PRZECIWCIAŁO, IMMUNOGLOBULINA - RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYCIAŁO to:

przeciwciało, immunoglobulina - rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego; charakteryzuje się ono zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZECIWCIAŁO, IMMUNOGLOBULINA - RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.516

NADŚWIADOMOŚĆ, ZŁOŻE GRUNTOWE, KWASOWĘGLÓWKA, PRAŻNIA, TRIADA, MATKA, PRAPŁETWIEC, CYKL PRECESYJNY, TRATWA, NAKŁADKA, ZATOR, GARNUSZEK, ODROŚL, FREAK, KUBECZEK, HUBA, GRUPA ETYLOWA, METODY, NONET, NIEWYPAŁ, FILOLOGIA ORIENTALNA, IKRA, PAŁĄK, WIZJER, CZYRAK MNOGI, LICZYDŁO, MIEDNICZKA NERKOWA, TYKA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, OBIEKTYW, MECHANIKA PRECYZYJNA, TRAWERS, GOBIZAUR, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, DZIEŻA, OSTROGA PIĘTOWA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, KACZKA, GNOZA, PIOTR, ZAPAŚNICTWO, ALLOSTERIA, SLOW-FOX, ŚWIR, PERFUMA, KLIENT, KARDYNAŁ, UNIWERSYTUTKA, SPINING, ZASTAW REJESTROWY, TEMAT, KRANIOLOGIA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, LICZBA WYMIERNA, PAROLIST, SYNSEPAL, JABŁKO DESEROWE, STAWKA KAPITACYJNA, BĄK, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, MIKROFON STYKOWY, OWODNIOWCE, METEOR, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, PIASKOWY DZIADEK, PISMO KLINOWE, BALOTAŻ, PALCÓWKA, NIDERLANDZKI, RYNEK REGIONALNY, TRENT, WERSOLOGIA, RUBIN, ŚLIZGAWICA, TYFUS, PRZYPADEK, BIEG, EKSPERT, RYBA PO GRECKU, FUNDA, RAK AMERYKAŃSKI, WEKTOR GENETYCZNY, WRZÓD TRAWIENNY, KONSULTANT, STRÓJ DWORSKI, PROTETYKA, APORT, SEPTET, KEIRIN, GRYMAŚNICA, KARMIDEŁKO, GEN SPRZĘŻONY, ASTRONOM, WĘZEŁ SA, OTĘPIAŁOŚĆ, PASTICCIO, SWAWOLA, FILAMENT AKTYNOWY, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, FOXTROT, ŁUCZNIK, KILBLOKI, AMMOZAUR, WALKA Z WIATRAKAMI, SNOBISTYCZNOŚĆ, HANTLA, FATALIZM, PILARZ, POCHŁANIACZ, EGZEKUTORKA, JELITO PROSTE, WAŁ, SILNIK CZTEROSUWOWY, OPENER, REGENERATOR, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, SIERPOWIEC, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, USTĘP, GRZBIETOPŁAT, PAWĘŻ, BASENIK, SAMOPAŁ, ORGANISTRUM, SARABANDA, ONET, KANIKUŁA, TAŚMA, GAZ, FAKTURA, BEZWYZNANIOWIEC, INWESTYCJE, LIKWIDATOR SZKÓD, LINIJKA, TELEROTAMETR, FTYZJOLOG, PRZEDSIĘBIORCZYNI, ZASTRZYK, FILOZOFIA KRYTYCZNA, IMPREGNAT, FOTOGRAFIKA, SEPARATYZM, LÓD WŁÓKNISTY, ANATOMIA KLINICZNA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, BRZOZA CZARNA, NAPALENIEC, LUNETA, KOLORATKA, PANEW, NIT, EWANGELIA, ROSOLIS, UBRANIE OCHRONNE, AKWIZYTORZY, KALCYFIKACJA, CYTOKINA, SERDECZNIK, BURAK, BRUTALNOŚĆ, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, GAŁĘZIAK, PODLIZYWACZ, MIEDNICA, NARĄBANIE SIĘ, POPITA, STOLIK, TACIERZYŃSKI, ASFALTOBETON, AUTOSZCZEPIONKA, FIMBRIA, KARANKSY, ROŻEK, KRATKA, PARAFRAZA, PSALM ALFABETYCZNY, STOPA, ELEKTRYCZNOŚĆ, ĆAKRA, CZYŚCIEC, KATEGORIALNOŚĆ, PLANTA, PIEC HUTNICZY, SYRENA ALARMOWA, GRAPTOLITY, KLAMRA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, PŁOŻYMERZYK, DZIEŃ PAPIESKI, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, NEONTOLOGIA, ŁEBEK, WIZA POBYTOWA, WKŁAD MIESZKANIOWY, ZAPASY, JASZCZURKA KRYMSKA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, FERMENTACJA MLEKOWA, PORAŻENIE MÓZGOWE, CYTADELA, MIESIARKA, ŚWINKA, KLATKA, ABNEGATKA, KAZNODZIEJA, MIKROMACIERZ DNA, OGNIWO NALEWNE, REPERTUAR, BANK INWESTYCYJNY, IGLICÓWKA, RUGOWE, GOLFIK, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, SZWADRON ŚMIERCI, SZKŁA, ŁUTÓWKA, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, SPRZĄCZKA, ŚLEDŹ, PANIER, NEUTRALNOŚĆ, DANDYSKI, DAGOBA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, ŚWIĘTO, PIES LATAJĄCY, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, ODŁÓG, NAWIETRZNIK, ROPNICA, CERAMIKA SZNUROWA, PALUDAMENT, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, NAWAŁNOŚĆ, SAURON, CYTYDYNA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, ZAKON CZYNNY, BLOK, ZŁOTA KSIĘGA, ALTERNARIOZA, PUNKT KARNY, WAHADŁÓWKA, KLASTER, MIĘSOPUST, STEP AMERYKAŃSKI, APELACJA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, CIS, MECHANIKA NIEBA, FERGANAZAUR, UKŁAD HAMULCOWY, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, MLECZAJ LEPKI, ODGŁOS, BON PIENIĘŻNY, WOJNA NAPOLEOŃSKA, JĘZYK ALBAŃSKI, KOLIBER, DOSTĘP, PIECZYNG, WIZG, PUMPERNIKIEL, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, DEZERTERKA, PANNA, EWAPORAT, ERGONOMIKA, PSYCHOHIGIENA, EPICYKL, PERLICZKA, DOBRO KLUBOWE, PSYCHOGERIATRIA, TOKARKA KARUZELOWA, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, REKWIZYCJA, PSYCHOTEST, ZAKRYSTIA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, CHAMEFIT, AREOGRAFIA, HISTOGENEZA, KRÓTKI WZROK, SKALENOEDR, POMADKA, HEAVY METAL, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, BAŃKA PRÓŻNIOWA, EGZEMPLARYZM, BAZAR, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, PULOWER, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, ZGNIŁY KOMPROMIS, ?AFRO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.516 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZECIWCIAŁO, IMMUNOGLOBULINA - RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZECIWCIAŁO, IMMUNOGLOBULINA - RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYCIAŁO przeciwciało, immunoglobulina - rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego; charakteryzuje się ono zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYCIAŁO
przeciwciało, immunoglobulina - rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego; charakteryzuje się ono zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów (na 9 lit.).

Oprócz PRZECIWCIAŁO, IMMUNOGLOBULINA - RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - PRZECIWCIAŁO, IMMUNOGLOBULINA - RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x