JEDNA Z RAS KONI ZIMNOKRWISTYCH; PRZEZ OKOŁO STO LAT OPIERAŁO SIĘ NA NICH WŁOSKIE ROLNICTWO ORAZ TRANSPORT, SZCZEGÓLNIE W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WŁOCH, DO DZISIAJ ZNAJDUJĄ ZATRUDNIENIE W MAŁYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY to:

jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z RAS KONI ZIMNOKRWISTYCH; PRZEZ OKOŁO STO LAT OPIERAŁO SIĘ NA NICH WŁOSKIE ROLNICTWO ORAZ TRANSPORT, SZCZEGÓLNIE W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WŁOCH, DO DZISIAJ ZNAJDUJĄ ZATRUDNIENIE W MAŁYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.546

PAPILOTKA, PODKŁADKA, ARAPAIMA, FITOGEOGRAFIA, TRĘDOWNIK, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, ZENIT, TAPIROWATE, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, WŁÓKNIAK TWARDY, KURTYNA ZERO, STELMACH, FILM ANIMOWANY, KAPŁAK, WIKTYMOLOGIA, TĘTNICA ŚRODKOWA MÓZGU, FOTEL OBROTOWY, DOMEK, HIPARION, SZTOLNIA WODNA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, TEKTONIKA, RUSIN, REFORMA ROLNA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, MĄKA SITKOWA, ŻÓŁTAK, OWCA JACOBA, LAK, WAHACZ WZDŁUŻNY, FERMENTACJA METANOWA, KANTONIERA, ALGRAFIA, MAGICZNOŚĆ, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, POMPA WYPOROWA, WIRTUOZERIA, ZŁĄCZENIE, KACZUSZKA, CIUCIUBABKA, WIEŻA, PALARNIA, WIZA POBYTOWA, SLIP, POWTARZALNOŚĆ, BELLATRIX, MIAZMAT, HYDROCHEMIA, SERBSKOCHORWACKI, GLORIA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, AWIACJA, KWAS BURSZTYNOWY, PALEC ŚRODKOWY, PREWENCJA RENTOWA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, MŁYN, FOTOGENICZNOŚĆ, ALERGOLOGIA, OPAS, ULUBIENIEC MUZ, ZAPRAWA NASIENNA, AKSJOMAT, GRUBOŚĆ, ZBIORÓWKA, JENIEC, TELEMARK, STRÓŻA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, GNIAZDO PROCESOROWE, SURFAKTANT, KOREAŃCZYK, CIOS PROSTY, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, JĘZOR OSUWISKOWY, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, WIDŁOZĄB SUDECKI, EPIMER, RABSZTYN, FLUNITRAZEPAM, STEROWANIE WIELOKROTNE, SUBSKRYPCJA, BUDUAREK, NARODOWOŚĆ, PIECZARNIK WŁOSKI, POMIDOR, KOALA, ORDONANS, LEJNOŚĆ, JANUSZ, KILWATER, KOMENSALIZM, KAJDANY SKEFFINGTONA, JEDYNY, ZATRUDNIENIE, WEJŚCIE, KUGLARSTWO, FLUITA, KSIĘGA METRYKALNA, BIOSELENOLOGIA, PLAMIEC AGREŚCIAK, MACA, FILM SAMURAJSKI, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, ABSORPCJA, CHOROBA FORESTIERA, KOMŻA, VERTIKAL, KOMPLIKACJA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, RETROGRADACJA, MISJE, OLBERS, CHOROBA GAMSTORP, ASESOR KOLEGIALNY, POJAZD LĄDOWY, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, CHRZĄSTKA, WIECZÓR KAWALERSKI, TERBINAFINA, PARZYSTOŚĆ, TRZPIENNIKOWATE, MŁAK, SCHWANNOMA, UJŚCIE GARDŁOWE, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, BENTOS, STRUNOWIEC, HISTERYK, SZPANERSTWO, PŁYN CHŁODNICZY, MOSTOWNICZY, ETYKA, MAPNIK CAGLE'A, DEMONTAŻ, PUNICKI, RETOROMANIN, KWAZIKRYSZTAŁ, NIEUCHRONNOŚĆ, FACJATA, DOLINA LODOWCOWA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, KOZŁOWATE, HETEROMORFIZM, MATIZ, DAMAN, BANKRUCTWO, KANCONETA, PILNOWACZ, TENDENCJA, REFLEKTOR, WŁOCHACZ, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, KĘSISKO, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, WYLINKA, KAMICA MOCZOWA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, KAPERKA, TYTANOFON, RIKETSJOZA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, ARKUSZ KALKULACYJNY, KOŃ ARABSKI, ARBORETUM, MYŚLIWY, BALKONIK, PAGINATOR, ANGIELSKI, WŁÓKNIAK MIĘKKI, IRGA POZIOMA, KROWA, LINIE BEAU, SZLAGIER, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, NADSCENIE, PRZEKWIT, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PAPIER TOALETOWY, MANGABA RUDOCZELNA, SINICA OBWODOWA, POŻYCZKA, BAT, RUCH, KARMNIK AUTOMATYCZNY, PŁYTA OCEANICZNA, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, ROSZCZENIE ZWROTNE, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, KULANKA, KOSZULARZ, KAROLINGOWIE, ERGASTULUM, COKÓŁ KONTYNENTALNY, PŁETWA, DWA ŚWIATY, ALFAPROTEOBAKTERIE, RAKARZ, WIATKA, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, PACHOŁEK, WGŁOBIENIE, OSADA, EPISTOLOGRAFIA, MAKI, OKSYDAZA KSANTYNOWA, PRZEJEZDNA, TROPIK, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, ZAKRES POJĘCIOWY, WIDEŁKI, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, MONTI, JELITO PROSTE, KYZYŁ, ENERGETYKA ODNAWIALNA, BERRUTI, MIKROHADROZAUR, KULTURA AZYLSKA, TAMBURYN, EOZYNOCYT, DYKTA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, KUNDMAN, UNISONO, KOMA, ALGI, ACENA BUCHANANA, CZARNY MAKAK CZUBATY, NAPRĘŻACZ, STRZEMIĄCZKO, SZACHOWNICA PUNNETTA, FANFARZYSTA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, OFENSYWA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, MUSZKIETER, TELEMEDYCYNA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, CHOROBA CUSHINGA, PIOCYJANINA, WILK BRYTYJSKO-KOLUMBIJSKI, JURGA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, KALLIPPOS, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, POSTRZYŻYNY, PIASEK SANDROWY, AMUNDSENA, MEDYCYNA PALIATYWNA, FLASZKA, SANCTUS, HRABSTWO, RETRAKCJA, PUDOŻ, KWIZ, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, ROZBITEK, MUCHOŁÓWKA, PROMIENIOWANIE BETA, SIWAPITEK, BRIE, ZEW, DROGA ŻELAZNA, ACHAJA, POSTSCRIPT, WIELKA BAHAMA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ISLANDZKI, MOC, ŚWINIOKSZTAŁTNE, WYRAJ, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, NIEKONSEKWENCJA, MODEL AKTANCJELOWY, ZĘBOWCE, DRYBLAS, BESKIDNIK, JĘZYK SFORMALIZOWANY, PERŁA URIAŃSKA, INDUKTYWNOŚĆ, RYNEK TERMINOWY, ŁAŻENIE, ZIOMKOSTWO, EPIDEMIOLOGIA, MAZAJA, WYPITEK, MASZYNA ŻAKARDOWA, PM, PANDA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, ARYJSKOŚĆ, CYBERPUNK, BOTTOMLESS, TRIADA CARNEYA, LEKTORAT, PERKOZ, RANDKA W CIEMNO, ?FENKUŁ WŁOSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.546 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z RAS KONI ZIMNOKRWISTYCH; PRZEZ OKOŁO STO LAT OPIERAŁO SIĘ NA NICH WŁOSKIE ROLNICTWO ORAZ TRANSPORT, SZCZEGÓLNIE W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WŁOCH, DO DZISIAJ ZNAJDUJĄ ZATRUDNIENIE W MAŁYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z RAS KONI ZIMNOKRWISTYCH; PRZEZ OKOŁO STO LAT OPIERAŁO SIĘ NA NICH WŁOSKIE ROLNICTWO ORAZ TRANSPORT, SZCZEGÓLNIE W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WŁOCH, DO DZISIAJ ZNAJDUJĄ ZATRUDNIENIE W MAŁYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY
jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych (na 21 lit.).

Oprócz JEDNA Z RAS KONI ZIMNOKRWISTYCH; PRZEZ OKOŁO STO LAT OPIERAŁO SIĘ NA NICH WŁOSKIE ROLNICTWO ORAZ TRANSPORT, SZCZEGÓLNIE W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WŁOCH, DO DZISIAJ ZNAJDUJĄ ZATRUDNIENIE W MAŁYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - JEDNA Z RAS KONI ZIMNOKRWISTYCH; PRZEZ OKOŁO STO LAT OPIERAŁO SIĘ NA NICH WŁOSKIE ROLNICTWO ORAZ TRANSPORT, SZCZEGÓLNIE W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WŁOCH, DO DZISIAJ ZNAJDUJĄ ZATRUDNIENIE W MAŁYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast