CZĘŚĆ FAŁD GŁOSOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KRTANI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIĄZADŁO to:

część fałd głosowych znajdujących się w krtani (na 8 lit.)WIĘZADŁO to:

część fałd głosowych znajdujących się w krtani (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIĄZADŁO

WIĄZADŁO to:

część fałd głosowych znajdujących się w krtani (na 8 lit.)WIĄZADŁO to:

błona z wytrzymałej tkanki łącznej, która wzmacnia połączenie między niektórymi narządami lub je podtrzymuje (na 8 lit.)WIĄZADŁO to:

coś, co służy do przywiązywania czegoś, związywnania elementów w celu ich połączenia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ FAŁD GŁOSOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KRTANI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.189

LEMNID, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, ZNAK ZAPYTANIA, ARAB, SUWNICA, MAJTKI, PARTIA KATALOŃSKA, UŻYTEK, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, ŚWIĘTÓWKA, JAMA OTRZEWNA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, MEDYCYNA PERSONALNA, PRZETARG OGRANICZONY, FLEBODIUM ZŁOCISTE, AUTSAJDER, ZWROTKA, FAZA, WARMIŃSKI, PRZODEK, ARDEN, HUMOR, SZPIK KOSTNY, ŁADUNEK BOJOWY, CZASZA, SIDLISZ PIWNICZNY, KŁUSAK ORŁOWSKI, LICZEBNIK ZBIOROWY, DOGMAT, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, BABIE LATO, BRZESZCZOT, BEZJĘZYKOWE, PRZESUWALNOŚĆ, TERAPIA ZAJĘCIOWA, MIKROWENTYLACJA, ŁAMANY DACH POLSKI, INSZA INSZOŚĆ, SKAŁKA, PAPILOTKA, POSTĘPOWANIE, KUCHTA, KLUCZ, PESZT, ŻAREŁKO, MYKOLOGIA, ROZBÓJNIK, ANOMALIA PELGERA-HUETA, TURMA, ZNAMIĘHALO, CZOŁO LODOWCA, TAŚMA, STRUKCZASZY, KRATKA VICHY, ODMIANA UPRAWNA, SZARA MYSZ, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, PRZEDŻOŁĄDEK, CYGAŃSKIE DZIECKO, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, EPISJER, CUDOWNY OWOC, BIAŁY KARZEŁ, SZCZERBAKI, PILNOWACZ, DOBUDÓWKA, KOALESCENCJA, GAMA, ZAPAS, KOPUŁEK PROMIENISTY, GITARA HAWAJSKA, CZYRACZNOŚĆ, LENIUCH, SAMOOCZYSZCZANIE, GRÓD, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, ZAMRÓZ, MINIMUM PROGRAMOWE, PRZYKWIATEK, BUSINESSWOMAN, WYLEW, PUNKT ZLEWNY, ROK PODATKOWY, WSPARCIE, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, MAŁY FIAT, KORPUS, MINIMALIZM, ATOMISTYKA, MORALNOŚĆ, CZYNELE, WJAZD, TURANISTA, RIST, MAFIA PALIWOWA, TYTANIAN, KONTUR MELODYCZNY, TAKT TRÓJDZIELNY, MANEŻ, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, PUNKT, NOC, METODA TERMICZNA, PISMO TECHNICZNE, KATEGORIA OPEN, OTOK, STOSUNEK PRZERYWANY, MARTWOTA, INTERESOWNOŚĆ, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, IZOTROPOWOŚĆ, MIKROSOCZEWKA, AGNOZJA CZUCIOWA, WŁOCHACZ, MAORI, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, JĘZYK DUŃSKI, PIĘĆDZIESIĄTNICA, PAŁANKA MIODOJAD, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, EUPELYKOZAURY, BURGER, PLECÓWKA, BLUSZCZ, WIZA POBYTOWA, FOTOGRAFIKA, MAKARON, KARDIOIDA, E-LIQUID, ALLEL RECESYWNY, TECHNIKA ANALOGOWA, MUMIA, SUKIENNIK, HEKSAMETR, MECHANIKA KONSTRUKCJI, APIKOMPLEKSY, ŻABY BEZJĘZYCZNE, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, DZIELNICA, ANALIZA KOSZTÓW, PRYZMA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, ZGRZEBŁO, PRZEŁĄCZNICA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, OSTRA REAKCJA NA STRES, LAICKOŚĆ, KAWAŁEK, WYPRYSK POTNICOWY, FILIERA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, CASTING, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, NOWA TWARZ, GRA SINGLOWA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, KONIEC, MODNIARZ, LAFIRYNDA, KLAN, MARKIZA, MIGELITKA, ULICA, KANCONETA, PAUPER, ZNAK ZODIAKU, REALISTYCZNOŚĆ, AEROLOGIA, KULTYWAR, PILARZ, TĘTNICA NERKOWA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, DEOKSYNUKLEOTYD, KLESZCZE, EGZEKUTORKA, DROGA KOŁOWA, RYBY MORSKIE, KANTYLENA, WIGURA, ŁBISKO, ŁĄCZNIK DROGOWY, KULTURA AZYLSKA, SYF, LABIRYNT, ŻÓŁWIE, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, KONSTRUKCJA SOCHOWA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, DELFIN BIAŁONOSY, TRÓJNÓG, SEKEL, CELOWNIK, DIZAJN, TUNDRA, CUDA NA KIJU, KRASNOLUDEK, DZIANINA, UNIŻONOŚĆ, HRECZKOSIEJ, KWOTA BAZOWA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, NARZĄD ROZRODCZY, GRUBY ZWIERZ, ZAKOCHANA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, PRYSKAWKA, RADIACJA, NET, POKÓJ, CHOROBA KENNEDY'EGO, GALICJA, TWARDZINA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, OKRĄGŁY STÓŁ, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, KICHA, LABORKA, BRODAWKA, IZBA, EPILEPTOLOGIA, SEMITKA, ELEWON, OSŁONKA NABYTA, LOGIKA FORMALNA, BUDOWNICTWO, BOMBA GŁĘBINOWA, ZADRAPANIE, JAZZÓWKA, STYL ARTYSTYCZNY, TŁUMACZKA, ALUMN, TUMBA, JANUSZ, DEKLINACJA NIJAKA, ANTYKWARNIA, FISZ, DWUKADŁUBOWIEC, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, LOGIKA, MAJDANIARZ, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, PIEC TYGLOWY, LAJKONIK, DRWINA, LOTNICTWO, MASZYNA CIEPLNA, MECHANIK POKŁADOWY, CAŁUSEK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CIELĘCINKA, RADIOBIOLOG, WZGLĄD, RYWALIZACJA, PŁYTKA NAZĘBNA, POTENCJAŁ DZETA, BRĄZOWNIK, BEZWYZNANIOWIEC, ŚMIAŁEK, PRZYGOTOWALNIA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, SUPRESJA, PRINCESKA, OPAL, CHOROBA CAFFEYA, LINIA BRZEGOWA, TLENEK ŻELAZOWY, PRACOWNIK LEŚNY, CENTYMETR SZEŚCIENNY, JĘZYK POZYCYJNY, SUSZARKA, SKÓRZAK, PERYSELENIUM, BUDOWLA CENTRALNA, SZPILKA, PATRON, JĘZYK GALICYJSKI, ŁOPATKA, POWSINOGA, FARSZ, SZMELC, MIKOLOGIA, KORTYNA, PRZEWODNICZKA, SET, SUBEMITENT, INTENCJONALIZM, BRUDNICA NIEPARKA, DZIESIĄTKA, ZŁOTY STRZAŁ, LASONOGI, OBSZCZYMUR, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, EGALITARYZM, PALOLO, CHRUPKOŚĆ, CENA WYWOŁAWCZA, RUCH, ?UWAGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.189 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ FAŁD GŁOSOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KRTANI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ FAŁD GŁOSOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KRTANI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIĄZADŁO część fałd głosowych znajdujących się w krtani (na 8 lit.)
WIĘZADŁO część fałd głosowych znajdujących się w krtani (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIĄZADŁO
część fałd głosowych znajdujących się w krtani (na 8 lit.).
WIĘZADŁO
część fałd głosowych znajdujących się w krtani (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ FAŁD GŁOSOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KRTANI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZĘŚĆ FAŁD GŁOSOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KRTANI. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x