ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AWIZO to:

zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej, której nie można doręczyć adresatowi bezpośrednio; awizo informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym (lub innej instytucji) oraz do kiedy będzie to możliwe (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AWIZO

AWIZO to:

pisemne zawiadomienie o dokonaniu określonej operacji bankowej, np. zawiadomienie wysłane przez bank posiadaczowi rachunku o dokonaniu jakichkolwiek zmian stanu konta z tytułu wpłat lub wypłat (na 5 lit.)AWIZO to:

niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe (na 5 lit.)AWIZO to:

niewielki szybki okręt wojenny (na 5 lit.)AWIZO to:

maty okręt wojenny używany do służby patrolowej i pomocniczej (na 5 lit.)AWIZO to:

telefoniczna łącznica pośrednicząca (na 5 lit.)AWIZO to:

kwit z poczty (na 5 lit.)AWIZO to:

powiadomienie z poczty (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.631

UMOWA ZLECENIA, MUSZNIK, AGENT, KURZA PAMIĘĆ, ATRYBUCJA, GŁOS, FUTRÓWKA, NAPĘD, KRAJALNICA, GIGANT, DZIRYT, WULKAN CZYNNY, KARWING, CZŁON NADRZĘDNY, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, BORDER, KOSZT SPRZEDAŻY, CZEKOLADA MLECZNA, RADCA, EDYKUŁA, ZACIĘCIE, UNIWERSAŁ, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, NOSICIEL, ŁUK, REWOLWER, SALAMANDRA KAUKASKA, PUL, HERETYK, MASZOPERIA, POMYLENIEC, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, KWAS, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, BAZA TRANSPORTOWA, KREDYT KASOWY, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, RĘCZNOŚĆ, PINGWINARIUM, KLINIEC, LALKA, WYKRZYKNIK, TWIST, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, RULIK, BALON, DIKSONIOWATE, METAFIZYKA KLASYCZNA, CZÓŁNO, SKAŁA PLUTONICZNA, KANAPKA, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, TROLLKONTO, PRZEPITA, WYDERKA, WAŁ, BOM, OBSZAR NIEOGRANICZONY, NOZDRZAKI, STOŁÓWKA, BIOKOMINEK, MASA KRYTYCZNA, DYFERENCJA, PILCHOWATE, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, KRĄGŁOŚĆ, DZIWONOS, PIĘTA ACHILLESA, INWOLUCJA, KROKIET, ZAKŁAD, ŁUPEK DACHOWY, BIEŻNIK, STRATEGIA, ZANZA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, NASTAWA OŁTARZOWA, CECHA, RAGLAN, POCISK PRZECIWPANCERNY, PLANETA TYPU SUPERZIEMIA, KĄT PEŁNY, ODKOS, DROGA GRUNTOWA, SIEKANIEC, ODMA OPŁUCNOWA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, SKAFANDER, BACIK, FAJKA, BICZ BOŻY, WŁADZA, SOLIDARNOŚĆ, CZYSTOŚĆ, GETRY, DERESZ, EKSPARTNERKA, OŚWIECICIEL, SZABLA, POLEWKA, SZTUKA DEKORACYJNA, SIEĆ, TAKSON MONOTYPOWY, JĘZYK CHORWACKI, UPIĘCIE, INDIANKA, OLEJ Z OLIWEK, GAPA, UMOWA BUKINGOWA, ZASADA DOMINA, LUFA, DŁUGIE RĘCE, ŻUŻEL, SADOWNICTWO, FIZYKA MATEMATYCZNA, RETENCJA, KOBIETON, AKCENT, NIEOCZYWISTOŚĆ, MILA MORSKA, DANIE ARBUZA, PLAMICA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, POLARNA CZAPA LODOWA, WYSYŁKA, BAGNIAK ZDROJOWY, KRAKOWIAK, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, KIŚCIEŃ, OPTIMUM EKONOMICZNE, BERMUDY, CZARNY LUD, PSEUDOARTYSTA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, TOŃ WODNA, BARYKADA, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, KANAŁ, POLONISTYKA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, JAZ, CENA WYWOŁAWCZA, DANIEL DUBICKI, AUSZPIK, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, SPRAWDZIAN, INSTRUMENT MECHANICZNY, IMIGRACJA ZAROBKOWA, DYWIZ, OMAR, CENA SKUPU, SKRZYNIEC, SUBWOOFER PASYWNY, TAKT, CIENNIK, DANAIDOWATE, WELUR, RELACYJNOŚĆ, HARD PORNO, PIERWSZY, OPOŃCZA, KONFISKATA, PIERWSZEŃSTWO, ŚWIATŁO ZIELONE, GEOMETRIA FRAKTALNA, LEKTORIUM, OFICER PRASOWY, OSTANIEC DEFLACYJNY, BILL, BABINIEC, SZASZŁYK, CIAŁO STAŁE, KARTAUNA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, KADZIDŁOWIEC, BIOTA WSCHODNIA, TRIFORIUM, RZUT KAMIENIEM, ADRES PAMIĘCI, SAMOGŁOSKA NISKA, BOSTON, DRZEWNICA GÓRSKA, OCZKO, TEORIA DOWODU, DATARIA, WIKARIUSZ, UPRZEDMIOTOWIENIE, ZROŚLAK, KARTA, SPALINY, LIST POETYCKI, ELEKTROCHIRURGIA, FASOLA ZŁOTA, KRAWĘDŹ, DWURÓG, CHIŃSKI, NOWA KLASYCZNA, LOG, NIEŻYJĄCY, NIEOKREŚLONOŚĆ, FELDMARSZAŁEK, DIETA ASPIRYNOWA, FAZA, MARKIZA, NANOFILTRACJA, FRYWOLITKI, PAPROTNICA SUDECKA, MASTYKS ASFALTOWY, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, UCIECZKA, TOINA, MOTOR, PSYCHOLOGIA, TONAŻ, FANTOM, SUMAK, SZWALNIA, KANAPA, NAPÓR, CISOWATE, WESTA, TRĘDOWNIK, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, LOGGIA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KOSZATKA, PIENIĄDZ REZERWOWY, PODATEK ROLNY, PĘTO, KAKEMONO, ZWROT, ZWARCIE, TENDENCJA ROZWOJOWA, LAMPA KARBIDOWA, KNEBEL, NAWA, FUNKCJE ELEMENTARNE, POJEDYNEK, SZALONA GŁOWA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ZARZUTKA, POR, BĄBELKI, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, TANATOLOGIA, GŁOWICA, BENEFICJUM, PIES STRÓŻUJĄCY, PRZYDANKA, BOB, PIĘTNASTY, SZARADA, STACJA KLIMATYCZNA, PAWIAN GWINEJSKI, SPECJALIZANT, BEZODPŁYWOWOŚĆ, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, NIEŻYCIOWOŚĆ, JĘZYK, BIEGUN, STORYTELLING, COASTER, RZEKOTKA KRZYŻOWA, LEASING FINANSOWY, POLITYKA DYSKONTOWA, DŻAGA, WIECHA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, BĄBEL, ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, SPŁYW, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, AKCJA, OGÓREK MAŁOSOLNY, PARAFRAZA, SPONDYLOARTROPATIA, ODWYKÓWKA, AFERALNOŚĆ, PARCH, ANATOMIA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, CHOROBA EULENBURGA, ZACHOWANIE, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, PODCHLEBSTWO, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, JĘZYKI MUNDAJSKIE, TRANSGRESJA, OCZAR, LOK AGNESI, SPRZĄGLE, TEKSTYLNY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, DYFTYK, SKANIA, SZKOŁA, TEUTOŃSKI, ?KIERKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.631 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AWIZO zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej, której nie można doręczyć adresatowi bezpośrednio; awizo informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym (lub innej instytucji) oraz do kiedy będzie to możliwe (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AWIZO
zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej, której nie można doręczyć adresatowi bezpośrednio; awizo informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym (lub innej instytucji) oraz do kiedy będzie to możliwe (na 5 lit.).

Oprócz ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x