PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KASZUBSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASZUBSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka kaszubskiego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASZUBSKI

KASZUBSKI to:

mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie - w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego; jedyna pozostałość słowiańskich dialektów pomorskich (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KASZUBSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.366

DYSKWALIFIKACJA, BEZLIST, SYSTEM PRZYPOROWY, ATASZAT, MAFIA PALIWOWA, ATRYBUCJA, NIEŁUPKA, ALDEHYD, DRUGA BRODA, ISTOTA ZBITA, PLATFORMÓWKA, MODEL, WIERSZ, NUMERANT, GRA PODWÓJNA, MAKI, ARCHOZAUROMORFY, ŚWIADECTWO, WYTRZESZCZ, NIEGOSPODARNOŚĆ, STACJA ZAKŁADOWA, FILM SCIENCE-FICTION, KATASTER, POGROBOWISKO, ZŁOŚLIWOŚĆ, EKWILIBRYSTYKA, SPOINA, OKARYNA, ZBRODNIA, KREACJA, WYROBNIK, POPRZEDNICZKA, DZIECIAK, KIJ, DEKANAT, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, POSTĘP ARYTMETYCZNY, CIENNIK, MASKOTA, SNOWIDZ, WASZA WYSOKOŚĆ, KAPELUSZ, ŁADOWANIE, USTAWKA, DOBYTEK, ZLEW, WEJŚCIE, POKÓJ GOŚCINNY, JON, PALNIK, DATOWNIK, SYMPTOMAT, PLANTACJA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, NOWOJORSKI, KIESZEŃ, MOKIET, ZADZIORNICA WŁOCHATA, B, FAETON, WĄTEK, IMACZ, RAMA, POLEPA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, BIAŁA NĘDZA, IMMUNOPATOLOGIA, SYNONIMIKA, DŹWIGNICA LINOTOROWA, CYTOKININA, WKŁAD, SULFON, AGREGAT KRYSTALICZNY, ZANIECZYSZCZENIE, RUTENIZACJA, ISTOTA BIAŁA, ALFABET GRECKI, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, ASTROBOTANIKA, KŁOPOTANIE SIĘ, DOMOFON, ALKID, CANZONA, TOKSYNA SINICOWA, ZAPLECZE SOCJALNE, METODOLOGIA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, WERSJA REŻYSERSKA, NORDYCKOŚĆ, ANTYBIOTYK, CIUCIUBABKA, SZERMIERZ, AMINOKWAS BIAŁKOWY, MYSZ DOMOWA, ANALIZA, ZRZESZENIE, ŁAWA MIEJSKA, SZPONA, HEMATOFAGIA, SPŁYW, AFERA ROZPORKOWA, COTELE, WZNOWIENIE, NAUKI PENALNE, KONTROLING, EMPORA ORGANOWA, PRZEMYTNIK, WYPADEK DROGOWY, HELIOCENTRYZM, RAMA, LAMPA, WYBUCHOWOŚĆ, ARSENIAN(III), STOLARZ MEBLOWY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, NOWA KLASYCZNA, KORZYSTNOŚĆ, PIĘCIOGROSZÓWKA, UKŁAD ADAPTACYJNY, PEREŁKA, ŚLIZGACZ, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, PASKUDA, ŻAKARD, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KORSARZ, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, PŁYN NASIENNY, KOBIETA SPOD LATARNI, PISMO ALFABETYCZNE, TRYWIALIZM, SALA, WIELKI PORZĄDEK, UMOWA WIĄZANA, LEKTYNA, PLAKAT, ŁUSKOSKÓRNE, WAMPIR, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, KUMOTER, DRAMATYCZNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, PĄCZKOWCE, OPRYSZCZKA WARGOWA, ANTENA DOOKÓLNA, OXFORD, WIERZBINA, PAŁKA, SATURACJA, DOMINIUM, KADZIDŁO, SIODŁO DAMSKIE, KOLCZATKA, KOZA SAANEŃSKA, WSPÓŁPRACOWNIK, ŻWAWOŚĆ, ZATOKA, PODKARMIACZKA, TARATAJKA, KATAPULTA, DENDRYT, KONCEPTUALIZM, OKULISTYKA, PROMIEŃ, ADWOKAT DIABŁA, STROIK, WPUST, WSPÓŁKRÓL, KINETOPLASTYDY, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, NAGRODA, ORDYNAT, ELITARYSTA, NALEŚNIK WIOSENNY, UCHO WEWNĘTRZNE, STAW, FASOLA, DUSZA, INTUICYJNOŚĆ, KAMIENIARZ, STRINDBERG, CZWÓRKA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, WEDETA, SZYMEL, PANNICA, KOMŻA, NADŚWIADOMOŚĆ, RUCH PRZYSPIESZONY, ŻYWICA EPOKSYDOWA, WIĆ ROŚLINNA, SUFFOLK PUNCH, ŚLEPA PRÓBA, MDK, TUŁACZKA, WIĄZKA, BLOKADA, KORDON, SZCZELINA LODOWCOWA, OPASKA, FASCYNATOR, KOŚĆ PODNIEBIENNA, WYZWANIE, WSKAŹNIK UBÓSTWA, KOZOJEBCA, BARWNOŚĆ, PACHWINA, SPRĘŻYSTOŚĆ, PASO PERUWIAŃSKI, GUMA ARABSKA, DYSTANS, CEMENTOWE BUTY, SYSTEM ZARZĄDZANIA, SZALKA PETRIEGO, PILON, DESIGNERKA, ROBER, LARWA, TFILIN, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, KASATA, ROZBIERALNIA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, BULLETIN BOARD SYSTEM, ASOCJACJE, GLOBULINA, BATERIA, LOT NURKOWY, FARBA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, KACZKA, ATAK, ZESZYT W KRATKĘ, GRAF PRZEDZIAŁOWY, GRZECZNOŚĆ, SUBKATEGORIA, HYDROFOR, KASZMIR, MĘTNIAK, KINEZJOLOGIA, NIEDOROZWÓJ, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, BIZNESWOMAN, DOMEK NA DRZEWIE, CHOROBA HALLOPEAU, NULLIPARA, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, PIRAT, BRAK, LAND, MALUNEK, POCIĄG POSPIESZNY, AEDICULA, SUPERNOWA, CZYTNIK, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ASYSTENTKA, UMIEJĘTNOŚĆ, OKRUCH SKALNY, AZOLLA KAROLIŃSKA, TERMOMETR ALKOHOLOWY, CZARNY CHARAKTER, KURIER PODHALAŃSKI, ŁĄCZNIK GAZOWY, DOWÓD WPROST, POMADKA, KOŁECZEK, BETONOWE BUTY, WIGOŃ, TOSKAŃSKI, SŁOWO POSIŁKOWE, ROSTBEF, PÓŁWYSEP, CZARCIE NASIENIE, PADACZKA MIOKLONICZNA, ROLNIK RYCZAŁTOWY, ADRES INTERNETOWY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, SUBSTANCJALIZM, FUSYT, NIEMIECKOŚĆ, ZNAK KOREKTORSKI, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, WIENIEC, MIKROFON KWASOWY, TONAŻ, CHOPIN, JEDENASTKA, KOPUŁA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, VIRGA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, OSOBISTOŚĆ, OBCOWANIE PŁCIOWE, ORBITA BIEGUNOWA, WÓR, DOCHTÓR, JĘZYK INDIAŃSKI, ?ALTOCUMULUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.366 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KASZUBSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASZUBSKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka kaszubskiego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASZUBSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka kaszubskiego (na 9 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KASZUBSKIEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KASZUBSKIEGO. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast