ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AWIZO to:

zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej, której nie można doręczyć adresatowi bezpośrednio; awizo informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym (lub innej instytucji) oraz do kiedy będzie to możliwe (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AWIZO

AWIZO to:

pisemne zawiadomienie o dokonaniu określonej operacji bankowej, np. zawiadomienie wysłane przez bank posiadaczowi rachunku o dokonaniu jakichkolwiek zmian stanu konta z tytułu wpłat lub wypłat (na 5 lit.)AWIZO to:

niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe (na 5 lit.)AWIZO to:

niewielki szybki okręt wojenny (na 5 lit.)AWIZO to:

maty okręt wojenny używany do służby patrolowej i pomocniczej (na 5 lit.)AWIZO to:

telefoniczna łącznica pośrednicząca (na 5 lit.)AWIZO to:

kwit z poczty (na 5 lit.)AWIZO to:

powiadomienie z poczty (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.631

MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, FERRYT, KNEDLE, LIDER, WEKTOR, AGENDA, MASKULINIZM, OPIS, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, ROLADA, REWIA MODY, JEOGRAFIA, ALFABET MUZYCZNY, TRASZKA PAZURZASTA, PALMA, ARAK, GAŁĄŹ, KROKODYLE, GABINECIK, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, PRODUKCJA, ŚLAD, FAWORYT, DZIEDZINIEC, SZAMBELAN PAPIESKI, BEZSENS, TENISISTA STOŁOWY, DEZETA, DŻAGA, SALETRA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, LICZBA KWADRATOWA, ZMORA, TRYL, CYPRYŚNIK, DUPEK ŻOŁĘDNY, PRZEBIERANIEC, POR, PRZYCHODNIA, KONFESJA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, PRZEMYTNICTWO, PLEZJOZAURY, ZWIĄZEK, JEDNOPARTYJNOŚĆ, SONDA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, SYSTEM, RODNIK, WINO DESEROWE, NIEŚPIESZNOŚĆ, MATURZYSTA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, ROZKŁAD, PŁANIETA, KANGURZAK RUDAWY, EFEKT, MASZYNA WYPOROWA, LAKIER, FORT, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, MOTYLICA WĄTROBOWA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, SAKWA, SYRENY, ODDZIAŁ ZAPOROWY, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, DOLINA LODOWCOWA, GEHENNA, SUCHORYT, CYNAMON, STEMPEL, KOSMOGONIA, PŁYTA DETONACYJNA, KWIZ, LINIA DEMARKACYJNA, KARAWAN, NIESYMETRYCZNOŚĆ, SENTYMENT INWESTYCYJNY, KRET, MIKSER, KAJZER, TURBINA AKCYJNA, NIGER, KRAKERULA, KAMIENIARZ, BANER, GRA KARCIANA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, ŚWIECA, NEKROMANCJA, KIEŁKOWNIK, LOKACJA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ŁUSKA, CIEŃ, WYPAD, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, SZKODA MAJĄTKOWA, SATELITA, SZPRYCA, UŚMIESZEK, SESZELKOWATE, PORCELANKA, ZOBOJĘTNIANIE, DIABEŁ, KURATORSTWO, BAKTERIA, MISIEK, CZOŁO, REZERWA, CHÓR, AZYDEK, JEDNOŚĆ, HUBA ŻÓŁTA, GRABINA, ECHO, BZYGI, LEASING LOMBARDOWY, KAMIZELKA, ŚCISŁOŚĆ, KOZAK, JAMRAJ ZŁOTY, WYCHODZTWO, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, KUCHNIA MOLEKULARNA, ASYSTA, OFICERKI, CEGŁA SUSZONA, ORBITA, WĘŻÓWKA, KREWNY, MIŁORZĄB, DOM KATECHETYCZNY, ANEMOSTAT, KARRUKA, POTNIK, GLOSA, NAGOŚĆ, URODYNAMIKA, STRĄGA, TOREBKA BOWMANA, POWINOWACTWO, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, FUNKCJA ACKERMANNA, ŻYWOT, SOS, OBRÓŻKA, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ROWER POZIOMY, KONTO DEPOZYTOWE, LIST POETYCKI, PRÓBA, ICHTIOFAUNA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, HIEROGLIFY, SIMON, OSCYLATOR, HEJT, RADIOMAGNETOFON, WINIETA, GROWL, WARIACJA, STARZĘŚLA, KRAKOWIACZEK, SPODECZEK, ARMARIA, KREWNIAK, RACJA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ZAKŁAD, GRAFITYZACJA, BROSZURA, PRZYCISK, KASA POŻYCZKOWA, INWOLUCJA, RAWKA BŁAZEN, STATEK KORSARSKI, JEDEN, OPIEKUN FAKTYCZNY, KONFISKATA, NIEPALĄCY, PRZECHOWALNICTWO, MASZYNA TŁOKOWA, TRUD, PREPER, SPLENDID ISOLATION, CUDACTWO, INFORMATYK, RUM, TKANKA MIĘKKA, GŁOS WARGOWY, KRATOWNICA, RICOTTA, ZATYŁ, KITAJKA, MILREJS, TEATR, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, OSADA, WIOŚLARKI, DAEWOO, ŁYŻECZKA, WYRAK SUNDAJSKI, MENEDŻMENT, INICJATYWA USTAWODAWCZA, ZAINTERESOWANIE, GRYZMOŁA, SARABANDA, POZAMUZYCZNOŚĆ, BIAŁE MIĘSO, AMUR, CHŁODNIK, PROCES HYDROTERMALNY, MINER, PRAWO BLIŻSZOŚCI, NAWÓZ SZTUCZNY, OKRES INTERGLACJALNY, MELODRAMAT, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, KONFISKACJA, STUHR, POMYŁKA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KONTRAST, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, MNICH, KOMPANIA HONOROWA, PASZPORTYZACJA, TABLOID, TONGA, BOKS GARAŻOWY, SIÓDMA WODA PO KISIELU, INERCYJNOŚĆ, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, PUNKT ROSY, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, METYS, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, BOKÓWKA, TREL, PROJEKT TECHNICZNY, DINAR, OSETIA, KORDIAŁ, KUPRÓWKA RUDNICA, ŚLIWA, INICJATOR, ZASADA, RANDKA W CIEMNO, KOD PRZEDROSTKOWY, RAJA GWIAŹDZISTA, PRZYCHYLNOŚĆ, BŁONA, SPRZĘT, PILOT, POMOC PUBLICZNA, MESZEK, CANZONETTA, FULAR, WSZECHŚWIAT, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, BOROWIK WILCZY, TINA, PODJAZD, KOŁO POLARNE, EMIRAT, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, POSTĘP TECHNICZNY, GRUPA WERBALNA, SER, PADYSZACH, ULEPSZACZ, FRANCUSKI, KWAS GIBERELINOWY, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, MUTACJA, OWALNICA, MIEJSCE, DIASTOLE, HANDEL NARĘCZNY, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, BEAR, HEGEMON, SZAMOTANINA, FRA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, BESTIA, BUDŻET PAŃSTWA, OGÓREK, KONTROLA SKARBOWA, KARTOGRAFIA, TWARDY RESET, REPERTUAR, ANTENA DOOKÓLNA, PŁATEW, POZYCJA, ?MASZYNA SPRĘŻAJĄCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.631 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AWIZO zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej, której nie można doręczyć adresatowi bezpośrednio; awizo informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym (lub innej instytucji) oraz do kiedy będzie to możliwe (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AWIZO
zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej, której nie można doręczyć adresatowi bezpośrednio; awizo informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym (lub innej instytucji) oraz do kiedy będzie to możliwe (na 5 lit.).

Oprócz ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast