OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE ZAJMUJE SIĘ POŚREDNICTWEM HANDLOWYM, SPRZEDAJE TOWARY, KTÓRE SĄ WŁASNOŚCIĄ ZLECENIODAWCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMISANT to:

osoba lub przedsiębiorstwo, które zajmuje się pośrednictwem handlowym, sprzedaje towary, które są własnością zleceniodawców (na 8 lit.)KONSYGNATARIUSZ to:

osoba lub przedsiębiorstwo, które zajmuje się pośrednictwem handlowym, sprzedaje towary, które są własnością zleceniodawców (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMISANT

KOMISANT to:

osoba lub przedsiębiorstwo, które zajmuje się pośrednictwem handlowym, sprzedaje towary, które są własnością zleceniodawców (na 8 lit.)KOMISANT to:

osoba pośrednicząca podczas sprzedaży i kupna (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE ZAJMUJE SIĘ POŚREDNICTWEM HANDLOWYM, SPRZEDAJE TOWARY, KTÓRE SĄ WŁASNOŚCIĄ ZLECENIODAWCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.048

KUCZBAJA, TOKSEMIA, DOLABELLA, BOLERO, OLGA, DZIEWCZYNA ULICZNA, POCIĄG SZPITALNY, LURA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ANTYPODY, ŁYSIENIE, EWALUACJA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, INDUKTOR, BLOKHAUZ, FILEMONKA, FAWORYT, PRZYPAŁ, NIESAMOWITOŚĆ, FOTOGRAFIKA, WIETRZENIE TERMICZNE, MEJLOWANIE, KOKPIT, LIRA KORBOWA, OTWIERANIE SERCA, PRAWA CZŁOWIEKA, LINIJKA, TAMPON, MIOPIA, ŻEGLARZ, TANIEC WSPÓŁCZESNY, OPOZYCJA, FAJERWERKI, TEATR ELŻBIETAŃSKI, KOŃ FIŃSKI, ŻAKARD, KARATE TRADYCYJNE, MARMURKOWANIE, POMYWAK, RANA, REMULADA, TALENT, MONIT, SPACJA, KOMORA ZAMKOWA, HAJDUK, TURBINA GAZOWA, KOR, JADŁOSPIS, CIEMNOTA, MAJDANIARZ, POŚWIST, NAKŁAD, OKARYNA, FRANCA, STRES OKSYDACYJNY, SOWIECKOŚĆ, STRUKTURALISTA, DEALPACK, KANARKI KSZTAŁTNE, DOBRO PODRZĘDNE, OWRZODZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, NIENIEC, PAJĄK, PILARZE, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, STOPIEŃ, DIAGNOZA, KLAWIATURA, MAJSTER, PIETROW, SAMOGŁOSKA, STREFA KONWEKTYWNA, MISA, METRESA, TYGRZYK PASKOWANY, TRÓJSTRONNOŚĆ, ENTOMOLOGIA, CZELESTA, ZBRODNIA, ODWROTNOŚĆ, ŁOWCA, BOZIA, KARIN, KREM, RYGIEL, RÓŻOWE OKULARY, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, DOLOT, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, LATAJĄCY DYWAN, PORODÓWKA, NARZĄD ROZRODCZY, OLEJARSTWO, PROTROMBINA, AUTOSZCZEPIONKA, CHOINKA, OKRES ZALICZALNY, BI, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, GLACE, MALUCZKOŚĆ, REKIN OWSONA, STABILIZACJA, SZCZYTNICA, ROZPADLISKO, KHMERKA, TYMPANON, ZARANIE, TOLERASTIA, OTĘPIENIE, ROZWÓJ ZARODKOWY, POCHLEBSTWO, ZŁĄCZE, POKRĘTKA, SZCZOTKA, SIEĆ, WYGIBAS, ASESOR, TARAN, WARSTWA ROGOWA, REGRESJA MORZA, GLEJCHENIOWATE, KARL, BURŁAK, STARORAKI, INSTRUMENT MECHANICZNY, POLIMER WINYLOWY, JOAN, WYSYP, RETENCJA, POMADKA, PRZĘDZIWO, LISZAJ PŁASKI, CLERK, GWIAZDA PIERWSZEJ WIELKOŚCI, LEPTOPLEURON, OPOŃCZA, POCISK ARTYLERYJSKI, PIASEK BĄBLOWCOWY, AEDICULA, ARAMEIZM, EGZEKUTOR, BANDANKA, TRACZ DŁUGODZIOBY, EROZJA WĄWOZOWA, CELT, PROFIT, ŻUL, OPERATOR, NOSOROŻEC JAWAJSKI, PIONIER, KASZTELAN DRĄŻKOWY, BIEGACZ, WIDLISZEK, GENDER, OOLITYT, OPUSZCZENIE, MANIERKA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, DRABINKI, PAPILOT, CZERPNIA POWIETRZA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, RAJD, KREOLKA, BARWA, ROKOWANIA ZBIOROWE, POJEMNIK, GAJNIK LŚNIĄCY, SŁUCHAWKA, WĘŻOWNIK, SZEZLONG, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, ZIOMKOSTWO, SZCZUR, WŁÓKNIAK TWARDY, STOLICA, TAGER, KOD ALFANUMERYCZNY, SAMORZUTNOŚĆ, SZARADA, KLEKOTKA, TROLLING, ALLEGRO, PŁATKI ZBOŻOWE, MUSZLA KLOZETOWA, BLANKIETOWOŚĆ, ALABASTRON, UPOWAŻNIENIE, RYCERZ ROZBÓJNIK, ROCK, JABŁKO ADAMA, WEDYZM, OSTROWIANKA, ODPROMIENNIK, GRÓDŹ, ASTERYZM, DORTMUNDER, PARZONKA, SIOSTRA KRWI, PRUSY, MAKARON, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, ALGRAFIA, OGRÓDEK, PASER, WETERYNARKA, EWOLUCJONIZM, OPIEKUN FAKTYCZNY, KOKSOCHEMIA, ZAKOCHANY, VAT, TOCZKOWCE, WSIOWY FILOZOF, ROGI, LINIA SPEKTRALNA, NOWOWIERCA, WAPIENNIK, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, SEROWNIA, LICZBA ATOMOWA, MIESIĄC, DRZEWIARZ, MSZYCZNIK, OTWARTA GŁOWA, HOSTIA, OSĘKA, MACH, POLE DRUMLINOWE, PRZEZIERNIK, DROZD, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, PRZEBITKA, PERKOZ GRUBODZIOBY, RACJONALIZATOR, DONIESIENIE, ZARAZA, DRAWIDYJSKI, GRINGO, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, TERCJA, MISO, REFORMATOR, CŁO PROHIBICYJNE, POROŚL, FLUIDYZACJA, DAWCA ORGANÓW, ZAKŁADZINY, MINERAŁ, CHLEBODAWCA, ZIELONE, GWIAZDOR, KICK BOKSER, MACH, AWIZO, RZEZAK, HOT DOG, LAS, ZBIEŻNOŚĆ, IMMUNIZACJA CZYNNA, STRZYKAWKA, LAKONIZM, AFRYKANIZOWANIE, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, MUSSET, KLOZET, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ŻĄDŁÓWKI, CZTERY DESKI, NIEDODMA PŁUC, CYNK, ISKRA, CZYŚCICIEL, BLOK RYSUNKOWY, ADIUWANT, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ERGONOMIKA, OWCA FRYZYJSKA, GNIAZDO NASIENNE, NUMERANT, PROROK, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, FERMAN, NAGRODA, CEREMONIA, ROŚLINA, KULT SOLARNY, PŁYTKA NAZĘBNA, KRAKOWIAK, WŻER, PIES GOŃCZY, LATANINA, ESPERANTYSTA, ŚRYŻ, MALUCH, ?ACHTERPIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.048 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE ZAJMUJE SIĘ POŚREDNICTWEM HANDLOWYM, SPRZEDAJE TOWARY, KTÓRE SĄ WŁASNOŚCIĄ ZLECENIODAWCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE ZAJMUJE SIĘ POŚREDNICTWEM HANDLOWYM, SPRZEDAJE TOWARY, KTÓRE SĄ WŁASNOŚCIĄ ZLECENIODAWCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMISANT osoba lub przedsiębiorstwo, które zajmuje się pośrednictwem handlowym, sprzedaje towary, które są własnością zleceniodawców (na 8 lit.)
KONSYGNATARIUSZ osoba lub przedsiębiorstwo, które zajmuje się pośrednictwem handlowym, sprzedaje towary, które są własnością zleceniodawców (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMISANT
osoba lub przedsiębiorstwo, które zajmuje się pośrednictwem handlowym, sprzedaje towary, które są własnością zleceniodawców (na 8 lit.).
KONSYGNATARIUSZ
osoba lub przedsiębiorstwo, które zajmuje się pośrednictwem handlowym, sprzedaje towary, które są własnością zleceniodawców (na 15 lit.).

Oprócz OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE ZAJMUJE SIĘ POŚREDNICTWEM HANDLOWYM, SPRZEDAJE TOWARY, KTÓRE SĄ WŁASNOŚCIĄ ZLECENIODAWCÓW sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE ZAJMUJE SIĘ POŚREDNICTWEM HANDLOWYM, SPRZEDAJE TOWARY, KTÓRE SĄ WŁASNOŚCIĄ ZLECENIODAWCÓW. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast