WSPÓŁCZYNNIK STOSOWANY W SYSTEMACH SPOŁECZNYCH NIEKTÓRYCH KRAJÓW, USTALENIE PROGU PODATKOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ, ŻE IM WIĘKSZA RODZINA, TYM TEN PRÓG JEST NIŻSZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ILORAZ RODZINNY to:

współczynnik stosowany w systemach społecznych niektórych krajów, ustalenie progu podatkowego zgodnie z zasadą, że im większa rodzina, tym ten próg jest niższy (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSPÓŁCZYNNIK STOSOWANY W SYSTEMACH SPOŁECZNYCH NIEKTÓRYCH KRAJÓW, USTALENIE PROGU PODATKOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ, ŻE IM WIĘKSZA RODZINA, TYM TEN PRÓG JEST NIŻSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.475

CZARNA SKRZYNKA, PRACOHOLIK, RYNEK NABYWCY, ROZKOSZNIACZEK, SEKSTET, FANTAZJA, ŻYWOTNOŚĆ, EUROCENT, NERW UDOWO-GOLENIOWY, MIKROTRON, KOKORYCZ ZIMOZIELONA, ZIELONOŚĆ, TYKA, DOBRO KLUBOWE, KOSZATNICZKA POSPOLITA, ZWODNICZOŚĆ, PIRYDOKSAMINA, MORA, PRZYSADZISTOŚĆ, BIAŁA MAGIA, BĄCZEK, GAZ PIEPRZOWY, IMITACJA, MUSTELOWATE, UZBROJENIE, RODZINA JĘZYKOWA, GRUPA LIEGO, PAMIĄTKOWOŚĆ, RAK AMERYKAŃSKI, GŁĘBINÓWKOWATE, UŁAMEK, OSŁABIACZ PODRZUTU, AROGANCKOŚĆ, MORENA DENNA, DZIEŃ DZISIEJSZY, PAPROTKOWATE, SINUS HIPERBOLICZNY, CENOBIORCA, HIPISKA, OKŁADNICZKOWATE, DUŃSKI, DROID, SILNIK SYNCHRONICZNY, NIEPOPRAWNOŚĆ, WYRYNNIKI, ŁĘKOTKA, OŚWIECICIEL, SZCZEPONOGI, BĄK, ALFABET HEBRAJSKI, SYSTEM KASTOWY, SŁONIOWATE, PRZEKAZ, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, TEREN ODKRYTY, CZEK PODRÓŻNICZY, PRZESZCZEP RODZINNY, MERKUROCHROM, JAGODÓWKI, KUCZBAJA, OPUKIWANIE, ARYJCZYK, DONOŚNIK, LEKTOR, ANAL, CIENKA SKÓRA, GRZEBACZOWATE, DORADCZYNI, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, KARKOŁOMNOŚĆ, ELOPSOWATE, ŚMIETKI, TRAKTONIUM, PAPILOTEK, RÓWNOŚĆ, WIOSŁO, PROSZEK DO PIECZENIA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KETOZA, GIBON SREBRZYSTY, WRZÓD HUNTERA, ADMINISTRATOR, METODA ZERO-JEDYNKOWA, DONARYT, NOGA, DETEKTOR JONIZACYJNY, MINIMALIZM, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, UŁAMEK ZWYKŁY, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, BEZDENNOŚĆ, MIERNIKOWIEC, PĘD, ZGLISZCZYNOWATE, BARBARZYŃCA, RYJÓWKOWATE, STADNIAKI, DNIEPRODZIERŻYŃSK, PAKARANY, BARWINEK POSPOLITY, IRANISTAŃSKI, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, NEOTENIA, PŁASKOŚĆ, SZCZAWIOWA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, MISIO, ARTYSTKA, DEFENSYWNOŚĆ, CHŁOPAK, PSZCZOLINKA RUDA, KLĄTWA, PŁASZCZKA NAGA, UPOJNOŚĆ, ULTRAMARYNA, TAŚMOWY, ŚLEPY STRZAŁ, MANIERZYSTA, LASECZKA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, POŁUDNIOWIEC, KOCIE OKO, LITERATURA PARENETYCZNA, TEORIA DESKRYPCJI, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, CIAPOWATOŚĆ, KROWIA WARGA, TREND BOCZNY, BOCZEŃ, IDEALIZM, WOREK REZONANSOWY, CZĄSTKOWOŚĆ, PRZEKOPNICA WIOSENNA, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY, CNOTA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, PIEC MUFLOWY, POTULNOŚĆ, TAKTYKA, OKRĘT LOTNICZY, KIEŁKOWNIK, ZGNIŁOŚĆ, SZEREG CZASOWY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PETRELOWATE, MASZYNA SYNCHRONICZNA, SŁONOROŚL, SYRENA ALARMOWA, SALWINIA, GEJOSTWO, PĘTLA, GŁADKOŚĆ, BEZCHMURNOŚĆ, MATAMATOWATE, LAPAROSKOPIA, SULFADYMIDYNA, MILANEZ, MATERIALIZM DZIEJOWY, POZDROWIENIE, ZWYCIĘŻONY, SALAMI, NUMER, POWAŻNOŚĆ, GROMOWŁADCA, TYTUŁ NAUKOWY, LOKACJA, CHATA, MASZT ANTENOWY, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, PODOKARPOWATE, KOLUSZKI, AUTOPREZENTACJA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, FOSFOREK, NASIONNICE, SYSTEM TONALNY, BŁĘKIT, CIELĘCINKA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, PTAK PRZELOTNY, OBOZOWISKO, WYRAŹNOŚĆ, GOŁODUPIEC, ALMIKOWATE, SPUST, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, LIGUSTR, ŚWIATŁO KOTWICZNE, KOMANDOR, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, BOŻEK, PODWOJOWATE, PORTFEL, ŁAGODNOŚĆ, CZUBACZOWATE, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, TEMPERATURA, FIRMÓWKA, TEST PŁATKOWY, AGUTIOWATE, BLOKHAUZ, MORSZCZYNA, ŚWIECA, REZYDENT, GAWIALOWATE, JAGODZIAKI, NIEUSTANNOŚĆ, WANIENECZKA, NAJDUCH, PYRA, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, ASTROWATE, TURANOWIE, PŁEĆ, IRONICZNOŚĆ, RYSUNEK, WYKLUCZENIE, STOPIWO, TOR ODSTAWCZY, AEDICULA, KOPR, PODGARDLANKA, ORLICA, ROKPOL, PTASZNIK BIAŁOKOLANOWY, BŁOTNISZKOWATE, HONOR, POCHWIKOWATE, REPETYTYWNOŚĆ, USŁUGA INTERNETOWA, KOSOGON, IRRADIACJA, SZORSTKOŚĆ, NAGOŚĆ, OLBRZYMKOWATE, SPÓŁKA PUBLICZNA, PUKAWKA, GERMAŃSKOŚĆ, RĘKA BOSKA, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, GWINT STOŻKOWY, NACZYNIA POŁĄCZONE, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, LINA PORĘCZOWA, NOMINALIZM, SUPERVISOR, MODRASZKOWATE, PAWICE, MINÓG TRÓJZĘBNY, BAS, WIELKA LITERA, BADANY, SZCZĘKOT, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, REKIN OWSONA, STEROWIEC SZKIELETOWY, PITA, LICZEBNIK, KONTROLKA, STEPÓWKI, POMARAŃCZOWY PAS, PIŻMOWCOWATE, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, KWIATUSZEK, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, ANUROGNATY, LIPOWATE, PODUSZKA BERLIŃSKA, TASIEMIEC, ZBIORNIK, ŚRODEK CUCĄCY, PIESZCZOTA, HYDROŻEL, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, ŚWIDROWIEC, FIKCJA, PEJZAŻ, DOSTĘP WARUNKOWY, NIEJEDNORODNOŚĆ, PRZYCZYNA FORMALNA, ASFALT, MIESIARKOWATE, LENIUSZEK, PIGMENT, MIESIARKA, KROWIENIEC, HEDONIZM, CZAS ZAPRZESZŁY, PRZYMIOTNIK, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, NEUROPROTEKCJA, HASŁO JEDNORAZOWE, OBWISŁOŚĆ, TURYSTYKA WYJAZDOWA, ?KOLEGIUM KARDYNALSKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.475 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSPÓŁCZYNNIK STOSOWANY W SYSTEMACH SPOŁECZNYCH NIEKTÓRYCH KRAJÓW, USTALENIE PROGU PODATKOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ, ŻE IM WIĘKSZA RODZINA, TYM TEN PRÓG JEST NIŻSZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSPÓŁCZYNNIK STOSOWANY W SYSTEMACH SPOŁECZNYCH NIEKTÓRYCH KRAJÓW, USTALENIE PROGU PODATKOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ, ŻE IM WIĘKSZA RODZINA, TYM TEN PRÓG JEST NIŻSZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ILORAZ RODZINNY współczynnik stosowany w systemach społecznych niektórych krajów, ustalenie progu podatkowego zgodnie z zasadą, że im większa rodzina, tym ten próg jest niższy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ILORAZ RODZINNY
współczynnik stosowany w systemach społecznych niektórych krajów, ustalenie progu podatkowego zgodnie z zasadą, że im większa rodzina, tym ten próg jest niższy (na 14 lit.).

Oprócz WSPÓŁCZYNNIK STOSOWANY W SYSTEMACH SPOŁECZNYCH NIEKTÓRYCH KRAJÓW, USTALENIE PROGU PODATKOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ, ŻE IM WIĘKSZA RODZINA, TYM TEN PRÓG JEST NIŻSZY sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - WSPÓŁCZYNNIK STOSOWANY W SYSTEMACH SPOŁECZNYCH NIEKTÓRYCH KRAJÓW, USTALENIE PROGU PODATKOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ, ŻE IM WIĘKSZA RODZINA, TYM TEN PRÓG JEST NIŻSZY. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast