lit.).

Oprócz PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY sprawdź również:

rozpięte zwoje drutu kolczastego mające utrudnić prowadzenie natarcia ,
system poglądów ekonomicznych i oparty na jego zasadach typ polityki gospodarczej, których fundamentem jest całkowita neutralność państwa i innych organizacji gospodarczych i politycznych wobec przebiegu procesów gospodarczych ,
nowa myśl będąca efektem twórczego myślenia ,
sportowiec, zawodnik, który gra w piłkę wodną (waterpolo) ,
matematyk francuski (1730-1783); autor prac z algebry wyższej ,
czapka, która nie jest wyjściowa, kojarzy się z uprawianiem sportu lub służy do uprawiania sportu ,
Cannabis sativa subsp. indica - podgatunek konopi siewnych, dawniej wyodrębniany jako osobny gatunek ,
sedan marki Polonez ,
litowiec (Na) ,
zaburzenie funkcji śledziony ,
u zwierząt forma biernej obrony na atak lub zagrożenie atakiem powodująca całkowity bezruch atakowanego osobnika ,
popularny lek przeciwbólowy ,
żona hrabiego - mężczyzny, który posiada tytuł hrabiowski; wyraz może być niekiedy uznawany za gwarowy lub przestarzały ,
ogół małych form powierzchni Ziemi, np. żłobki krasowe, zmarszczki wiatrowe (ripplemarki), terasy bydlęce, doły po eksploatacji powierzchniowej i in ,
sekretny język krasnoludów w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena ,
melodia, do której tańczy się sarabandę ,
delfin skośnozęby, Lagenorhynchus obliquidens - gatunek walenia z rodziny delfinowatych; zamieszkuje umiarkowaną strefę północnej części Oceanu Spokojnego od Aleutów po Baja California i od Japonii po Wyspy Kurylskie ,
PILON ,
papieska klątwa ,
postawa wobec życia charakterystyczna dla bohaterów powieści Henriego Beyle'a, czyli Stendhala ,
zakład produkujący sieci rybackie ,
w cukiernictwie; zespół dyfuzorów i kaloryzatorów wraz z armaturą ,
podstawowa i największa jednostka taktyczna armii rzymskiej złożona przede wszystkim z ciężkozbrojnej piechoty ,
zdrobniale: piwo - wyjście na piwo do knajpy ze znajomymi ,
okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt ,
Matteuccia struthiopteris - gatunek paproci z rodziny Onocleaceae; w Polsce przebiega północna granica zasięgu tego gatunku, występuje na pogórzu Karpat i Pienin, w Sudetach Zachodnich, Górach Świętokrzyskich i Bieszczadach, rozproszony na nizinach, można go spotkać m.in. w Puszczy Augustowskiej i Boreckiej, nad Nysą i Bobrem, w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, na Równinie Warmińskiej (w rezerwacie florystycznym Pióropusznikowy Jar) ,
kult fetyszów w wierzeniach pierwotnych ,
miasto we Francji nad kanałem Berry, ośrodek administracyjny departamentu Cher ,
jarzmo wahliwe łukowe stosowane w stawidłach tłoków silników parowych ,
urządzenie stanowiące połączenie iskrownika i prądnicy

Komentarze - PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast