GRUPA LUDZI ZWIĄZANYCH ZE SOBĄ WSPÓLNYMI PRZEKONANIAMI MIESZKAJĄCA W TYM SAMYM MIEJSCU, POSIADAJĄCA WSPÓLNY BUDŻET, WSPÓLNIE PODEJMUJĄCA DECYZJE, ODRZUCAJĄCA BIUROKRACJĘ I CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ EGALITARYZMEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMUNA to:

grupa ludzi związanych ze sobą wspólnymi przekonaniami mieszkająca w tym samym miejscu, posiadająca wspólny budżet, wspólnie podejmująca decyzje, odrzucająca biurokrację i charakteryzująca się egalitaryzmem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMUNA

KOMUNA to:

potocznie o systemie społeczno-gospodarczym, w którym nie istnieje własność prywatna (na 6 lit.)KOMUNA to:

komuniści, skrajna lewica (na 6 lit.)KOMUNA to:

czasy komunizmu, czasy PRLu (na 6 lit.)KOMUNA to:

wspólnota mieszczan toczących walkę o uniezależnienie się od feudała (na 6 lit.)KOMUNA to:

potocznie o rządzących ZSRR (na 6 lit.)KOMUNA to:

najbardziej znana Paryska (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA LUDZI ZWIĄZANYCH ZE SOBĄ WSPÓLNYMI PRZEKONANIAMI MIESZKAJĄCA W TYM SAMYM MIEJSCU, POSIADAJĄCA WSPÓLNY BUDŻET, WSPÓLNIE PODEJMUJĄCA DECYZJE, ODRZUCAJĄCA BIUROKRACJĘ I CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ EGALITARYZMEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.410

KOMENTARZYK, DOBROĆ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, SZTYCHARSTWO, FLAGRUM, PRZEKŁADACZ, GORĄCZKA REUMATYCZNA, KURTYNA ZERO, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, WYRAŻENIE, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, GRANICA, ZIMNE NÓŻKI, KRĘG OBROTOWY, ZANOKCICOWATE, KURTYNA POWIETRZNA, LORETANKA, TERMOPLASTYKA, SYSTEMATYKA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, KOSA, ANTYCYPACJA, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, OPUSZCZENIE, PIERŚ, DŁUGOŚĆ, TWIERDZENIE, ENTEROWIRUS, PRUSY, MIHRAB, JEFFRIES, KARETKA REANIMACYJNA, OTWARCIE SERCA, FORMALIZACJA, REP, MAKSYMALIZM, KADRA, NET, GIBANIE, FISZBINOWIEC, BAJKOPIS, GITARA HAWAJSKA, ZEGAR KWARCOWY, ŻÓŁCIEŃ, DOJŚCIE, PODANIE, WEKA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, MUGOL, KOMENSALIZM, MAJÓWKA, RODZINA KATYŃSKA, AUTOSKLEP, GŁAGOLICA, GEOFIT RYZOMOWY, PŁÓCIENNIK, ŚPIĄCZKA, ZABYTEK RUCHOMY, NIESUBTELNOŚĆ, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, KONKLAWE, PORZĄDEK JOŃSKI, NIEMĘSKOŚĆ, ASZKENAZYJCZYK, STRZELEC POKŁADOWY, BRUTALNOŚĆ, PŁYWACZOWATE, ANKSJOLITYK, KLUB, ERA MEZOZOICZNA, CONCERTINO, WARSZTAT STRATEGICZNY, FALKA COIFLET, GRABARZ, ZEBRA, POLA ELIZEJSKIE, SADOWNICTWO, SELEKTOR, PORA GODOWA, INTERWAŁ, WERSOLOGIA, TARYFA ULGOWA, PROKARBAZYNA, MONTAŻYSTA, WYGRZMOCENIE SIĘ, TAJNIAK, FURIOSO, KRÓLIK, KUNINGAMIA CHIŃSKA, RYKOSZET, KOTLARNIA, AMEN, DELAWIRDYNA, JĘCZMIEŃ OZIMY, RZEŹNIK, BIEG ALPEJSKI, AYER, ELEGIA, ŁOSKOT, RODNIA, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, PODATEK POŚREDNI, NIECKA, DWUBÓJ KLASYCZNY, KUŁACTWO, WRZAWA, OBROTNIK, DEALPACK, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, SYLWA, UCHWYT SPAWALNICZY, CZIROKEZ, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, MOST PONTONOWY, SZLACHTA CHODACZKOWA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ODPŁATA, REKLAMIARZ, LILIPUTKA, MORS, KATAFALK, LUSTRO, MOIETA, LAWENDA, DOTHRACKI, PRZEDSIĘBIORCZYNI, METALOGIKA, BRUTALIZM, ZDARZENIE PRAWNE, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, ODKŁACZACZ, CHEWRA, AULA, ZĘBNICA, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, TEMAT FLEKSYJNY, SAMOISTNOŚĆ, ECHOSONDA, TENDENCJA, MIEDNICZKA NERKOWA, JĘZYK GURAGE, JESIOTROKSZTAŁTNE, MISIAK, GŁOS, STRATYFIKACJA, SAMOCHODZIK, ROTATOR, STOMIA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, JARZMO, GARKOTŁUK, WYPRYSK POTNICOWY, NIEPOKALANEK, LICZBA WYMIERNA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, HARD PORNO, ZAKOCHANA, CHRANCUSKI, BARION, STAROEGIPSKI, KNAJPA, GORZKA ZGNILIZNA, ZABAWA, KLASA, WYŚWIETLARNIA, POCHŁANIACZ, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, BIELIZNA, SKŁADANKA, PATRONKA, TEMPO, BECZKA, LAFIRYNDA, PONAGLENIE, POCHÓD, BANANA SPLIT, CUKIER MLEKOWY, DEISTA, GRZYB NADRZEWNY, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, CHA-CHA, RADIOMECHANIK, SURFINIA, POEMAT HEROIKOMICZNY, ADAM SŁODOWY, ROPA, ZACHOWANIE, WATÓWKA, DNI STUDENTA, PRZEPRÓCH, EPISJER, BASISTA, ANGIELCZYK, CZTEROSUW, START, DYPTYK, WAŁ, MOŁOTOW, SZKOŁA SPECJALNA, FENOLOGIA, PLAC, OBSUWA, STRONA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, GARNITUR, REFLEKSOLOGIA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, KOKPIT, LANCKNECHT, CHOROBA HECKA, EGALITARYSTA, KOŃ LUZYTAŃSKI, KUSZYK, ZIELONE KOŁNIERZYKI, NIEZISZCZALNOŚĆ, DESKTOP PUBLISHING, FLAŻOLET, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, POLIPTYK, PAJĄCZEK, KWESTURA, DROGA, DZIELNICOWY, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, RIST, ECHOLOT, MISTRZOSTWO, ELEKTRON WALENCYJNY, KLATCHIAŃSKI, ARCHIPELAG, CZARNA REAKCJA, SPRINTER, TAMARAW, RYNEK PODSTAWOWY, WIĄD RDZENIA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, DOBRE IMIĘ, POST, SZTUCZNE ŻYCIE, PROTEZOWNIA, WYCIĄG, DIECEZJA, FEBRA, KOMFORT CIEPLNY, PRZELEW KRWI, PARABOLICZNOŚĆ, QUADRIVIUM, POCZEKALNIA, ARABESKA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, MOTYWIK, GWIAZDOR, BUFET, OPACZNOŚĆ, FASOLA SZPARAGOWA, ANTYWZORZEC, ALTOCUMULUS, REPUTACJA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, GANGSTER, ALEGORYCZNOŚĆ, PRZEDROŚLE, KWINTET SMYCZKOWY, SUPERWIZJA, ŚWISTUŁA, CHOROBA UHLA, CHOROBA STRÜMPLLA, DRYL, KOŁATKA, ZĄBEK, KONCENTRACJA, COCKTAIL, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, KOKTAJL MOŁOTOWA, ZŁOŻENIE URZĘDU, FRUSTRACJA, KABARET, FOKUS, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, CHIŃSKOŚĆ, LAS DRĄGOWY, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, POMYŁKA, LANCRET, SZESNASTKA, MUSZLA, PRZEPLOTNIA, WĘGIEŁ, SFERA NIEBIESKA, GRAFA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, FILOZOFIA KRYTYCZNA, LORDOSTWO, BOBIK, RYCERZ-ROZBÓJNIK, ZWIERAK MIKROFALOWY, KOMA, TĘŻYCZKA, ?GALARETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.410 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA LUDZI ZWIĄZANYCH ZE SOBĄ WSPÓLNYMI PRZEKONANIAMI MIESZKAJĄCA W TYM SAMYM MIEJSCU, POSIADAJĄCA WSPÓLNY BUDŻET, WSPÓLNIE PODEJMUJĄCA DECYZJE, ODRZUCAJĄCA BIUROKRACJĘ I CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ EGALITARYZMEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA LUDZI ZWIĄZANYCH ZE SOBĄ WSPÓLNYMI PRZEKONANIAMI MIESZKAJĄCA W TYM SAMYM MIEJSCU, POSIADAJĄCA WSPÓLNY BUDŻET, WSPÓLNIE PODEJMUJĄCA DECYZJE, ODRZUCAJĄCA BIUROKRACJĘ I CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ EGALITARYZMEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMUNA grupa ludzi związanych ze sobą wspólnymi przekonaniami mieszkająca w tym samym miejscu, posiadająca wspólny budżet, wspólnie podejmująca decyzje, odrzucająca biurokrację i charakteryzująca się egalitaryzmem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMUNA
grupa ludzi związanych ze sobą wspólnymi przekonaniami mieszkająca w tym samym miejscu, posiadająca wspólny budżet, wspólnie podejmująca decyzje, odrzucająca biurokrację i charakteryzująca się egalitaryzmem (na 6 lit.).

Oprócz GRUPA LUDZI ZWIĄZANYCH ZE SOBĄ WSPÓLNYMI PRZEKONANIAMI MIESZKAJĄCA W TYM SAMYM MIEJSCU, POSIADAJĄCA WSPÓLNY BUDŻET, WSPÓLNIE PODEJMUJĄCA DECYZJE, ODRZUCAJĄCA BIUROKRACJĘ I CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ EGALITARYZMEM sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - GRUPA LUDZI ZWIĄZANYCH ZE SOBĄ WSPÓLNYMI PRZEKONANIAMI MIESZKAJĄCA W TYM SAMYM MIEJSCU, POSIADAJĄCA WSPÓLNY BUDŻET, WSPÓLNIE PODEJMUJĄCA DECYZJE, ODRZUCAJĄCA BIUROKRACJĘ I CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ EGALITARYZMEM. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x