PRZECIWCIAŁO, IMMUNOGLOBULINA - RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYCIAŁO to:

przeciwciało, immunoglobulina - rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego; charakteryzuje się ono zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZECIWCIAŁO, IMMUNOGLOBULINA - RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.516

TWIERDZENIE TOEPLITZA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, WSKAŹNIK, ŁASICA, BIELIŹNIARSTWO, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, PISMO KLINOWE, TERMINATOR, ORFIKA, KOŁEK, HAGRYF, ESPERANTYSTA, PIASEK WODNOLODOWCOWY, FALKONKA, PANEL, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ATLAZAUR, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, OPCJA BARIEROWA, KLESZCZ, POLIMER WINYLOWY, KRYSTALIZACJA, ŚLUB KONKORDATOWY, POZYCJA TESTOWA, HONGSZANOZAUR, UŻYTEK, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, OKRES WEGETACYJNY, POWRÓZEK NASIENNY, DŻINN, WARTOŚĆ NOMINALNA, LOFOROTON, MŁYNEK, DZBANECZEK, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, RONDO, WCINKA, PLACÓWKA RODZINNA, GATUNEK KATADROMOWY, GRUPA ALKILOWA, ELANA, MIENIE ZAMIENNE, WSCHÓD, JEZIORO MEZOTROFICZNE, WASZA WYSOKOŚĆ, WKŁAD, LILIJKA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, HUMBER, KURONIÓWKA, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, DOLNONIEMIECKI, KOMPENSATOR CIEPLNY, FREE JAZZ, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, INTERFEJS, MIKROPRZEŁĄCZNIK, DOBRE RZĄDZENIE, ZROBIENIE RUCHU, LISTNIENIE, KOCZOWNIK, OCTOWNIA, BATERIA BIDETOWA, BACZKI, INTERWENCJA HUMANITARNA, KONKURENCJA, ERGASTULUM, GRASER, REGUŁA, SŁAWIANIN, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, GŁĘBIK, BIAŁA DIETA, GAZELA, TEMACIK, ORTOPTYSTKA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, PŁAWICA, DRZEWO CHLEBOWE, ODPRAWA BEZWARUNKOWA, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, IPP, ERGONOMIA, ZAMYKANIE USZU, OBRZYD, OSTROSŁUP FOREMNY, OSTEOLIZA, MADERA, TOREBKA, ABLEGAT, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, WZORNIK, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, MALFORMACJA MACICY, IMMUNOPATOLOGIA, ALFABET FONETYCZNY, GALINSTAN, SPŁYW BŁOTNY, CAP, KARŁO, POPYT ELASTYCZNY, PŁOMYKÓWKA, IMMUNOGEN, RZEMIEŚLNICTWO, ŁOŻYSKO TOCZNE, KOORDYNACJA RUCHOWA, CZYNNOŚĆ PRAWNA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, MANIERKA, ATAK, GONIOMETRIA, SZAMBELAN PAPIESKI, REKRYSTALIZACJA, TOMAHAWK, DROMEOZAUROID, SZUNOZAUR, AGROMETEOROLOGIA, ZESPÓŁ TUMARKINA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, DYSK GALAKTYCZNY, WAN, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, SOCJOBIOLOG, WĄWÓZ, CYLINDER, SĄD SKORUPKOWY, PEDIATRIA, SIEĆ KOLEJOWA, PAWIE OKO, EROZJA WĄWOZOWA, SADYSTA, LICZBA PORZĄDKOWA, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, SKLEROMOCHL, BEJT, BECHTER, WYKRAWACZ, SKRZYDLICE, ALUMINOGRAFIA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, BURSZ, PRZEWRÓCENIE SIĘ, UCHWYT, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, BANKOWOŚĆ MOBILNA, ŁACIŃSKI, ŻALUZJA PIONOWA, MIESZALNOŚĆ, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, PACHNOTKA, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, GRAF, PIZZERIA, BALOTAŻ, BAINOCERATOPS, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, NUMIZMATYKA, MORESKA, CERTACJA, ARONIA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, ATRYBUCJA STABILNA, PALIWO RAKIETOWE, OBORNIK, EFEKT DOPPLERA, ŚLIZG STAWOWY, WYCZUCIE, KREDYT INWESTYCYJNY, SZTYWNIAK, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, TTB, LAMUS, CHOROBA KAHLERA, SERPENTYNA, KASZANA, EGZEMPLARYZM, LIGA, KOŁNIERZ, REAKCJA ALARMOWA, ZAPALENIE, DOKUMENT PAPIESKI, MISIO, DZIEŁO SZTUKI, SZWARCOWNIK, KOSZARY SZYJOWE, ZATRWIAN, HOHENZOLLERNOWIE, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, TER, BEZGUŚCIE, HIPOTERAPEUTA, REMINGTON, ANTAŁ, DIADEMODON, KOLCZUGA, JANUSZ, ERGONOMIKA, JAGIELLON, MESA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, PARASOLNIK, JAPOK, FOKUS, OSIEDLE, KLIRING PRACY, KAWA, MEDIALNOŚĆ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, MONDEO, LICEUM, APEL, OSOBISTOŚĆ, DYDAKTYKA OGÓLNA, PODROZJAZDNICA, WYCIĄGARKA, BABA-JĘDZA, KONSUMENT, TWARDZIOSZEK, ÓSMY CUD ŚWIATA, PRZESYŁKA LISTOWA, WZÓR SUMARYCZNY, PÓŁNOCNY WSCHÓD, DYKTANDO, SZCZĘKA, KOMORA WILSONA, KURCZATOW, INIA, GASTRONOMIK, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, WORECZKOWY, UKŁAD URBANISTYCZNY, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, PROZODIA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, RADIOLOKACYJNA STACJA WSTĘPNEGO POSZUKIWANIA, LABIRYNT, ŚLIZGAWKA, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, SONDAŻ, IGLICÓWKA, JONOFOR, NEWTON, TERMOMETR RNA, BOB, KRAWĘŻNICA, WOLNOAMERYKANKA, POLAROGRAF, KASA, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, RAJTUZY, SOLUCJA, KONFESJA, PRZYTOMNOŚĆ, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, PRZEBITKA, ZEBRA, CŁO RETORSYJNE, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, PARNIK, JĘZYK GURAGE, CYKANIE, TAŚMA, WOJSKA PANCERNE, NEBIWOLOL, SŁOIK, PROCH DYMNY, WEŁNA, PROST, ŚWIATŁA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, DAEWOO, CHMURA WARSTWOWA, SEKWANA, SZPULA, ALGOLOGIA, PRZEPOWIADACZ, WINOGRODNIK, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, IBERYSTYKA, KADZIDEŁKO, PRZEJEŻDŻAJĄCA, UWAGA, BAZYLIA, KOSMATKA SUDECKA, MILCZĄCA ZGODA, STRÓJ GÓRALSKI, GŁOGOWNIK, KOSZYCZEK, CEREMONIA HERBACIANA, ORTOPEDIA, ROZCINACZ, POLONISTYKA, KOKTAJL, OWCA FRYZYJSKA, LARWA, HARMONIJKA, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, KASZTEL, ?STOŻEK WULKANICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.516 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZECIWCIAŁO, IMMUNOGLOBULINA - RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZECIWCIAŁO, IMMUNOGLOBULINA - RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYCIAŁO przeciwciało, immunoglobulina - rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego; charakteryzuje się ono zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYCIAŁO
przeciwciało, immunoglobulina - rodzaj białka wydzielanego przez komórki plazmatyczne w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego; charakteryzuje się ono zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów (na 9 lit.).

Oprócz PRZECIWCIAŁO, IMMUNOGLOBULINA - RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - PRZECIWCIAŁO, IMMUNOGLOBULINA - RODZAJ BIAŁKA WYDZIELANEGO PRZEZ KOMÓRKI PLAZMATYCZNE W PRZEBIEGU ODPOWIEDZI ODPORNOŚCIOWEJ TYPU HUMORALNEGO; CHARAKTERYZUJE SIĘ ONO ZDOLNOŚCIĄ DO SWOISTEGO ROZPOZNAWANIA ANTYGENÓW. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast