COŚ BARDZO BRZYDKIEGO, PASKUDNEGO, COŚ, CO SZOKUJE SWOIM WSTRĘTNYM WYGLĄDEM; ZWYKLE NAZYWA SIĘ TAK RZECZY, ZASTOSOWANIE TEJ NAZWY DO CZŁOWIEKA (ISTOTY ŻYWEJ) JEST BARDZO DEPRECJONUJĄCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASKUDZTWO to:

coś bardzo brzydkiego, paskudnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PASKUDZTWO

PASKUDZTWO to:

coś, co wzbudza obrzydzenie, wstręt poprzez inne cechy niż brzydota (na 10 lit.)PASKUDZTWO to:

coś utrapionego, niefajnego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ BARDZO BRZYDKIEGO, PASKUDNEGO, COŚ, CO SZOKUJE SWOIM WSTRĘTNYM WYGLĄDEM; ZWYKLE NAZYWA SIĘ TAK RZECZY, ZASTOSOWANIE TEJ NAZWY DO CZŁOWIEKA (ISTOTY ŻYWEJ) JEST BARDZO DEPRECJONUJĄCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.215

FILEMON CZARNOLICY, STREFA PERYGLACJALNA, PIORUN KULISTY, PROGRESJA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, WIKTYMIZACJA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJA, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, RAJTROK, BIBLIOTEKA, REMONT BIEŻĄCY, NAŁÓG, PIĘCIORNIK SIWY, EKOLOGIZM, OCIEKACZ, GLUKOZOAMINOGLIKAN, MAMUCIA SKOCZNIA, JEDWAB SZTUCZNY, MALM, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, HYDROFON, KRATA ROZDZIELNA, META, OSTROŻNOŚĆ, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, KODOWANIE SIECIOWE, OSŁONKA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, KSIĘGA AKCYJNA, ROPOWICA KŁĘBU, PARNOŚĆ, NIEOBLICZALNOŚĆ, BIEG ALPEJSKI, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, NASADA, ODDZIELANIE, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, NARKOTYK TWARDY, UBOŻENIE, KATEGORYCZNOŚĆ, WSTRZĄS TEKTONICZNY, DOWÓD, SKURCZ, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, ZASOBNICZEK, MAŁOSTKA, NEPALI, KROK ŁYŻWOWY, CANOSSA, JĘZYK SZKOCKI, SMOKING, STROP, CZARNY KARZEŁ, GLORYFIKATOR, ARENGA, MAKROELEMENT, KIFOZA, MACIERZ SYMETRYCZNA, OBIEG PIENIĄDZA, PORZĄDEK DORYCKI, BEJT, REKINEK PSI, CIS, RURKOZĘBNE, OSIEDLE MIESZKANIOWE, PASAŻ, ZACHOWANIE, TELESKOP, KRYMINAŁ, MĘTY SPOŁECZNE, MITSUKURINA, TOPSPIN, MISJE, OGIEŃ, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, GRZECH ŚMIERTELNY, RENKLODA, KOMPETYCJA, MIEDNICA, PARADOKS, FILOLOGIA ROMAŃSKA, BRUDNICA NIEPARKA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, FAŁSZYWA KURKA, LATANINA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, LATKO, BIOLOG MOLEKULARNY, MLECZAN, WRITER, KONSERWIARNIA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, KAPITULANT, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, DZIEŁO SZTUKI, KULT PRZODKÓW, GRYZIPIÓREK, POEMAT OPISOWY, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, APPALOOSA, GRAFIKA, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, MATRYKUŁA, TRÓJCA ŚWIĘTA, CUMMINGS, SSAK ŻYWORODNY, CZERWONAK, KANGUROSZCZUR, FERMENTACJA MLEKOWA, GRZYWA FALI, WRZÓD HUNTERA, NARZĘDZIE, TAŚMA, ODGRYWKA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, UDRY, CHRYSTIANIA, MINERALIZATOR, ŁOŚ, NIEJASNOŚĆ, PATRON, PŁYNNOŚĆ, MANIAK, SZCZWANY LIS, MEKINTOSZ, KARLIK KUHLA, STRĄGA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, KOZIBRÓD, FIZYKA WIELKICH ENERGII, MOŁOTOW, MACIERZ NILPOTENTNA, KOŚCIEC MORALNY, BELWEDER, DZIECINNOŚĆ, JAŚMINOWIEC, ŁAPADŁO, REJ, TEŚCIK, CHUDOŚĆ, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, SUPERVISOR, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, WOLNA KONKURENCJA, SP. Z O.O, SMUTY, BRĄZOWY PODKARZEŁ, MATCZYNOŚĆ, RABV, GNIAZDO, ONELINER, PASIECZYSKO, PACHISI, TIUL, INWALIDA WOJENNY, DOROBEK, PĘTÓWKA, NORMA, PASTA, CIUCIUBABKA, RĘKA OPADAJĄCA, CHOROBA HALLOPEAU, HAMULEC BĘBNOWY, BACIARZ, OBRAZ, GOŚĆ, TYPOGRAFIA, KOŁO HISTORII, AGREST, RACHUBA, NEOREALIZM, SAMOZAPŁON, KATASTROFA, POBRATYMSTWO, CYGARNICA, ANTYPOLSKOŚĆ, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, ASOCJACJA, DIODA PROSTOWNICZA, CYNOBER, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, OBSZAR TRANZYTOWY, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, POZYCJA TRENDELENBURGA, PROKURATOR, EKRANOPLAN, CZYŚCIK, ŁAPCE, PIOŁUN, GRAFIKA, DROGA ŻELAZNA, AKTYWISTA, KOŃCOWOŚĆ, FILM, RETROGRADACJA, PRZEPOWIADACZ, FLOKUŁY, MIEDZIOWIEC, SOPRAN KOLORATUROWY, KRUCHOŚĆ, MIESZANKA, TRĄBKA POCZTOWA, GRUPA KARBOKSYLOWA, STRUNOWIEC, CHIŃSZCZYZNA, GORYL NIZINNY, HEPTAPTYK, ROZDZIELCA, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, PRZEKLĘTNIK, POJAZD CZŁONOWY, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, ROSZCZENIOWOŚĆ, WKŁUCIE CENTRALNE, BAR TLENOWY, OTWOREK, RÓŻNICOWANIE SIĘ, KASZKA Z MLEKIEM, LODÓWKA, SUKCES REPRODUKCYJNY, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, LYCRA, CETIOZAUR, ZŁOTY RYŻ, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, SZWARCOWNIK, BUŁGARSKI, PACZKA, OSTRA REAKCJA NA STRES, WAMPIRZYCA, KOŁNIERZ, KRAJANKA, ZEBRA, POGROMCA, ŻÓŁW SŁONIOWY, EKSFOLIACJA, OTWORZENIE SERCA, PLANETA WEWNĘTRZNA, NOWOZACIĘŻNY, ŚWIĘTA KSIĘGA, ROŚLINY NACZYNIOWE, CUD, ZBIERACZKA, PROCENT SKŁADANY, LEWAR, KRYPTODEPRESJA, DESKA, KATEGORIA OPEN, AMORY, ZMIENNOKSZTAŁTNY, EONIZM, MODRASZEK REBELA, WYRZEKANIE, MIKROPRZEŁĄCZNIK, KREWETKA NAKRAPIANA, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, HIERARCHIA, DEWOCJONALIA, IZOTROPOWOŚĆ, RAK PRĘGOWATY, EKLIPTYKA, SZETLAND, ZATOPIONA DEPRESJA, CHLUBNOŚĆ, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, WGŁOBIENIE, AMEBA, SPAWACZ, KARUK, WILCZY GŁÓD, KUPIEC, FANDANGO, WODA NA MŁYN, MKLIK, PRACA WYJŚCIA, WARSTWA GRANICZNA, ŚWIDROWCE, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, ZASTANOWIENIE, SUBKULTURA, DOBRO, FAUST, GÓWNOZJAD, DEFERENT, STENOGRAF, PROEPIDEMIK, CEMBROWANIE, FUNKCJA OKRESOWA, SNIKERS, WINKULACJA, HANDLARZ, ANTYDEPRESANT, MCLAREN, STRZEMIENNY, ?PLOTER GRAWERUJĄCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.215 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ BARDZO BRZYDKIEGO, PASKUDNEGO, COŚ, CO SZOKUJE SWOIM WSTRĘTNYM WYGLĄDEM; ZWYKLE NAZYWA SIĘ TAK RZECZY, ZASTOSOWANIE TEJ NAZWY DO CZŁOWIEKA (ISTOTY ŻYWEJ) JEST BARDZO DEPRECJONUJĄCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ BARDZO BRZYDKIEGO, PASKUDNEGO, COŚ, CO SZOKUJE SWOIM WSTRĘTNYM WYGLĄDEM; ZWYKLE NAZYWA SIĘ TAK RZECZY, ZASTOSOWANIE TEJ NAZWY DO CZŁOWIEKA (ISTOTY ŻYWEJ) JEST BARDZO DEPRECJONUJĄCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASKUDZTWO coś bardzo brzydkiego, paskudnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASKUDZTWO
coś bardzo brzydkiego, paskudnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące (na 10 lit.).

Oprócz COŚ BARDZO BRZYDKIEGO, PASKUDNEGO, COŚ, CO SZOKUJE SWOIM WSTRĘTNYM WYGLĄDEM; ZWYKLE NAZYWA SIĘ TAK RZECZY, ZASTOSOWANIE TEJ NAZWY DO CZŁOWIEKA (ISTOTY ŻYWEJ) JEST BARDZO DEPRECJONUJĄCE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - COŚ BARDZO BRZYDKIEGO, PASKUDNEGO, COŚ, CO SZOKUJE SWOIM WSTRĘTNYM WYGLĄDEM; ZWYKLE NAZYWA SIĘ TAK RZECZY, ZASTOSOWANIE TEJ NAZWY DO CZŁOWIEKA (ISTOTY ŻYWEJ) JEST BARDZO DEPRECJONUJĄCE. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x