NIEJEDNORODNOŚĆ, TERMIN STOSOWANY W MEDYCYNIE, NP. HETEROGENNOŚĆ OBRAZU KLINICZNEGO, BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HETEROGENNOŚĆ to:

niejednorodność, termin stosowany w medycynie, np. heterogenność obrazu klinicznego, błony śluzowej macicy (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEJEDNORODNOŚĆ, TERMIN STOSOWANY W MEDYCYNIE, NP. HETEROGENNOŚĆ OBRAZU KLINICZNEGO, BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 951

TYMOLOL, BRETNAL, PRZESTRZEŃ PODOTRZEWNOWA, BOROWODOREK LITU, LIPOPROTEID, LOGOWANIE, UPAD, WYDATKI BIEŻĄCE, DŻAMAHIRIJJA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, GWINT POCIĄGOWY, KWAS ROZOLOWY, KRĘPULEC, WYPADEK LOSOWY, OTRĄBKI, KREDYT ROLOWANY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, WALDEKOKSYB, ALFABET SEMAFOROWY, LEP, DMUCHANIEC, GLUSAN BIZMUTU, ROZBRAJACZ, OPOZYCJA PRYWATYWNA, WKŁADKA, APORT, ROZETA, KLATKA, PRZYSTAŃ MORSKA, SALETRA, DIALIZA, KANAŁ JONOWY, WOLUMTERYCZNOŚĆ, JAROSZENKO, OLEJ JADALNY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, ANYŻ, PĘCHERZYCA, TROPINA, MAŁPY, TERMOGRAM, TRZON MACICY, CHRONOMETR OKRĘTOWY, STABILITRON, KOLAGENOZA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, MATKA, HISTEREKTOMIA, MARCÓWKA, PLEBISCYT, RICHELIEU, BRZECZKA PIWNA, PASCHA, PRAWDA MATERIALNA, ANNOMINACJA, GUZ ZŁOŚLIWY, ŁYŻWA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, ŁAPOWNICTWO BIERNE, PLEŚNIAWKA, TEST, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, ABORDAŻ, AUTORADIOGRAFIA, SUBDOMENA, SKANER OPTYCZNY, ŚRODEK CUCĄCY, TRAWA MORSKA, KAUCZUK NATURALNY, MUNCH, ENDOSKOP, SYNONIM TAKSONOMICZNY, EUDAJMONIA, DŁUGI UMLAUT, BAŁAGULSZCZYZNA, WSPÓŁCZYNNIK, ANTRACYKLINA, WRZÓD DWUNASTNICY, AURA, KONTRAKT MENADŻERSKI, TERMIN PREKLUZYJNY, ASTROGRAFIA, TORTILLA, SZTYWNY DESYGNATOR, MERKAPTOPURYNA, PATROCHY, RETUSZ, ZROST, ZAWŁOKI, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, KARAGEN, CIOS PROSTY, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PRZYRZĄD MEDYCZNY, NIETYKALNOŚĆ CIELESNA, SUBKOMPAKT, KOCIOŁ, HYRAD, STRONA WWW, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, BADANIE PODMIOTOWE, AŻUR, NACZYNIA ŻYLNE, PÓŁROZKROK, PLASTEREK, KAPKAN, ECCHI, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, BRYŁA ARCHITEKTONICZNA, DYZARTRIA, SHEMALE, KOTYLOZAURY, ROPOMACICZE, ALERGIA PYŁKOWA, GRUSZKA, BŁONKA, MIKROURZĄDZENIE, BITMAPA, METAKWALON, SYGNAŁÓWKA, SŁUPISKO, NIEJEDNORODNOŚĆ, STRONA INTERNETOWA, BŁĘKIT PARYSKI, ALFABET HEBRAJSKI, NADZÓR PEDAGOGICZNY, BETA-BLOKER, SOS, RYFAMPICYNA, SIMETIKON, MERKAPTAN, RAJ PODATKOWY, ZEJLER, TARCZA NIPKOWA, RASTER, TIOGUANINA, KAMERA VIDEO, FLEKAINID, FARBKA, STROIK PODWÓJNY, ORGAN, DETEKTOR JONIZACYJNY, LASERUNEK, ULTRAMARYNA, WIDEOODTWARZACZ, GORCZYCZNIK, ROŚLINA ZARODNIKOWA, PISMO HEBRAJSKIE, TECHNOKRATA, WIDEOKONFERENCJA, MIESZEK, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, GRUCZOLISTOŚĆ ZEWNĘTRZNA, ŚCIĄGACZ, BEZINWAZYJNOŚĆ, CIĄŻA MNOGA, PRAWDA OBIEKTYWNA, LUKRECJA, TKLIWOŚĆ, ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA, RAJZBRET, ODTWARZACZ WIDEO, PAS CNOTY, KSYLEN, CIĄŻA EKTOPOWA, JĘZYKI KAUKASKIE, FASETA, DIALIZA OTRZEWNOWA, NEKROFAG, ZMIANA WSTECZNA, STOP-KLATKA, SULFAFURAZOL, ADRES POCZTOWY, GRAMOWID, DEDUPLIKACJA, GRAFIKA RASTROWA, EDYCJA, TEST SKÓRNY, ALMARIA, WOLUTA, BŁONA MIGAWKOWA, POSZYCIE KARAWELOWE, GAZ NOŚNY, OPRAWA, WYRZUTNIA, 5-FU, INTYNA, SUMIK, STOP DRUKARSKI, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, MOLOSY, IMAK NARZĘDZIOWY, CUKRZYCA, ANGLIC, CYKLAMAT, LOFIX, RAMA, EJDETYKA, OGRANICZNIK, GARDA, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, TREŚĆ, AMLODYPINA, HIPOKAUSTUM, FILTR FOTOGRAFICZNY, AZOTYN IZOAMYLU, ZANIKOWY NIEŻYT NOSA, BENEFICJANT, REWERS, HEŁM BURGUNDZKI, HISTEROSKOPIA, INFORMEL, TYŁOZGIĘCIE MACICY, DOSTĘP WARUNKOWY, KONTROLA INSTANCYJNA, ZAKŁAD WZAJEMNY, NOGOLOTKOWATE, VACATIO LEGIS, WOREK TRENINGOWY, TRANSOL, GWIAZDKA, TYRYSTOR, STOPKLATKA, JĘZYK MARTWY, DEPILACJA, STEREOTAKSJA, PĘCHERZ PŁODOWY, KLISZA, UPRAWNIENIE WŁADCZE, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, KLAPS, GRAFIKA WARSZTATOWA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, WYBLINKA, PLAZMA, AZOTYN AMYLU, MEPAKRYNA, KAZUISTA, SPLENDID ISOLATION, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, ASPIRANT, FRAKCJA, SÓL, RAMIPRYL, DOLABELLA, TROMBOLITYK, SYMBOL MATEMATYCZNY, SZKŁO PIANKOWE, KECZUP, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, RAJZBRET, TAJEMNICA ADWOKACKA, TETRAETYLEK OŁOWIU, TRUPOJAD, WAPNO, UKŁAD OPTYCZNY, URZĄDZENIE RTV, ŁYŻECZKOWANIE, TETRAETYLOOŁÓW, PROTEZA, BETA BLOKER, HETERODYNA, HUCZEK, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, STYMULATOR, KORTYKOSTERYD, ŻEGADŁO, MODZEL, HIPOTEZA ZEROWA, IPP, BELLADONA, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, INDUKCJA MATEMATYCZNA, GIPS, FLUOROURACYL, WASABI, NEBIWOLOL, LEK PRZECIWARYTMICZNY, ANAMNEZA, NALTREKSON, PREDYSPOZYCJA, ZNAK STENOGRAFICZNY, KORTYKOSTEROID, KARBONIT, GLIKOKORTYKOID, ALOES, BARWNIK AZOWY, KUSTOSZ, GUZ ŁAGODNY, CIEŚŃ MACICY, ROZPLOT, PUNKT RASTROWY, SEPIA, BIAŁE KOŁNIERZYKI, OBŁĄK, ALGEBRA LOGIKI, GWIZD, SKAŁA WAPIENNA, ?BISFENOL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 951 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEJEDNORODNOŚĆ, TERMIN STOSOWANY W MEDYCYNIE, NP. HETEROGENNOŚĆ OBRAZU KLINICZNEGO, BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEJEDNORODNOŚĆ, TERMIN STOSOWANY W MEDYCYNIE, NP. HETEROGENNOŚĆ OBRAZU KLINICZNEGO, BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HETEROGENNOŚĆ niejednorodność, termin stosowany w medycynie, np. heterogenność obrazu klinicznego, błony śluzowej macicy (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HETEROGENNOŚĆ
niejednorodność, termin stosowany w medycynie, np. heterogenność obrazu klinicznego, błony śluzowej macicy (na 13 lit.).

Oprócz NIEJEDNORODNOŚĆ, TERMIN STOSOWANY W MEDYCYNIE, NP. HETEROGENNOŚĆ OBRAZU KLINICZNEGO, BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - NIEJEDNORODNOŚĆ, TERMIN STOSOWANY W MEDYCYNIE, NP. HETEROGENNOŚĆ OBRAZU KLINICZNEGO, BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x