GRAFICZNA REPREZENTACJA INFORMACJI POPRZEZ KOMBINACJĘ CIEMNYCH I JASNYCH ELEMENTÓW, USTALONĄ WEDŁUG SYMBOLIKI DANEGO KODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOD KRESKOWY to:

graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki danego kodu (na 11 lit.)KOD PASKOWY to:

graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki danego kodu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRAFICZNA REPREZENTACJA INFORMACJI POPRZEZ KOMBINACJĘ CIEMNYCH I JASNYCH ELEMENTÓW, USTALONĄ WEDŁUG SYMBOLIKI DANEGO KODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.458

AWATAR, PRZECIEK, WYDATKI KONSUMPCYJNE, KOD, WOLUMEN OBROTÓW, ZWIAD, PIANKA POLIURETANOWA, KULT ŚWIĄTYNNY, EUKARIONT, LEJ POLARNY, WYLĘG, SYSTEM INFORMATYCZNY, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, SPIKER, POMPA, LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA, OKRES INTERGLACJALNY, STEROWANIE OKRESOWE, KINO AKCJI, PRAWO TALIONU, MIKROSKOP AKUSTYCZNY, HYBRYDALNOŚĆ, BARYCENTRUM, OKTET, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, DEKODER, FOTOGRAFIKA, SSANIE, POŁĄCZENIE CIERNE, ANALIZA RYZYKA, PRZYSPOSABIAJĄCY, CENOBIORCA, SOŁTYSTWO, INICJATYWA OBYWATELSKA, ZOONOZA, ANALIZA SKUPIEŃ, KOTWICA KINESTETYCZNA, ZROST, REDUKCJA, REGUŁA INFERENCYJNA, KK, PAS BEZPIECZEŃSTWA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, POCIĄGŁOŚĆ, OPRAWA, REALISTA, BIAŁY WYWIAD, LIMNIGRAF, GWIAZDKA, FUNKCJONALIZM, ARESZT, ASOCJACJA, SYSTEM KOMPUTEROWY, PRESKRYPTYWIZM, DRZEWO DECYZYJNE, COP, RZADKOŚĆ, RUB, WOJSKA LĄDOWE, ARCHITEKTONIKA, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, PASEK NARZĘDZI, ŁYKO, SYSTEM ARGENTYŃSKI, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, PKR, PLUTON, KWADRATNIKOWATE, INOKULACJA, ZBIORÓWKA, SONDA, SHP, KIT, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, SIÓDEMKA, ISK, ROZPOZNANIE FOTOGRAFICZNE, SUMA PROSTA, UBOGOŚĆ, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, PROCES NIEODWRACALNY, RANA CIĘTA, IDIOGRAFIZM, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, GOSPODARKA NARODOWA, WYWIAD, LIBIDO, PHISHING, KRES DOLNY, AMD, GAŁĄŹ, KOMBINACJA, BAZA NOCLEGOWA, MWK, HTG, REMONT BIEŻĄCY, OBSŁUGA, REKOMPILACJA, ROZPAD PROMIENIOTWÓRCZY, NEUROMEDIATOR, MEM, KRYTERIUM WALDA, BOB, POWTARZALNOŚĆ, SYSTEM ZARZĄDZANIA, KOD PRZEDROSTKOWY, BLOK, DRAMAT HISTORYCZNY, SZÓSTKA, PODWOZIE, RURALIZACJA, SOFISTA, ŁĄCZNIK, TERMIDORIANIN, KZT, ŚWIĘTY, PIĘTNASTKA, POMINIĘCIE, PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, GWAJAKOWIEC, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, ONEIRONAUTA, BARCZATKA DĘBOLISTNA, PARAWANING, ŚWIECA ZAPŁONOWA, SKUPISKO OSADNICZE, TELEINFORMATYKA, NALEWKA, ESP, NEBULIZACJA, CZTERDZIESTKA, JOTTABIT, INR, CELOWOŚĆ, GOOGLE, NIUS, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, SKRZYNKA KONTAKTOWA, WIELKA STOPA, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, MORFONOLOGIA, BAJT, UNIKAMERALIZM, REKRUTACJA, RACJONALIZM GENETYCZNY, ENANCJOMER, ISTRATI, LAK, WARTOŚĆ NOMINALNA, WYBIEG, YER, PEI, ELEKTROWNIA ATOMOWA, KODOWANIE SIECIOWE, HERB, KONFIGURACJA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, KONTRAST, ZASADA EKWIPARTYCJI, WYWROTKA, BHD, SILNIK TURBOODRZUTOWY, WYPAŁ, BANKOWOŚĆ MOBILNA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, MASOWOŚĆ, SPRZĄCZKA, ZWD, STROGONOW, BOZON CECHOWANIA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, TERMOIZOLACJA, WYMAGANIA SPRZĘTOWE, REFLEKS, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, PRODUCENT, ANUSZKIEWICZ, DAWCA OBRĄCZKI, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, DEMARKACJA, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, INTENCJONALIZM, PARADOKS EASTERLINA, NADRZEWNE JEŻOZWIERZE, ROPOWICA KŁĘBU, CHEERLEADERKA, BRANIE POD WŁOS, POBYT STAŁY, JEDNOSTKA, IMIENNOŚĆ, GATUNEK ENDEMICZNY, LAMPA WYŁADOWCZA, FLORYSTA, WEDEL, SĄD OGÓLNY, GRUPA ABELOWA WOLNA, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, PIERWOTEK, UKŁAD OPTYCZNY, GWIAZDA BETLEJEMSKA, AKTUALIZM, KRYTERIUM LAPLACE'A, SYSTEMATYKA, PRZESTRZEŃ ZWARTA, MEMORANDUM FINANSOWE, SIEĆ NEURONOWA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, WYWIAD CHOROBOWY, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, JEDNOŚĆ, PORT MORSKI, TERIER W TYPIE BULL, MRO, KRYTERIUM SAVAGE'A, REFLEKTOR, K.C, POTENCJAŁ IGLICOWY, PETABIT, SUBSTYTUCJA, KURIER PODHALAŃSKI, ŁAWKA REZERWOWYCH, WĘDRÓWKA DUSZ, INFORMATOLOGIA, ALPINIA GALGANT, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, WĄŻ POŻARNICZY, PLEJADA, SWAP PROCENTOWY, WIETRZENIE SOLNE, KOD, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, LAUFER CZARNOPOLOWY, EEK, ZAKON ŚWIECKI, REJESTRATOR, KOPUŁKA, PUBLIKATOR, MONOPOL, SPEKTROMETRIA MASOWA, ODMIANA MIESZAŃCOWA, BAROTROPIA, SMUKLICA ZWYCZAJNA, SPEAKER, OBSTAWA KAMIENNA, KONTRAKT TERYTORIALNY, TEMPO, GRZBIETORODOWATE, LINIA WODNA, TUSZ, PRZESTRZEŃ HILBERTA, FOTOGRAM, DETERMINIZM, WYMAGANIA SYSTEMOWE, OGIEŃ PIEKIELNY, NLG, NOK, FUTERKO, SOCJOEKONOMIKA, KRIOKAUTER, GŁOS ELEKTORSKI, KODEKS KARNY, JASNOŚĆ, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, BINARYZM, KOD SYGNAŁOWY, GAZ KOKSOWNICZY, POŁĄCZENIE ŚRUBOWE, GRAFIKA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, KODZIK, KMF, ANIMIZM, ŹRÓDŁO TERMALNE, FRYZ, GOFFER, ZESTRÓJ, QUIZ, TRZECI ZAKON, CZUJNIK CHEMICZNY, PAŃSZCZYŹNIAK, DOWÓD WPROST, HANDEL WEWNĘTRZNY, DEKONTAMINACJA, SILNIK PIERŚCIENIOWY, IMIGRACJA ZAROBKOWA, KODEKS CYWILNY, BI, RATING KREDYTOWY, PRZYPADŁOŚĆ, POLARYZACJA, PORÓD FIZJOLOGICZNY, IQD, SŁUŻBA SANITARNA, JON WODOROWY, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, SUPREMUM, OWULACJA, MIESZACZ, ?RETUSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRAFICZNA REPREZENTACJA INFORMACJI POPRZEZ KOMBINACJĘ CIEMNYCH I JASNYCH ELEMENTÓW, USTALONĄ WEDŁUG SYMBOLIKI DANEGO KODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GRAFICZNA REPREZENTACJA INFORMACJI POPRZEZ KOMBINACJĘ CIEMNYCH I JASNYCH ELEMENTÓW, USTALONĄ WEDŁUG SYMBOLIKI DANEGO KODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOD KRESKOWY graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki danego kodu (na 11 lit.)
KOD PASKOWY graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki danego kodu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOD KRESKOWY
graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki danego kodu (na 11 lit.).
KOD PASKOWY
graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki danego kodu (na 10 lit.).

Oprócz GRAFICZNA REPREZENTACJA INFORMACJI POPRZEZ KOMBINACJĘ CIEMNYCH I JASNYCH ELEMENTÓW, USTALONĄ WEDŁUG SYMBOLIKI DANEGO KODU sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - GRAFICZNA REPREZENTACJA INFORMACJI POPRZEZ KOMBINACJĘ CIEMNYCH I JASNYCH ELEMENTÓW, USTALONĄ WEDŁUG SYMBOLIKI DANEGO KODU. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x