LISSENCEPHALIA - WADA WRODZONA, OBJAWIAJĄCA SIĘ NIEPRAWIDŁOWĄ BUDOWĄ KORY MÓZGOWEJ, KTÓRA ZAMIAST SZEŚCIU MA CZTERY WARSTWY, OBSERWOWANA W STADIACH ROZWOJU MÓZGU, KIEDY ZAKRĘTY NIE SĄ JESZCZE WYKSZTAŁCONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁADKOMÓZGOWIE to:

lissencephalia - wada wrodzona, objawiająca się nieprawidłową budową kory mózgowej, która zamiast sześciu ma cztery warstwy, obserwowana w stadiach rozwoju mózgu, kiedy zakręty nie są jeszcze wykształcone (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LISSENCEPHALIA - WADA WRODZONA, OBJAWIAJĄCA SIĘ NIEPRAWIDŁOWĄ BUDOWĄ KORY MÓZGOWEJ, KTÓRA ZAMIAST SZEŚCIU MA CZTERY WARSTWY, OBSERWOWANA W STADIACH ROZWOJU MÓZGU, KIEDY ZAKRĘTY NIE SĄ JESZCZE WYKSZTAŁCONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.860

OTOLARYNGOLOGIA, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, RATOWNICTWO GÓRNICZE, SŁUPEK, ROBOTA, ŻYWOŚĆ, CHOROBA FAZIO-LONDE, HISTOLOGIA, PRUSAK, BICZ SZKOCKI, ZAWODOWIEC, POLIMORF, PALEC BOŻY, POPULARNOŚĆ, NAPASTNICZKA, WSPÓŁSPADKOBIERCA, KRYZA, SYNDROM WILKOŁAKA, HARLEKIN, KORPUS, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, MLECZ, NIMFOMANKA, MRÓWKA SMĘTNICA, WYWÓZKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, SIEDEMNASTKA, KONWERTER, KREACJONIZM, POLAK, TRÓJKĄT, RUTYNIARZ, KONTRAMARKARNIA, ORYKS ARABSKI, NELSON, PARAKAPPACYZM, KULCZYBA, UKŁAD POZAPIRAMIDOWY, DELEGACYJKA, NIEBACZNOŚĆ, SOCJOGRAFIA, KAZIRODCZOŚĆ, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, MNIEJSZOŚĆ, UNIWERSYTUTKA, CUKIER, PODSZYWACZ, BINARKA, PRAWO FIZYKI, DUOLA, TUŁACZKA, BALOWNICA, TIECK, LODRANIT, GZYMSIK, MERSYTEMA, DUCH, PRZEPOJKA, GEN WĘDRUJĄCY, AUDIOTEKST, WYTWÓRCZOŚĆ, EURYBIONT, INFLACJA, MAGMA, TECZKA, FIBROMIALGIA, CZĘSTOKÓŁ, ZDRADA, WIECZÓR, GRUCZOLAKORAK, ŻYŁKA, NABIEG KORZENIOWY, PRYSZNIC, STAN SUROWY, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, GAŁĘZATKA KULISTA, NIRWANA REZONANSOWA, KONTRAKT TERYTORIALNY, PREPERS, ANTYWZORZEC, STARA, ATREZJA POCHWY, PŁEĆ, CHOROBA WODUNKOWA, WALECZNOŚĆ, KAFEJKARZ, MROCZEK POSREBRZANY, KRUŻA, NIMFAJON, KATAKAUSTYKA, SYF, NAPRĘŻACZ, SAMOZAPŁON, WITEKS CZCZONY, KRYSTALIZACJA, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, NIEPUNKTUALNOŚĆ, KOSTIUM HISTORYCZNY, SAPROFAG, AFEKT PATOLOGICZNY, PODNÓŻEK, KAPISZONÓWKA, KOLEBKA, NAOS, KONTRALT, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, CIAŁO STAŁE, IMPAS, OKOLICA SZLACHECKA, JASTRZĘBIE OKO, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, ŁAZĘGA, SZCZEP, PROMIEŃ ALFA, ZESPÓŁ TURCOTA, GALICYJSKI, MOGISYGMATYZM, NIZIOŁEK, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, NIEPOPULARNOŚĆ, ANTYPARLAMENTARYZM, DAR ZIEMI, RULETKA, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, ODKRYCIE DUSZY, ZESPÓŁ USHERA, NATURALIZACJA, WELUR, POMPA GŁĘBINOWA, BIAŁY WĘGIEL, NIEKLAROWNOŚĆ, DWUDZIESTKA, JELITO PROSTE, KUPRÓWKA, TEMPERATURA ZAPŁONU, KOREGENT, SZLAGIER, ETOLOGIA, AKOMODACJA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, GONGORYSTA, IMITACJA, MALARSTWO TABLICOWE, ANTYCYKLON, APLET, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, PÓŁWYSEP, AŁMA ATA, SKANDYNAWISTA, PRZEKAZ, ZAKRYSTIA, DRUH, DECYMA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, TETRAPLEGIK, ROBOTY PRZYMUSOWE, NUMULIT, BARBARZYŃSKOŚĆ, ASTROGRAFIA, PATRON, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, POMOC SPOŁECZNA, PÓŁCIEŃ, PANEK, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, MASZERUNEK, PIERWOTNIAK, TAJEMNICA, DŁUŻNICZKA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, TRZEŹWOŚĆ, ATRAPA, JĄDRO, DAWNE PAŃSTWO, WILCZAR, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, KARDIOCHIRURGIA, CHORA, DIETA, ROZBÓJNIK, ZAPRAWA, WYWIAD CHOROBOWY, AZYTROMYCYNA, USTAWA HORYZONTALNA, NACZYNIAK GRONIASTY, WYBIJACZ, RAFA, SPONTANICZNOŚĆ, WSPÓŁREGENT, CHOROBA MORGELLONÓW, WINDSOR, ELEMENT ODSTAJĄCY, SZMATA, JASZCZUR, CHOPINISTKA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, KROMKA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, REFREN, DESKA KLOZETOWA, MIECZ OBROTOWY, PODKŁAD, PRZEKŁADKA, PLENNOŚĆ, FILM ANIMOWANY, ENTUZJASTA, BĄK, FUZJA POZIOMA, JEZIORO DRUMLINOWE, OBRAZA BOSKA, WROTKARSTWO FIGUROWE, ROWEREK BIEGOWY, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, AFTERPARTY, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, CZYRACZNOŚĆ, CIEK WODNY, BŁĘDNOŚĆ, CIEMNICA, ŚWIĄTKI, MĘTNOŚĆ, CIEPŁE KRAJE, TABLOIDYZACJA, SZPULA, MIĘSOŻERCA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, NASYCALNIA, RZADKOŚĆ, MENADA, SIÓDEMKA, TERENOZNAWCA, MAJÓWKA, ZASTAWKA MITRALNA, KUPEREK, CWAJNOS, POCHRZĘST, IMIGRANTKA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, CIASTO, WENTYL, KAUTOPIREIOFAGIA, SSAKI WŁAŚCIWE, SEKURYT, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, METODA AGLOMERACYJNA, RZECZ WNIESIONA, WYŁOM, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, PALISADA, POLEMIZATOR, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, GRATKA, POLICJA DROGOWA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, PALEOPATOLOGIA, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, BUTELKA ZAPALAJĄCA, TOALETA, KLEJ, CYWIL, KRAINA MITOLOGICZNA, BICIE POKŁONÓW, PLATFUS, LINIA, BEZBOLESNOŚĆ, BIOCENOZA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, REDAKTOR TECHNICZNY, KOMUNAŁKA, STOPKA, KENIJSKI, BROŃ BIAŁA, KONFISKATA, MIDAZOLAM, ANALIZA TRANSAKCYJNA, EPIKUREIZM, PUNKT ZLEWNY, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, BACHANTKA, SOLARZ, KOHORTA, ANAMNEZJA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, HIPEROATOM, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, BANKSTER, BIPOLARNOŚĆ, MACIERZ TRANSMITANCJI, ANTYCYPACJA, NIEPOKOJENIE SIĘ, ELEMENT, FRANIA, JĘZYK LITERACKI, JAWNOGRZESZNIK, FIRMÓWKA, PŁYN, ?HERMENEUTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.860 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LISSENCEPHALIA - WADA WRODZONA, OBJAWIAJĄCA SIĘ NIEPRAWIDŁOWĄ BUDOWĄ KORY MÓZGOWEJ, KTÓRA ZAMIAST SZEŚCIU MA CZTERY WARSTWY, OBSERWOWANA W STADIACH ROZWOJU MÓZGU, KIEDY ZAKRĘTY NIE SĄ JESZCZE WYKSZTAŁCONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LISSENCEPHALIA - WADA WRODZONA, OBJAWIAJĄCA SIĘ NIEPRAWIDŁOWĄ BUDOWĄ KORY MÓZGOWEJ, KTÓRA ZAMIAST SZEŚCIU MA CZTERY WARSTWY, OBSERWOWANA W STADIACH ROZWOJU MÓZGU, KIEDY ZAKRĘTY NIE SĄ JESZCZE WYKSZTAŁCONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁADKOMÓZGOWIE lissencephalia - wada wrodzona, objawiająca się nieprawidłową budową kory mózgowej, która zamiast sześciu ma cztery warstwy, obserwowana w stadiach rozwoju mózgu, kiedy zakręty nie są jeszcze wykształcone (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁADKOMÓZGOWIE
lissencephalia - wada wrodzona, objawiająca się nieprawidłową budową kory mózgowej, która zamiast sześciu ma cztery warstwy, obserwowana w stadiach rozwoju mózgu, kiedy zakręty nie są jeszcze wykształcone (na 14 lit.).

Oprócz LISSENCEPHALIA - WADA WRODZONA, OBJAWIAJĄCA SIĘ NIEPRAWIDŁOWĄ BUDOWĄ KORY MÓZGOWEJ, KTÓRA ZAMIAST SZEŚCIU MA CZTERY WARSTWY, OBSERWOWANA W STADIACH ROZWOJU MÓZGU, KIEDY ZAKRĘTY NIE SĄ JESZCZE WYKSZTAŁCONE sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - LISSENCEPHALIA - WADA WRODZONA, OBJAWIAJĄCA SIĘ NIEPRAWIDŁOWĄ BUDOWĄ KORY MÓZGOWEJ, KTÓRA ZAMIAST SZEŚCIU MA CZTERY WARSTWY, OBSERWOWANA W STADIACH ROZWOJU MÓZGU, KIEDY ZAKRĘTY NIE SĄ JESZCZE WYKSZTAŁCONE. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x