OTWARCIE SZACHOWE, KTÓRE CHARAKTERYZUJE SIĘ POSUNIĘCIAMI: 1. E4 E5, 2. SF3 SC6, 3.GC4 GC5 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARTIA WŁOSKA to:

otwarcie szachowe, które charakteryzuje się posunięciami: 1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3.Gc4 Gc5 (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWARCIE SZACHOWE, KTÓRE CHARAKTERYZUJE SIĘ POSUNIĘCIAMI: 1. E4 E5, 2. SF3 SC6, 3.GC4 GC5". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.983

ORZESZEK PINIOWY, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, TYGODNIÓWKA, UNIFIKACJA, PAWILON, CELEBRACJA, NAPAD, JEDENASTKA, SPAWACZ, PARNAS, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, WALKA, MIĘSO, ŚPIEW, KOZIOŁ, MIĘDZYŻEBRZE, TRANZYSTOR POLOWY, DYSKRECJA, DOŁEK OSIOWY, FERMA, KIESZONKA SKRZELOWA, ASTRONAUTYKA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, ROZSZERZENIE CIAŁA, RZEMIEŚLNICZEK, CLERK, OŚRODEK AKADEMICKI, MSZYCZNIK, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, PŁAZAKOWATE, TRÓJSKOK, RYBA, FELOPLASTYKA, ARDEN, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, OBSUWA, KORYTO, ARYJSKOŚĆ, DENDROMETRIA, KORZENIONÓŻKI, KWADRATURA, POCHŁANIACZ, INTERWAŁ, POCHODZENIE, JELEŃ SCHOMBURGKA, SENTYMENT, PIPSZTOK, ADAPTOWANIE SIĘ, KLIMAT KONTYNENTALNY, CYMES, MILOWY KROK, PRZEWÓD WĄTROBOWY, ZAPALENIE, ROLA, REPRESOR, NAHUATL, AEROLIT, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, PUB, SKOK, TOPIALNIA, MIŚ, SEPTET, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, KOŃ ARABSKI, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, DORADA, GEODEZJA LEŚNA, PANCERZ LAMELKOWY, MŁYNEK, NOTARIUSZ, CZARA, OSOBOWOŚĆ, WAR, PŁYTA GŁÓWNA, MEANDER, STRACCIATELLA, EFEKT DOPPLERA, PRZEDMIOT, ŁAMAGA, PŁYWACZEK, GALARETA, LORD, KASA ZAPOMOGOWA, STAROGERMAŃSKI, ZŁOŚLIWOŚĆ, SAMOZATRACENIE, CZARNY KARZEŁ, CAŁUSEK, GRAFICIARZ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, NASTROSZEK BRUCHA, PREPERS, CZASOPISMO TEMATYCZNE, KREDYT ZAUFANIA, LEŃ, DŻINGIEL, TYKA, DŁUGOSZPAR, ŁUPEK DACHÓWKOWY, KOŚCIÓŁ UNICKI, NUTACJA, GOTOWIEC, WYMIENIACZ, OKULAR, KOSZYKARSTWO, POPYCHŁO, PASYWIZM, MIODONOŚNOŚĆ, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, SZKARADZTWO, SZATANIZM, EUTANAZJA, KARACENA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, RYTOWNIK, PĘDNIK AZYMUTALNY, ZAWARTOŚĆ, NEUROFIBROMATOZA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, TRANSEKT, CZERWONAK, UCHWYT, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, RYCZAŁT, KARBUNKUŁ, ETNOPSYCHOLOGIA, FALA DŹWIĘKOWA, WYSPIARSKOŚĆ, SZAŁWIA, PLANKTON WIRÓWKOWY, OOLOGIA, OSOWSKI, ŁAMANIEC, ZBOŻE, USŁUGA OBCA, PRZEŚLIZG, CZTEROTAKT, BIEGUN GALAKTYCZNY, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, WĄSKOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, ARTYSTA, KUPON, HÄNDEL, METEORYT, ANATOMIA KLINICZNA, MANEWR, BIOMETEOROLOGIA, ESTRADA, KAPELUSZ, PIASKOWIEC KWARCOWY, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, AZTREONAM, GRACKA, KARUK, WSZOŁY, HYDROFON, TANAGRYJKA, HARMONIJKA, AGREGAT, ZAKŁADKA, NORZYCA, WIĘZIENIE, POPYT, KATOLICKOŚĆ, WYKRYWACZ METALU, OPŁATEK, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, SZALE, AGORA, MONOCYT, PERYFERYJNOŚĆ, WŁOCHACZ, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, PÓŁKWATERKA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, CECHA RECESYWNA, STŁUCZENIE, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, MACZANKA KRAKOWSKA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, ROBOTA, DESOCJALIZACJA, PRACA WYJŚCIA, TRZEJ KRÓLOWIE, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, PYLICA TALKOWA, KOMÓRKA MATECZNA, NEUROEKONIMIA, LANCKNECHT, KARDIOIDA, TOKARKA KŁOWA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, KONNICA, SFERA BIOTYCZNA, USKOK, PRZYZWYCZAJENIE, KISZKA FASZYNOWA, KARAKOL, STARAJĄCY SIĘ, OSTRY BRZUCH, POŻEGNANIE, WĘDRÓWKA, KROTOCHWILA, DIABELSKI MŁYN, LATARNIK, KUPA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, NIUCHACZ, POWRÓT, PRAWO JOULE'A, ERPEG, PRZYBYTEK, ODKRYTY ATAK, WYLEW, PZPR, AURORACERATOPS, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, DYWERGENCJA, MOWA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, ARKA, ORANT, KILBLOKI, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, IMIĘ, AGENEZJA NEREK, NATRĘCTWO, CIENNIK, LARYNGOFON, APOLLIŃSKOŚĆ, FARERCZYK, FILOZOFIA, HYCEL, NACIEK JASKINIOWY, KOLEJ ŻELAZNA, PRZESIĘK, POGOTOWIE GAZOWE, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, PAS, ŚWISTUŁA, PIECHOTA, GHUL, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, FLETY, DYSLEKSJA, URZĄD, RAMIENICA OMSZONA, MASIELNICZKA, EXTRAKLASA, PRZESYP, BIEG, DEMÓWKA, KLATCHIAŃSKI, KRYPTOREKLAMA, PIECZONA ALASKA, NACIECZENIE, FARMAKOKINETYKA, TABLICA, SEN, SCENERIA, CANON, ZĘBNICA, OKRES PRZEDRZYMSKI, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, STĘP, KSIĘGA PARAFIALNA, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, ANIOŁEK CHARLIEGO, SZLACHTA CHODACZKOWA, ZŁÓG WAPNIOWY, KRIOKOMORA, UPOJNOŚĆ, ZIEMIA ŚWIĘTA, ZAMYKANIE USZU, CZUMAK, PARCELANT, GNOJAK, KRZYŻMO, STAŁA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, MISIAK, KŁOSEK, KATASTROFA NATURALNA, LIGA JĘZYKOWA, RACJONALIZACJA, NAJEM, GRUSZKA, WATA CELULOZOWA, NERWIAK OSŁONKOWY, ZBOŻE OZIME, ANTYLOPA NIEBIESKA, ?NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.983 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OTWARCIE SZACHOWE, KTÓRE CHARAKTERYZUJE SIĘ POSUNIĘCIAMI: 1. E4 E5, 2. SF3 SC6, 3.GC4 GC5 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWARCIE SZACHOWE, KTÓRE CHARAKTERYZUJE SIĘ POSUNIĘCIAMI: 1. E4 E5, 2. SF3 SC6, 3.GC4 GC5
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARTIA WŁOSKA otwarcie szachowe, które charakteryzuje się posunięciami: 1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3.Gc4 Gc5 (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARTIA WŁOSKA
otwarcie szachowe, które charakteryzuje się posunięciami: 1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3.Gc4 Gc5 (na 12 lit.).

Oprócz OTWARCIE SZACHOWE, KTÓRE CHARAKTERYZUJE SIĘ POSUNIĘCIAMI: 1. E4 E5, 2. SF3 SC6, 3.GC4 GC5 sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - OTWARCIE SZACHOWE, KTÓRE CHARAKTERYZUJE SIĘ POSUNIĘCIAMI: 1. E4 E5, 2. SF3 SC6, 3.GC4 GC5. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast