PIERWOTNIAK WLICZAJĄCY SIĘ DO GRUPY OTWORNIC (FORAMINIFERA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLOBIGERYNA to:

pierwotniak wliczający się do grupy otwornic (Foraminifera) (na 11 lit.)NUMULIT to:

pierwotniak wliczający się do grupy otwornic (Foraminifera) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWOTNIAK WLICZAJĄCY SIĘ DO GRUPY OTWORNIC (FORAMINIFERA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.565

CZŁOWIEK INTERESU, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, RÓWNOWAGA, WELUR, PODTLENEK AZOTU, SUTKA, MISIOLUB, SZEWNICA BZÓWKA, MYDLARNIA, BIAŁY TRĄD, ŻÓŁTLICA, UNITARIANIN, KOT PERSKI, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, PANTOGRAF, CZUKCZ, PNEUMATOLIZA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, WODA GEOTERMALNA, ŻYWIENIE, ODWSZAWIANIE, DOM KATECHETYCZNY, ZŁOŚLIWOŚĆ, BEZDEŃ, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, NARAKA, ELEKTROLIT, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, KAMELEON, SZWEDZKI, MEDIANA, PRZYBYTEK, MOTYL, KWASEK CYTRYNOWY, BASEN, ALIENACJA POLITYCZNA, FAKT NAUKOWY, NIEPOKOJENIE SIĘ, KUC BASKIJSKI, PSYCHIATRYK, SAUNA, PEDAGOG SPECJALNY, BAMBUS, KOKILKA, FATALISTA, KAWALERIA, HEMATOLOGIA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, KIEROWNIK MUZYCZNY, HAJS, TWORZYWO, IMID, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, KONTROLA, RÓŻOWIEC BIAŁY, KULTUROWOŚĆ, DŁUGOSZPON, WIDZ, GRA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, RUCH WAHADŁOWY, LATAWICA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, PINGWIN ADELI, ZMIANA, DIALIZOTERAPIA, LENIWIEC BRUNATNY, SPOLEGLIWOŚĆ, PONCZOWNICA, FRYGIJCZYCY, SZABAŚNIK, KOSZULARZ, WAPIENNIK, OFIARODAWCZYNI, JEDYNY, UKŁAD MOCZOWY, BENZOES, SPONTANICZNOŚĆ, CHOROBA MÜNCHMEYERA, CZŁON POŚREDNI, KAWIARKA, TRÓJSKOK, WENTYL, SZCZUR, RYBY, ŻYŁKA, KRET, RADIACJA ADAPTATYWNA, IGLICA, KARCZOWISKO, FURDYMENT, PRZYLEPKA, MAZUREK, SETER, POGOTOWIE TECHNICZNE, GOSPODARKA RYNKOWA, GABINET LUSTER, MARUDA, PLAMISTOŚĆ, KWAS PALMITYNOWY, WĘDRÓWKA, SYNTETYK, DOSTĘP, KASZTAN, KOHORTA, PODNÓŻEK, NIEZBĘDNOŚĆ, KOSTUR, DRAWIDYJKA, HOBBISTA, RAUBITTER, PAPILOT, ZUELLE, CENA SKUPU, SIEĆ, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY GÓRNY, REFLEKTOR, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, ODMIANA UPRAWNA, WYGIB, TRAWERS, PRZEDSTAWIENIE, MILCZĄCA ZGODA, UTATSUZAUR, CYGANOLOGIA, EKSPRES, ZUBOŻENIE, LETARG, NARZECZEŃSTWO, PANEWKA, EKOLOGIA, KURATOR SZTUKI, WYROBNIK, MAŁORUSKI, LIGABINO, FUTURE PROGRESSIVE, NIEDYSKRETNOŚĆ, LAMPAS, AMANT, HIPISKA, NEUROBLASTOMA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, KING, ULOT, FREDRO, GRA, PŁASZCZ WODNY, MORS, GRUPA FOKUSOWA, PARTER, WEJŚCIE, CYKL MIESIĘCZNY, POŻYTECZNY IDIOTA, DWUSETKA, SZARMANT, WŁADCZOŚĆ, ROZMODLENIE, OPRYSZCZKA, ŻMIJA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, JELEŃ SCHOMBURGKA, CICHA MSZA, FANEROFIT, NIEPOKALANEK, INTERESOWNOŚĆ, ANTYPERTYT, KOMEDIALNIA, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, PODPINKA, PÓŁROCZNIK, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, AUTSAJDER, JAMNIK, MASZYNA TŁOKOWA, SZKOŁA, PALEOORNITOLOGIA, ANTYNATURALIZM, UWAŻNOŚĆ, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, OSTRĘŻYNA, RENTGENOLOGIA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, PRZEWOŹNIK, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, OSOBOWOŚĆ, NORZYCA, OBRAZEK, EKRANOPLAN, LORD, ALIGATOROWATE, PODUSZKOWIEC, WALECZNOŚĆ, ZWIĄZKOWIEC, ŚWIR, WSTRZĄS TEKTONICZNY, JAŚ WĘDROWNICZEK, UŻĄDLENIE, NORMANDZKI, RYGIEL, HERB, DIKREOZAURY, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, ŁAŃCUSZEK, ENTEROBAKTERIA, PRAWOMOCNOŚĆ, PLEŚŃ, WARTOŚCIOWOŚĆ, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, PRZEKŁADNIA, GOŁĄBECZEK, ANALOGIA, ENDOPSAMMON, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, WODOROSIARCZAN, EKWITA, BECZKA, FYKOLOGIA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, MOIETY, REKLAMIARZ, ARYTMETYKA MODULARNA, FAGOT, NIECUŁKA, JĘZYK KANNADA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, SUTERENA, STRUNOWIEC, FILEMON BIAŁOSZYI, ROPUCHA ZIELONA, EROS, SYGNIFIKATOR, ODKUPICIEL, OCZKO, BEZSTRONNOŚĆ, KONIKI MORSKIE, SKARANIE BOSKIE, STREFA PERYGLACJALNA, ANKIETOWANY, NÓŻ, OPOZYCJONISTA, MIKROFALÓWKA, OBRABIALNOŚĆ, MAGNEZJA PALONA, HYKSOS, CHŁODNICOWIEC, ORZESZEK PINIOWY, MLECZ, OCEANOGRAFIA, MIĘSOPUST, SANKCJA, KOSZT ALTERNATYWNY, SZLAUF, UKŁAD HAMULCOWY, GANG, AZTREONAM, DNI STUDENTA, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, CHOROBA CAFFEYA, GANGSTER, DZIKUSKA, LEGAWKA, POMIOTŁO, WYSMUKŁOŚĆ, IMIONNIK, AERODYNAMIK, PAR, ODWARSTWIENIE, KAZIRODCZOŚĆ, OPATRUNEK OSOBISTY, USZATKA, CMENTARZ GRZEBALNY, OSTRONOS, ORIJA, NIEOBLICZALNOŚĆ, MILICJA, KWASEK CYTRYNOWY, NASOSZNIK TRZĘŚ, PIECHOTA, RUTYNA, KATOLICKOŚĆ, OTWOREK, DYSLEKSJA, KUC CONNEMARA, WIOSKA, ZWIERZĘTA, OBSERWATORKA, NADPŁYNNOŚĆ, PRAWOSKRĘT, IRAŃSKI, ANTYNOMIA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, TARCIE, KOTEW, PRZEPOJKA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SZTAMBUCH, ?CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.565 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWOTNIAK WLICZAJĄCY SIĘ DO GRUPY OTWORNIC (FORAMINIFERA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PIERWOTNIAK WLICZAJĄCY SIĘ DO GRUPY OTWORNIC (FORAMINIFERA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLOBIGERYNA pierwotniak wliczający się do grupy otwornic (Foraminifera) (na 11 lit.)
NUMULIT pierwotniak wliczający się do grupy otwornic (Foraminifera) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLOBIGERYNA
pierwotniak wliczający się do grupy otwornic (Foraminifera) (na 11 lit.).
NUMULIT
pierwotniak wliczający się do grupy otwornic (Foraminifera) (na 7 lit.).

Oprócz PIERWOTNIAK WLICZAJĄCY SIĘ DO GRUPY OTWORNIC (FORAMINIFERA) sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - PIERWOTNIAK WLICZAJĄCY SIĘ DO GRUPY OTWORNIC (FORAMINIFERA). Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x