KIERUNEK W MUZYCE WSPÓŁCZESNEJ, KTÓREGO CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST SŁABO ROZBUDOWANA LINIA MELODYCZNA LUB JEJ CAŁKOWITY BRAK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRYMITYWIZM to:

kierunek w muzyce współczesnej, którego cechą charakterystyczną jest słabo rozbudowana linia melodyczna lub jej całkowity brak (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRYMITYWIZM

PRYMITYWIZM to:

to, że ktoś jest prymitywny, prostacki, cecha kogoś prymitywnego (na 11 lit.)PRYMITYWIZM to:

spontaniczna, instynktowna twórczość, której cechami są uproszczenia, deformacja i stylizowanie, skłonność do skrajnego realizmu (na 11 lit.)PRYMITYWIZM to:

cecha sztuki prymitywnej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KIERUNEK W MUZYCE WSPÓŁCZESNEJ, KTÓREGO CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST SŁABO ROZBUDOWANA LINIA MELODYCZNA LUB JEJ CAŁKOWITY BRAK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.065

WYSPIARSKOŚĆ, GRAFICZKA, ZMIANA, KATEGORIA FLEKSYJNA, ŁADOWARKA, NIEZWARTOŚĆ, ESKADRA, BUDKA, KIA, PROJEKCYJNOŚĆ, FALABELLA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, SKIAGRAFIA, SIEĆ ENERGETYCZNA, OBSADKA, BRAMKARZ, REFEKTARZ, TRANSPORTOWIEC, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, IMPAST, ZNACZEK, SZPAGIETKA BAHAMSKA, MYŚLISTWO, CZWORONÓG, CHŁÓD, TAUKA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, URZĄD, CZEREMCHA, CHIŃSKI, OCZOJEBKA, ŁAŃCUSZEK, RADIANT, BRZYDULA, OTĘPIAŁOŚĆ, PROTOAWIS, DWURÓG, WĄTŁOŚĆ, DOBROWOLNOŚĆ, HALUCYNACJA, BOOROOLA, TAUTOCHRONA, ŁOWIECTWO, ŚREDNIOROLNY, SALEP, TŁUSZCZOWIEC, OLEJ JADALNY, IZOTROPOWOŚĆ, GŁOSICIEL, ODTRUTKA, CIENNIK, ANTAŁ, SAKSAUŁ, ZASZŁOŚĆ, DUPEK ŻOŁĘDNY, KARPLE, PIERDOLENIE O SZOPENIE, ANGIOLOGIA, KSIĄŻĄTKO, CIEK, MANDARYŃSKI, GUZ ŁAGODNY, SZKLISTKA, EPOKA INDUSTRIALNA, MIECZOGONY, KRATKA, CAMPUS, TEMPERATURA MROZU, POKRZYWDZONA, FLANELA, KAPITEL, WOLUTA, PRZEBÓJ, ROŻEK, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, SKRZYNECZKA, CZTERDZIESTKA, GRAD, STANOWCZOŚĆ, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, PARATHA, TEZA, FONDUE SEROWE, TREŚĆ, BUŁA, PACHOŁ, SWOISTOŚĆ, BIAŁORUSKI, OTTO, SIARKOSÓL, SOCZEWKA, ATLANTYDA, BIOLOG MOLEKULARNY, ZGIEŁK, EMOTIKONA, ANTYFAN, GZIK, PŁATKI ZBOŻOWE, ASYSTA GRAWITACYJNA, KOMERCHA, MEANDER, KROCHMAL, WPRAWKA, REN, TON, WĘGLARSTWO, TEREN ZIELENI, ŁATA, NASADA, REMIKS, PRZYWÓZ, MARUNA NADMORSKA, CHCIWSTWO, INDOS, ANALIZA WARIANCJI, KULTUROWOŚĆ, IMIONISKO, ŚMIECIARZ, MIENIE, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, MIŚ, ALT, BIEG, MUZYKA, WARSTWA ABLACYJNA, WIDEOMANIAK, WSAD, FAŁSZYZM, CZĄSTKA DZIWNA, RERECORDING, NOCEK BRANDTA, BELKA STARTOWA, BUDOWACZ, RYBA AMFIDROMICZNA, GALWEOZAUR, NONSENSOWNOŚĆ, STAŁA HUBBLE'A, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ENTOMOFAGI, DOWCIPNOŚĆ, PAŹDZIERZ, OPCJA WALUTOWA, SKŁADNIK POKARMOWY, KOMPANIA WARTOWNICZA, ROZDŹWIĘK, ZAKON SZPITALNY, PRZEMYSŁÓWKA, DOLABELLA, BIAŁA SZKOŁA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, NACHALNOŚĆ, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, KRUSZYNA, TRAMWAJ WODNY, KOSZT KOMPARATYWNY, DEPUTAT WĘGLOWY, MATA GRAWITACYJNA, PRÓBKA, UŚMIECH LOSU, TENOR DRAMATYCZNY, MIKROWELA, KARBOWY, CYGAN, ABSYDA, WYŁADOWANIE JARZENIOWE, ARCYDZIEŁO, STAWKA AWANSOWA, CZERNICA, JEŻOWIEC JADALNY, NADZIENIE, SASZETKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, WIZJA LOKALNA, POKŁAD STATKU, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, ŚLIZGACZ, DYSPEPSJA, ETIOPSKI KLASYCZNY, WROCŁAWSKOŚĆ, LEGOWISKO, SŁONOROŚL, REZERWA, NEORENESANS, SZKŁO AKRYLOWE, BIAŁA, BARWY NARODOWE, SWAR, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, ŚWIĘTA KSIĘGA, STRONA BIERNA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, TRAWERS, GÓRKA, CHOROBA WIRUSOWA, ALTERNATA, PULPA, METODA PORÓWNAŃ, PĘTO, RYCINA, TRANDOLAPRYL, SORBENT, MOST POWIETRZNY, UNISTA, REAKCJA KATALITYCZNA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, EWOKACJA, DZIADZIENIE, EFEKT UBOCZNY, ARABICA, SKRZYNIA BIEGÓW, WIDNOŚĆ, CIASNOŚĆ, PUMPERNIKIEL, SUROWOŚĆ, SKROMNOŚĆ, FARSZ, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, DZIWOŻONA, JEŻYNA POPIELICOWA, TURBINA PAROWA, TAKSON, KONIEC, LIRA KORBOWA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, KRIS, KREWNIAK, KOPUŁA LAWOWA, ZNACZNIK, ZAŚPIEW, HISTORYZM, BEZPODSTAWNOŚĆ, MATERIALIZM, CZERWONOSKÓRY, ROZCIEŃCZALNIK, PAMPUCH, KWARTET, KSIĘGA METRYKALNA, PRACOWNIK, PLOTER PŁASKI, PLURALIZM, PLENER MALARSKI, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, UŻYTEK, PLACUSZEK, PRĄD BŁĄDZĄCY, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, DWUKROTNOŚĆ, PYTANIE, KORPORACYJNOŚĆ, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, SMOLUCH, BAŁAGAN, PANIKA BANKOWA, KLUCZ UNIWERSALNY, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ANIOŁEK, KŁADKA, OBUWIE, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, BAŃKA, KOLKA JELITOWA, SÓL, POJAZD ZABYTKOWY, HOKEJ, ANGLEZ, DEKRETACJA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, GŁUPTAKOWE, OKSYTAŃSKI, SYMETRIA, RAJSKI PTAK, IPSYLON, POUFAŁOŚĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, NIEUBŁAGALNOŚĆ, SĄD KRÓLEWSKI, BAGNIAK ZDROJOWY, DINAR, KISZONKA, UPADEK, ŁOTROSTWO, FILET, ŁASZT, NOSOROŻEC, UDAWACZ, DWORAK, BUM, CHLORYN, CHWYTNIK, RÓJKA, DZIECINKA, ANTAGONISTA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, HERBATA CZARNA, NIEŚWIADOMOŚĆ, TRĄBKA, ANIOŁEK CHARLIEGO, ?TERMOGENEZA ADAPTACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.065 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KIERUNEK W MUZYCE WSPÓŁCZESNEJ, KTÓREGO CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST SŁABO ROZBUDOWANA LINIA MELODYCZNA LUB JEJ CAŁKOWITY BRAK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KIERUNEK W MUZYCE WSPÓŁCZESNEJ, KTÓREGO CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST SŁABO ROZBUDOWANA LINIA MELODYCZNA LUB JEJ CAŁKOWITY BRAK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRYMITYWIZM kierunek w muzyce współczesnej, którego cechą charakterystyczną jest słabo rozbudowana linia melodyczna lub jej całkowity brak (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRYMITYWIZM
kierunek w muzyce współczesnej, którego cechą charakterystyczną jest słabo rozbudowana linia melodyczna lub jej całkowity brak (na 11 lit.).

Oprócz KIERUNEK W MUZYCE WSPÓŁCZESNEJ, KTÓREGO CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST SŁABO ROZBUDOWANA LINIA MELODYCZNA LUB JEJ CAŁKOWITY BRAK sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KIERUNEK W MUZYCE WSPÓŁCZESNEJ, KTÓREGO CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST SŁABO ROZBUDOWANA LINIA MELODYCZNA LUB JEJ CAŁKOWITY BRAK. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x