PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MISIAK to:

pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)MISIEK to:

pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)MIŚ to:

pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MISIAK

MISIAK to:

zwykle pluszowa zabawka, przytulanka wyobrażająca zwierzątko (na 6 lit.)MISIAK to:

kochana, droga osoba, z którą jest się w poufałych stosunkach (na 6 lit.)MISIAK to:

policjant z drogówki (na 6 lit.)MISIAK to:

słodziak, zwykle ktoś uroczy, kogo chciałoby się przytulać (na 6 lit.)MISIAK to:

inna nazwa niedźwiedzia i kilku innych zwierząt konceptualizowanych jako podobne do niedźwiedzi (na 6 lit.)MISIAK to:

pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.380

RUMIAN RZYMSKI, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, STREFA TROFOLITYCZNA, DERYWACJA FLEKSYJNA, ŻYWOŚĆ, OSOWATE, KAMERTON WIDEŁKOWY, BOREWICZE, STYCZNOŚĆ, KATASTROFA KOSMICZNA, ZAKRĘCANIE, MULDA, AZYL, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, UDAR SŁONECZNY, SEJMIK RELACYJNY, SAMOZAPŁON, NIEKAPEK, PRZYRODNIK, PASZTECIK, MIĘDLICA, KECZUA, PIES OZDOBNY, DZIEWICA, RURALIZM, OPONA PAJĘCZA, SCENKA, CIAŁKO SZKLISTE, UKRES, TEREN, DRĄŻEK POGO, SPÓŁGŁOSKA USTNA, BRODAWKA, SOCJOPATOLOGIA, SĄCZEK, CHOROBA WRZODOWA, DYSK LOKALNY, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, DOKUMENTARZYSTKA, KAMERDYNER, RACHUNEK WEKTOROWY, BETONOWE BUTY, FOREMKA, LEJ, MIECH, ANTROPOID, FASETA, TENOR DRAMATYCZNY, MARTWY PUNKT, SPOŁECZNE, MIEDZIONIKIEL, DOROSŁOŚĆ, PREMIA GÓRSKA, RACJONALIZATOR, POŻYTECZNY IDIOTA, BAKARAT, PANTOFAG, WSCHÓD, CHEERLEADERKA, PAMIĘĆ BUFOROWA, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, RYBA WYMARŁA, WYKRAWACZ, PRZYTUŁEK, SCHILLING, GRUPA LIEGO, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, WOK, FALA, DOBRO, C, MINERALOGIA GENETYCZNA, ZIELE, ZŁOŻE GNIAZDOWE, MYDLARZ, TROGLOBIONT, COCKNEY, KARDYNAŁ, HOLOCEN, INTERWENCJA POSELSKA, PODSADNIKOWCE, ZGRUBIAŁOŚĆ, ASPAZJA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, FALKONKA, KAZAMATA, EWAPORAT, SANIE, OPERATOR, SYSTEM POMIAROWY, SPIRYTUS SKAŻONY, KINO DROGI, SIECI, ZGNILIZNA DREWNA, BAS, ANALFABETA, SEKCIARZ, DŁUGOGŁOWIE, POCZĄTKUJĄCA, OLEWKA, CZEK BEZ POKRYCIA, FILM DROGI, BAGPIPE, NIEKAPEK, OBŻARTUCH, CZEKAN, PIĘCIORNIK GĘSI, ARAB, KOŚCIÓŁ UNICKI, SYNERGETYKA, OSKARŻYCIEL, KOŃ JOMUDZKI, NAJDUCH, BŁYSKOTKA, REAKCJA, KOLCZAK, TATUAŻ, WYTWÓRCZOŚĆ, ATRAZYNA, ANEROID, DELFIN, MISIACZEK, ILUZJONIZM, DZIAŁ OSOBOWY, INSIMBI, ZEGAR ATOMOWY, ŻYŁKA, NOSACZ, AUTOSYFON, WÓZEK, UJŚCIE, CERTACJA, GRZYB WOLAK, DRABINKA, GAWĘDA, CZAPKA SPORTOWA, ASTROSPEKTROSKOPIA, GOTOWIEC, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, BANAN, TELEKS, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, PODPALENIE, KATAKUMBY, ŻAKIET, PORĘBA, ŁAWA MIEJSKA, SZTUKA DEKORACYJNA, STARORAKI, CZUSZKA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, STRUNA, CHOROBA KESONOWA, GWIAZDOR, MASZYNA INFORMACYJNA, WÓŁ ROBOCZY, ZASIĄG, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, CHRANCUSKI, OSOBISTOŚĆ, KULON, STANIĘCIE, REZYGNACJA, WIDŁY, OBÓJ MIŁOSNY, BOROWIEC, KOSTKARKA, ŻABA ZWINKA, STRZAŁOWY, OSET NASTROSZONY, HISTORIA LITERATURY, CZARODZIEJ, SIARA, PRZĄDKA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, GIEŁDA SAMOCHODOWA, BEZWŁAD, DOŁEK, CHWALBA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, PŁONNIKI, POLEWA, ATAK, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, CIĄGUTEK, POSMAK, WYSTRZAŁ, OKRĄGŁY STÓŁ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KABOTYNIZM, PROSIACZEK, KLASA, EMPIRYZM LOGICZNY, SUBSYSTENCJA, ORCZYK, PRZEWÓD, WIADRO, ABNEGATKA, BATAT, SMAR MASZYNOWY, WYGŁAD LODOWCOWY, PISMO TECHNICZNE, NATARCZYWOŚĆ, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, EKSPARTNERKA, ZŁOTNIK, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, SZTAJEREK, SILNIK SKOKOWY, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, KONCEPTUALIZM, LABORATORIUM, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, NIENASYCENIEC, AMEN, MŁODZIEŻÓWKA, ŚCIANA OGNIOWA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, PACA, JEDWABNIK, POWÓD, TRAWERS, FRANIA, ZDRADA, PŁYWACZOWATE, DRYBLAS, CHAMEOFIT, PRĘDKOŚĆ FALOWA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, SZEW, WIZAŻYSTA, NIEDOTYKALSKI, WIDLICZKA, WIĘZADŁO KARKOWE, TRÓJBÓJ, WERESZCZAKA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, LEWOSKRZYDŁOWY, SEROHEMATOLOGIA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, BEZBRZEŻNOŚĆ, PASYWIZM, ROZDANIE, ROZTWÓR BUFOROWY, NOTARIAT, ŁATEK, MAGDALENKA, KLOPS, ŁOPATA, CHOROBA WESELBRONSKA, LUNETA, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, BÓBR ZWYCZAJNY, PAPIER GAZETOWY, CETIOZAUR, DRZWI HARMONIJKOWE, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, AUDYTORKA, FIKNIĘCIE KOZŁA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, DZIADZIENIE, ROZMOWY W MAGDALENCE, JEDYNOWŁADCA, KOMERCJA, KAPITULANT, POCHŁANIACZ, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, KOMUNA, AKTYWA, SZPADRYNA, PŁASZCZ WODNY, SPREJ, GIMBOPATRIOTA, SURFAKTANT, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, RECYTATYW, BŁONKA, WOLNE PAŃSTWO KONGO, ZBIEG, CORO, PRZEKAZ, PANNA NA WYDANIU, BRANIE WZORU, BOKÓWKA, MASZYNA WYCIĄGOWA, KREDYT BALONOWY, ALIGATOROWATE, WYŻLIN, GRUPA ACETYLOWA, OPPERT, KOMPENSATOR CIEPLNY, PŁYTA OCEANICZNA, BIBLIOTEKA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, BYCZEK, OZONOSFERA, ?ROZSADNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.380 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MISIAK pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)
MISIEK pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.)
MIŚ pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MISIAK
pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.).
MISIEK
pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 6 lit.).
MIŚ
pieczątka w paszporcie, którą otrzymuje się za jakieś przewinienie i która może w przyszłości sprawić, że jej posiadaczowi trudniej będzie ponownie przekroczyć granicę; nazwa nawiązuje do kształtu pieczątki, którą przybijali niemieccy pogranicznicy (na 3 lit.).

Oprócz PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - PIECZĄTKA W PASZPORCIE, KTÓRĄ OTRZYMUJE SIĘ ZA JAKIEŚ PRZEWINIENIE I KTÓRA MOŻE W PRZYSZŁOŚCI SPRAWIĆ, ŻE JEJ POSIADACZOWI TRUDNIEJ BĘDZIE PONOWNIE PRZEKROCZYĆ GRANICĘ; NAZWA NAWIĄZUJE DO KSZTAŁTU PIECZĄTKI, KTÓRĄ PRZYBIJALI NIEMIECCY POGRANICZNICY. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x