MIESZKANIEC ABCHAZJI, CZŁOWIEK POCHODZENIA ABCHASKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABCHAZ to:

mieszkaniec Abchazji, człowiek pochodzenia abchaskiego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABCHAZ

ABCHAZ to:

mieszkaniec Suchumi (na 6 lit.)ABCHAZ to:

mieszkaniec Kaukazu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZKANIEC ABCHAZJI, CZŁOWIEK POCHODZENIA ABCHASKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.589

TWARZOWIEC, NĘDZNIK, KULFON, BON VIVANT, SCIANDRI, PLAYER, KRESOWIAK, POGLĄDY, JAMAJCZYK, BIOCYD, SANMARYNKA, HRABIĄTKO, DUBLIŃCZYK, MIŃSZCZANIN, SAMOAŃCZYK, JAKUTKA, KRZANOWICZANIN, INDYWIDUALNOŚĆ, KULTYSTA, AMERYKANKA, SPARTANIN, PIZZER, RUMUNKA, SUCHUMI, WIGONIA, KARCZOCH, SUŁKOWICZANIN, BRZEŚCIANIN, BARWICZANIN, CZŁAPAK, ZGRYŹLIWIEC, GOLIAT, NIEPRZYJACIEL, ŁOPACIARZ, WIERNY, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, GIŻYCCZANIN, SZWEDKA, POZNAŃCZYK, SŁOWENKA, TEMPERAMENCIK, WIETNAMKA, TRADYCJONALISTA, ISLANDCZYK, PERUWIANIN, PODHALANIN, CZŁOWIEK RENESANSU, BRAT, PÓŁBOŻEK, ROMARIO, BELLOC, BIEDACZYSKO, OBIJACZ, GŁUSZYCZANIN, SPRAWICIEL, KOMORYJCZYK, WIELKOPOLANKA, ORGANISTA, UBOGI, LUDEK, DYSYDENT, PÓŁWARIAT, ANTYKATOLIK, PRZYJEZDNY, SZUBRAWIEC, ILLOKUCJA, ZEWŁOK, UZBECZKA, PIOTRKOWIANIN, NORWEG, LESBIJCZYK, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, ANTROPOFAG, ISLANDIA, CHARAKTERNIK, RUMUN, MISKANT CHIŃSKI, WIEK POPRODUKCYJNY, OSOBA FIZYCZNA, CZCHOWIANIN, MONGOŁ, ZAKONNIK, SŁUPSZCZANIN, KIRGIZ, ANTYKOAGULANT, AUSTRALIJCZYK, KORNIJKA, PLOTKARZ, ARMSTRONG, LISEK, STYLISTA, DZIECKO NATURY, NEAPOLITAŃCZYK, PARYŻANIN, NIDERLANDCZYK, OBYWATEL, OBIBOK, LESZCZNIANIN, WIETNAMCZYK, LUKSEMBURCZYK, FARBKA, KOSMONAUTA, GOŚCIÓWA, BANGLIJKA, RAKONIEWICZANIN, ISTOTA ROZUMNA, PERS, BENINKA, SANOCZANIN, FRAJER, ASTROLOG, PAKŁAK, FILIPIŃCZYK, JAWAJKA, RUDZIANIN, ORGANISTA, WYMOCZEK, WESTERPLATCZYK, FRYGIJCZYK, PARIAS, JARZYNIARZ, LANKIJCZYK, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, REEDUKATOR, PROWINCJONALISTA, MALEZYJCZYK, PLEBEJUSZ, ZWYROL, WYRZUT SUMIENIA, TRAKEN, ANTROPOLOGIZM, WILAMOWICZANIN, ODRAPANIEC, PARASZYT, WYJADACZ, DUPOLIZ, AFGAŃCZYK, MALEDIWCZYK, MACEDOŃCZYK, MANTUAŃCZYK, OSIŁEK, DUSZYCZKA, UZBEK, PALMETA, BRĄZOWNIK, IZRAELCZYK, BHUTANKA, LAOSYJKA, SPECJALNY, CHAŁTURZYSTA, MAJSTER-KLEPKA, NOWINKARZ, WITAMINA, MIĘŚNIAK, CYPRYJCZYK, OPĘTANIEC, GRODZISZCZANIN, IONESCO, PRAWORZĄDNOŚĆ, CZŁONEK, CZŁOWIECZEK, DŻOLER, ESTONKA, POSTĘPAK, MALEWICZ, MAURYTYJKA, ANGOLCZYK, WIELKOLUD, MĘŻYNA, BAZYLEJCZYK, ASAMCZYK, ALBERT, PRACUŚ, NIEGODZIWIEC, LESZCZYNIANIN, KATOWICZANIN, LANKIJKA, BOLESŁAWIANIN, POLITYK, RUDZIANIN, CZUWASZ, BUKOWIANIN, TADŻYK, LIBERALISTA, UDMURTYJKA, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, AFRYKANIN, CALYPSO, LEKARSTWO, HERETYK, DORADCA, MALAWIJCZYK, BIEDAK, MONOTERPEN, TĘPICIEL, ALKALOID, DAGESTAŃCZYK, WYPYCHACZ, MYŚLENICZANIN, NORWEŻKA, NIEPALĄCY, TUNEZYJKA, ATLETA, CNOTA, HEIFETZ, TRZEŹWY, REP, SWOJAK, MĘT, POZNANIAK, ILJIN, FISZ, MLASKOT, DZIKUS, BELGIJKA, BOGATYNIANIN, ŻÓŁTOSKÓRY, UZBEK, TUREK, MALIJCZYK, POPRZEDNIK, JAWNOGRZESZNIK, PODAWACZ, GRAF, LAOTANKA, KIBIC, KLEJONKA, ŁOTYSZ, NASZ CZŁOWIEK, PASZTETNIK, OPOLANIN, SZCZEP, BEOTA, MURZYN, BONZA, HINDUS, KARRAKA, ŚMIESZEK, KRAKOWIAK, WENUSJANKA, UNIONISTA, BRZUCHAL, GOŁĄB, GOSTYNINIANIN, PRZYKRYWKA, KOZAK, KRZCZONOWIANIN, MARKOWIANIN, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, MONTSERRATCZYK, KOLONIZATOR, DROGA PRZEZ MĘKĘ, KRWAWIEC, TRUTEŃ, CIOŁKOWSKI, ZMARZLAK, ARGENTYNKA, ŁOTEWKA, MAKOWIANIN, DRUGI, ARMSTRONG, RÓŻDŻKARZ, MASYW GÓRSKI, RYKSZARZ, BARCINIANIN, WRÓG, LAS DZIEWICZY, KURATOR, WĘGIER, DEMISEKSUALISTA, AUSTRIACZKA, KLASA ŚREDNIA, PASYWISTA, GRUPOWICZ, GUJANKA, NIGERYJCZYK, LANCI, TORUNIANIN, CHŁOPIEC, LESZCZYNIANIN, TONGIJKA, KUWEJTKA, EKSHIBICJONISTA, MYSŁOWICZANIN, PRAMIESZKANIEC, ZATORZANIN, BYTOMIANIN, PUDZIAN, LEŚMIAN, PODŁOTA, KUPIEC, GRENADYJCZYK, EKWADORKA, LUKSEMBURKA, DYSGRAFIK, PEPERONI, PODLASIACZKA, ZDUŃSKOWOLANIN, PIATIGORSKI, ?MATECZNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.589 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZKANIEC ABCHAZJI, CZŁOWIEK POCHODZENIA ABCHASKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZKANIEC ABCHAZJI, CZŁOWIEK POCHODZENIA ABCHASKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABCHAZ mieszkaniec Abchazji, człowiek pochodzenia abchaskiego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABCHAZ
mieszkaniec Abchazji, człowiek pochodzenia abchaskiego (na 6 lit.).

Oprócz MIESZKANIEC ABCHAZJI, CZŁOWIEK POCHODZENIA ABCHASKIEGO sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - MIESZKANIEC ABCHAZJI, CZŁOWIEK POCHODZENIA ABCHASKIEGO. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x