NAZWA TYLNEGO ŻAGLA NA JEDNOSTCE ŻAGLOWEJ TRZY- LUB WIĘCEJ-MASZTOWEJ; JEŻELI STATEK MA 2 MASZTY, TO OSTATNI MOŻE BYĆ NAZWANY BEZANEM TYLKO WTEDY, GDY PIERWSZY TO GROTMASZT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZAN to:

nazwa tylnego żagla na jednostce żaglowej trzy- lub więcej-masztowej; jeżeli statek ma 2 maszty, to ostatni może być nazwany bezanem tylko wtedy, gdy pierwszy to grotmaszt (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEZAN

BEZAN to:

nazwa tylnego żagla na jednostce żaglowej, co najmniej dwumasztowej, pod warunkiem, że jest to ożaglowanie skośne (suche) - np. na jolu, keczu, barkentynie, czy barku (na 5 lit.)BEZAN to:

najbardziej do tyłu wysunięty żagiel na statkach wielomasztowych; trójkątny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA TYLNEGO ŻAGLA NA JEDNOSTCE ŻAGLOWEJ TRZY- LUB WIĘCEJ-MASZTOWEJ; JEŻELI STATEK MA 2 MASZTY, TO OSTATNI MOŻE BYĆ NAZWANY BEZANEM TYLKO WTEDY, GDY PIERWSZY TO GROTMASZT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.520

PODODDZIAŁ, BLOK, PRZÓD, STATEK KOŁOWY, FILECIK, BILLBOARD, HERMASZEWSKI, NIEDOROZWÓJ, LODOWIEC FIELDOWY, MAWSON, KĘS, KOMPOZYCJA RAMOWA, PŁUCA, PRZESTRZEŃ FAZOWA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, FERETRON, PIĘĆDZIESIĄTKA, DZIEWIĘTNASTKA, MACZUGA, ORĘŻ, GAJNIK LŚNIĄCY, ARTYSTA, KANTATA, LABIRYNT, LIEBERMANN, AKT, METABAZA, MASA, UROBEK, PROMIEŃ, KARTKA, ŻALE, STAROINDYJSKI, ZAPRAWA, OPERA MYDLANA, MATECZNIK, JĘZYK CHIŃSKI, KORD, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, ANARCHIA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, PISIOR, ŁASZT, GRANAT, KER, JARZĘBINA, KOREKTOR, KORYTO RZEKI, MACIERZ TRÓJKĄTNA, KLAG, CZATKOBATRACH, KULTURA STARTEROWA, DEPTAK, NEPOTYSTA, KORYFEUSZ, ANDERS, ARGO, OBWIĄZKA, WYCIĄG, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, KOSZÓWKOWATE, AUREOLA, TRACZ DŁUGODZIOBY, BUNKROWIEC, UFNOŚĆ, SIŁA, WYZWOLICIEL, JASKÓŁKA, KOTWICA, SKOWYT, CYTOSTATYK, HEL, KĄT OSTRY, LIDER, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, DŹWIGNIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, EKLER, JAD PSZCZELI, PĘCHERZ, AKALKULIA, PAROWIEC, FULTON, LIMNIGRAF, BEWIK, PAWĘŻ, WCINKA, PELENG, ALARM, POMPA POŻARNICZA, WYSŁUGA LAT, JĘZYK, OGRANICZENIE WIEKOWE, TRAWERS, WIELOZADANIOWOŚĆ, CHCICA, WITACZ, OŚWIADCZENIE, DUCHOWY PRZYWÓDCA, BRUDY, MONASTER, CLL, NIEBIOSA, WIECZNE PIÓRO, KOMBATANTKA, GALAR, QUENDË, ZAPARZACZ, SPECJAŁ, CHLOASMA, PRZEDZIAŁ, LORDOSTWO, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, PINGWIN ANTARKTYCZNY, TRZMIELINA, BODMERIA, NEKROFILIA, NAKRĘTKA, TRANSKRYPCJA, WYDAWNICTWO SERYJNE, STRONA INTERNETOWA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, ULGA PODATKOWA, SALSA, FORMA, JESKE, TŁUMACZKA, PIECZĘĆ, ŁAMACZ BLOKADY, RUNA, TRANSLACJA, IDEACJA, PROLIFERACJA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, SZCZYTÓWKA, SIŁA NOŚNA, PROGRAM, PIERÓG, INTERWIZJA, FISTUŁA, TYRAŃSTWO, ANIMAG, TYRAŃSTWO, WISŁA, RYBA AMFIDROMICZNA, PĄCZEK, ŁÓŻKO, PROPAGANDA, REGIONALISTYKA, OPĘTANY, ŻÓŁW STEPOWY, SIEĆ, SAMOLOT, RENATA, EMBRIOGENEZA, CUDA NA KIJU, DZIAŁ, SEJNER, KREM, PAWILON, POTENTAT, PESTYCYD, DOBROSĄSIEDZTWO, ZADRA, HULK, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, ROBOTA, NOS, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, NULLIPARA, FALA WODNA, ŻAGLOWIOSŁOWIEC, OZÓR, ATREZJA JELITA GRUBEGO, GRAFFITI, WOSK, SKŁAD CELNY, KOSARZ, AMPEX, WINIETA, HUTA, PSYCHOLOGIA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, GIBBON, SUBSTANCJALIZM, BIOCYD, PIĘTNO, KASETKA, KLESZCZOWATE, ROŚLINA PASTEWNA, OBSZAR WODNY, WSZECHMOCNY, HETMAN, ŁANIA, KLAKSON RĘCZNY, TRYGON, SŁOBODA, KALANDER, FUTURE SIMPLE, SUROGATOR, OSESEK, KUDŁACZ, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, ANIMACJA, FLAMBIROWANIE, KOREK, NASTROSZ, UFO, SPOINA, KLINIKA ODWYKOWA, ROZCIEŃCZALNIK, FAŁ, LABIRYNT, BYDLĘ, KAMIEŃ NERKOWY, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KANAŁ, KUMOTERSTWO, ZGRED, DZIELNICA, PRZEDSTAWIENIE, KAŁAMARZ, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, KONWERGENCJA, LAVABO, PUŁAP, PIKADA, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, BUTYL, PRODUKT LECZNICZY, TYSIĄC, BRZOZA, WĄTEK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, FUNKTOR INTENSJONALNY, PEDOFILIA, SYGNATURKA, KUREK, EDWARD, HIGIENISTKA, PUSTELNIA, CHELAT, ŁYSIENIE, BELWEDER, AFISZ, SIARCZEK, ZŁOTOKWIAT, FUNT, FALAFEL, PERIOD, OGÓR, PANI, MASŁO, SOLANKA, CEGŁA DZIURAWKA, WALEŃ, METADANE, GLOBUS, KOD IDENTYFIKACYJNY, ADRES, OBÓZ DOCHODZENIOWY, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, PĘCZAK, ABLUCJA, DZIANINA, KLASA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ROŻEK, ZMIENNOPŁAT, PAS, TRÓJKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MŁODZI, PACHOŁ, BERLINGER, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, NASIĘŹRZAŁ, KAMICA MOCZOWA, SZYMEL, TAJEMNICA, LAS, ANGLOFOBIA, LENA, KOMIN, KWARTET, ZGROMADZENIE ZAKONNE, SSAK JAJORODNY, ZGRUPOWANIE, KARETKA REANIMACYJNA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, KLINIEC, LEKARSTWO, INSTRUMENTALIS, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, TRÓJSZEREG, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, AMUR, NAZWA ABSTRAKCYJNA, ?WĘGIERSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.520 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA TYLNEGO ŻAGLA NA JEDNOSTCE ŻAGLOWEJ TRZY- LUB WIĘCEJ-MASZTOWEJ; JEŻELI STATEK MA 2 MASZTY, TO OSTATNI MOŻE BYĆ NAZWANY BEZANEM TYLKO WTEDY, GDY PIERWSZY TO GROTMASZT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA TYLNEGO ŻAGLA NA JEDNOSTCE ŻAGLOWEJ TRZY- LUB WIĘCEJ-MASZTOWEJ; JEŻELI STATEK MA 2 MASZTY, TO OSTATNI MOŻE BYĆ NAZWANY BEZANEM TYLKO WTEDY, GDY PIERWSZY TO GROTMASZT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZAN nazwa tylnego żagla na jednostce żaglowej trzy- lub więcej-masztowej; jeżeli statek ma 2 maszty, to ostatni może być nazwany bezanem tylko wtedy, gdy pierwszy to grotmaszt (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZAN
nazwa tylnego żagla na jednostce żaglowej trzy- lub więcej-masztowej; jeżeli statek ma 2 maszty, to ostatni może być nazwany bezanem tylko wtedy, gdy pierwszy to grotmaszt (na 5 lit.).

Oprócz NAZWA TYLNEGO ŻAGLA NA JEDNOSTCE ŻAGLOWEJ TRZY- LUB WIĘCEJ-MASZTOWEJ; JEŻELI STATEK MA 2 MASZTY, TO OSTATNI MOŻE BYĆ NAZWANY BEZANEM TYLKO WTEDY, GDY PIERWSZY TO GROTMASZT sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - NAZWA TYLNEGO ŻAGLA NA JEDNOSTCE ŻAGLOWEJ TRZY- LUB WIĘCEJ-MASZTOWEJ; JEŻELI STATEK MA 2 MASZTY, TO OSTATNI MOŻE BYĆ NAZWANY BEZANEM TYLKO WTEDY, GDY PIERWSZY TO GROTMASZT. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast