PRZESTRZEŃ OBRAZU LUB ZDJĘCIA NIECAŁKOWICIE OŚWIETLONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PÓŁCIEŃ to:

przestrzeń obrazu lub zdjęcia niecałkowicie oświetlona (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PÓŁCIEŃ

PÓŁCIEŃ to:

miejsce, do którego nie docierają promienie z całej powierzchni źródła światła (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTRZEŃ OBRAZU LUB ZDJĘCIA NIECAŁKOWICIE OŚWIETLONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.477

BAJADERKA, OBIEG, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, NIEWIERNOŚĆ, INSTALACJA, DYWDYK, KOMŻA, AUDIOBOOK, CUDOTWÓR, BEZUCZUCIOWOŚĆ, POKRZYWA, LOGIKA ZDAŃ, OBRÓT PIENIĘŻNY, MAŁPA OGONIASTA, SKŁADKA, POWŁOKA GALWANICZNA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PAS, STREFA HEMIPELAGICZNA, PRZEWŁOKA, WASZA WYSOKOŚĆ, ISKIERNIK OCHRONNY, WIDŁY, OWALNICA, PERILLA ZWYCZAJNA, RANA, DZIABKA, KILOMETR ZEROWY, BARK, OSOBNIK, INTERIOR, REPREZENTACJA, PŁOMYK, SECIK, INTERNUNCJUSZ, NAROŻNIK, RAJSKI PTAK, BLASTODERMA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, LETARG, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, CHŁODNIK, KOSÓWKA, FREON, TARCZA, JER SŁABY, ŚLIWA, LICYTACJA, FUNDAMENT, PAJACYK, TELESKOP, SKAJLAJT, KORKOCIĄG, SZPATUŁKA, ZADANIE, ŁAMANY DACH POLSKI, WŁÓKNO, PRZYDANKA, LAMA, GUZ ZŁOŚLIWY, SKARB, KLEROMANCJA, TIAZYD, LAJKRA, FISZUTKA, MAŁŻ, BLUSZCZ, PRZENOSICIEL, SZLACHAR, DZIURAWKA, WNĘTER, GRZEBIEŃ, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, MORENA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, PRZĘDZIWO, WYRAZ BLISKOZNACZNY, PĘCHERZYCA, SYMPTOM, ROŚLINY ZARODNIKOWE, CHUDOŚĆ, EMALIA, SPRAWUNEK, PRZEBÓJ, PLEBS, PUDDING, ŁAPA, JUDASZOWIEC, RAMA, KONTRAKT TERMINOWY, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, FUTRYNA, STARA DUPA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, BIAŁY KRUK, KOZŁEK LEKARSKI, SPŁONKA, ILOCZYN TENSOROWY, ANALOG, DOMINANTA, POTWIERDZENIE, KRZYWA, PIEPRZ, IGOR, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, TRZYDZIESTY PIERWSZY, KRĘGOWIEC, KĄDZIEL, CAMPUS, BYSTRZE, DOMEK DLA LALEK, RICOTTA, PODPORA, HALO, POŁĄCZENIE CIERNE, ANTYFAN, GRZYBIARSTWO, PROFESOR ZWYCZAJNY, MIGRACJA, PASZCZA, UGRUPOWANIE, KRATER UDERZENIOWY, URCEUS, FULAR, ŁUPACZKA, KATAPULTA, OSPOWATOŚĆ, REN, GAZ SPALINOWY, KACZKA, TĘSKNOTA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, TERAPIA WSTRZĄSOWA, TOALETA, KURS, BOMBER, KLAPAK, ZAPONA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, WRĄB, TOALETA, SIÓDMY, RELING, RÓW PRZECIWPANCERNY, STRZELECTWO SPORTOWE, MAHOŃ, GLORIETA, SZCZEĆ, UJŚCIE, POZYCJA TESTOWA, BOMBIARZ, MUFA, EGZERCYCJA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, SZPEKUCHA, ZŁOCIENICE, ŻNIWIARKA, NASYCANIE, WYBUCHOWOŚĆ, PIGWA, NOSICIEL, KOTLINA, NIEGOTOWOŚĆ, PLAMISTOŚĆ, DERESZOWATY, ORNAMENT, NIEMOŻEBNOŚĆ, BUDKA, FOTOGRAM, CZARNA KARTKA, SAMOGRAJ, MALINÓWKA, EWOLUCJA, SZLAFROK, ZAPYTANIE OFERTOWE, GRÓDŹ, TĘSKNOTA, ANALIZA, BIFURKACJA, KIEROWNIK BUDOWY, DZIELNIK, KASATA, RUCHANKA, PRZEPIS KOŃCOWY, WOLUTA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, OPŁATA MIEJSCOWA, CZERPAK, BITWA, PAS, SERW, TRANSMISJA, CZÓŁNO, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, ZAKŁAD, SEZONOWIEC, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, PRZYWODZICIEL, MATERIAŁ, BLISKIE SPOTKANIE, PĘCHERZ, PADWAN, TYRANIA, BASEN, PLOTER GRAWERUJĄCY, GIERKA, DELIBERACJA, REAKCJA SPRAWCZA, STARTER, MIKONAZOL, ZBRODNIA STALINOWSKA, JACHT ŻAGLOWY, CHAŁTURA, BORDER, NAWIS, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, BRAHMS, GABINET, KAMYCZEK USZNY, KLASTER REGIONALNY, ZASUWNICA, NIESPIESZNOŚĆ, WIDEOMAN, NIESPORCZAK, KARABINIER, CIELĘCINKA, DZIURKA, ZWAŁ, DZIECINKA, MONK, BABOCHŁOP, PRZESTRZEŃ, JEMIOŁA, KOLUMNA, REMONT ŚREDNI, PRZEDŁUŻACZ, ABSOLUT, ŚMIGŁOŚĆ, MEDALION, ZIELENIEC, ATLAS NIEBA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, SZANTA, ZAĆMIENIE, KOŁPAK, OBSZAR GÓRNICZY, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, KASZA, DANE BIOMETRYCZNE, INTERNACJONAŁ, HIPOTEKA, DYSZKANCIK, POLKA, JEZIORO ZASTOISKOWE, ANIMIZM, CZWÓRKA, MOHRG, WOLE OKO, KREPON, PRZESIEW, BARWY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, WIEŻA HEJNAŁOWA, ADIUTANT, ŻURAW, PLAN ZDJĘCIOWY, ELEMENT, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, SERWETECZKA, CZARNY PUNKT, KIERUNKOWSKAZ, EMALIA, PIKIETA, STANOWISKO, ANIOŁ STRÓŻ, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, KATAFRAKTA, CIĘŻKIE DZIAŁA, ROZCIEŃCZALNIK, DRŻĄCZKA, SPEKTAKL, GOTYK, KADŹ, ROWER, AURORA, ODTWÓRCA, JAGODÓWKA, ROPOWICA KŁĘBU, CIEK, WŚCIBSKOŚĆ, TOFFI, AKCENT, RYNEK, ZATOKA, ZAKUTY ŁEB, KARABELA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, ?KOŁO PODBIEGUNOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.477 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTRZEŃ OBRAZU LUB ZDJĘCIA NIECAŁKOWICIE OŚWIETLONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESTRZEŃ OBRAZU LUB ZDJĘCIA NIECAŁKOWICIE OŚWIETLONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PÓŁCIEŃ przestrzeń obrazu lub zdjęcia niecałkowicie oświetlona (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PÓŁCIEŃ
przestrzeń obrazu lub zdjęcia niecałkowicie oświetlona (na 7 lit.).

Oprócz PRZESTRZEŃ OBRAZU LUB ZDJĘCIA NIECAŁKOWICIE OŚWIETLONA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PRZESTRZEŃ OBRAZU LUB ZDJĘCIA NIECAŁKOWICIE OŚWIETLONA. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast