ZESTAW USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, JAKIE POWINNY BYĆ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH STACJONARNYCH PUBLICZNYCH SIECI TELEFONICZNYCH NA TERYTORIUM DANEGO KRAJU, Z ZACHOWANIEM WYMAGANEJ JAKOŚCI I PO PRZYSTĘPNEJ CENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USŁUGA POWSZECHNA to:

zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium danego kraju, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESTAW USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, JAKIE POWINNY BYĆ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH STACJONARNYCH PUBLICZNYCH SIECI TELEFONICZNYCH NA TERYTORIUM DANEGO KRAJU, Z ZACHOWANIEM WYMAGANEJ JAKOŚCI I PO PRZYSTĘPNEJ CENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.860

CZWÓRKA, CIĄG POLIGONOWY, NIOB, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, DYFERENCJA, BIAŁORUSZCZYZNA, GEODEZJA SATELITARNA, STADO, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, BOĆWINA, WARTOŚĆ MODALNA, KUCZBAJA, FAGAS, KOŁCHOZ, GOŁĄBKA, BI, PERSKIE OKO, MAŁY KONSTRUKTOR, BOBIK PASZOWY, TAFA, OBRZEŻKOWATE, OBLICZE, RORAIMA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, DOPPELGANGER, SUPERKLIENT, JAGLANKA, TWIERDZENIE RAMSEYA, DWA OGNIE, DRUMFILL, JEDNOSTKA INFORMACJI, WARUNKOWANIE SPRAWCZE, AZA, NASTAWA, TALLIN, ARMIA, KALORIA, BILANS PŁATNICZY, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, PROGNOZA BRANŻOWA, WOJSKOWY, SĄD GARNIZONOWY, ZASTAW REJESTROWY, ANTONIM, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, TENDER WODNOSAMOLOTÓW, PARKINSONIZM, KONSTYTUCJA, PŁAWICA, HECA, FIREWALL, JURGIELT, AEROCASCO, PRAWO WEKSLOWE, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, AGAR, BREK, KWARTA AMERYKAŃSKA, LIMETA, DZIEWCZĘCOŚĆ, SCHEMAT SARRUSA, KARACZI, KLIENT, TYKA, STRASZAKI, NERWICA WEGETATYWNA, SZAROWIPTERYKS, BLIŹNIACZOŚĆ, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, KORA, STOSUNEK SŁUŻBOWY, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, INTEGRACJA POZIOMA, ETRANŻER, PALEONISKI, WARSZTAT, KOJCZYK, POSPOLITE RUSZENIE, INFORMACJA, CHIŃCZYK, POKŁAD STATKU, MIĘDZYNARODOWIEC, GINECEUM, PSZCZOLINKA RUDA, NUDZIARZ, INTERWENCJA ZBROJNA, ARGENTYŃSKOŚĆ, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, MORŚWINY, BOMBA NEUTRONOWA, LAURKA, RYGIEL, SPREJ, KOD KRESKOWY, SRALUCH, JAJKO, ROZTOCZE, GRUPA AMINOWA, ENERGIA WYMIANY, PARODOS, MINIPIŁKA, MOC WYTWÓRCZA, EDYTORSTWO NAUKOWE, DATARIA, ZUBOŻANIE, WIENIEC, LANDO, DOM PUBLICZNY, TERYTORIUM ZAMORSKIE, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, JEŻOWCE, OBIEG, PAŃSTWO MACIERZYSTE, ADIUSTACJA, SAJKA, KROBNIKOWATE, TWINNING, SPRAY, ANDROID, SUPERRAKIETA, PRACA INTERWENCYJNA, BADANIA SYSTEMOWE, TOPLES, UKRAINKA, JELENIOWATE, LEGALIZACJA JEDNOSTKOWA, ZIBI, DIPLOID, SPEAKER, ZBIÓR POTĘGOWY, KWACZ, GROBING, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, MONODRAMAT, PRACA WYJŚCIA, DEMOSCENA, KABEL, OKUPACJA, ŻARŁACZ LUDOJAD, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, KRZYWA PODAŻY, MYSZKA, BŁĄD PROCEDURALNY, MANDŻURIA, BOMBA EKOLOGICZNA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, KREACJA PIENIĄDZA, EUPELYKOZAURY, PRĄTNIKOWE, TANDETA, PRZEGRZANIE GOSPODARKI, ZRĄB ZUPEŁNY, GŁUPKOWATOŚĆ, MAŁOPOLSKOŚĆ, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, DZIAŁOBITNIA, TEMACIK, GWARA MIEJSKA, PARA MINIMALNA, DELFIN DŁUGOPYSKI, DEPORTOWANY, DODATEK MIESZKANIOWY, SOCJOLOGIA RADYKALNA, KUC SORRAIA, KRYTYCZNOŚĆ, KANALIZACJA KABLOWA, SPÓD, KIJANKA, KOSZT OCENY JAKOŚCI, REPOZYTORIUM, SYSTEM PARTYJNY, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, SZPILKA, HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ, FLIRCIARA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, GRODŹ, TWIERDZA, ZNAK CZASU, FAZA, DANINA, PLAC ZABAW, BIZANTYNIZM, STANEW, DELFIN ZWYCZAJNY DŁUGOPYSKI, NOCEK WĄSATEK, ZWROT WEKTORA, REGUŁA RAMSEYA, RURKA, BERGENIA, INFIMUM, GRANDA, KUCZBAJ, SZARADZIARSTWO, PŁETWAL, PARADOKS, PRACA STUDIALNA, PUSTELNIA, ZAWŁASZCZENIE, RZYMSKI, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, IZOTROPIA, HURYSA, BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA, LOBIA, UNIA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ANEKSJA, BAZYLEA, GUGLE, NORMALKA, JĘZYK MASZYNOWY, ASYMILACJA, MENEL, ATEST, SAUNAMISTRZ, ZNAK CZASÓW, WZROST GOSPODARCZY, SUPERMODELKA, PODEST, POMNIK, PAROLIST, WIERZYCIEL SOLIDARNY, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, KLASYFIKACJA KANADYJSKA, SŁOWO POSIŁKOWE, SYNCOM, RUCH ODRZUTOWY, BOROWIK WILCZY, LIBEREC, PROJEKT TECHNICZNY, BUCZYNA NIŻOWA, IMIGRACJA ZAROBKOWA, WODOCIĄGOWNIA, KOZIOŁ, KALANETYKA, OPERAT, BRODZIK, FIZJOGNOMIA, BILET ULGOWY, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, WIZJA LOKALNA, PĘTO, HAPLOID, AUDYTOR, KOD OGRANICZONY, SIECIARNIA, SŁODYCZ, RADZIECKOŚĆ, BURNETT, SPODEK, KAMERA TELEWIZYJNA, WALEC PARABOLICZNY, PAWIAN ANUBIS, POŻYTEK, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, DWÓJKA, PISCHINGER, MEDIALNOŚĆ, GOOGLE, PUŁAPKA, BRAK, DOKTORAT HONOROWY, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, PARZONKA, WIOŚLAREK, POWIEŚĆ RZEKA, RÓG MGŁOWY, WEZGŁOWIE, BAZA, MAGDEBURG, EGO, GĘSI, KĄT WEWNĘTRZNY, URLOP ZDROWOTNY, METAL, HIPERINFLACJA, ŁÓŻECZKO, KRAPLAK, TURCZYN, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, GOŁĄBECZEK, FEZ, PŁASZCZ KĄPIELOWY, TROJAN, BIJSK, MARKETING INWAZYJNY, GRUPA ROZWIĄZALNA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, CEL, WYCHODŹTWO, PERILLUS, MIKROSKOPIJNOŚĆ, KWARTA, DZIELNICOWY, NEOLIBERALIZM, ?ELEKTROINSTALACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.860 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESTAW USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, JAKIE POWINNY BYĆ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH STACJONARNYCH PUBLICZNYCH SIECI TELEFONICZNYCH NA TERYTORIUM DANEGO KRAJU, Z ZACHOWANIEM WYMAGANEJ JAKOŚCI I PO PRZYSTĘPNEJ CENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESTAW USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, JAKIE POWINNY BYĆ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH STACJONARNYCH PUBLICZNYCH SIECI TELEFONICZNYCH NA TERYTORIUM DANEGO KRAJU, Z ZACHOWANIEM WYMAGANEJ JAKOŚCI I PO PRZYSTĘPNEJ CENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USŁUGA POWSZECHNA zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium danego kraju, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USŁUGA POWSZECHNA
zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium danego kraju, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie (na 16 lit.).

Oprócz ZESTAW USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, JAKIE POWINNY BYĆ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH STACJONARNYCH PUBLICZNYCH SIECI TELEFONICZNYCH NA TERYTORIUM DANEGO KRAJU, Z ZACHOWANIEM WYMAGANEJ JAKOŚCI I PO PRZYSTĘPNEJ CENIE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ZESTAW USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, JAKIE POWINNY BYĆ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH STACJONARNYCH PUBLICZNYCH SIECI TELEFONICZNYCH NA TERYTORIUM DANEGO KRAJU, Z ZACHOWANIEM WYMAGANEJ JAKOŚCI I PO PRZYSTĘPNEJ CENIE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x