ODMIANA TORPEDY, KTÓREJ SYSTEM NAPROWADZANIA JEST OPARTY NA ODBIORZE FAL AKUSTYCZNYCH (HAŁASU) WYTWARZANYCH PRZEZ STATKI I OKRĘTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TORPEDA AKUSTYCZNA to:

odmiana torpedy, której system naprowadzania jest oparty na odbiorze fal akustycznych (hałasu) wytwarzanych przez statki i okręty (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA TORPEDY, KTÓREJ SYSTEM NAPROWADZANIA JEST OPARTY NA ODBIORZE FAL AKUSTYCZNYCH (HAŁASU) WYTWARZANYCH PRZEZ STATKI I OKRĘTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.352

ODCIEŃ, SALONOWIEC, UNAKIT, ANEKS, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, BROŃ, ZŁAD, WYBRANIEC, PATATAJKA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, SUPORT, WNĘKA WĄTROBY, TUNEZYJSKI, TYGODNIÓWKA, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, GRZYB STROJNY, TYTANIAN, MĘDREK, KOPERTA, REFERENDUM GMINNE, SKOWYT, CELOWNICA, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, KOMISÓWKA, DYTYRAMB, WIRTUOZERIA, MYRMEKOFIL, GRUBOSKÓRNOŚĆ, NOWY, FILAR, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, OKRES PRZEDRZYMSKI, IMAMIZM, PORĘBA, ROŚLINY OSIOWE, NOSACZ MENTAWAJSKI, GWICHT, HISTORIA, CZUCIE POWIERZCHOWNE, PRECYPITACJA, FLEGMA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, ZWIERCIADŁO, SYSTEMOWOŚĆ, SZYPUŁA, TATARKA, PŁASZCZKA NAGA, NEWRALGICZNOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, ZOONOZA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, LAGUNA, MANCA, WEHIKUŁ, KURANT, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, TEATR CIENI, KOEDUKACYJNOŚĆ, KÓŁECZKO, DYREKTORIAT, MODERN, MASZYNA TŁOKOWA, AIKIDO, DREWNO LETNIE, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, LOGOPEDKA, LIOFILIZACJA, KWAS, KOSZT ALTERNATYWNY, PODUSZKA, MASKULINIZM, TENGWAR, TRUSIA, KRYKIET, JUDAIZM, NAPIĘCIE, STRÓJ, DAKAR, KUC KASPIJSKI, DWORNOŚĆ, ULEPSZACZ, SYSTEMAT, CHOROBA ORMONDA, CIELĘCINKA, PRAWO MENDLA, TAU, SZALANDA, GŁOS, ANALOGICZNOŚĆ, POCISK NIEPENETRACYJNY, GORĄCZKA MALTAŃSKA, KRÓLEWICZĄTKO, FALOWNICA, WIRUS, SEKUNDA, FEMINIZM, MORZE, KOLONIA, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, ŻYWOŚĆ, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, UPOŚLEDZONY, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, PIERNIK, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, NADMIERNOŚĆ, PRZEKAŹNIK, ZWARCIE, PONCZ, STRUKTURA DECYZYJNA, SZTUKA ZDOBNICZA, SSAK WYMARŁY, ŚLEPY TOR, ALFABET MORSE'A, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, SKOŃSKI, SEŁEDEC, KRYZA, DEIZM, CHOROBA VERNEUILA, BIEG DYSTANSOWY, ŁASKAWCA, ZACNOŚĆ, DIAGNOZA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, RAD, PEPSI-COLA, KOLEJ LINOWA, WARIACJE, ANEKSJA, WARP, DOJRZAŁOŚĆ, NADZÓR INWESTORSKI, CO, ANDROGYNIA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, POLIMORFIZM, WŁÓKNO, PROPOLIS, SATYRA, DEKLINACJA NIJAKA, BIEDAK, MAMUT POŁUDNIOWY, SAMOUPROWADZENIE, BRUNO, STW, HEŁMOFON, GRYZETKA, MOST POWIETRZNY, KOSZTORYS INWESTORSKI, OPINIA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, KAY, ANTYCIAŁO, CHOROBA PROMIENNA, BELETRYSTYKA, EMAIL, MNOŻENIE MACIERZY, SUCHAR, WEŁNA MINERALNA, DAMARA BATAWSKA, PIORUN KULISTY, ZGROMADZENIE ZAKONNE, KULTURA OBRAZKOWA, PRZEGRODA, LODOWIEC WISZĄCY, TOPIK, KAUKAZ, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, OKTAW, SZABELTAS, POLO, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, AINUR, ROŻEK, ZJAWISKO NATURALNE, OWAL KARTEZJUSZA, KLAPSA, KLIRING, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, SMOK, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, PORZĄDEK CIĄGŁY, OAZA, GOLF, CLEARING, KACZKA CHIŃSKA, PROMOCJA, KRAINA GEOGRAFICZNA, KONSTRUKCJA PRZYSŁUPOWA, FAJNOŚĆ, DACH PÓŁSZCZYTOWY, KWAS HUMUSOWY, TARPAN, NIECZYNNOŚĆ, KACZKA DZIENNIKARSKA, SPISEK, DAWKA DOPUSZCZALNA, PRYWATNOŚĆ, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, LICZNIK KILOMETRÓW, KOLEJKA, SKÓRA PERGAMINOWA, BEZSENS, WZW A, ILUSTRATYWNOŚĆ, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, FEBRA, CYTADELA, APOKRYFICZNOŚĆ, ASYMILAT, SPRZĘT MECHANICZNY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, APARAT WOLCOTTA, ARENDA, HIBERNACJA, SIŁA, INDUKCJA, KĄT PEŁNY, LICZBA DOSKONAŁA, MISIEK, BATALION WARTOWNICZY, KARAKUŁ, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, SITCOM, WĘGLÓWKA, SZCZUR ŚNIADY, SPRAWA, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, GORZKOŚĆ, DELIKATES, NAKO, SKALAR, KWATERUNEK, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, DŻUBBA, ARTYSTA, PODWIECZÓR, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, DWUMECZ, ŻÓŁTY GUZEK, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, KABOTAŻ, DELIKATNOŚĆ, SKAŃSKI, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, ŚWIATŁO, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ŁAPACZ, LIGATURA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, GOL KONTAKTOWY, CYNKOGRAFIA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, SERDUSZKA OKAZAŁA, STOCZNIA, MECENAT, KURATOR, NIEODZOWNOŚĆ, SOCZEWKA, WIELKI STEP, SIATKÓWKA, WĘZEŁ, LEASING LOMBARDOWY, OBWISŁOŚĆ, ZASTAW REJESTROWY, MASKA, BRIENZ, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, FAWORYT, ODRA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, HEGEMONICZNOŚĆ, STACJA PRZELOTOWA, KONGREGACJA, INDEKSACJA, ŚNIEG, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, SKLEPIENIE BECZKOWE, KRYTYCZNOŚĆ, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, ORZECZENIE, STYL WITKIEWICZOWSKI, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, ZENIT, CENTRUM NADAWCZE, SYSTEM WIELOAGENTOWY, CHMIELOGRAB, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, KOLIDAR, GALWEOZAUR, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PRZEWÓD, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, ?INTERFERENCJA RNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.352 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA TORPEDY, KTÓREJ SYSTEM NAPROWADZANIA JEST OPARTY NA ODBIORZE FAL AKUSTYCZNYCH (HAŁASU) WYTWARZANYCH PRZEZ STATKI I OKRĘTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA TORPEDY, KTÓREJ SYSTEM NAPROWADZANIA JEST OPARTY NA ODBIORZE FAL AKUSTYCZNYCH (HAŁASU) WYTWARZANYCH PRZEZ STATKI I OKRĘTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TORPEDA AKUSTYCZNA odmiana torpedy, której system naprowadzania jest oparty na odbiorze fal akustycznych (hałasu) wytwarzanych przez statki i okręty (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TORPEDA AKUSTYCZNA
odmiana torpedy, której system naprowadzania jest oparty na odbiorze fal akustycznych (hałasu) wytwarzanych przez statki i okręty (na 17 lit.).

Oprócz ODMIANA TORPEDY, KTÓREJ SYSTEM NAPROWADZANIA JEST OPARTY NA ODBIORZE FAL AKUSTYCZNYCH (HAŁASU) WYTWARZANYCH PRZEZ STATKI I OKRĘTY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ODMIANA TORPEDY, KTÓREJ SYSTEM NAPROWADZANIA JEST OPARTY NA ODBIORZE FAL AKUSTYCZNYCH (HAŁASU) WYTWARZANYCH PRZEZ STATKI I OKRĘTY. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x