WIELKOGŁOWOWATE, PLATYSTERNIDAE - MONOTYPOWA RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEPROPORCJONALNIE DUŻĄ GŁOWĄ POKRYTĄ JEDNĄ DUŻĄ, GŁADKĄ TARCZĄ OTACZAJĄCĄ CAŁĄ GRZBIETOWĄ POWIERZCHNIĘ GŁOWY; JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM JEST WYSTĘPUJĄCY W AZJI ŻÓŁW WIELKOGŁOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE to:

wielkogłowowate, Platysternidae - monotypowa rodzina żółwi z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, charakteryzująca się nieproporcjonalnie dużą głową pokrytą jedną dużą, gładką tarczą otaczającą całą grzbietową powierzchnię głowy; jedynym przedstawicielem jest występujący w Azji żółw wielkogłowy (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKOGŁOWOWATE, PLATYSTERNIDAE - MONOTYPOWA RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEPROPORCJONALNIE DUŻĄ GŁOWĄ POKRYTĄ JEDNĄ DUŻĄ, GŁADKĄ TARCZĄ OTACZAJĄCĄ CAŁĄ GRZBIETOWĄ POWIERZCHNIĘ GŁOWY; JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM JEST WYSTĘPUJĄCY W AZJI ŻÓŁW WIELKOGŁOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.572

OSTATNIA, ZĘBATEK, FORMALISTA, ARABSKI, SMOKING, BILBIL, KARTA MOBILIZACYJNA, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, LALKA, WYSYPKA, DZIESIĄTKA, OBIEGNIK, CZYRACZNOŚĆ, BRIT POP, STYGOFAUNA, PIONIER, MĄCZKA KOSTNA, ZABÓR, MÓL BOROWICZAK, HIPOTEZA POMOSTOWA, BEZBRZEŻ, DURNOWATOŚĆ, WIKARYZM, BAŚNIOWOŚĆ, SUNDAJCZYK, NIEPOKALANOŚĆ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, SINICA, EPIFIT, BALZAK, SEMITKA, KREDYT KONSORCJALNY, USZKO, ROK PODATKOWY, MANATY, SPÓŁKA CICHA, GŁUPKOWATOŚĆ, SIÓDEMKA, PENITENCJARYSTYKA, FRAGILARIOWATE, WĄŻ MERREMA, KOREKTOR, KRYKIET, ARYTMETYKA BINARNA, GEOLOGIA NAFTOWA, DIETA KOPENHASKA, SAMOWOLNOŚĆ, METAL PÓŁSZLACHETNY, ŻABA MARMURKOWANA, RZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, KADZIDEŁKO, GMINNOŚĆ, RESPONDENT, SIKWIAKI, HELMINTOLOGIA, ECCHI, KAMPYLOGNATOID, ŚNIEŻKA TYBETAŃSKA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, DOMINACJA ZUPEŁNA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, PRZENIKALNOŚĆ ELEKTRYCZNA, KOHORTA, STROLLER, DWÓJKA PODWÓJNA, ZMYŚLNOŚĆ, MANIERYZM, AKUMULACJA, WARSTWA OZONOWA, NIEDŹWIEDŹ MORSKI, MIEDNICA, THAULOW, OBIEKT WESTCHNIEŃ, WYWÓZKA, DUK WSPANIAŁY, WAGON DOCZEPNY, ORGANIZATOR, JĘZYK ROSYJSKI, ZACISZNOŚĆ, DEOKSYCYTYDYNA, FAŁDÓWKA BLEDNICA, BRÓDKA, GANG, KOKORNAK, USTONOGI, PRZYBUDÓWKA, ETOLOGIA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, TREND HORYZONTALNY, OBJĘTOŚĆ, NAWALENIE SIĘ, SZWARCCHARAKTER, ZASOBY, KROPLÓWKA, PARCIANKA, NEURONAUKA, TUPANDAKTYL, NAUKA HUMANISTYCZNA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, REAKTOR GAZOWY, HELMIOTOLOGIA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, PRZYZWOITOŚĆ, MODRZACZKOWATE, POLE, MILICJANT, HAJDUK, ZEBRA, PODMIOT ZBIOROWY, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, WEBMASTER, URAL, KOMÓRKA ZWOJOWA, MAJOWY PRACOWNIK, ZAĆMIENIE, NASIENNIK, NAWÓJ, BATAGUR BASKA, NORZYCA, APLIKACJA ADWOKACKA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, GRUCZOŁ COWPERA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, GAD, SARNA, KOREK TOPLIWY, BARCZATKA PIERŚCIENIÓWKA, WYPADEK, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, DOMICYL, OLEJ SMAROWY, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, WIETNICA, SUPOZYCJA, INDYJSKI BIZON, JASTRZĘBIOWATE, KŁOBUK, BEZPOSTACIOWOŚĆ, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, KASK WSPINACZKOWY, ŻABA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, MONOCHROMATYZM, ŁAŃCUCH POKARMOWY, PIERÓG KARELSKI, PRZECHYŁ, BIDŁO, LATAWICA, WAPIENNICTWO, SATELITA SZPIEGOWSKI, UKRAIŃSKI, PROSTOMYŚLNOŚĆ, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, OSNUJA, BOSS, KNEDLE, NIEWIDKA, POLE KARNE, MECHANIKA GÓROTWORU, SNAJPERKA, KOŁNIERZ, AKWATINTA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, ZAWODOWOŚĆ, KONTRDEMONSTRACJA, NAWIGACJA SATELITARNA, PIĘDZIK SIEWIERAK, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, SZUNOZAUR, DEPRECHA, KOSTUREK, LAUFER CZARNOPOLOWY, KINOMANIAK, ARTYSTKA, FRYZ, POLSKOŚĆ, ZŁOTOŚĆ, PĘCZYNA WĘZŁOBALDACHOWA, ODDANIE, KOMPLEKS, NATURYZM, UNIWERSUM HERBRANDA, LIOPELMA HOCHSTETERA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, TRAJEKTORIA, FILAMENT, ENERGIA GEOTERMALNA, SKRZELONOGI, TŁO, ORGANIZACJA, LANDSKNECHT, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, CHÓR, WSTYD, AMFISBENA PLAMISTA, LONGER, JĘZYK KRASNOLUDÓW, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, REPUBLIKA, WŚCIK DUPY, SZCZEKAJĄCY JELEŃ, PAJĘCZYNA, WYLĘG, AMYLOFAGIA, ROTATOR, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, BŁONA NACZYNIOWA, PIEKARNIA, SERCE, PASO PERUANO, BAMBUSOWIEC, STRÓJ HISZPAŃSKI, MARAZM, ANTYLIBERALIZM, DYSFONIA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, BIMBROWNIA, TWARDY KARK, DYDELF WIRGINIJSKI, PRANERCZE, GARDA, URWANIE, FIZYKA SŁOŃCA, TROCINIARKI, MIGRACJA PLANETARNA, PAPROTNIK BRAUNA, MARSYLIOWATE, PŁATNOŚĆ BALONOWA, MISJA STABILIZACYJNA, UŁUS, SZKARŁUPNIE, OPACZNOŚĆ, KARCZOWNIK, HERB, NARYS KLESZCZOWY, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, WIOCHMEN, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SAMORODNOŚĆ, HIPOSTYL, GEKON ULIKOWSKIEGO, BABIZM, SZCZEP, MORENA BOCZNA, PRAKTYCZNOŚĆ, BÓB KOŃSKI, BŁYSZCZKA SPIŻÓWKA, NIESOBKA CHMIELANKA, OSTRĘŻYNA, OGÓREK, MEDYCYNA REGENERACYJNA, BYŁA, INKORPORACJA, DNI OTWARTE, SZPRYCA, PUNKT ROSY, MRÓWKA PÓŁNOCNA, LUMP, CZUWAK AKTYWNY, PŁYN STAWOWY, TAJEMNICZOŚĆ, GRUPA ABELOWA, DESIGNERKA, SZLAUCH, KLUCZ, WNIEBOWZIĘTA, SŁODYCZ, OTWARCIE DUSZY, CIĄG GŁÓWNY, OSTROŚĆ, MINIMALISTA, TEREBINT, OBRONA PIRCA, ARGENTYNOZAUR, POJAW MASOWY, RÓJKA, KONODONT, ROCHE, SCHRONISKO, SPOWINOWACONY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, KONFIRMACJA, CZESKI, REALIZM MAGICZNY, PODPORA, PRZĘDNOŚĆ, KLASA, KOTEWKA, WYRWIZĄB, KRĘG SZYJNY, HIPOTELORYZM, BACHATA, FABRYKA, WYŁAWIACZ, WARSTWOWANIE, LAMBDA, GAWOT, WŁÓKNO, ?ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKOGŁOWOWATE, PLATYSTERNIDAE - MONOTYPOWA RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEPROPORCJONALNIE DUŻĄ GŁOWĄ POKRYTĄ JEDNĄ DUŻĄ, GŁADKĄ TARCZĄ OTACZAJĄCĄ CAŁĄ GRZBIETOWĄ POWIERZCHNIĘ GŁOWY; JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM JEST WYSTĘPUJĄCY W AZJI ŻÓŁW WIELKOGŁOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKOGŁOWOWATE, PLATYSTERNIDAE - MONOTYPOWA RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEPROPORCJONALNIE DUŻĄ GŁOWĄ POKRYTĄ JEDNĄ DUŻĄ, GŁADKĄ TARCZĄ OTACZAJĄCĄ CAŁĄ GRZBIETOWĄ POWIERZCHNIĘ GŁOWY; JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM JEST WYSTĘPUJĄCY W AZJI ŻÓŁW WIELKOGŁOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE wielkogłowowate, Platysternidae - monotypowa rodzina żółwi z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, charakteryzująca się nieproporcjonalnie dużą głową pokrytą jedną dużą, gładką tarczą otaczającą całą grzbietową powierzchnię głowy; jedynym przedstawicielem jest występujący w Azji żółw wielkogłowy (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE
wielkogłowowate, Platysternidae - monotypowa rodzina żółwi z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, charakteryzująca się nieproporcjonalnie dużą głową pokrytą jedną dużą, gładką tarczą otaczającą całą grzbietową powierzchnię głowy; jedynym przedstawicielem jest występujący w Azji żółw wielkogłowy (na 17 lit.).

Oprócz WIELKOGŁOWOWATE, PLATYSTERNIDAE - MONOTYPOWA RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEPROPORCJONALNIE DUŻĄ GŁOWĄ POKRYTĄ JEDNĄ DUŻĄ, GŁADKĄ TARCZĄ OTACZAJĄCĄ CAŁĄ GRZBIETOWĄ POWIERZCHNIĘ GŁOWY; JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM JEST WYSTĘPUJĄCY W AZJI ŻÓŁW WIELKOGŁOWY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - WIELKOGŁOWOWATE, PLATYSTERNIDAE - MONOTYPOWA RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEPROPORCJONALNIE DUŻĄ GŁOWĄ POKRYTĄ JEDNĄ DUŻĄ, GŁADKĄ TARCZĄ OTACZAJĄCĄ CAŁĄ GRZBIETOWĄ POWIERZCHNIĘ GŁOWY; JEDYNYM PRZEDSTAWICIELEM JEST WYSTĘPUJĄCY W AZJI ŻÓŁW WIELKOGŁOWY. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x