SZKOŁA, W KTÓREJ WSZYSCY UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ RAZEM W JEDNEJ KLASIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOKLASÓWKA to:

szkoła, w której wszyscy uczniowie uczą się razem w jednej klasie (na 13 lit.)SZKOŁA JEDNOKLASOWA to:

szkoła, w której wszyscy uczniowie uczą się razem w jednej klasie (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZKOŁA, W KTÓREJ WSZYSCY UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ RAZEM W JEDNEJ KLASIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.430

SKRĘCANIE, WSPÓŁUCZENNICA, WALOSZEK, ZAPUSTY, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, NAUKI PENALNE, GATUNEK AMFIDROMICZNY, EFEKCIARSTWO, CIERNIOGŁOWY, STYL JOŃSKI, PSYCHIATRIA, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, KOŃCZYNA, SZLACHTUZ, PTERION, GRZYB NIEJADALNY, UNDEAD, CHIROPTEROLOG, SILNIK ASYNCHRONICZNY, GRZEBIEŃ, WYKONANIE, NAJEM, KRATA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, BATALION, ARABESKA, OBRZEŻE, ANTYWZORZEC, SUBSKRYBENT, TORBACZE, MIKROCHEMIA, BETON JAMISTY, NACECHOWANIE, SUBSTYTUCJA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, GEN PLEJOTROPOWY, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, BIUROKRATA, GAŁKA BLADA, KICZUA, THAULOW, SZTUKI PIĘKNE, OSKRZELE, SZCZĘKA, KORKOCIĄG, KARŁO, TOPOGRAF, KOŚCIÓŁ, FACET, MYŚLIWY, DOGMAT, OBŻER, DAŃ, PANCERNIK WŁOCHATY, NIETOPERZE, BETONOSKOP, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, LEJNIA, SITARSTWO, WAPER, ŚLĄSK, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, KARTAGIŃSKI, NARCIARSTWO KLASYCZNE, LOKATA DYNAMICZNA, MAMUT CESARSKI, GLOBIGERYNA, LIGATURA, KOŃ FIŃSKI, STRZEMIENNY, OBCHÓD, ROZDRABNIACZ, FYKOLOGIA, KOMORA ZAMKOWA, ELEKTRONIKA, ANTROPOLOGIZM, DŁUGI RÓG, KOMUNIA, URZĄDZENIE RADIOWE, DWA OGNIE, SKRĘT, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, POWSTANIE WARSZAWSKIE, KOORDYNACJA RUCHOWA, PINGWIN BIAŁOOKI, WALOŃSKI, WIECZERNIK, CZEKOLADA, INWERSJA, JĘCZMIEŃ OZIMY, WRZECIENNIK, HYDROMETRIA, ŻÓŁTACZKA, MORAWSKI, WATA CELULOZOWA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, KWAS HUMUSOWY, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, NIUCHACZ, FOTEL OBROTOWY, MASTURBACJA, IMMUNOONKOLOGIA, PRZEZNACZENIE, NIEPOBOŻNOŚĆ, OBSZCZYMUREK, JĘZYK DAHALIK, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, AUKSYNA, HRABINI, BIURO, DIETA KOPENHASKA, ZIMNA KATODA, REAKCJA OSCYLACYJNA, PREFORMACJA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, WIETRZENIE FIZYCZNE, TORBACZE, ŚWIADEK KORONNY, WILKOWNIA, UJŚCIE, POLIMODALNOŚĆ, RAKI, POGO, JĘZYK EZOPOWY, CHOROBA WODUNKOWA, MICHAŁEK, DZWONY, SHORT-TRACK, PROMIEŃ ALFA, CZŁOWIEK GUMA, TEORIA GIER, KWINTET SMYCZKOWY, SPRZĘŻNICE, PĘTLA NEFRONU, ROZJAZD, DELIKATNOŚĆ, PRZEDSZKOLE, DRUGA BRODA, AMORFIZM, ZADUPIE, SYRENA ALARMOWA, SZCZELINA SKRZELOWA, PŁASZCZ WODNY, REFLEKSOLOGIA, NARRATOR, WYDARZENIE, SIODŁO, OSOBA TRZECIA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ASTROFOTOMETRIA, JĘZYK DUNGAŃSKI, CZTEROSUW, NIMFA, PRZEPITA, NAPÓR, ELASTOMERY, JEDWAB OCTANOWY, CZEKADEŁKO, SIEDEMNASTKA, PAZURNICE, WIECZÓR PANIEŃSKI, PROSEMINARIUM, ODEZWA, ADRES LOGICZNY, CZARNA MOWA, STARE MIASTO, ŁYŻKA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, POKAL, ICHNOLOGIA, PEŁNOMOCNICTWO, SERM, KŁĄB PSZCZELI, SZCZAWIOWA, NOUMEN, DRESIARZ, ZAKRES ZNACZENIOWY, TRZEŹWOŚĆ, ZBOŻE OZIME, FIKOLOGIA, PARASOLNIK, SPOCZYNEK, LAMPA NAFTOWA, GŁADKOMÓZGOWIE, POŚLIZGI, DYSFONIA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, E-LIQUID, SONAR, STADNIAKI, SKRZYDŁO, SKÓRA PERGAMINOWA, BEAR, KIR, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, ODLEWARNIA, WKRĘTKA, MUNSZTUK, PŁOMYK, KAWA MIELONA, ARTYSTA, PRZYPŁYW, MACIERZ SKALARNA, WYDŁUŻALNIK, RODZINA PEŁNA, INŻYNIER DUSZ, ROZMIAR KĄTOWY, WOŁOWINA, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, INFORMATYKA MEDYCZNA, GATUNEK AMFITERMICZNY, CUMULUS, PILARZ, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, WABIK, DOROSŁOŚĆ, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, SICZ, SUBSKRYPCJA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, ADAPTER CUMOWNICZY, KASTRAT, WYBIELENIE, IZBA NIŻSZA, SEGREGACJA RASOWA, POWIEŚĆ RZEKA, BACHMISTRZ, SPÓŁKA, EKONOMISTA, CERTACJA, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, ESKADRA, CHOROBA NASU-HAKOLI, SAMOCHWALSTWO, KIEP, ŻARÓWKA, DANIE, REKULTYWACJA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, HEGEL, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, NOWOWIERCA, MECHANIKA GÓROTWORU, SKÓRNIK, CHOROBA KAWASAKI, BENZYNÓWKA, MIŚ, GRACKA, PALEOORNITOLOGIA, SPIĘTRZENIE, PAN, OBRONA ROSYJSKA, ŚWIATŁO CZERWONE, MALAKOZOOLOGIA, SSAK ŻYWORODNY, KATEGORIA GRAMATYCZNA, MENNICA, KAZUISTA, BROMOLEJ, WCHŁANIANIE ZWROTNE, TERYNA, TWARDA DUPA, MAPA SZTABOWA, BIAŁA MAGIA, ZRYWKA, KIERZNIA, MINIKOSZYKÓWKA, URANIDOWATE, BALZAK, JAWNOGRZESZNIK, ANTROPOLOG KULTUROWY, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, ZAPRUCIE SIĘ, KRZEW OWOCOWY, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, KURECZKA, WANNA, SEKWENCJA KODUJĄCA, WIBROAKUSTYK, BAGPIPE, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, DROBNIACZKOWCE, MLECZAJ LEPKI, STÓŁ MONTAŻOWY, ŚMIESZKA, GŁODOWANIE, OBOZOWISKO, KONDENSACJA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, PRÓG WYBORCZY, GONITWA PŁOTOWA, SĄD OPIEKUŃCZY, MEDYCYNA NUKLEARNA, SZLAUCH, TRZMIEL DRZEWNY, ?KARCZOWISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.430 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZKOŁA, W KTÓREJ WSZYSCY UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ RAZEM W JEDNEJ KLASIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SZKOŁA, W KTÓREJ WSZYSCY UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ RAZEM W JEDNEJ KLASIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOKLASÓWKA szkoła, w której wszyscy uczniowie uczą się razem w jednej klasie (na 13 lit.)
SZKOŁA JEDNOKLASOWA szkoła, w której wszyscy uczniowie uczą się razem w jednej klasie (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOKLASÓWKA
szkoła, w której wszyscy uczniowie uczą się razem w jednej klasie (na 13 lit.).
SZKOŁA JEDNOKLASOWA
szkoła, w której wszyscy uczniowie uczą się razem w jednej klasie (na 18 lit.).

Oprócz SZKOŁA, W KTÓREJ WSZYSCY UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ RAZEM W JEDNEJ KLASIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SZKOŁA, W KTÓREJ WSZYSCY UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ RAZEM W JEDNEJ KLASIE. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

x