OGÓŁ RZECZY I ŚRODKÓW, KTÓRE KTOŚ (CZŁOWIEK LUB INSTYTUCJA) POSIADA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOBYTEK to:

ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 7 lit.)MAJĄTEK to:

ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 7 lit.)MAJĘTNOŚĆ to:

ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 9 lit.)MIENIE to:

ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 6 lit.)STAN POSIADANIA to:

ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 14 lit.)WŁASNOŚĆ to:

ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOBYTEK

DOBYTEK to:

ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 7 lit.)DOBYTEK to:

inwentarz żywy - wszystkie zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie rolnym, ogrodzie zoologicznym lub cyrku (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓŁ RZECZY I ŚRODKÓW, KTÓRE KTOŚ (CZŁOWIEK LUB INSTYTUCJA) POSIADA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.814

TRANSAKCJA WIĄZANA, MINA, ĆWOK, MŁYNEK, KRATA DYSTRYBUTYWNA, KOLANO, CIELĘ, GRÓDŹ, FUTRÓWKA, TERRINA, TERCET, PATOL, RÓWNANIE REKURENCYJNE, SEKURYTYZACJA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, STEMPEL, JAŁOWIEC, WNIEBOWZIĘCIE, PARATHA, CZEŚNIKOSTWO, HEADHUNTER, CYPRYJCZYK, MAZUR, SIKAWKA, NIEWYDOLNOŚĆ, ŚRUBA POCIĄGOWA, DIABELSKOŚĆ, CZECZOTKA, JUBILER, KĄDZIOŁEK, TRUBADUR, CHŁOPOWINA, CZERPNIA POWIETRZA, KLUSKA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, STONÓG MYSZATY, OSKÓREK, TROPIK, PREZENTER, ŚRODEK KARNY, JOAN, SIŁACZ, SECESJONISTA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PLASTOMER, ŁAŃCUSZEK, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, BERLACZ, DERYWAT, SKRÓT, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, INFOMAT, PROMIEŃ ALFA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, MIŁOŚĆ, PRZELĘKNIENIE, KWARTA, SKUMBRIA, NUMER ROZLICZENIOWY, ANAGLIF, EKSPOZYCJA, POSUNIĘCIE, NEOGOTYK, KISZKA, KAMERUŃCZYK, OFIARA, CENA DETALICZNA, NUMER, KATZENJAMMER, JEDNOSTKA NAUKOWA, NACISK, KOMPANIA, MŁYNOWY, MUSIL, DETAL, ZAKOPCENIE, TŁUMIENIE, SEKWENSER, KATAR, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ZABURZENIE UROJENIOWE, UDERZENIE, KLASTER KOMPUTEROWY, SAKWA, PRAWO PRACY, ŚCISKACZ, STRES OKSYDACYJNY, PRZEKOZAK, WIELKA STOPA, MYDŁO, WATRUSZKA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, CIS, DZIELNICA, KAPITANA, WYKUP, POKŁAD, BELWEDER, ZATOKA, SZTYFT, CZĘBOREK, MIKSER PLANETARNY, NAZWA HANDLOWA, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, SOLANKA, BUTLA, KOPUŁA PANCERNA, HYDROBUS, GÓRY ZAŁOMOWE, PIASTA, IRENA, PUNKT, LINIA SPEKTRALNA, GŁOSKA, KOALICYJKA, JUDASZOWIEC, ADADŻIO, FIRMA WYDMUSZKA, CZAS, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, BEŁT, CIECHANOWIANIN, AKT PŁCIOWY, DETEKTORYSTA, SKUPOWANIE, DIAGRAM VENNA, PRZYWÓZKA, TEMAT, ATONIA, PROŚCIUCH, PRZEJRZYSTOŚĆ, POGLĄDY, GRANULOCYT, ARABSKI, OCZKO, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, PARAFARMACEUTYK, SUMATOR, FUNDUSZ, KROPKA, WIKLINA, SSANIE, ILUZJA PIENIĄDZA, QUADCOPTER, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, WARSZTAT STRATEGICZNY, STARZENIE MORALNE, SPRAWNOŚĆ, PRAGMATYKA, STOPIEŃ ETATOWY, GRUBIANIN, SZTUFADA, KOCIE OKO, KARTA RABATOWA, TYP, KULT, ASYNCHRONIZM, WSPARCIE, PIECZĘĆ, SMAKOWITOŚĆ, STAWIANIE, PRANIE MÓZGU, ZRAZ, ŁÓŻECZKO, SZAROWIPTERYKS, LATIMERIOKSZTAŁTNE, HISTOGENEZA, LINIA HODOWLANA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, INDYKATOR, CIĘŻKI SPRZĘT, TONAŻ, ODPOWIEDZIALNY, ŚLIWA, FLAK, OTTO, PODATEK GRUNTOWY, RESTRYKCJA, IMPAST, WPŁYW, MOSH, CZEREŚNIA, PODWOZIE, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ROTARIANIN, ROZPOCZĘCIE, MERENGA, APARTAMENT, DYSALTERACJA, ZEW, TERMINAL, OŁTARZYK, PLEŚNIAK, SWĘDZENIE, WIBRATO, KOTYLION, NIEMORALNOŚĆ, POSADZKA, RĘCZNOŚĆ, CHWYTNIK, NASTAWA, SREBERKO, GRZYB NIEJADALNY, TUNIKA, PRAKRYT, ZAKŁAD, PRZEWODNICZĄCY, PODRZUT, OBUDOWA, CIĄG GEOMETRYCZNY, BOMBA LOTNICZA, OKRZOSEK, PIŁKA MECZOWA, SYSTEM KRAKOWSKI, GALASÓWKA, OPERACJA, ZNACZEK, DEMISEKSUALISTA, RÓŻA SKALNA, JON, ANAMORFOZA, SUSZARKA, HEKSACHLOROFEN, NOGA, RZEŹWOŚĆ, KHMERKA, LATARNIA MORSKA, WELON, CHUDOPACHOŁEK, PAMIĘĆ GÓRNA, CIAŁO SKOŃCZONE, WATOLINA, CERAMIKA SZNUROWA, POMNIK, BIEDOTA, FRYZ, PONCZOWNICA, MŁAKA, METODA DELFICKA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, ADIDASEK, SIEDZIBA, PATOGEN, SÓL, ZAĆMIENIE, ANTYKATOLIK, NIEWYPARZONY PYSK, OFICERKI, PLAFON, PODKŁADKA, KONDYCJA FINANSOWA, ZGNIŁKI, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, RWANDYJCZYK, IMPLEMENTACJA, RACJONALNA IGNORANCJA, BIEG, RADOSNOŚĆ, NIEMĘSKOŚĆ, ZORZA, PRZYLEPNOŚĆ, ZBIORKOM, EUROPEJSKOŚĆ, MARKIER, FOSA, SALAMI, KRĘGARSTWO, DNO, PRZEGLĄDACZ, CZECZENIEC, FUSYT, ROBOTY BUDOWLANE, REKOMPILACJA, HOLK, KOMAT, PYSZOTA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, WYGŁAD TEKTONICZNY, PRYSZCZATY, PODMIOT, WYŁAWIACZ, ORION, KRUPA, CADYK, MOLESKIN, RYMOPIS, ŻARTOWNIŚ, NASZYWKA, KREDKA, TREND ROZWOJOWY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, WYCIĄG TALERZYKOWY, DYSPROPORCJA, KOCIOŁ FLUIDALNY, KARTA TYTUŁOWA, KENIJCZYK, NIELEGAL, DYSCYPLINA NAUKOWA, ?BASEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.814 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓŁ RZECZY I ŚRODKÓW, KTÓRE KTOŚ (CZŁOWIEK LUB INSTYTUCJA) POSIADA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OGÓŁ RZECZY I ŚRODKÓW, KTÓRE KTOŚ (CZŁOWIEK LUB INSTYTUCJA) POSIADA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOBYTEK ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 7 lit.)
MAJĄTEK ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 7 lit.)
MAJĘTNOŚĆ ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 9 lit.)
MIENIE ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 6 lit.)
STAN POSIADANIA ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 14 lit.)
WŁASNOŚĆ ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOBYTEK
ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 7 lit.).
MAJĄTEK
ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 7 lit.).
MAJĘTNOŚĆ
ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 9 lit.).
MIENIE
ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 6 lit.).
STAN POSIADANIA
ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 14 lit.).
WŁASNOŚĆ
ogół rzeczy i środków, które ktoś (człowiek lub instytucja) posiada (na 8 lit.).

Oprócz OGÓŁ RZECZY I ŚRODKÓW, KTÓRE KTOŚ (CZŁOWIEK LUB INSTYTUCJA) POSIADA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - OGÓŁ RZECZY I ŚRODKÓW, KTÓRE KTOŚ (CZŁOWIEK LUB INSTYTUCJA) POSIADA. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x