W STAROŻYTNYM RZYMIE (ZA REPUBLIKI): PLEBEJUSZE - WARSTWA SPOŁECZNA, PRAWDOPODOBNIE WYWODZĄCA SIĘ OD LUDÓW POBLISKICH, PODBITYCH TERENÓW LUB OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W RZYMIE; LUDZIE WOLNI, ALE NIEPOSIADAJĄCY PRAW OBYWATELSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLEBS to:

w starożytnym Rzymie (za Republiki): plebejusze - warstwa społeczna, prawdopodobnie wywodząca się od ludów pobliskich, podbitych terenów lub osiedlających się w Rzymie; ludzie wolni, ale nieposiadający praw obywatelskich (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLEBS

PLEBS to:

z wyraźną niechęcią o tłumie, masach, przeciętnych ludziach (na 5 lit.)PLEBS to:

najniższa warstwa ludności miejskiej (najbiedniejsi), pozbawiona majątku, dawniej i obywatelstwa, złożona m.in. z robotników, służby, żebraków i marginesu społecznego, a także (kiedyś) czeladników i niewolników (na 5 lit.)PLEBS to:

w Cesarstwie Rzymskim: najuboższa ludność, ale taka, która posiada prawa obywatelskie (na 5 lit.)PLEBS to:

gmin, pospólstwo (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W STAROŻYTNYM RZYMIE (ZA REPUBLIKI): PLEBEJUSZE - WARSTWA SPOŁECZNA, PRAWDOPODOBNIE WYWODZĄCA SIĘ OD LUDÓW POBLISKICH, PODBITYCH TERENÓW LUB OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W RZYMIE; LUDZIE WOLNI, ALE NIEPOSIADAJĄCY PRAW OBYWATELSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.644

SZEŚĆDZIESIĄTKA, GAŁUSZKA, KOCIOŁ WIROWY, SZYJA, KULTURA TRZCINIECKA, KONTROLA, ROTACJA, PRZEŁAWICENIE, NEGATYWIZM, ZIEMNIAK SKROBIOWY, ŁOWCA TALENTÓW, WŁÓKNO, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, KRANÓWKA, HUBA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, MYŚL, PRYMULA, SUROGATOR, POMYWAK, KACZUGA INDYJSKA, HERBATA, POWIEŚĆ REPORTAŻOWA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, HAJDUK, DINODONTOZAUR, PONCZ, SILNOŚĆ, PROMENADA, TORNADO SATELICKIE, WSZOŁY, CEKOTROFIA, AWARYJNOŚĆ, OPŁATA, PUDŁO, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, NARZĘDZIE, WOJNA DOMOWA, GOŁĄBKI, MARŻA HANDLOWA, MORS, PLATYPTERYG, WOLT, ROSOŁEK, KONCYLIACJA, PLECIONKA, SIDA, REGRESJA PROBITOWA, TEOGONIA, PRZĘSŁO, DWUKADŁUBOWIEC, WAPIEŃ MUSZLOWY, SZLUFKA, BĘBEN WIELKI, KOMIK, PASKUDZTWO, KATAR KISZEK, KONSERWA, ŁUSKA, STEP, KANIBALIZACJA, ZACHŁYŚNIĘCIE, POKRZYK, WYCIĄG, ŁAPOWNICTWO, DIDŻEJ, AEROLIT, STRES OKSYDACYJNY, PRAWO GŁOSOWE, KOSMOGONIA, POKARM, ALIT, GRZYBEK HERBACIANY, UNISONO, DICYNODONTY, SYNDROM WILKOŁAKA, ORBITA, RENA, KISZONKA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, BALOWICZ, ROZPIĘTOŚĆ, ALGEBRA ALTERNATYWNA, ŁACIŃSKI, TARTALETKA, PARGAMIN, GEEK, ASTRAGAL, WSPOMAGACZ, LENIWKA, CZERWONE, EPOKA INDUSTRIALNA, PRAŻNIA, FUS, ARENA, WODOCIĄGOWNIA, TRÓJKĄT HARBERGERA, PRAGNIENIE, KOPACZ, TURBOSŁOWIANIN, KOMUNIKACYJNOŚĆ, TREN, DIEREZA, ZACHOWAWCZOŚĆ, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, GŁĘBSZY, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, KLASA, KOŁO RATUNKOWE, PODTYP, ASCEZA, SZTUKA DEKORACYJNA, ATAWIZM, MARIMBA, PASEK, DELFIN CHIŃSKI, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, WŻER, PÓJDŹKA, KOŻUSZEK, KURTYNA SKALNA, NIEOBLICZALNOŚĆ, LORD, SHAPESHIFTER, GALLIKANIZM, CIAŁO NIEBIESKIE, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, ANTYKOAGULANT, HOBBYSTA, INTERPRETACJA, OBRAZEK, ZAKŁAD WZAJEMNY, GRAF PLANARNY, WEKSYLOLOGIA, NALEPA, HUMANIORA, NIELOTNOŚĆ, NASTAWA, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, DEPORTACJA, OSTRONOS WORKOWATY, PIĘCIOKROTNOŚĆ, PLINTA, KOK, IMPLEMENTACJA, ROZKŁADOWOŚĆ, RACICA, ŁOMOTANIE, PRZECINACZ, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, PHISHING, GENIUSZEK, WIOSNA, KOMPLEKS ARENOWY, CHOROBA SOMATYCZNA, ELIKSIR ŻYCIA, GLIF, PIATNICKIZAUR, GABINET, PANEK, WĘZEŁ, DZIECINNOŚĆ, UDAR, AKWARYDY, GRUBA RYBA, BARIERA JĘZYKOWA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, GAŁĘZATKA KULISTA, NASADA, BYDLEŃ, METALIK, PALCE, OŚ PORTALOWA, BRYŁA SZTYWNA, CZOŁOWNICA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, MONITORING, ODPRAWA POŚMIERTNA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, TEREN, OBEDIENCJA, KRÓL, WIERZCHNICA, POZYCJONER, MISTRZ PROSTEJ, PILOT, LABIRYNT, STRZAŁKA, NIEBOGA, ESPRINGOLA, TUSZKA, LEP, METEOR, POŁUDNIOWOAFRYKANKA, ABORDAŻ, MANTY, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, SAMOCHÓD POŻARNICZY, RUSZNIKARZ, TROJAN, HYDROLAT, BĄBEL, PROTEST, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, WARIOMETR, TAROT, AMERYKA, GWAŁTOWNOŚĆ, DRAKON, GRZYB SKALNY, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, DWUBÓJ KLASYCZNY, WURŚCIK, METAL CIĘŻKI, DODAJNIK, KURZAJKA, MISIACZEK, KARIERA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, NABIERACZ, OBWAŁ, NIESTAWIENNICTWO, ANTYKATOLICYZM, MIŁOŚĆ, RATING KREDYTOWY, PANDA, USTRÓJ, PART, AŁUN, DILER, BELKA, JAJKO W KOSZULCE, CACKO, MAPA MENTALNA, WIETRZENIE FIZYCZNE, TRIMER, SIEDEMNASTKA, KOŚĆ CZOŁOWA, ALFABET MUZYCZNY, ROZŁUPNOGŁOWCE, PERYSELENIUM, KODYFIKATORKA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, DRACENA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, MANUFAKTURA, ABLUCJA, KOOPERANT, PONCZOWNICA, PŁÓCIENNICA, MŁYNOWNIA, KILOMETR NA GODZINĘ, MURARKA OGRODOWA, AERAL, TYKA, SZPILKA, DZIEWIĘTNASTY, KOSZAROWOŚĆ, RYBA DRAPIEŻNA, SAMOWOLNOŚĆ, PAJĘCZAK, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, STYLIKOODWŁOKOWE, GREEN, GLOSA, GNOJOWNIK, RÓŻANIEC, MASTURBACJA, PSYCHODYDAKTYKA, EMOTKA, LOT, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, PADWAN, JARZĘBIAK, TAFELKA, ROZBIERACZ, HAZUKA, DOM WCZASOWY, KULCZYBA, WYRZUT SUMIENIA, EWOKACJA, CHUTLIWOŚĆ, ŻAGIEW, KOCIOŁEK SKALNY, ZAKRES ZNACZENIOWY, OBSZUKANIE, IMIGRANT, TUNGUZKA, PATRYCJAT, OGNIWO, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, MNISZEK, DŻINGIEL, TERMINAL, PIĘTNASTY, WIEŃCE, KLINKIER, JĘZYK PRASEMICKI, ?PŁYWAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.644 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W STAROŻYTNYM RZYMIE (ZA REPUBLIKI): PLEBEJUSZE - WARSTWA SPOŁECZNA, PRAWDOPODOBNIE WYWODZĄCA SIĘ OD LUDÓW POBLISKICH, PODBITYCH TERENÓW LUB OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W RZYMIE; LUDZIE WOLNI, ALE NIEPOSIADAJĄCY PRAW OBYWATELSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W STAROŻYTNYM RZYMIE (ZA REPUBLIKI): PLEBEJUSZE - WARSTWA SPOŁECZNA, PRAWDOPODOBNIE WYWODZĄCA SIĘ OD LUDÓW POBLISKICH, PODBITYCH TERENÓW LUB OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W RZYMIE; LUDZIE WOLNI, ALE NIEPOSIADAJĄCY PRAW OBYWATELSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLEBS w starożytnym Rzymie (za Republiki): plebejusze - warstwa społeczna, prawdopodobnie wywodząca się od ludów pobliskich, podbitych terenów lub osiedlających się w Rzymie; ludzie wolni, ale nieposiadający praw obywatelskich (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLEBS
w starożytnym Rzymie (za Republiki): plebejusze - warstwa społeczna, prawdopodobnie wywodząca się od ludów pobliskich, podbitych terenów lub osiedlających się w Rzymie; ludzie wolni, ale nieposiadający praw obywatelskich (na 5 lit.).

Oprócz W STAROŻYTNYM RZYMIE (ZA REPUBLIKI): PLEBEJUSZE - WARSTWA SPOŁECZNA, PRAWDOPODOBNIE WYWODZĄCA SIĘ OD LUDÓW POBLISKICH, PODBITYCH TERENÓW LUB OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W RZYMIE; LUDZIE WOLNI, ALE NIEPOSIADAJĄCY PRAW OBYWATELSKICH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - W STAROŻYTNYM RZYMIE (ZA REPUBLIKI): PLEBEJUSZE - WARSTWA SPOŁECZNA, PRAWDOPODOBNIE WYWODZĄCA SIĘ OD LUDÓW POBLISKICH, PODBITYCH TERENÓW LUB OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W RZYMIE; LUDZIE WOLNI, ALE NIEPOSIADAJĄCY PRAW OBYWATELSKICH. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast