SPORT ULICZNY WYWODZĄCY SIĘ Z KULTURY HIP-HOPU, W KTÓRYM SKACZE SIĘ PRZEZ DWIE SKAKANKI (MOŻNA TEŻ WYKONYWAĆ FIGURY ZAWIERĄJACE ELEMENTY TAŃCA, GIMNASTYKI, I BREAKDANCE'U) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOUBLE DUTCH to:

sport uliczny wywodzący się z kultury hip-hopu, w którym skacze się przez dwie skakanki (można też wykonywać figury zawierąjace elementy tańca, gimnastyki, i breakdance'u) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPORT ULICZNY WYWODZĄCY SIĘ Z KULTURY HIP-HOPU, W KTÓRYM SKACZE SIĘ PRZEZ DWIE SKAKANKI (MOŻNA TEŻ WYKONYWAĆ FIGURY ZAWIERĄJACE ELEMENTY TAŃCA, GIMNASTYKI, I BREAKDANCE'U)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.981

SKARBEK, POJAZD LĄDOWY, TELETECHNIKA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, NIEREGULARNOŚĆ, STRAWIŃSKI, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, MONARCHIA DESPOTYCZNA, OKTAEDRYT, STONKA, DYSPENSA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, TERIOLOGIA, SOCJETA, WYWROTNOŚĆ, STRONNOŚĆ, BIAŁA DAMA, MOTYLEK, BIAŁA HERBATA, SUNDAJKA, ŻUŻLAK, START, REIFIKACJA, PISARZ POLNY, NASIENNIK, ARCYPASTERZ, POKÉMON, GÓRNICTWO WĘGLOWE, ASYRYJSKI, PALICA, POLAROGRAFIA, KASA MIESZKANIOWA, LUZAK, KARAFKA, PIASKOWIEC KWARCOWY, REKOMENDACJA, NÓŻ, ANAKREONTYK, WYDAWNICTWO SERYJNE, KISIEL, ZWINNOŚĆ, LAWA TRZEWIOWA, KONTROLA, JANOSIKOWE, WZÓR PRZEMYSŁOWY, TELEFON TOWARZYSKI, PRZENIKLIWOŚĆ, RYBOJASZCZURY, SŁOMA TARGANA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, RAGLAN, ELEKTORAT, KONKURENCJA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, SLALOM, PADWAN, NORMA REAKCJI GENOTYPU, MISTRZ, TEKSTOWOŚĆ, MACA, BOASZKOWATE, ZROŚLAK, FLEGMA, TOWOT, JĘZYK WEHIKULARNY, NIEBACZNOŚĆ, SKROMNOŚĆ, WALKA, HOLTER EKG, ESTRADA, LABIRYNT, SKWIR, OGON, PERLICZKA, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, ROPA, HARMONIJKA USTNA, STREFA PODKOSZOWA, TORBACZE, JELITO PROSTE, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, DZIANINA, WATA CELULOZOWA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, STRZEMIĄCZKO, PRZECIĄGANIE LINY, MAKAKOKSZTAŁTNE, KEFIR, TABLICA OGŁOSZENIOWA, RDZENIARZ, NASTROSZ LIPOWIEC, PODSTEROWNOŚĆ, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, HIPHOPOWIEC, IZOFONA, PIĘKNOŚĆ, SZOGUN, SŁUP, INTERPRETACJA, KAMERTON WIDEŁKOWY, OMLET, DZIOBÓWKA, IRAŃSKI, GRADACJA, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, KOGNAT, KOKILKA, OKULARY, LEGAR, POCZUCIE, ŚWIĄTKI, DZICZ, KOBIETA SPOD LATARNI, PRZEWÓD, BROWARNIA, BŁONA PŁAWNA, POJAWIENIE SIĘ, KÓŁECZKO, AGENT, GŁOS, FAKTOLOGIA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, WARTOWNIK, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, SZEKSPIR, WIELKI BRAT, ŻABI SKOK, ZASADA D'ALEMBERTA, BALOWICZ, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, BURDON, KOTWICZNIKOWCE, ŁACIŃSKI, PROCESOWICZ, SIEDLISKO, PLANTAN, MARKETING RELACYJNY, EDYL, ATMOSFERA, ROŚLINA FIKCYJNA, KORONKA, RZEŹ, ŚWISTUŁA, NAGRODA, FIGURKA TANAGRYJSKA, ADRES, POŁOŻENIE, PIERWOTNIAK, ŚMIECH, PODKÓWECZKA, BETONOWE BUTY, PARALAKSA, TAŁES, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, POGOTOWIE, IZOLATKA, KOMUNIZM, DRABINA ANALGETYCZNA, DOM GRY, GRZYB, WŁOSKOWATOŚĆ, ŁAWA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, BIZNESMEN, KRÓLICZARNIA, LEZGINKA, PAKA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, DAŃ, STACJA NASŁUCHOWA, BIEG, KIBOLSTWO, KAMICA MOCZOWA, HALON, OBRONA PHILIDORA, WYDATKI BIEŻĄCE, UDZIAŁOWIEC, OWAL KARTEZJUSZA, BECZUŁKA, JEDYNY PIERŚCIEŃ, POMPA TŁOKOWA, OKNO ATMOSFERYCZNE, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, WATA CUKROWA, LINIA TRAMWAJOWA, TORPEDA LOTNICZA, PAŃSTWO PRAWNE, TAŚMA MONATAŻOWA, BUŁGARSKI, GRANICA PAŃSTWA, PROSTE SKOŚNE, BURMISTRZYNA, KULON, OSTROŚĆ, MIKROSKOP OPTYCZNY, ROZDŹWIĘK, GADACZ, LASONOGI, WAMPIR, LITOGRAFIA, KRUSZYNA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, GRADACJA, WIECZNE PIÓRO, LICZNIK OBROTÓW, PODATEK PORADLNY, PIZZERIA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, CYMETYDYNA, ODWARSTWIENIE, IMIONNIK, PIĘTNO, CREPIDA, PUZZLE, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, ROZMNAŻALNIA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, SERCE JASIA, EUTANAZJA, SZCZOTKARZ, GEOMETRIA ANALITYCZNA, MADŻONG, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, DIETA, WAPER, MIKOZA, ROLLS-ROYCE, HOTELING, ŁADUNEK BOJOWY, POLIMER, DIALIZA OTRZEWNOWA, PODSTAWCZAK, WIECZNE NIEODDANIE, ACENA BUCHANANA, SYFEK, FRANK MONAKIJSKI, SYSTEM KONSORCYJNY, KASZT, ZGUBA, TRANSCENDENCJA, FITOGEOGRAFIA, JAMA OTRZEWNA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, PIĘĆSETKA, SZMATA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, DZIAD, WIĄZANIE PODWÓJNE, CIEPLUCH, KAFETERIA OTWARTA, POROST, DRUGI OFICER, EKONOMIA POLITYCZNA, ŁADOWNIK, NIEDŹWIEDNIK, BIEGANINA, CIELENIE, JUDAISTA, WNĘKA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, NIERELIGIJNOŚĆ, MIODOJAD, CZARNY PUNKT, HIPNAGOGIA, TRÓJKĄT, TORT DOBOSA, HAŁAŚNIK, OBIEKTYWNOŚĆ, MAZIÓWKA, TOPIK, CHELAT, JAMRAJ ZŁOTY, RYBY ŁAWICOWE, PRZEWÓD, OPŁATA PÓŁKOWA, CONDO HOTEL, BATSZEBA, PARKING ROWEROWY, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, SZABLA, SKŁON, PODSZEWKA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, TUŁACZ, CEMENTOWE BUTY, BIBLIOTEKA, KOROWÓDKI, CHOROBA SOMATYCZNA, OPINIA, SMART, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, ŻABKA, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, EFEKT SORETA, SŁONIOWATOŚĆ, CZELADNIK, ?CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.981 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPORT ULICZNY WYWODZĄCY SIĘ Z KULTURY HIP-HOPU, W KTÓRYM SKACZE SIĘ PRZEZ DWIE SKAKANKI (MOŻNA TEŻ WYKONYWAĆ FIGURY ZAWIERĄJACE ELEMENTY TAŃCA, GIMNASTYKI, I BREAKDANCE'U) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPORT ULICZNY WYWODZĄCY SIĘ Z KULTURY HIP-HOPU, W KTÓRYM SKACZE SIĘ PRZEZ DWIE SKAKANKI (MOŻNA TEŻ WYKONYWAĆ FIGURY ZAWIERĄJACE ELEMENTY TAŃCA, GIMNASTYKI, I BREAKDANCE'U)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOUBLE DUTCH sport uliczny wywodzący się z kultury hip-hopu, w którym skacze się przez dwie skakanki (można też wykonywać figury zawierąjace elementy tańca, gimnastyki, i breakdance'u) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOUBLE DUTCH
sport uliczny wywodzący się z kultury hip-hopu, w którym skacze się przez dwie skakanki (można też wykonywać figury zawierąjace elementy tańca, gimnastyki, i breakdance'u) (na 11 lit.).

Oprócz SPORT ULICZNY WYWODZĄCY SIĘ Z KULTURY HIP-HOPU, W KTÓRYM SKACZE SIĘ PRZEZ DWIE SKAKANKI (MOŻNA TEŻ WYKONYWAĆ FIGURY ZAWIERĄJACE ELEMENTY TAŃCA, GIMNASTYKI, I BREAKDANCE'U) sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - SPORT ULICZNY WYWODZĄCY SIĘ Z KULTURY HIP-HOPU, W KTÓRYM SKACZE SIĘ PRZEZ DWIE SKAKANKI (MOŻNA TEŻ WYKONYWAĆ FIGURY ZAWIERĄJACE ELEMENTY TAŃCA, GIMNASTYKI, I BREAKDANCE'U). Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast