NOŚNIK INFORMACJI; ABSTRAKCYJNY MODEL DOWOLNEJ MIERZALNEJ WIELKOŚCI ZMIENIAJĄCEJ SIĘ W CZASIE, GENEROWANEJ PRZEZ ZJAWISKA FIZYCZNE LUB SYSTEMY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYGNAŁ to:

nośnik informacji; abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYGNAŁ

SYGNAŁ to:

umówiony znak o treści informacyjnej (na 6 lit.)SYGNAŁ to:

wiadomość, wieść, często niepotwierdzona, poszlakowa (na 6 lit.)SYGNAŁ to:

dźwięk słyszany w słuchawce telefonu (na 6 lit.)SYGNAŁ to:

zapowiedź, oznaka, zwykle połączona naturalnym związkiem przyczynowo-skutkowym z tym, co zapowiada lub o czym świadczy (na 6 lit.)SYGNAŁ to:

w biologii, fizjologii: bodziec (na 6 lit.)SYGNAŁ to:

krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 6 lit.)SYGNAŁ to:

umowny znak (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NOŚNIK INFORMACJI; ABSTRAKCYJNY MODEL DOWOLNEJ MIERZALNEJ WIELKOŚCI ZMIENIAJĄCEJ SIĘ W CZASIE, GENEROWANEJ PRZEZ ZJAWISKA FIZYCZNE LUB SYSTEMY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.141

WSPÓŁWŁADCA, WDROŻENIOWIEC, BROKER, RZĄD, DWUDZIESTKA, SZKARADA, KASTRAT, UCHODŹSTWO, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, WESZ MORSKA, KONTROLER, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, SMAR, FECHMISTRZ, TABLICA MENDELEJEWA, SANKCJA, SUBKULTURA, PISMO IDEOGRAFICZNE, KOLORYSTA, PALEOORNITOLOGIA, LOKACJA, ROZSZCZEPIENIE, PRZEWIJAK, NIEMOŻLIWOŚĆ, KOLANÓWKA, KARA GŁÓWNA, JARSTWO, SALETRA, DOMINACJA, WALKA, LUFA, ŹRÓDŁO POLA, JEZIORO GLACJALNE, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, KAMICA MOCZOWA, TATUAŻ, RZEŹNIK, LINIA ŚREDNICOWA, WIELOKĄT, POPULACJA MENDLOWSKA, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, ENTEROTOKSYNA, ORZEŁ, SZYFON, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, RODZINA NUKLEARNA, OPROWADZACZKA, BEZCIELESNOŚĆ, JON, WIRTUOZ, KSIĄŻKOWOŚĆ, GALASÓWKA, OSZCZĘDNOŚĆ, SKOK, PIES MYŚLIWSKI, LISTA PROSKRYPCYJNA, STOŁÓWKA, STREAMING, DZIDZIA PIERNIK, KOCIOŁEK, BACHMAT, FLETY, FILTR ANTYSPAMOWY, GAPA, WAPIENNIK, KOGA, POKŁAD DOLNY, TURANIZM, GASTRONOM, WŁOSKOWATOŚĆ, WARUGA, WAGON, ESDEK, OFICJALNOŚĆ, MAGNETOSTATYKA, SKOCZEK EGIPSKI, POWINOWACTWO CHEMICZNE, MIKS, NEOGOTYK, SAMOCHWALCA, ARABIKA, AUSTRIACKI, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, PIĘTNASTY, ADAM SŁODOWY, CHOROBA KRABBEGO, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, MAKATKA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, ROZTROPEK, PŁUCZKA, RYGIEL, FORMA ODLEWNICZA, EKSPANSYWNOŚĆ, PISEMKO, TOŁUMBAS, LEBERWURST, FETYSZYZM, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PŁASTUGA, CZIROKEZ, GALWEOZAUR, CHOROBA WENERYCZNA, SOS, NEOTENIA, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, KONKLAWE, ARYJSKOŚĆ, DŻYGITÓWKA, KIOGA, TKANKA TWÓRCZA, ZGODA, BRUDNICA MNISZKA, PILATES, GANGRENA, POMYWAK, KONDYCJONALIZM, IMPREGNAT, ŁUPACZKA, CHLEB, PIEROGI, MIASTO POWIATOWE, ODMIERZANIE, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, STRAŻ POŻARNA, GONIOMETRIA STATYCZNA, STYL JOŃSKI, CICHA MSZA, SZLAM, BRZOZA CZARNA, CZĘŚĆ ZDANIA, KUBIZM, KRZYWA, REGLAN, REGIONALISTYKA, FESTIWAL, UCHWAŁA, PŁYCINA, SŁUŻEBNIK, KASKADER, SOLANKA, RUGBY, BACIK, AKACJA, OBIEG, LOJALISTA, SŁONICA, WICIOWCE, KONTRGAMBIT GIANUTIO, WYSYP, REGLAN, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, DELEGACJA, INTEL, MUR, UCHO ZEWNĘTRZNE, WIELOETATOWOŚĆ, PRZYRODNIK, GRUCZOŁ ŁZOWY, EONIZM, OBLĘŻENIEC, SCENKA, FAETON, POLIO, MAORYJSKI, TYKA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, PRZEPLOTKA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, TUMBA, SKRZYNKA LĘGOWA, DEKIEL, SZAMOTANINA, SUROWOŚĆ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, KONTUR MELODYCZNY, EKSPRES KOLBOWY, ENAMINA, URBANIK, WSPÓŁUCZEŃ, TYPOLOGIZACJA, DOKTOR, BRZOZÓWKA, POLE, MÓWNOŚĆ, FILOGENETYKA, USŁUGODAWCA, KAMIONKA, KARTANA, PERFUZJA, KARTUZ, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, ANTYKADENCJA, DYPTYK, MAK, WODNICA, PIASEK WODNOLODOWCOWY, CHOROBA BERGERA, TUNIKA, BAKTERIOLIZYNA, PUDDING, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, ODPOCZYNEK, PROCENT SKŁADANY, SARAFAN, LENARD, MWERU, PODUSZKOWIEC, DWUGŁOS, DŹWIĘCZNOŚĆ, ESTOŃSKOŚĆ, SROKOSZ, KOŁKOWNICA, ZASIEK, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, ŚWIADOMOŚĆ, WÓZKOWY, TOALETA, ODROSTY, KUSKUS, KAPILARA, ZUPA, BIELIŹNIARSTWO, BOCZNOTRZONOWIEC, MONOCYT, TATUAŻ, CENA DETALICZNA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, PLEŚNIAWKA, WALIDACJA, METODA TERMICZNA, JĘZYK ISLANDZKI, KAMIENIARZ, PILEUS, TEST ATOMOWY, WESTERN, PALCÓWKA, BURNUS, SMURF, KONFEDERACJA KANADY, TELEMARK, MAKSYMALIZM, OSTRY DYŻUR, ZASILANIE SIECIOWE, PSYCHOBIOLOGIA, JEZIORO WYTOPISKOWE, TLENOWNIA, RÓŻOWA LANDRYNKA, BANANA SPLIT, ŁOSKOT, RĘKAWICZNIK, MUZYKA KLASYCZNA, PRODUKT, ORIJA, KB, OWADOŻERNOŚĆ, SOLISTA, OSTROSŁUP FOREMNY, WSZY, MAIŻ, LINIA, ZATRUDNIALNOŚĆ, IZBA, FASOLA, PRZESŁANKA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, SAXO, MŁYN WODNY, NIESTRAWNOŚĆ, KANU, MYRMEKOFIL, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, MALARZ, ZBIORNIK NASIENNY, PRZYBLIŻENIE, PANORA, EWOLUCJA KASKADERSKA, TICO, OWADOPYLNOŚĆ, KOKCYDIOZA, APOGEUM, INTERREKS, RZYGACZ, BALUT, SUWNICA, ŁUPEK, ŻÓŁTLICA, MIKOZA, KIEŁZNO, SYSTEM OBRONNY, APORT, KOPIA, PLATFORMÓWKA, GNICIE, MODEL, SADZE, PEJZAŻYSTKA, OSTROGI, KRASNOLUDZKI, ?SZPARNICOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.141 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NOŚNIK INFORMACJI; ABSTRAKCYJNY MODEL DOWOLNEJ MIERZALNEJ WIELKOŚCI ZMIENIAJĄCEJ SIĘ W CZASIE, GENEROWANEJ PRZEZ ZJAWISKA FIZYCZNE LUB SYSTEMY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NOŚNIK INFORMACJI; ABSTRAKCYJNY MODEL DOWOLNEJ MIERZALNEJ WIELKOŚCI ZMIENIAJĄCEJ SIĘ W CZASIE, GENEROWANEJ PRZEZ ZJAWISKA FIZYCZNE LUB SYSTEMY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYGNAŁ nośnik informacji; abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYGNAŁ
nośnik informacji; abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy (na 6 lit.).

Oprócz NOŚNIK INFORMACJI; ABSTRAKCYJNY MODEL DOWOLNEJ MIERZALNEJ WIELKOŚCI ZMIENIAJĄCEJ SIĘ W CZASIE, GENEROWANEJ PRZEZ ZJAWISKA FIZYCZNE LUB SYSTEMY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NOŚNIK INFORMACJI; ABSTRAKCYJNY MODEL DOWOLNEJ MIERZALNEJ WIELKOŚCI ZMIENIAJĄCEJ SIĘ W CZASIE, GENEROWANEJ PRZEZ ZJAWISKA FIZYCZNE LUB SYSTEMY. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast