UBOGI SZLACHCIC NIE POSIADAJĄCY WŁASNEJ ZIEMI, NAJMUJĄCY SIĘ NA SŁUŻBĘ U MAJĘTNYCH FEUDAŁÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLIENT to:

ubogi szlachcic nie posiadający własnej ziemi, najmujący się na służbę u majętnych feudałów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLIENT

KLIENT to:

usługobiorca, nabywca (na 6 lit.)KLIENT to:

jakiś mężczyzna lub chłopak, zwłaszcza obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; typ, osobnik, gościu (na 6 lit.)KLIENT to:

w informatyce: urządzenie elektronicznej korzystające z usług zapewnianych przez serwer (na 6 lit.)KLIENT to:

w informatyce: program, oprogramowanie korzystające z usług zapewnianych przez serwer (na 6 lit.)KLIENT to:

wolny, lecz ubogi obywatel starożytnego Rzymu, często wyzwolony niewolnik, który pozostawał pod opieką patrona, którym był zwykle patrycjusz (na 6 lit.)KLIENT to:

na zakupach w sklepie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UBOGI SZLACHCIC NIE POSIADAJĄCY WŁASNEJ ZIEMI, NAJMUJĄCY SIĘ NA SŁUŻBĘ U MAJĘTNYCH FEUDAŁÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.733

SZPICAK, SHOUNENAI, ZGODA, CHOROBA SOMATYCZNA, MATRYKUŁA, POLISACHARYD, RACHUNKOWOŚĆ, PROSTYTUTKA, SZKŁO JENAJSKIE, WIZAŻYSTKA, MŁODZIAK, TRZON MACICY, KREOLSKI HAITAŃSKI, NEUTRALNOŚĆ, ATRYBUCJA, ZMIĘKCZANIE SIĘ, OBIEKTYWNOŚĆ, STACJA TELEWIZYJNA, MECHANIKA GÓROTWORU, RAKIETKA TENISOWA, TOLERANCJA WYMIARU, SZTAJEREK, NONAJRON, KOKTAJL, DŻINN, WALKA ODWROTOWA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, SYNSEPAL, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, ODKUPICIEL, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PRZEWOŹNIK, JEDNOSTRONNOŚĆ, SŁONICA, SKARYFIKACJA, POKŁAD PANCERNY, WARTOŚĆ WŁASNA, SUBSKRYPCJA, KAMARYLA, PARTNER, KAPOK, GONG, ANTECEDENCJA, KAWALER, INKA, KRYKIET, DZIEDZIC, DUR POWROTNY, ANTARKTYKA, SALA PLENARNA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, JEŹDŹCZYNI, BONGOSY, POSTĘPACTWO, MRÓWKA PNIOWA, SZKOLARSTWO, AUTOHEMOTERAPIA, FIZYKA STATYSTYCZNA, SZKOŁA PODSTAWOWA, GRZYBEK HERBACIANY, FILOZOFIA, RETENCJA, ZIEMIA, GWAŁTOWNOŚĆ, SONDA, JĘZYK STAROEGIPSKI, AMH, ITALIAŃSKI, RYBY ŁAWICOWE, ANTAŁECZEK, AL SECCO, POCHŁANIACZ, ZJAWISKO NATURALNE, BROMELIA, NIEZRĘCZNOŚĆ, TAUTOLOGIA, KRYZA, RZEZAK, MAH JONG, HEGEL, OSZCZĘDNIŚ, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, DREWNO FIOŁKOWE, METRYKA, EKLIPTYKA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, ANTENA DIPOLOWA, PAPLA, ILUZJONIZM, RUCH KRZYWOLINIOWY, EFEMERYDY, BENEFICJANT, OBRZYD, PRINCESKA, CHOROBA CAFFEYA, MA, DYKTATOR, FRONT, ECHO, ANTYCYPACJA, ANOMALIA UHLA, STAROSTA GRODOWY, STREETWORKER, DIMER, BAJKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, TRZEPACZ, DEKLARACJA, PLAZMOLIZA, SYLFIDA, ENERGETYKA WIATROWA, LUSTRATOR, DESOCJALIZACJA, PRAWO HOOKE’A, EPIGENEZA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, BABIMÓR, BUŁAWKA, DALEKOWIDZTWO, TECHNICZNY NOKAUT, WIERSZ LEONIŃSKI, ZSYP, KOSZT ALTERNATYWNY, PLAŻÓWKA, MISKA, CHAOS, DEATH METAL, LINIA ROZUMU, SSAK, DZBANIEC, HIPPIS, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, DRZEWO TERPENTYNOWE, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, BIEGUN POTYLICZNY, BYSTROŚĆ, DOCHÓD PASYWNY, KACZKA PO PEKIŃSKU, ASOCJALNOŚĆ, PIAST, SAKRAMENT, HYDROAKUSTYKA, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, CIUCIUBABKA, POST, CYGAN, WNĘTRZNOŚCI, RÓŻOWIEC BIAŁY, NICHROM, PACZKA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, MENISK, TLENEK ŻELAZOWY, ŚREDNIA KWADRATOWA, PUDŁO, OGIEŃ I WODA, FTYZJOLOGIA, FARMAKOKINETYKA, CIĘŻAR DOWODU, ULOTKARZ, JEDWABNIK, WEDYZM, BARWICA DREWNA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, SKLEPIENIE SIECIOWE, HISTORYZM MASKI, PLANETA WEWNĘTRZNA, GERIATRIA, BURGER, WOJOWNICZOŚĆ, DUSZA, NACISKANIE, POPYCHADŁO, CUDACTWO, PSYCHOHIGIENA, KREWETKA ATLANTYCKA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, STEREOTYPIA RUCHOWA, PINCZER, WIADRO, PEŁNIA, JĘZYK KENTUMOWY, KROKIEW, WORKOWCE, STRAJK GŁODOWY, POWTÓRZENIE, GARDA, JAŁOWNIK, LARYNGOFON, SAPER, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, RAK PRĘGOWANY, GRUPA, STULENIE USZU, WŁOSKOWATOŚĆ, NARYS KLESZCZOWY, OBSZAR PENSEJSMICZNY, PŁONNIKI, LORNETA NOŻYCOWA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, ORKIESTRA KAMERALNA, MUTACJA CICHA, FORK BOMBA, EKSŻONA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, HEKSAPTYK, MADRASA, TONIKA, MAGNEZJA, RUCH WAHADŁOWY, INKOHERENCJA, ŁAWA RZĄDOWA, ZBIORNIK, MARSZAND, AUDIOTEKST, ZMARŹLAK, SZEWCZYNA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, DYNAMIZM, GEOFIT CEBULOWY, CIĄGUTKA, GŁUPI JAŚ, NIEWYBUCH, WELUR, PROTETYKA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, GUZEK MONTGOMERY'EGO, RESPONDENT, WYDZIAŁ, KOREAŃSKI, DIALIZOTERAPIA, KUBECZEK, MOTYWIK, GETTO, WĄŻ, ELEMENT GRZEJNY, CIĄGNIK KOŁOWY, ZJAWISKO KURZAWKOWE, KONGREGACJA, POJEDYNEK, KONSENSUALNOŚĆ, DWUGŁOS, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, STRESIK, KREOL, INTERESOWNOŚĆ, JAZDA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, WYŚCIG, CZELADNIK, GŁADKOŚĆ, NIEPOCHWYTNOŚĆ, SKRYBA, KONSUMENT, ANTYNATURALIZM, POLIANDRIA, DERMATOGLIFIKA, KULTURA KRETEŃSKA, HEMIKRYPTOFIT, JAPOŃSKI, RZYGOWINY, ANTENA DOOKÓLNA, PROSTAK, KAMIEŃ OZDOBNY, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, POJEMNIK, CANTUS FIRMUS, STOŻEK WULKANICZNY, TIOMERSAL, CANZONA, FARMACEUTA, NAZWA POZORNA, PODKŁAD, SKŁADNIA, BUTERSZNYT, PLEBEJKA, NIENARUSZALNOŚĆ, TKANINA UBRANIOWA, GERMAŃSKI, TUBA, BOJER, PREMIA GÓRSKA, PYLON, MORESKA, MARSZCZELCOWATE, ELEGIA, JANUSZ, DYLETANT, TREN, MODYFIKACJA, ORZECHÓWKA, SZCZUR PACYFICZNY, KNOCKDOWN KARATE, LIBERIA, PAWANA, TKANKA MIĘŚNIOWA, KOTERIA, ?CZARNE KINO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.733 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UBOGI SZLACHCIC NIE POSIADAJĄCY WŁASNEJ ZIEMI, NAJMUJĄCY SIĘ NA SŁUŻBĘ U MAJĘTNYCH FEUDAŁÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UBOGI SZLACHCIC NIE POSIADAJĄCY WŁASNEJ ZIEMI, NAJMUJĄCY SIĘ NA SŁUŻBĘ U MAJĘTNYCH FEUDAŁÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLIENT ubogi szlachcic nie posiadający własnej ziemi, najmujący się na służbę u majętnych feudałów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLIENT
ubogi szlachcic nie posiadający własnej ziemi, najmujący się na służbę u majętnych feudałów (na 6 lit.).

Oprócz UBOGI SZLACHCIC NIE POSIADAJĄCY WŁASNEJ ZIEMI, NAJMUJĄCY SIĘ NA SŁUŻBĘ U MAJĘTNYCH FEUDAŁÓW sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - UBOGI SZLACHCIC NIE POSIADAJĄCY WŁASNEJ ZIEMI, NAJMUJĄCY SIĘ NA SŁUŻBĘ U MAJĘTNYCH FEUDAŁÓW. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast