BEZRUCH, NP. STAN SPOCZYNKU, CIAŁO ZNAJDUJĄCE SIĘ W SPOCZYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPOCZYNEK to:

bezruch, np. stan spoczynku, ciało znajdujące się w spoczynku (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPOCZYNEK

SPOCZYNEK to:

odpoczynek potrzebny do odzyskania sił (na 9 lit.)SPOCZYNEK to:

sen - stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie okołodobowym, podczas którego następuje przejściowe wyłączenie świadomości i bezruch (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZRUCH, NP. STAN SPOCZYNKU, CIAŁO ZNAJDUJĄCE SIĘ W SPOCZYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.093

SZEWCZYNA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, PROSTE SKOŚNE, BRAT SYJAMSKI, KORONKA BRABANCKA, POWSINOGA, SZLAGIER, HEREZJA, REGENERATOR, BEZLUDNOŚĆ, FRYGOWIE, KOROWÓD, JEDNOKLASÓWKA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, KLESZCZE, KWAS ŻOŁĄDKOWY, ŻÓŁTACZKA, AGENT ROZLICZENIOWY, KURIER TATRZAŃSKI, ARAB, REUMATYZM, ŻURNALISTA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, POMOC DROGOWA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, TAMBOREK, DRUGI OFICER, WYSOKOŚĆ ASTRONOMICZNA, ZAKON MENDYKANCKI, ARABIZOWANIE SIĘ, ZJAWISKO THOMSONA, ANTYPETRARKIZM, DEGRESJA, ZABUDOWANIA, INFLACJA JAWNA, MASA KAŁOWA, XHOSA, MAJOWY PRACOWNIK, WYGA, DAKOTA, PREPPER, TERAPENA, PŁATKI, OSNUJA, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, KARTOGRAFIA, TRANSFUZJOLOGIA, CHIROPTEROLOG, KLAUSTROFOBIA, PHISHING, MALARZ, SILNIK INDUKCYJNY, MAMMOLOGIA, ZAZDROŚĆ, OKULAR, INTERLINGWISTYKA, DOBRO, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, ZŁOTÓWKA, ROZMOWY W MAGDALENCE, BRACTWO KURKOWE, PRZEŁAWICENIE, PEJZAŻ, TRIADA KARTAGENERA, ŻÓŁTLICA, SZARLATAN, PIERWSZY PLAN, KARMAN, LOKALIZACJA, SZCZUDLARZ, PROJEKT UNIJNY, MODULARNOŚĆ, GEN DOMINUJĄCY, POST, NARZECZEŃSTWO, NIERUCH, KOMERAŻ, RYWALIZACYJNOŚĆ, SZWEDY, BŁAGALNIK, ALKOHOLAN, TEKSAS, KARLIK ŚREDNI, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, CZUWANIE, DIALOG, MISIO, OLEJARNIA, KAMARAN, ATRAPA, JEZIORO POLITROFICZNE, INWERSJA, KOZIOŁ, DISACHARYD, QUICKSTEP, APTEKA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, FENETYKA, LORI, WAGA SZALOWA, GIDRAN, WIDZENIE PERYFERYJNE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, WKŁADKA, GRUCZOŁ ŁZOWY, PÓŁŚWIATEK, DETEKTYW, OŚRODEK AKADEMICKI, BUCHTA, BARIERA JĘZYKOWA, SAPROFAG, EGZEKUTOR, PANOWANIE, OTWARTOŚĆ, ZIEMIA ŚWIĘTA, GAWĘDA, GRA POJEDYNCZA, KUCHENKA MIKROFALOWA, ASPIRATA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, MANDRYL, HUMANIZM, PSZENICA DURUM, GÓWNIARSTWO, RYSOWNICA, SOS MORNAY, DROZD, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, ŁOTEWSKI, META, CHAŁTUROWIEC, WAGON, WIECZÓR, TĘTNICA NERKOWA, NARĄBANIE SIĘ, ANALITYK, BŁONA PŁAWNA, ŁĘG JESIONOWY, AMERYKA, DOBYTEK, STOSUNEK WODNY, TEMPO, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, ASAM, INGRESJA MORSKA, KABINA, ASESOR KOLEGIALNY, DRESIARZ, ZJAWISKO KURZAWKOWE, GENOMIKA TEORETYCZNA, SZKOŁA, SYNONIMIKA, PONAGLENIE, SOZOLOGIA, MĘKI TANTALA, OBOZOWISKO, ASYRYJSKI, ZAAWANSOWANIE, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, LITERATURA POPULARNA, FERRIMAGNETYZM, BIAŁA ŚMIERĆ, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, NASIENNIK, PĄCZKOWCE, JĘZYK GALICYJSKI, SĘDZIA KALOSZ, BANAT, PRZESYP, MANIERY, GRANICA, NAWÓJ, MODEL, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, ROZBÓJNIK, KLEJARZ, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, POŻYTECZNY IDIOTA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, SAMOGRAJ, ODKRYTY ATAK, EPISTOLOGRAFIA, IKOS, ŁACINA, DINGO, THAULOW, BOOROOLA, PÓJDŹKA, MELODRAMAT, USŁUGA OBCA, SAMOUCZEK, WIĆ ROŚLINNA, PAREMIOGRAFIA, AGREGAT, FUNKCJONAŁ, PAPROTNICA GÓRSKA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, SEANS, ZAŁAM, STACJA ZBORNA, OSZOŁOM, CIĘŻKI TYŁEK, KOZIOROŻEC, ROZPIERACZ, ZŁUDZENIE, GRUBA LINIA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, IZOMER KONFORMACYJNY, MAŁPI GAJ, WETERYNARZ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, WYMIENNIKOWNIA, SZKATUŁA, UCZELNIA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, TLENEK ŻELAZOWY, MUTUŁY, EXPRES, TENOR LIRYCZNY, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, LICEUM, POWSTANIE WARSZAWSKIE, METEOR, URLOP TACIERZYŃSKI, POLONIZATOR, GEREZA KRÓLEWSKA, STROIK, POKER DOBIERANY, STRZAŁA EROSA, PASIECZNIK, BABA JĘDZA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, ODNIESIENIE, ODKUPICIEL, CHWYT PONIŻEJ PASA, SHAPESHIFTER, TURBINA RUROWA, GRA CASUAL, NACZYNIÓWKA, ELOKWENCJA, ASFALT, LUŹNOŚĆ, PRAWICA, PRZYLEPA, PROFESJONALISTA, WYMIANA, OGNIWO ZASADOWE, SEZON, GRZYB PLEŚNIOWY, WESTA, OSAD, INWESTYCJA, STAN SPOŁECZNY, ANGIELCZYK, PISMO FONETYCZNE, ROSA MIODOWA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, TEBY, WYPITEK, SERYJNY MORDERCA, SZCZELINA LODOWCOWA, KAGANIEC, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, AKSOLOTL, MNIEJSZOŚĆ, ŚWIDER, DUSZA TOWARZYSTWA, ŁYSIENIE POSPOLITE, SPACJA, WŚCIEKLICE, MARKGRAF, OPONENT, LASONOGI, WOŁOSKI, TRZASKOWISKO, RÓG, LANDSKNECHT, JOGIZM, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, ISTOTA ZBITA, SEITAN, CZUWAK, MANIKIURZYSTKA, TANCERKA BRZUCHA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, ASTRONOMETRIA, LUMP, JEŻOWCE, AUTOSYFON, MECHANIK SAMOCHODOWY, BRUDNICA NIEPARKA, CHOROBA POPROMIENNA, ZBÓJNIK, PONDERABILIA, NIEDOPUSZCZENIE, NĘCISKO, WILCZY OBŁĘD, BIBLIOPOLA, ?BOBROWISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.093 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BEZRUCH, NP. STAN SPOCZYNKU, CIAŁO ZNAJDUJĄCE SIĘ W SPOCZYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BEZRUCH, NP. STAN SPOCZYNKU, CIAŁO ZNAJDUJĄCE SIĘ W SPOCZYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPOCZYNEK bezruch, np. stan spoczynku, ciało znajdujące się w spoczynku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPOCZYNEK
bezruch, np. stan spoczynku, ciało znajdujące się w spoczynku (na 9 lit.).

Oprócz BEZRUCH, NP. STAN SPOCZYNKU, CIAŁO ZNAJDUJĄCE SIĘ W SPOCZYNKU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - BEZRUCH, NP. STAN SPOCZYNKU, CIAŁO ZNAJDUJĄCE SIĘ W SPOCZYNKU. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast