Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AWIZO to:

zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej, której nie można doręczyć adresatowi bezpośrednio; awizo informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym (lub innej instytucji) oraz do kiedy będzie to możliwe (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AWIZO

AWIZO to:

pisemne zawiadomienie o dokonaniu określonej operacji bankowej, np. zawiadomienie wysłane przez bank posiadaczowi rachunku o dokonaniu jakichkolwiek zmian stanu konta z tytułu wpłat lub wypłat (na 5 lit.)AWIZO to:

niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe (na 5 lit.)AWIZO to:

niewielki szybki okręt wojenny (na 5 lit.)AWIZO to:

maty okręt wojenny używany do służby patrolowej i pomocniczej (na 5 lit.)AWIZO to:

telefoniczna łącznica pośrednicząca (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.893

NIEZNAJOMOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, PEŁNOMOCNICTWO, KATSUDON, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, ADWEKCJA, LOGIKA MODALNA, WĘGIEL KENNELSKI, WRĘGA, DŻINSY, WIATROWNICA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, SKRĘT, USTERZENIE RUDLICKIEGO, NOSIDŁO, SPÓŁKA CICHA, WYKONAWCA, KRECIK, BROKER UBEZPIECZENIOWY, PIECZEŃ, DYSKWALIFIKACJA, HERMETYCZNOŚĆ, ANGIELSKOŚĆ, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, FIGA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, STARUSZKOWIE, INŻYNIERIA MECHANICZNA, FLUORESCENCJA, WYŚCIGÓWKA, GROTESKA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, ANGIOLOGIA, MIKROSKOP WARSZTATOWY, STEPNIARKA OCZKOWANA, RYSUNEK TECHNICZNY, DOWÓD, MEMBRANA, KRUPNIK, AUSZPIK, MARTWE PRAWO, TURBINA GAZOWA, SŁODKA BUŁKA, KREDYT BUDŻETOWY, RADCA, SKŁAD KONSYGNACYJNY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, PODODDZIAŁ, FORMACJA DEFENSYWNA, METEORYT, MATAMATOWATE, DEZERTER, TELESKOP, AKROBACJA POWIETRZNA, REFLEKSOLOGIA, NOŚNIK, WYRAZ WOLNY, ROBOTA GÓRNICZA, NAROŻNIK, AFRYKANIZOWANIE, IZOMER GEOMETRYCZNY, PANTOFELNIK, PSYCHUSZKA, NOMINALIZM, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, PILARKA RAMOWA, SZYSZAK HUSARSKI, OSAD DELUWIALNY, DUK, NEON, OCZKO, JESION WYNIOSŁY, PĘCHERZYCA, KOŁNIERZ, WIEŻA ARTYLERYJSKA, COLCANNON, DENIALIZM, STYLIZACJA, ASTRAGAL, FORUM, LYNCH, SEMIWEGETARIANIN, WAHADŁO, JARZMO, TYŁÓWKA, PRAWO LOKALOWE, MALINÓWKA, TRUP, SYMFONIK, NAGANNOŚĆ, HURMA, PIERWOMSZAKOWCE, PORÓD NATURALNY, TWIERDZENIE SIKORSKIEGO, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, NAZWA ZWYCZAJOWA, STARY LIS, FILAKTERIA, TOCZEŃ, OPERATOR BITOWY, SIEWRUGA, MADŻONG, TEMNODONTOZAUR, MECENAT ARTYSTYCZNY, SERWITUT, TEKA, ZACIESZ, DOWÓD WPROST, BODMERIA, OBŁÓG, SMUŻ, SEZAM, GEGANIE, TOPENANTA, BEZPRZEWODOWOŚĆ, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, BROŃ MASZYNOWA, PISIOR, KOMUNIKATYWNOŚĆ, DANIE ARBUZA, TWARDY RESET, PUDDING, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, EPIDEMIOLOGIA, DRZEWIAK DORIA, DYREKTOR, PRZEJRZYSTKA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, PROMENADA, MIKROKASETA, CZUBEK, GESTIA TRANSPORTOWA, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, GALWANOSTEGIA, TOPIELISKO, WYSŁUGA LAT, SITKO, DOPING, TREL, OPŁATA KONCESYJNA, REWOLTA, PIESZCZOCH, UCHWAŁA, MENAŻKA, LUPA, SZACHOWNICA PUNNETTA, EMISJA, HELIKOPRION, BROŃ ATOMOWA, GRUPA TOPOLOGICZNA, PEŁNIA, PODATEK GRUNTOWY, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, DROGA TWARDA, CENOTAF, CNOTA, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, PLAMKA FORDYCE'A, KRUCHTA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, KONOPIOWATE, BILBORD, SONIFIKACJA, CHOLEWKA, CZYNNIK CHŁODNICZY, TORTILLA, ZŁOTOGŁÓW, NUTRIA, OBRÓŻKA, HARCERKA, SOK JELITOWY, KWINTET, BIELSZCZANKA, PERMISYWNOŚĆ, ACHTERPIK, NOCEK ORZĘSIONY, OSTATNIE PODRYGI, RYBA KOSTNA, ELEKTROIZOLACJA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, GMINA GÓRNICZA, FENIG, SEJSMIKA, GALIARDA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, ASCEZA, SKANIA, REŻYM, GODZINA, OCEMBROWANIE, FUNKCJA TOTALNA, WKLĘSEK, DOWÓD RZECZOWY, MUFKA, ADRES KORESPONDENCYJNY, ZAGRYWKA, ŚMIERDZIEL, BIAŁA NOC, KRÓLEWICZĄTKO, GRECKI, MACICA, SZYNION, MAŁPA OGONIASTA, MORŚWIN BEZPŁETWY, MUZYKA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, PANORAMA, KOTYLOZAURY, REKWIZYCJA, HORMON, PODMIOT LOGICZNY, NIEOSTROŻNOŚĆ, GOŁOLEDŹ, BATYPELAGIAL, KAZALNICA, KISZKA PODGARDLANA, PODGRZYBEK, NIECZUŁOŚĆ, ABLACJA LODOWCOWA, CYNIA, SZWADRON ŚMIERCI, PIANKA, LUŹNOŚĆ, NERWICA NIEDZIELNA, WĄTROBIANKA, WYSYŁKA, SPARRING, YAKALO, OBRĘCZ, PRZECHYŁKA, PIERÓG, CICHY WSPÓLNIK, SPLOT, TANK, EFEKT, BANKRUT, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KUTYKULA, HEJT, WASĄG, IMPAS, KOPUŁA, ZBROJA GOTYCKA, ZASIEKI, KONFISKACJA, DYFERENCJA, MAPA GEOLOGICZNA, MELON, WARTOŚĆ NOMINALNA, DIALOG SPOŁECZNY, TOSTOWNICA, KRWAWNIK POSPOLITY, LAMPA SODOWA, HANKO, KOT DOMOWY, GRA HAZARDOWA, MUZYK, ŻYCZLIWY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, PIĄTA WODA PO KISIELU, KOŃ POZNAŃSKI, ROZRZUTNIK, REZEDA, KAZUISTA, DESTRUKCYJNOŚĆ, BAWÓŁ, PRESJA PŁACOWA, TARCZA, STRZAŁECZKA, SZCZĘKOT, PROTEINA, ZBIÓRKA, NIECZYNNOŚĆ, SIEĆ KOLEJOWA, FLAMBIROWANIE, ZNAJOMY, RYGIEL, GRUSZECZKA, ŚWIT CYWILNY, ANALIZA WARIANCYJNA, CHOROBA KRÓLEWSKA, MANEWROWY, GOGLE, DOLABELLA, GODŁO PROMOCYJNE, FECHTUNEK, KLATKA SCHODOWA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, KLASZTOR, WIECZORÓWKA, GAUGUIN, TAJSTRA, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, PROKONSUL, FOTOLABORATORIUM, KASZA, SKAŁA WULKANICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.893 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej, której nie można doręczyć adresatowi bezpośrednio; awizo informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym (lub innej instytucji) oraz do kiedy będzie to możliwe, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWIADOMIENIE O NADEJŚCIU PRZESYŁKI POCZTOWEJ, KTÓREJ NIE MOŻNA DORĘCZYĆ ADRESATOWI BEZPOŚREDNIO; AWIZO INFORMUJE ADRESATA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU PRZESYŁKI WE WSKAZANYM URZĘDZIE POCZTOWYM (LUB INNEJ INSTYTUCJI) ORAZ DO KIEDY BĘDZIE TO MOŻLIWE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
awizo, zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej, której nie można doręczyć adresatowi bezpośrednio; awizo informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym (lub innej instytucji) oraz do kiedy będzie to możliwe (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AWIZO
zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej, której nie można doręczyć adresatowi bezpośrednio; awizo informuje adresata o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym (lub innej instytucji) oraz do kiedy będzie to możliwe (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x