PROSTOKĄTNY LUB TRAPEZOWY ŻAGIEL REJOWY PODNOSZONY NA PÓŁMASZCIE SZKUNERA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRYFOK to:

prostokątny lub trapezowy żagiel rejowy podnoszony na półmaszcie szkunera (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTOKĄTNY LUB TRAPEZOWY ŻAGIEL REJOWY PODNOSZONY NA PÓŁMASZCIE SZKUNERA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.244

TYTOŃ, STOŻEK WULKANICZNY, REŻYSER, ŚLIWKA, WĘDRÓWKA, OPERA MYDLANA, FALKA, TURYSTYKA SEKSUALNA, AMBRAZURA, ŻAREŁKO, HARACZ, ORZECHÓWKA, GORĄCZKA, DŁAWIK, RYWALIZACJA, EMBARGO, JAN, OPŁATA SANKCYJNA, NIMFA, KREWNIAK, ILOCZAS, MOC CZYNNA, LATARNIOWIEC, PROPORZEC, POWSTRZYMANIE, CEMENT, SOK, RAJD GWIAŹDZISTY, SAKWA, SIATECZKA, DWUDZIESTY PIERWSZY, LEADER, PRZYDAWKA, WZÓR UŻYTKOWY, KLAWIATURA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, STACJE ZLEWNE, OLEJARSTWO, LUSTRO TEKTONICZNE, ANETA, ŻABA LEOPARDOWA, ANTAŁEK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, METROPOLIZACJA, ŁÓDŹ ŻAGLOWA, LILA, OKTET, GAZ, ODMIANA UPRAWNA, NEOGOTYK, KIKS, SPARRINGPARTNER, TROCINÓWKA, KOCZOWNIK, KOMBATANTKA, REWITALIZACJA, AKCENT OSTRY, PIEC GRZEWCZY, TARCIE, TRYSKAWKA, KARMNIK, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, OFICER FLAGOWY, SPRZĄCZKA, PACHCIARKA, SILNIK NAPĘDOWY, WIBRACJA LABILNA, ŚRODOWISKO, ŻYWY TRUP, GWINT TRAPEZOWY, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, DUCHOWIEŃSTWO, JAPOŃSKI, NIEDOJRZAŁOŚĆ, TYNK, KOZAK, MADRAS, FERRYT, PRASA, CHIŃSKOŚĆ, OSTRA AMUNICJA, KULT, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, SPÓJNIK, OPASKA, BIOKOMPONENT, POCZWARA, OBRAZOBURCA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, KONIEC ŚWIATA, LAPIS-LAZULI, OSIEMDZIESIĄTKA, WAFEL, SALA, ALKOHOL ROLNICZY, DRĘTWA, DOSTAWA, PATRYLINEARNOŚĆ, KORZYSTNOŚĆ, PATOGEN, BARANECZEK, SPIS POWSZECHNY, PÓŁSKÓREK, SOS SOJOWY, ARAK, PILOKARPUS, FANTOM, KIJ, PRZEMYTNICTWO, DEMOT, PASTISZ, ZAKĄSKA, LEMONIADA, CZYSTKA ETNICZNA, NIEWIERNOŚĆ, ŁUSZCZYK INDYGOWY, WZÓR JAWNY, PALMA, IDIOMAT, WYROCZNICA, PRZĘDZA, KAMUFLAŻ, FEIJOADA, TRANSFERAZA, DZIAŁ WODNY, RZECZ NIERUCHOMA, WŻER, PRZEWROTKA, WIEŚ, DZIELNOŚĆ, SIŁA WYŻSZA, GOŁOLEDŹ, POTNIK, SKORUPA, CIEPLICA, KOMPENSACJA WERBALNA, AGENT, KARAWAN, DYLIŻANS, CHIRURGIA ESTETYCZNA, FARSZ, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, PYŁ, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, MASŁO, LIDER, SINFONIA, PREMIERA, JARMULKA, PAPRYKA, PÓŁGOLF, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, POLE DRUMLINOWE, JANÓW, PIEGUSEK, TECHNOKRATA, IRYGATOR, BOZA, RAJKA, DRUK ROZSTRZELONY, NIEBIOSA, REAKCJA SPRAWCZA, KĄPIEL, DONOR, POWAGA, DYFUZJA KULTUROWA, STEREOTYPIA, TUNICZKA, KRAJ, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, ZNAKOMITOŚĆ, BAK, ROZKŁAD, BASEN, PROCES ODWRACALNY, JĘZYK, CZYNNIK BIOTYCZNY, MGŁA, ZIELENICE, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, POTENCJAŁ ZETA, INTERCEPCJA, JEDWAB, NIEREGULARNOŚĆ, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, TRUCHŁO, PRZEWŁOKA, ATMOSFERA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, KIESZONKA, SPŁUKIWANIE, OBRAZ, REFERENDUM GMINNE, SAKRAMENT, STOS, POTOP, STARTER, PLEWA, ZIMÓWKA, POETA, WODNIAK, WĄTEK, RURKA, ARKABALISTA, UŻYTEK LEŚNY, MŁOTOWNIA, GATUNEK INWAZYJNY, POPRZEDNIK, RÓŻNICA, SZCZAPA, SZOK CENOWY, KRYTYCZNOŚĆ, DZ, PLOMBA, KWASJA, UGRUPOWANIE, NADSCENIE, JAMA, BEZANMASZT, KASZKIET, ASTRAGAL, INTERNUNCJUSZ, KULCZYBA WRONIE OKO, SZCZĘKOT, KIJEK NARCIARSKI, KRYJÓWKA, OLIWA, WYŚWIETLARNIA, GERMANIZACJA, WZIĘCIE POD WŁOS, KÓŁKORODEK, BULIONÓWKA, MURRINA, MUR, DZIELNICA HISTORYCZNA, REPREZENTACJA, KOKORYCZKA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, DIRCIK, BOLA, ELKI, FLAGSZTOK, BADYLARZ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ZGRZEBŁO, BUDYŃ, CZART, KOSA, PIĘTNASTKA, DWUZŁOTÓWKA, GUMKA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, EKSPANDOR, OKRZOS, DIAMENT, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, BAMBUS, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, KIERAT, MARUDER, PRZEMYT MRÓWKOWY, ALARM POŻAROWY, SZKLANKA, BRUDY, CIMELIUM, WIECHA, RURA OGNIOWA, ADRES FIZYCZNY, TYTUŁ NAUKOWY, EWOKACJA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, AMBRAZURA, WIELKOŚĆ SKALARNA, OPAD, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, CHODZĄCY TRUP, KOCIOŁ FLUIDALNY, MERZYK GROBLOWY, KORYFEUSZ, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, ZAKON MNISI, PRAWOMOCNOŚĆ, NOTKA, CAP, MAPA AKUSTYCZNA, PILAW, PORADLNE, DZIRYT, PRZEDMIOT, PATENT, ZNAK INTERPUNKCYJNY, GRZYB SIARKOWY, KOBIETON, ?OBYWATEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.244 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROSTOKĄTNY LUB TRAPEZOWY ŻAGIEL REJOWY PODNOSZONY NA PÓŁMASZCIE SZKUNERA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROSTOKĄTNY LUB TRAPEZOWY ŻAGIEL REJOWY PODNOSZONY NA PÓŁMASZCIE SZKUNERA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRYFOK prostokątny lub trapezowy żagiel rejowy podnoszony na półmaszcie szkunera (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRYFOK
prostokątny lub trapezowy żagiel rejowy podnoszony na półmaszcie szkunera (na 6 lit.).

Oprócz PROSTOKĄTNY LUB TRAPEZOWY ŻAGIEL REJOWY PODNOSZONY NA PÓŁMASZCIE SZKUNERA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PROSTOKĄTNY LUB TRAPEZOWY ŻAGIEL REJOWY PODNOSZONY NA PÓŁMASZCIE SZKUNERA. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x