PIERWOTNIAK WLICZAJĄCY SIĘ DO GRUPY OTWORNIC (FORAMINIFERA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLOBIGERYNA to:

pierwotniak wliczający się do grupy otwornic (Foraminifera) (na 11 lit.)NUMULIT to:

pierwotniak wliczający się do grupy otwornic (Foraminifera) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWOTNIAK WLICZAJĄCY SIĘ DO GRUPY OTWORNIC (FORAMINIFERA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.565

ULOT, RACHUBA, APARAT SZPARKOWY, LINIE OCEANICZNE, KRYZYS, ANTYGRAWITACJA, GASTROENTEROLOGIA, KOPERTA, SAMOCZYSZCZENIE, ALKA, DOJŚCIE, ALWALKERIA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, BERŻERETKA, EURYTOP, SZKATUŁA, ŚLEDŹ, SPRAWDZIAN, KONGA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, STŁUCZENIE, RADIO TAXI, SYROPEK, MEMFIS, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, MECHANIKA STATYSTYCZNA, NIEZLICZONOŚĆ, GOSPODARKA MIESZANA, TOPIELEC, ANKIETOWANY, KUBEK, DESKA ŚNIEŻNA, BŁONKA, MATRYCA LOGICZNA, STWIERDZENIE, DZIEŃ POLARNY, SKRZELONOGI, TRIADA, NACHLANIE SIĘ, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, BATYMETRIA, ZRYWKA, BĄBEL SPEKULACYJNY, RURALISTYKA, TWARDY KARK, MOSTOWNICZY, ŚLIMAK, DOSTOJNIK, UKŁAD INERCJALNY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, TAUTOCHRONA, STRZELNICA, SERBO-CHORWACKI, OBRONA SYCYLIJSKA, EON, MACHNIĘCIE KOZŁA, SZAROTA BŁOTNA, OBRAZA BOSKA, ATTACHAT, MEJLOWANIE, CHLOASMA, TEREN ZIELENI, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, REALISTA, ZĘBOWCE, SUBWOOFER AKTYWNY, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ENZYM RESTRYKCYJNY, STRUKCZASZY, KWAS LINOLENOWY, OUTSIDER, PODSTAWKA, NEOGOTYK, FILET, WZORNIK, GOTOWIEC, ZDZIADZIENIE, KOCIEŁ, MIASTECZKO, MASELNICZKA, OKRES LITERACKI, PIANKA, GAMA, KUROPATWA, KALIMBA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, CYKL PRECESYJNY, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, KWADRYPTYK, JĘZYK AKADYJSKI, MICHAŁ, ROBAK, LEGAR, OBOZOWISKO, MIJANY, MOTOR, GATUNEK CELOWY, SILNIK BLIŹNIACZY, ATORWASTATYNA, PLAC MANEWROWY, KARTRIDŻ, FALA BALISTYCZNA, ODRUCH KOLANOWY, ROZSZCZEP WARGI, CHIROPTEROLOGIA, PÓŁROCZNIK, NAUKA ŚCISŁA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, APPELLATIVUM, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, SCIANDRI, ROZKŁAD MAXWELLA, CIĘŻKA DUPA, RYNEK, MIS, WIZA IMIGRACYJNA, PEŁNIA, LINIA KREDYTOWA, CZELESTA, PROFESOR, CYWILNOŚĆ, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, SILNIK SKOKOWY, PREZESKA, FUNKCJA ZDANIOWA, MŁOTKOWY, ARTYSTA, ZANIK MIĘŚNI, GRUSZKA ZIEMNA, MUCHA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, GEODYNAMIKA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, ZBIEG, NATARCZYWOŚĆ, ELIMINACJE, GORĄCZKA REUMATYCZNA, CEROWNIA, PŁYTKA CHODNIKOWA, GRA, GESTALT, ŁĘKOTKA, MELINIT, DZWONY, FILOGENIA, KOŃ KABARDYŃSKI, CHWALBA, SZATA GRAFICZNA, KRATER BOCZNY, AIREDALE TERRIER, WZMACNIACZ OPERACYJNY, KOLATOR, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, WYKLUCZENIE, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, KIR, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, SKÓRZAK, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, ZIEMIA ŚWIĘTA, SZRAPNEL, PIERWOTNIAK, TRANSAKCJA WIĄZANA, GRA WSTĘPNA, HIEROGLIFY, ENTEROBAKTERIA, KOSTIUMERNIA, SPIĘCIE, KOZACY, SZCZUDLARZ, KOSTIUMERNIA, SAPROFAG, ASIEJEW, PAPIER BEZDRZEWNY, MAGNETYT, FAZA, POSTRZEGALNOŚĆ, MIŁOŚĆ, GALICJA, PRZYBŁĘDA, KLESZCZE, PARA MINIMALNA, PODNÓŻEK, TELEBINGO, LANSJER, SINIAK, HARMONIA, CYBORIUM, BUKIECIARZ, ZEWNĘTRZE, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, WAPIENNIK, BARBARZYŃSKOŚĆ, PLAC, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, DEZERCJA, KULT ŚWIĄTYNNY, UNIFORM, ZARODZIEC OWALNY, NASOSZNIK TRZĘŚ, GOLARZ, ŁĄCZNIK, METODOLOGIA NAUK, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, ZŁOŻENIE POKŁONU, WIEDENKI, PUNKT KOPULACYJNY, CECHA RECESYWNA, TELEKONFERENCJA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, FAKT, DZIELNIK, STUDENT, FIZA, ROZCHÓD, DJ, MASKA WSTYDU, FORSYCJA, OBIJACZKA, BIAŁY ROSJANIN, REGRESJA LODOWCA, MUZA, SCHLANIE SIĘ, GWAŁT, MONOPTERES, JEZIORO DRUMLINOWE, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, KOSTIUM HISTORYCZNY, POCHŁANIACZ, CUMULUS, BOSSA NOVA, WYŁADOWANIE KORONOWE, SZKLISTOŚĆ, NOOB, KOT PERSKI, PELAGIAL, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, USIŁOWANIE, BELKOWANIE, NIEDOTYKALSKI, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, MOGIROTACYZM, DOMINIUM BRYTYJSKIE, JĘZYK GURAGE, LOTOS, JAKUBKA, DOWÓD NIE WPROST, HETEROATOM, JĘZYK ARAMEJSKI, DERYWAT SYNCHRONICZNY, NOSOROŻEC JAWAJSKI, PÓŁNOCNY ZACHÓD, KŁĄB PSZCZELI, DOROSŁOŚĆ, ŁUK, BOCIAN, CZARNA SOTNIA, SŁUPEK STARTOWY, HONGSZANOZAUR, RUGBY, ZWIĄZKOWIEC, BAR, ZASIEKI, FILIŻANKA, HEAVY METAL, ZWARCIE SZEREGÓW, REJON, NASTRÓJ ROJOWY, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, BUDOWNICTWO WODNE, WYKONANIE, GAŚNIK, PROBIERNIA, UNTERWALDEN, UTYLITARYZM, FILEMON CIEMNY, BABA-JĘDZA, ZLEPNOŚĆ, NIECUŁKA, KAZAMATA, PASIECZNIK, DRUT, PISMO FONETYCZNE, OGIEŃ, REFORMATOR, AGRAFA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, TEMAT, ŁĄKOTKA, SKÓRA WŁAŚCIWA, WYRWIZĄB, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, KORPUS NAWOWY, GALINSTAN, ODLEWNIA, KURECZKA, ?SPRZEDAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.565 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWOTNIAK WLICZAJĄCY SIĘ DO GRUPY OTWORNIC (FORAMINIFERA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PIERWOTNIAK WLICZAJĄCY SIĘ DO GRUPY OTWORNIC (FORAMINIFERA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLOBIGERYNA pierwotniak wliczający się do grupy otwornic (Foraminifera) (na 11 lit.)
NUMULIT pierwotniak wliczający się do grupy otwornic (Foraminifera) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLOBIGERYNA
pierwotniak wliczający się do grupy otwornic (Foraminifera) (na 11 lit.).
NUMULIT
pierwotniak wliczający się do grupy otwornic (Foraminifera) (na 7 lit.).

Oprócz PIERWOTNIAK WLICZAJĄCY SIĘ DO GRUPY OTWORNIC (FORAMINIFERA) sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - PIERWOTNIAK WLICZAJĄCY SIĘ DO GRUPY OTWORNIC (FORAMINIFERA). Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast