ZWIĄZEK ORGANICZNY, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ PRÓCHNICY GLEBOWEJ I ROZTWORÓW WÓD NATURALNYCH, O RÓŻNYM SKŁADZIE, UZALEŻNIONYM OD SKŁADU MATERII, Z KTÓREJ POWSTAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWAS HUMUSOWY to:

związek organiczny, będący częścią próchnicy glebowej i roztworów wód naturalnych, o różnym składzie, uzależnionym od składu materii, z której powstał (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK ORGANICZNY, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ PRÓCHNICY GLEBOWEJ I ROZTWORÓW WÓD NATURALNYCH, O RÓŻNYM SKŁADZIE, UZALEŻNIONYM OD SKŁADU MATERII, Z KTÓREJ POWSTAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.295

GWIAZDA DAWIDA, GRAFICZKA, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, AKRYL, KWADRAT MAGICZNY, AKRYLONITRYL, THOMSON, KWAS CYJANOWODOROWY, KLUCZ, DOMOWINA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, SZPADA, PRZEKŁADNIA CIERNA, COKÓŁ, ODPŁYW, CHLOREK, MAPA DROGOWA, NAWAŁNICA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, THRILLER, KUPA, MIECZNIK, WODA HIPEROSMOTYCZNA, CZAPKA GARNIZONOWA, DIETA KOPENHASKA, BYDLEŃ, TEMACIK, HI-HAT, NORMA OBSZAROWA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, KARBONYLEK, ETEZJA, OKRĘT LINIOWY, SIATKA CENTYLOWA, KRZEMEK TYTANU, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, POGONIEC, SZYSZKOJAGODA, ORGANIZACJA, NIPA, SPADKOBIERCA, CIEMNY PRZEPŁYW, SIARCZEK, WARZYWNIK, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, PEŁNOMOCNICTWO, KASKADA TROFICZNA, DENDRYMER, PODNÓŻEK, BROMOWODÓR, CZERWONOGWARDZISTA, MOCZ, JEDNOKLASÓWKA, GMINA MIEJSKO-WIEJSKA, SYMPLEKS, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, BULANŻERIA, DWUTLENEK WĘGLA, POCISK NADKALIBROWY, KWAS RYBONUKLEINOWY, KEFALINA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, MARSZ, STWARDNIENIE ROZSIANE, CHOROBA TARUI'EGO, DŹWIĘCZNOŚĆ, SKAŁA PLUTONICZNA, DOZOROWIEC POGRANICZA, MAPA BITOWA, NIECKA ARTEZYJSKA, SKŁAD KONSYGNACYJNY, ZDRÓJ, RZEŹBA, ORLEANIZM, MACIERZ RZECZYWISTA, BIDET, FILOLOGIA SERBSKA, LEMIESZ, SFERA BIOTYCZNA, DOGMAT, FREE JAZZ, DWUDZIESTA CZWARTA, ZWARCIE, MIKROFON CEWKOWY, LODOWNIA, OSTRA AMUNICJA, KAPTURNIK, MACERAŁ, GRUPA FOKUSOWA, DEKLINACJA NIJAKA, PLANETOZYMAL, BISFENOL A, BOSS, KU, SHORT TRACK, WARUGA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ŚLUBNY, KOFAKTOR, TLENEK, PERTA, KARTOFLANKA, MALARSTWO IKONOWE, MAMUT POŁUDNIOWY, GLIKOPROTEID, BIAŁA RDZA, STENWANTA, MIEDZIORYT, SIODŁO, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, PODWIELOKROTNOŚĆ, CECHA DYSTYNKTYWNA, KOCZKODAN, OZONEK, ZWIĄZEK NIENASYCONY, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, GETER, SAMOGŁOSKA NISKA, MIKROSTRUKTURA, FAJKA WODNA, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, GIPSORYT, KOMETKA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, WESTERN, MSZA PONTYFIKALNA, NOTACJA MENZURALNA, PSZENICA DURUM, REGUŁA CHARGAFFA, STANOWISKO, ARYTMETYKA PRESBURGERA, BIRKUT, SZACHY BŁYSKAWICZNE, KOMÓRKA ROŚLINNA, STOPKA, AKSJOMAT INDUKCJI, AZOTAN(III), MONOMER, KWAS WALPROINOWY, POLIGAMISTA, MEA, DIASTOLE, ZGRUPOWANIE, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, POWŁOKA KONWERSYJNA, SCUTUM, GWIAZDKA, JEZIORO ZASTOISKOWE, CYJANKALI, MOSKALIK, AFILIACJA, AREKA KATECHU, RACHUNEK LAMBDA, FLEKAINID, LANIE, KROKODYL, CZEKOLADZIARNIA, AEDICULA, KUCHNIA MOLEKULARNA, UKROP, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, FLOTYLLA, MŁOT, SZYK PRZESTAWNY, JEŻ MORSKI, LANDO, DAPSON, CYJANOŻELAZIAN(III), WOLNY ZAWÓD, TLENEK KWASOWY, ZAWODY, EKSPERTKA, TLENEK MIEDZI(I), KWAS MIGDAŁOWY, STACJA TRANSFORMATOROWA, MAKROKOSMOS, EN GRISAILLE, METYCYLINA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, MACIERZ WSTĘGOWA, RUMBA, KOŁO STEROWE, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, FIZYKA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, PONOR, MAŁŻONEK, IZOTROPOWOŚĆ, BROŃ GŁADKOLUFOWA, REDUKCJA, FONDUE SEROWE, CYNKOGRAFIA, JEZIORO EWORSYJNE, INDETERMINIZM, PROMOCJA, GĘSTOŚĆ KRYTYCZNA, ALKEN, ODCHYŁ, DRUŻYNNIK, POLICJA SĄDOWA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, PEŁNIA, BASEN, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, KUBIZM ORFICZNY, AZOTEK GLINU, APTECZKA, INWERT, IDENTYFIKACJA, CHARTER, ARTYKUŁ WIARY, AZOTEK KRZEMU, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, FORMA PRENEKSOWA, SEKURYTYZACJA, PIEZOMAGNETYK, DOŻYWOCIE, GRAAL, BUDOWLA HYDROTECHNICZNA, KLASTER, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, HANZA, DWÓJKA PODWÓJNA, PITA, ATOM, SUBSTANCJA EGZOGENNA, UCZELNIA AKADEMICKA, MALONYLOMOCZNIK, ZŁOŻENIE, UCZELNIA, WIATRÓWKA, NEUROMEDIATOR, SWAP PROCENTOWY, ANTYKLINA FAŁSZYWA, SPEKTROMETRIA MAS, RÓJ METEORÓW, NEUTRALIZM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KARTA KREDYTOWA, PRAZYNOFITY, STREFA NIEBEZPIECZNA, IMID, KLASA INTEGRACYJNA, CELTA, ARYTMETYZACJA, NUMER, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, LOTNICTWO, ALIGATOROWATE, KWAS FLUOROWODOROWY, CUKIER SŁODOWY, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, BIELIK, METALOGIKA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, NAJEM OKAZJONALNY, KWAS KAMFOROWY, TYGRYSIE OKO, AMINOKWAS, NIEWYCZERPALNOŚĆ, GAJA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, DEKLINACJA MIESZANA, ZBÓJNICKI, LATINO, ŚWIADKOWIE JEHOWY, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, ZWIĄZEK NARCIARSKI, AZOTEK BORU, ROŚLINA JEDNOPIENNA, WYDANIE, PUŁAP STATYCZNY, POLITYKA MIESZKANIOWA, WARSTWA EUFOTYCZNA, GALISYJSKI, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, KONCERT ŻYCZEŃ, HRABINI, GITARA, PASTISZ, KWAS, UNDEAD, HETAJRA, GAZ MUSZTARDOWY, GRUPA PRZEMIENNA, NEBIWOLOL, FLAWONOL, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, POŚLUBINY, OGNIK, WPIERDOL, ÓSEMKA, WYRAŻENIE, ?WIRUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.295 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK ORGANICZNY, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ PRÓCHNICY GLEBOWEJ I ROZTWORÓW WÓD NATURALNYCH, O RÓŻNYM SKŁADZIE, UZALEŻNIONYM OD SKŁADU MATERII, Z KTÓREJ POWSTAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK ORGANICZNY, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ PRÓCHNICY GLEBOWEJ I ROZTWORÓW WÓD NATURALNYCH, O RÓŻNYM SKŁADZIE, UZALEŻNIONYM OD SKŁADU MATERII, Z KTÓREJ POWSTAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWAS HUMUSOWY związek organiczny, będący częścią próchnicy glebowej i roztworów wód naturalnych, o różnym składzie, uzależnionym od składu materii, z której powstał (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWAS HUMUSOWY
związek organiczny, będący częścią próchnicy glebowej i roztworów wód naturalnych, o różnym składzie, uzależnionym od składu materii, z której powstał (na 12 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK ORGANICZNY, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ PRÓCHNICY GLEBOWEJ I ROZTWORÓW WÓD NATURALNYCH, O RÓŻNYM SKŁADZIE, UZALEŻNIONYM OD SKŁADU MATERII, Z KTÓREJ POWSTAŁ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - ZWIĄZEK ORGANICZNY, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ PRÓCHNICY GLEBOWEJ I ROZTWORÓW WÓD NATURALNYCH, O RÓŻNYM SKŁADZIE, UZALEŻNIONYM OD SKŁADU MATERII, Z KTÓREJ POWSTAŁ. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast