DANE O TOŻSAMOŚCI CZŁOWIEKA, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ WIZERUNEK JEGO TWARZY, ZAPIS LINII PAPILARNYCH PALCÓW, ZAPIS OBRAZU TĘCZÓWKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DANE BIOMETRYCZNE to:

dane o tożsamości człowieka, na które składają się wizerunek jego twarzy, zapis linii papilarnych palców, zapis obrazu tęczówki (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DANE O TOŻSAMOŚCI CZŁOWIEKA, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ WIZERUNEK JEGO TWARZY, ZAPIS LINII PAPILARNYCH PALCÓW, ZAPIS OBRAZU TĘCZÓWKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.517

CHORIJAMB, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, SOLARIUM, DESZYFRAŻ, PRZEBIEG, KARP PEŁNOŁUSKI, KOMISJA BUDŻETOWA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ORIENTACJA, ODLEWACZ, WCZASY POD GRUSZĄ, SKĄPOŚĆ, PŁYN STAWOWY, KANAŁ HAVERSA, GRZEBIEŃ BIODROWY, CHOROBA POCAŁUNKÓW, WSZARZ, NAPOMNIENIE, ZBIÓRKA, WDZIĘK SŁONIA, PĘPEK ŚWIATA, EKSKLUZYWIZM, FUNGICYD, BŁĄD FORMALNY, KOMEDIANTKA, PI, KACAPSKI, PROLIFERACJA, KASZANA, ODBLASK, SKROMNOŚĆ, CIAŁO SUBTELNE, CIEPLARKA, ZAD, SZCZEROŚĆ, MLEKO, TYRALIERA, UWAŻNOŚĆ, CMOKIER, CIASNOTA, TŁUMACZKA, BŁĄD, OŻYNA, SADOWNICTWO, UCZEŃ, OBJAW ZWIASTUNOWY, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, AGNOSTYK, KSIĄŻECZKA, ZACHOWAWCZOŚĆ, MORDOBICIE, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, MARMURKOWANIE, MIĘTA KĘDZIERZAWA, OKRZOSEK, NAUKA JAZDY, UNDULIPODIUM, FILTR FOTOGRAFICZNY, AWARYJNOŚĆ, ZACHOWANIE, NOWINKARSTWO, MLECZAJ LEPKI, KUBECZEK, MAJMA, MADZIARSKI, OJCZYZNA, KORYNCKA, MASZT, TABLOIDYZACJA, PROTETYKA, PODKŁAD KOLEJOWY, CYGARNICA, POŚCIEL, RZUT OSZCZEPEM, WIĄZANIE, SZYNKARKA, TEMPERATURA NÉELA, GRUPA BIOLOGICZNA, EKRAN, OCIEKACZ, COOL JAZZ, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, CHOROBA KENNEDY'EGO, OPERAT EWIDENCYJNY, AGROWŁÓKNINA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, HUSYTKA, ŁATA, KLUSKA KŁADZIONA, KRZYŻYK, POMURNIK, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, FOKMASZT, CHOMĄTO, MŁYNEK, QUICKSTEP, SOFISTA, WĘDRÓWKA DUSZ, WITKACY, BIEDRONKA, OTOLARYNGOLOGIA, CUKRZYK, ZŁĄCZE, ZWÓJKI, SKRYTKA, ARYTMETYKA MODULARNA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, OKOT, SÓWKA, BUDOWNICTWO WODNE, DEMONOLOGIA, HEBRAJSKI, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, LATAWIEC, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, PROSTE SKOŚNE, ASYMPTOTA, ISTOTA BIAŁA, PUCHAREK, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, KONFEKCJA, LITEWSKI, RETOROMANIN, MAJDANIARZ, PRZEPITA, LAS OCHRONNY, RUNDA, ŁUG, POLONISTYKA, TAMANDUA, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, ORCZYK, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, ŁÓDŹ LATAJĄCA, BOŻY BOJOWNIK, MAJĘTNOŚĆ, ORGIA, GERMANISTYKA, PIKSEL, RYNEK DETALICZNY, SZAMA, BUTERSZNYT, PRAWO, JASKINIA LODOWA, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, ANTYSYJONISTA, PROSTOLINIJNOŚĆ, SKOK, JĘZYK PROTOSEMICKI, DZIAŁ OSOBOWY, SPŁYW GRAWITACYJNY, ZJAWISKO THOMSONA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, ZDANIE JEDNOSTKOWE, CYLINDER, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, ROPA, KLARK, MAPA SZTABOWA, BUCZYNA NIŻOWA, TALERZ, SKAŁA MACIERZYSTA, REUMATYZM, DZIENNIK PROMULGACYJNY, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, BRZEG, AUDYTORIUM, DZIAD, BOLERO, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, GIMNASTYKA, ENERGIA ROZPADU, DELIKATNOŚĆ, CIĄG, WIELOBÓJ, KRIOKOMORA, TŁO, RYBOJASZCZURY, PIERDOLENIE O SZOPENIE, OŚ PORTALOWA, OGIEŃ, NASTRÓJ, UCZELNIA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, LIZOFORM, NADCIEKŁOŚĆ, KANCONETA, DARŃ, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, PENETRACJA GENU, BEAR, DIALER, MORA, RURALISTYKA, BAŁAMUTNIA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, PRZYZWOITOŚĆ, CINEREA, TEORIA DESKRYPCJI, BAMBUS, MALUCZKOŚĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KONSERWATYWNOŚĆ, DYSKWALIFIKACJA, ANTECEDENCJA, KWADRATURA, LOTNE PIASKI, GENETYKA MOLEKULARNA, ŚLEPY TOR, BAZA EROZYJNA, ANALIZA TECHNICZNA, LARGO, DIATERMIA, KRANIOLOGIA, SYLWA, BIEGUN GALAKTYCZNY, WTYCZKA, VIANI, AMORFIZM, ŚLIZGACZ, DAMA, SUPOZYCJA, SKRZYNIA, PŁOMYK, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, CIELĘCE LATA, ZNAK ZAPYTANIA, PROMINENT, KARAFKA, ANTIFA, SZWADRON ŚMIERCI, SYLWETA, MORDWIN, GŁOWNIA, MITSUKURINA, SPOLEGLIWOŚĆ, STAROUKRAIŃSKI, DEPOZYCJA, KARDYNAŁ, CHOROBA RITTERA, HETEROGENIA, KARDIOLOGIA, LALKA, BEZDNIA, GRA, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, HISTORYCYZM, FALA, SIŁACZ, ŻÓŁW KROPKOWANY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, ZESZYT W KRATKĘ, BLISKOŚĆ, SINGEL, MECHOWCE, INKRETYNA, KINETYKA CIECZY, CUKIERNIA, KOŁO, BATIK, TEMPERATURA MROZU, POLSKI, PUNKT PRZYSŁONECZNY, RYFLA, AEROLOGIA, ROK OBROTOWY, ŚWIADECTWO, PĄSY, KOKILKA, DERMATOGLIFIKA, BILOKACJA, BRZUSZEK PIWNY, NEGATYWIZM, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, TŁUSZCZYK, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KLASTER, SUTEK, KOMBUCZA, POPŁUCZYNA, INLET, ANTYPERSPIRANT, URZĄDZENIE POMIAROWE, PASTISZ, CERA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, GATUNEK BLIŹNIACZY, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, BUTYL, KUGLARSTWO, LANCER, NEANDERTAL, SEPTET, TRUSIĄTKO, KAWIRAM, TWARDY KARK, ŁOPATA, ?ERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DANE O TOŻSAMOŚCI CZŁOWIEKA, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ WIZERUNEK JEGO TWARZY, ZAPIS LINII PAPILARNYCH PALCÓW, ZAPIS OBRAZU TĘCZÓWKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DANE O TOŻSAMOŚCI CZŁOWIEKA, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ WIZERUNEK JEGO TWARZY, ZAPIS LINII PAPILARNYCH PALCÓW, ZAPIS OBRAZU TĘCZÓWKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DANE BIOMETRYCZNE dane o tożsamości człowieka, na które składają się wizerunek jego twarzy, zapis linii papilarnych palców, zapis obrazu tęczówki (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DANE BIOMETRYCZNE
dane o tożsamości człowieka, na które składają się wizerunek jego twarzy, zapis linii papilarnych palców, zapis obrazu tęczówki (na 16 lit.).

Oprócz DANE O TOŻSAMOŚCI CZŁOWIEKA, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ WIZERUNEK JEGO TWARZY, ZAPIS LINII PAPILARNYCH PALCÓW, ZAPIS OBRAZU TĘCZÓWKI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - DANE O TOŻSAMOŚCI CZŁOWIEKA, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ WIZERUNEK JEGO TWARZY, ZAPIS LINII PAPILARNYCH PALCÓW, ZAPIS OBRAZU TĘCZÓWKI. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x