PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEMIECKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEMIECKI

NIEMIECKI to:

język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.840

ZWOLNIENIE, OGNISKO, ANTROPOCENTRYZM, AFGAŃSKI, DRUT, ANTAŁEK, EKONOMIK, SYSTEMIK, KORPUS, BYSTROŚĆ, PRZEWLEKŁOŚĆ, AMINOKWAS BIAŁKOWY, IN MEDIAS RES, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, LEJ, CZYSTA ALEKSJA, SOBÓR, WŁOCHACZ, PASZTETÓWKA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, NIEMIEC, DEALER, METEORYTYKA, BEZBRONNOŚĆ, OSA, KOSZULKA, PRZESTRZEŃ, PIAST, ZGRAJA, DYM, PIEKARNIA, ZŁUDZENIE, SALAMANDRA KAUKASKA, SOKI, SEMINARIUM, PODWOZIE, POGODNOŚĆ, STRONNICTWO, FOSFOREK, WIZAŻYSTA, WYROSTEK BARKOWY, POMOST, ALGEBRAIK, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, LEKCJA, DWUDZIESTY ÓSMY, ŁUCZNIK, IGLICA, DZIEWCZYNA, OLEJ JADALNY, KULTURA JĘZYKA, TREPANGOWCE, KSIĄŻĄTKO, ENDOSZKIELET, WERBENA, KONTRAKT TERMINOWY, DUPLIKA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, GONDOLA, BACH, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, BARWA DŹWIĘKU, HIPOREFLEKSJA, ASYSTA GRAWITACYJNA, RUTYNA, ZAPŁODNIENIE, SZAROTA BŁOTNA, FILOLOGIA POLSKA, BULIONER, MIESZALNOŚĆ, KONTENER, KLUCZ, ICHTIOSTEGOWCE, SIEĆ, TEMACIK, POCZUCIE, UFNOŚĆ, KOLCZATKA, NARZĄD RODNY, BLOK LINOWY, ADBLOCK, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ZARODEK, SILNIK BLIŹNIACZY, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, KORONKA, GIMNASTYKA MÓZGU, LOSOWANIE PROSTE, MAUZER, URODA, MIMEZJA, NACZYNIA POŁĄCZONE, NIEOBOJĘTNOŚĆ, OBYWATELKA, KULTUROWOŚĆ, BIOZA, ROŻEK, RZEKOTKA DRZEWNA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, RODZINA NUKLEARNA, GÓRY KOPUŁOWE, DEPRECHA, NIĆ, ZESPÓŁ CHOROBOWY, TRASA WYLOTOWA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, OŚWIADCZENIE, KNAJPA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, GŁUPKOWATOŚĆ, IPSYLON, NIESKWAPLIWOŚĆ, OBRUS, PLAFON, PREZENTER, MYKOLOGIA, BIODOSTĘPNOŚĆ, ZAKŁADKA, DETALISTA, SKARGOWOŚĆ, UDERZAK, ZAPLECZE SANITARNE, SAMOTRZASK, SPAD, GRAF NIESPÓJNY, ALGEBRA LINIOWA, KLISZA, BABCIA CIOTECZNA, DYSZKANCIK, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, ŁUK TRIUMFALNY, NARZUT, OBURĘCZNOŚĆ, BAGNIK ZDROJOWY, MARKIZA, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, PIESIO, DOJŚCIE, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, BENEDYKCJA, PCHACZ, SFERA NIEBIESKA, CYMELIUM, IRONIA, KOMPAS ŻYROSKOPOWY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, KOORDYNACJA RUCHOWA, ASYSTENT, TWIST, AHA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, MIESIĘCZNICA, CZERPAK, REPRODUKCJA, ŁOPATECZKA, INDYWIDUALIZM, LITEWSKI, LIST GOŃCZY, CIASNOTA, KARAKUŁ, OBUSTRONNOŚĆ, DRABINKA, CHOPINISTKA, ŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, SILNIK NISKOPRĘŻNY, MAPNIK CAGLE'A, KOPARKA, NORMANDZKI, TERRANIE, FOTOJONIZACJA, AUTYZM DZIECIĘCY, DMUCHAWKA, RACJONALIZACJA, LITRÓWKA, OPASKA BRZEGOWA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, DIABEŁEK, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, DELAWIRDYNA, NACIĄG, LOT, DRAMAT, ASTRONAWIGACJA, KOSZT BEZPOŚREDNI, AGRAFA, ARANŻER, KOMÓRKA KERRA, DECYMA, KRATA, PARTYCYPACJA, SASZETKA, MASZYNA DO PISANIA, PRZEZNACZENIE, PROFESOR ZWYCZAJNY, PRĄTNIKOWCE, SURF, EMERYTURA POMOSTOWA, MINA, USZTYWNIACZ, NOKAUT TECHNICZNY, RESORT SIŁOWY, FASOLA, RELACJA BINARNA, KERATOPLASTYKA, PROTEKTORAT, ANALIZA TRANSAKCYJNA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, CENTRALA RYBNA, STALAG, DYGNITARZ, BUGAJ, KOŁO RATUNKOWE, WYRAJ, EDYKUŁ, MEDALION, GLAESER, ADŻAPSANDALI, BLOKADA, DOCHTÓR, SONG, OKŁAD, KONTROLER, PRALKA, KURZYSKO, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ZGNIATACZ KCIUKÓW, WYBUCH, KOMBINACJA ALPEJSKA, ŚLIZGAWKA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, AWIATYKA, KLIN, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, MECZ MISTRZOWSKI, PATYCZAK, PODSTAWCZAK, KRWAWNIK, BAON, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, JELEC, DZIEŁO SZTUKI, POROBNICA, KULUARY, BALANTIDIOZA, DYSRUPCJA, TARTAK, SPŁYW GRAWITACYJNY, BRUDNICA NIEPARKA, NAWALANKA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, ŁUPEK HUMUSOWY, KASZTEL, BORN, WŁODZIMIERZ, FILIŻANKA, TEATR MUZYCZNY, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, SZUM, ŁOŻYSKO KULKOWE, DUMP, PLANTAGENECI, ZIELENIEC, GŁOS ELEKTORSKI, DŻIN, TAŚMA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, TYP, GARNITUR, KOLOROWOŚĆ, ZAGRANICZNOŚĆ, MINUSY, DZIEŃ, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, KOMPOSTOWNIK, BIURO TECHNICZNE, REWANŻ, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, ZANIK MIĘŚNIOWY, CUDZOŻYWNOŚĆ, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, SERYJNY MORDERCA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, MELANIZM, BRZMIENIE, RÓW MELIORACYJNY, EMISJA, RZYGI, CZŁOWIEK CZYNU, SPOŻYCIE, BLOKHAUZ, BADANIE JAKOŚCIOWE, ELASTOMERY, MIKROCHEMIA, ODPŁYW, TRANSFERAZA, ?WZGLĄD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.840 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEMIECKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEMIECKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 9 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast