Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WŁÓKNO POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (BIAŁKOWE) UZYSKIWANE Z KOKONU JEDWABNIKA MORWOWEGO LUB JEDWABNIKA DĘBOWEGO; KOSZTOWNA PRZĘDZA WYKORZYSTYWANA W PRZEMYŚLE I RĘKODZIELE TEKSTYLNYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDWAB to:

włókno pochodzenia zwierzęcego (białkowe) uzyskiwane z kokonu jedwabnika morwowego lub jedwabnika dębowego; kosztowna przędza wykorzystywana w przemyśle i rękodziele tekstylnym (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JEDWAB

JEDWAB to:

tkanina produkowana z nici jedwabnej lub uzyskiwana sztucznie z celulozy, ale mająca podobne właściwości do tkaniny z naturalnego jedwabiu (na 6 lit.)JEDWAB to:

gładkość, cecha tego, co ma fakturę podobną do jedwabiu (na 6 lit.)JEDWAB to:

włókno otrzymywane z oprzędu jedwabnika morwowego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁÓKNO POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (BIAŁKOWE) UZYSKIWANE Z KOKONU JEDWABNIKA MORWOWEGO LUB JEDWABNIKA DĘBOWEGO; KOSZTOWNA PRZĘDZA WYKORZYSTYWANA W PRZEMYŚLE I RĘKODZIELE TEKSTYLNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.603

FRONTYSPIS, SAMPLING, PARTIA, SZCZUR TUNELOWY, CZARODZIEJSTWO, ZAŚWIATY, SYNAPIZM, ŚWIECA, INTERWAŁ, NIELOTNOŚĆ, PIERDOLENIE O SZOPENIE, HALO, KOŁTRYNA, ROZWÓJ ZARODKOWY, BENIŃCZYK, LIPOLIZA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, MULTIKULTURALIZM, ŚWIATŁOCIEŃ, BARWY, NAWAŁNICA, BELGIJKA, KANAŁ LATERALNY, KSIĘSTWO, CZASOWNIK FRAZOWY, KILOMETR NA SEKUNDĘ, NAWÓZ MINERALNY, OBSESJA, FLASZKA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, KÓŁECZKO, WAPIEŃ MUSZLOWY, ZWIAD, PULPIT, TENIS ZIEMNY, OBRÓBKA, TIOSÓL, ZAPRAWA, ROZBÓJNIK MORSKI, PODZIEMIE, WERYFIKACJA, BOMBA TERMOJĄDROWA, ZGRZEWKA, SĘKACZ, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, MARGINESOWOŚĆ, GIPSATURA, UDERZENIE, CYBORG, LAOTAŃCZYK, BURDA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, TEREN ZIELENI, KOMIZM, ROTUŁA, GRZECHOTKA, AZALIA, PANNEAU, MOTOR, PLURALIZM, KACZKA, KLUBOWIEC, SERBKA, CHRUST, PŁAWINA, WZIĘCIE POD WŁOS, TRANSFUZJA KRWI, ASTRAGAL, SZPILKA, OKARYNA, KARAFECZKA, PANTEON, SUPERNOWA TYPU IC, FAZA, KOREKTOR, MISTERIUM, WODNICZKA, KREDYT PAŃSTWOWY, PASTWA, OBSTRUKCJA, GWIAZDA NOWA, LIGA, ZEŚWIECCZENIE, WYCIERACZKA, DACH HEŁMOWY, LIAZA, SZYSZKA, ŚLĄSKI, LISTA STARTOWA, ADIDASEK, TONAŻ, SZYBKOZŁĄCZE, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, GLIF, BORTNIANSKI, UKRZYWDZONY, KOBIETA SPOD LATARNI, EKSYKATOR, SŁUŻEBNIK, POLSKI-SLOWNIK.PL, NATRYSK, ZAKRZTUSZENIE, KOZAK, KOŁO, FUTRYNA, OKRES INTERGLACJALNY, WARUNEK, OBRZĘK GAZOWY, NADZORCA SĄDOWY, SINIEC, ULGA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ŁATA, PYSZCZEK, BUNT, DESZCZ, DNI OTWARTE, NIEDODMA PŁUC, WINA UMYŚLNA, BIOTA, POŚWIĘCENIE, NIETZSCHEANISTA, UKRYCIE, LUZAK, IRLANDKA, WATYKANIN, KRAŃCOWOŚĆ, SŁUGA BOŻY, TABULA RASA, NIEBOŻĘ, NOBEL, MAŁPA OGONIASTA, KROKIET, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, CZAMARKA, ŁOTEWSKI, ALGEBRA LINIOWA, ZAPYTANIE OFERTOWE, KAMYCZEK USZNY, HEROD-BABA, ORTALION, HEBRA, SOŁTYSOSTWO, PRZYNĘTA, WSPÓŁREGENT, APRETURA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, WATA, GRAF PODSTAWOWY, ZESTRÓJ INTONACYJNY, KOLEŻANKA PO FACHU, EKSPLANTAT, SKAFANDER, WYSŁUGA LAT, ALERGIA PYŁKOWA, PLAKAT, AKCENCIK, EFEKT, FALA, PODATEK, BRYZOL, CHOROBA ZAWODOWA, SZAŁWIA, DRWINA, BICZ BOŻY, APLA, WOŹNY, BASKIJKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, GLORIA, GRAB, WOJNA CELNA, SZEW, CZARNOGÓRZANKA, INHALACJA, NAPĘD, OBYWATEL, ŁANIA, KOMORA, POWÓD, RUCHY EPEJROGENICZNE, KOOPERANT, JEDYNKA, MOWA NIEZALEŻNA, KISZKA PODGARDLANA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, JAWANKA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, APLIKACJA, JUTA, BEJCA, PIERWSZY OFICER, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, OŚCIEŻE, CIOS, BZYGI, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, ROMANS, ANATOMIA, KASKADER, SINGAPURKA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, MESZEK, BOLA, GLORIA, SKÓRNIK, TAŚMA FILMOWA, WIŚNIÓWKA, TYP, PŁYTA STOLARSKA, LEK PRZECIWBÓLOWY, RĘCZNE STEROWANIE, FRUSTRACJA, WYSZUKIWARKA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, FIŃSKI, DORATI, AMERYKANIN, PAS, GUMBAD, GUARANA, DESEREK, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, DENATURACJA BIAŁKA, CEMENT, MŁOTOWNIA, MELILIT, MBIRA, CZOŁO, NIDERLANDKA, TROLLING, PODSTAWA, SKANIA, EDYKUŁ, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, ŚMIERDZIEL, ZASTRZALIN, KASZTANEK, OGIEŃ KRZYŻOWY, WEŁNA, PALISADA, SRACZKA, HORMON LOKOMOCYJNY, GAZ KOKSOWNICZY, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, KAMIZELKA KULOODPORNA, CZEREMCHA, USŁUGI SPOŁECZNE, KUDŁACZ, RAMA, KWARTET, BAT, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, BOMBA ATOMOWA, HONDURANIN, KUNDMAN, ATAWIZM, RATYSZCZ, FRAMUGA, TALIB, MROK, DZIEGCIARZ, SMREKUN, DAMAST SKUWANY, ASYSTA, NOODLE, KONSULTANTKA, PYSZOTA, FIŻON, ULGA BUDOWLANA, PODSTRYSZE, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, EPONIM, PAJACYK, PNEUMATOLIZA, DYMKA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, JĘZYK, PETRI, UPIĘCIE, HYDROFIT, PULWERYZATOR, TARATAJKA, PODGATUNEK, BROKAT, ARTEFAKT, SIEDZIBA, INTERPRETATOR, GŁOWNIA, PIANA, STAN DEPRESYJNY, PROPAGANDÓWKA, PEBRYNA, SER TOPIONY, UŻYTEK LEŚNY, PASIERB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.603 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: włókno pochodzenia zwierzęcego (białkowe) uzyskiwane z kokonu jedwabnika morwowego lub jedwabnika dębowego; kosztowna przędza wykorzystywana w przemyśle i rękodziele tekstylnym, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁÓKNO POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (BIAŁKOWE) UZYSKIWANE Z KOKONU JEDWABNIKA MORWOWEGO LUB JEDWABNIKA DĘBOWEGO; KOSZTOWNA PRZĘDZA WYKORZYSTYWANA W PRZEMYŚLE I RĘKODZIELE TEKSTYLNYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
jedwab, włókno pochodzenia zwierzęcego (białkowe) uzyskiwane z kokonu jedwabnika morwowego lub jedwabnika dębowego; kosztowna przędza wykorzystywana w przemyśle i rękodziele tekstylnym (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDWAB
włókno pochodzenia zwierzęcego (białkowe) uzyskiwane z kokonu jedwabnika morwowego lub jedwabnika dębowego; kosztowna przędza wykorzystywana w przemyśle i rękodziele tekstylnym (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x