SYTUACJA NA RYNKU PRACY, W KTÓREJ WYNAGRODZENIA ROSNĄ SZYBCIEJ, NIŻ EFEKTYWNOŚĆ PRACY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRESJA PŁACOWA to:

sytuacja na rynku pracy, w której wynagrodzenia rosną szybciej, niż efektywność pracy (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA NA RYNKU PRACY, W KTÓREJ WYNAGRODZENIA ROSNĄ SZYBCIEJ, NIŻ EFEKTYWNOŚĆ PRACY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.869

SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, NAKAZ PRACY, TABLICA OGŁOSZENIOWA, SZACHY 960, WIELOETATOWIEC, GATUNEK, ORCZYCA, ELEKTROMIOGRAFIA, IN MEDIAS RES, NAWALANKA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, KICHA, SZLAK ŻEGLUGOWY, FUNKCJA UNIMODALNA, CZERNINA, BEZNADZIEJNOŚĆ, CZASOWNIK FRAZOWY, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, WALCOWNIA GORĄCA, TERRINA, AGREGATOR, GRUNT POROLNY, TOKARKA KŁOWA, RYNEK TERMINOWY, PSZENICA DURUM, PEŁNOMOCNICTWO, PLANETA, SZCZAWIOWA, BRAUN, CUDOWNY OWOC, WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA, YAOI, FRAZA NOMINALNA, NAUSZNIK, OŚWIADCZENIE, OGÓREK, KLASA ŚREDNIA, FIDEIKOMISARZ, NOC POLARNA, NIŻ DEMOGRAFICZNY, TUALETA, NEFROLEPIS, KOŃ MAŁOPOLSKI, REAKCJA OSCYLACYJNA, CHAMEFIT, TEMPERATURA NÉELA, SEKRETARZ WIELKI, ODCZYNNIK, MAJSTER, STOJAK, PRĄTKI ATYPOWE, MOC WYTWÓRCZA, REJESTR KARNY, NAUKA JAZDY, STANOWISKO PRACY, PÓŁROZKROK, GŁUCHY TELEFON, ŻYWIEC, START MASOWY, SPECJALISTA, TAKT, HYDROFIT, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, CHOROBA PERTHESA, CZEKOLADZIARNIA, YURI, BIDUL, ZLEWKA, POGODNOŚĆ, INFLACJA, NOZDRZAKI, TERMOS, GODZINA NADLICZBOWA, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, SWAP PROCENTOWY, TENDENCJA ROZWOJOWA, NUTRIA, FIDEIKOMISARIUSZ, NIMFAJON, OPCJA WALUTOWA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, CZTERDZIESTKA, PORTATYL, BINARYZM, WDÓWKA, INSTANCJA, SIŁA, NERWICA WEGETATYWNA, STAŻ, INTERVIEW, JASKINIA LODOWA, MIEJSCE PRACY, PALEOMAGNETYZM, AGRESJA INSTRUMENTALNA, CZEKOLADA, KETEN, PROCES KONSOLIDACYJNY, SCHODY, DEKLINACJA NIJAKA, OFIARODAWCZYNI, MATERIAŁ, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, SŁUPOŁAZ, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, INFLACJA PIENIĘŻNA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, SYTUACJA PATOWA, KLINIKA ODWYKOWA, ZAPRZĘG, KWASOTA, OGNIWO CLARKA, ALLEGRETTO, MINUTA CISZY, STEROWANIE WIELOKROTNE, KOPARKA ZBIERAKOWA, TERAPIA POZNAWCZA, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, KOSZTY PRACY, WYSYP, STOK KONTYNENTALNY, HARD CORE, HARAD, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, LOK AGNESI, SKOK, PRÓBA OGNIOWA, PRZYGODÓWKA, BUTELKA MIAROWA, LEJ KRASOWY, TOKARKA KARUZELOWA, KRWIOBIEG, BUŁGARYSTYKA, RELACJA ZWROTNA, TEOLOGIA BIBLIJNA, CECHA DYSTYNKTYWNA, ALBUM, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, LAMPA KARBIDOWA, WSPÓLNOŚĆ, FUNKCJA TOTALNA, OBRONA CYWILNA, JĘZYK POLSKI, KOLEGIUM, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, MASŁO, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, RURA OGNIOWA, PROLETARIAT, PODNÓŻEK, ADRESATKA, KARUZEL, LUFA, KŁOPOT, HAKATA, FOLIARZ, WIELOETATOWOŚĆ, WĘGLÓWKA, JESIOTR ROSYJSKI, TOPSPIN, SEKWENCJA KODUJĄCA, MACIERZ KORELACJI, STRUKTURA HOLDINGOWA, LIOTARD, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PODATEK ROLNY, KLIRING, BIAŁY WYWIAD, PREWENCJA RENTOWA, KOPARKA POPRZECZNA, DWUDZIESTA CZWARTA, HAJDUK, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ZWIĄZEK ZAWODOWY, OSNUJKA, PARK PRZEMYSŁOWY, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, TKANKA STAŁA, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, SZARPANKA, GIEŁDA, GRUPA WERBALNA, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, CHOROBA PLUMMERA, KOMIN PŁACOWY, SŁOWO, CHOROBA TARUI'EGO, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, RAJD, BOOROOLA, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, START NISKI, KSYLOGRAFIA, CZĄSTKA CIĘŻKA, MAGNAT, ASYMPTOTA, ZIMNA KATODA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, WYJĄTEK, ZABAWIACZ, BÓJKA, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, PRAPŁETWIEC CZARNY, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, SZABOTA, STRAŻ OGNIOWA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, KARETKA REANIMACYJNA, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, FORUM, WYWIAD, KWAS HUMUSOWY, AUTOBUS, KOLUMNA AMUNICYJNA, PIKIETA, DYSRAFIA, SUWNICA ODLEWNICZA, MALARSTWO IKONOWE, ZDROWIE, OPIEKA SPOŁECZNA, TWARDZIEL, WYBIEG, HORYZONT CZĄSTEK, GÓRKA, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, BEZPOWROTNOŚĆ, PODGARDLANKA, FUNKCJA RZECZYWISTA, PLOTER, ZĘBNICA, DWA OGNIE, LAMPA SODOWA, KORPORACJA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, DŁOŃ, SKAŁA PLUTONICZNA, GATUNEK POGRANICZNY, SKOROWIDZ, SAD, REGRESJA PROBITOWA, KOŃ WŁODZIMIERSKI, DIODA, KARA TALIONU, BĘCKI, SKIBKA, CIEPLICA, DZIEŃ ROBOCZY, SZTUKI PIĘKNE, PRAWO BIOTA-SAVARTA, PASMO PRZENOSZENIA, ZASTÓJ, GAŚNICA HALONOWA, NAOS, DNI, STRATEGIA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, GRAFICZKA, KLASTER, GÓRA PODWODNA, ZAKOPIANKA, PLENER, ŁOWCA GŁÓW, KATEGORIA SŁOMKOWA, EKSPOZYCJA, DUSZNOŚCI, BROŃ RAKIETOWA, STUDIUM WYKONALNOŚCI, TURBINA POWIETRZNA, PRZEKŁADNIA PASOWA, DŁAWICA PRINZMETALA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ERGONOMIKA, OBRZYD, OKTAW, SIŁY POWIETRZNE, DYWANIK, PRZYDANKA, AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, KONTRAMARKARNIA, KABARET, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, ŁYSA PAŁA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, PODATEK PROGRESYWNY, RUMUNKA, JAZZ, PIJAWKA, SERBISTYKA, KĄTOZĘBNE, RADCA, PSZCZOLINKA, POSTKOMUNIZM, CYFRONIKA, ?OCZYSZCZANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.869 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA NA RYNKU PRACY, W KTÓREJ WYNAGRODZENIA ROSNĄ SZYBCIEJ, NIŻ EFEKTYWNOŚĆ PRACY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA NA RYNKU PRACY, W KTÓREJ WYNAGRODZENIA ROSNĄ SZYBCIEJ, NIŻ EFEKTYWNOŚĆ PRACY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRESJA PŁACOWA sytuacja na rynku pracy, w której wynagrodzenia rosną szybciej, niż efektywność pracy (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRESJA PŁACOWA
sytuacja na rynku pracy, w której wynagrodzenia rosną szybciej, niż efektywność pracy (na 13 lit.).

Oprócz SYTUACJA NA RYNKU PRACY, W KTÓREJ WYNAGRODZENIA ROSNĄ SZYBCIEJ, NIŻ EFEKTYWNOŚĆ PRACY sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA NA RYNKU PRACY, W KTÓREJ WYNAGRODZENIA ROSNĄ SZYBCIEJ, NIŻ EFEKTYWNOŚĆ PRACY. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x