SIERPOWY LUB HAK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIOS to:

sierpowy lub hak (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIOS

CIOS to:

fakt, że ktoś kogoś uderzył (częścią ciała lub jakimś przedmiotem) (na 4 lit.)CIOS to:

przenośnie: trudne przeżycie, tragedia, bolesne doznanie (na 4 lit.)CIOS to:

blok kamienny w kształcie graniastosłupa, zwykle taki, którego przynajmniej jeden bok jest ozdobny (na 4 lit.)CIOS to:

stale rosnący siekacz słonia; kieł (na 4 lit.)CIOS to:

w geologii: zdolność danej skały do pękania w określony sposób (na 4 lit.)CIOS to:

w geologii: zbiór seryjnych spękań i szczelin w skałach uporządkowanych geometrycznie w odstępach większych niż kilka centymetrów, występujących w zespołach i systemach (na 4 lit.)CIOS to:

ociosana betka, drzewo lub kamień (na 4 lit.)CIOS to:

lewy prosty (na 4 lit.)CIOS to:

bokserski to np. hak albo sierp (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SIERPOWY LUB HAK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.226

PAWILON, BI, CHUDOŚĆ, KARBIDEK, KLASA, BATAGURY, CENTRALNE, KANAŁ ENERGETYCZNY, OBRÓT WTÓRNY, WAWRZYN, CZASZA, ZAMEK, PLOTER PŁASKI, KASETON, DRAM, PRZYRODNI BRAT, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, ŁUK TĘCZOWY, MONOPOL, OPONKA, FROTTOLA, PAS, ELIMINACJA, FALA WODNA, ŻYWA PAGINA, GLORIETA, SINICA, LASONOGI, WIGILIA, KOLEŻANKA PO FACHU, ŻYŁKA, CIĄGI, FIOLET GORYCZKI, WOTUM ZAUFANIA, ODSTĘP, EWOLUCJA KASKADERSKA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, PASTWA, DROGA GRUNTOWA, RODZAJ, SZKAPLERZ, PAŁĄCZEK, ROPA, UMOWA WIĄZANA, ZĘBORÓG, MARS, KARKÓWKA, TIPI, SOFCIK, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, WINDA, WYROBISKO GÓRNICZE, LANDLORD, WYSYP, ŁAMANIE, SOK, OLEJ, LALKARSTWO, JAN, MŁOTECZEK, KOPROFIL, CZERWONE ŚWIATŁO, WZÓR, FALA, SECIK, PLEŚNIAK, RĘCZNE STEROWANIE, WYMIAR, KASZA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, WRZECIENNIK, FALANGA, DWÓJKA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, SZLACHCIURA, KASZA JAGLANA, GROŃ, BOMBA WODOROWA, ZAKON MNISI, KARTOFELEK, TRIADA, DYMA, BEAN, NIEWOLNIK, SYGNAŁ, RAMPA, BIURO TECHNICZNE, DOMICYL, JEDWAB, DRUK ULOTNY, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, STARZEC, SKRYTKA DEPOZYTOWA, ANDANTINO, NAKAZ, FUTURE SIMPLE, HAK HOLOWNICZY, ZBRODNIA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, UPGRADE, TRĄBA POWIETRZNA, ZAKON KLERYCKI, MAJONEZ, KIEŁ, MIŁOŚĆ, PORCELANA STOŁOWA, NABIERACZ, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, KRZYŻ PAPIESKI, HIPERWENTYLACJA, NEKROPOLIA, PARCIAKI, LISTA STARTOWA, OKOLE, PORTFEL, SKOPEK, KARL, NAPAŚĆ, BANK DOMICYLOWY, GRZECHOTKA, TASIEMCE, POTENCJAŁ DZETA, OBLICÓWKA, ULOTKA, TRAFIENIE, OBCOWANIE PŁCIOWE, CZAJKA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, PIĘTNO, MŁOT, MIĘSO, WRAK CZŁOWIEKA, KULT ŚWIĄTYNNY, MONITOR, LEBERKA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, GIMBAZA, KONTENER, PLOTER GRAWERUJĄCY, HALO, DAWKA PROGOWA, WSPÓŁUCZEŃ, KONSYGNATARIUSZ, WAKUOLA, PALTO, KLINKIER, SZTUKA, SIAD, ADIUSTACJA, TRANSURANOWIEC, CIEŃ, WADA, PAROWIEC, RZADKOŚĆ, STALLE, WYCIERACZKA, PRZYLŻEŃCE, POWTÓRKA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, LINUKSIARA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, ANETA, POSKROMICIEL, SZPERACZ, CZART, CHARAKTERYSTYKA, TECHNIKA OPERACYJNA, ZAWRÓT, KREACJA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, KOMÓRKA, SŁODKOŚĆ, SZNUR, ZAKON MNISZY, DOSADNOŚĆ, JĘZYK POMOCNICZY, POLIMER FLUOROWY, BEKHEND, KAMIZELKA KULOODPORNA, TREPANACJA, ADIDAS, KLINIKA ODWYKOWA, BARWICZKA, HAK, KIEŁZNO, UCHO, GURU, IDENTYFIKACJA, ARESZT TYMCZASOWY, KACENJAMER, SIEROTA SPOŁECZNA, GROWL, BABKA, WARIATKA, DUPLIKACJA, RERECORDING, STARY MALUTKI, ŻUPA, DRABINOWIEC MROCZNY, KLASA, BATERIA, WSZARZ, KOGNITYWIZM, RITA, WSTAWKA, DZIRYT, MOPEK, ZAPRAWA, WYRAZY, KOLUMNA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, SIUSIUMAJTEK, KROKIEW, WILK, SELSKIN, WYROCZNIA, MODERATOR, WIEŚ PLACOWA, BĄBELEK, OBSŁUGIWANIE, STRZAŁ, ŁUSKA, SPADOCHRONIARZ, PANGSZURA INDYJSKA, PACHT, RÓŻANKA, EMBARGO, UNIWERSAŁ, KICAJ, PREFEKT, FLUID, FILTR POLARYZACYJNY, GALON, NIECHLUJ, ŁBISKO, SAUNAMISTRZ, BŁYSZCZYK, MOSTEK, DEWELOPER, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, NOTA PROTESTACYJNA, TYGIEL, TWIERDZENIE RAMSEYA, KOSZÓWKOWATE, RUMUŃSKOŚĆ, BLINDAŻ, RZEKA ROZTOKOWA, POLE ELEKTRYCZNE, ŁOM, CEL, PRÓBA JĄDROWA, ŁUPEK BENTONITOWY, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ĆWICZENIE, LEGALIZACJA PIERWOTNA, PIÓROSZ PIERZASTY, TOR, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, KOTLET SCHABOWY, REKLAMA PORÓWNAWCZA, HEGEMONICZNOŚĆ, WULGARYZM, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, MORDOKLEJKA, KOŃCÓWKA, CIELICZKA, PŁYWACZEK, CIASTKO, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, HOMOGENAT, ŁAŃCUCH, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, EMERYTURA POMOSTOWA, DRĄŻEK SKRĘTNY, ROBOTY DROGOWE, NACZYNIE, RAKIJA, CZĘŚĆ ZDANIA, FRONT STACJONARNY, BEZCZUCIE, UKŁAD, MASZOPERIA, PYTANIE, TEST ATOMOWY, NIESTOSOWNOŚĆ, KONEW, CIMELIUM, MIGRACJA, HAMULEC, ŻUŻLOBETON, WNIOSEK, SZKIELET, NIEBO, FANPEJDŻ, BENEFICJENT, KOTŁOWNIA, SĄD PODKOMORSKI, ZWAŁY, ?AUGUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.226 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SIERPOWY LUB HAK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SIERPOWY LUB HAK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIOS sierpowy lub hak (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIOS
sierpowy lub hak (na 4 lit.).

Oprócz SIERPOWY LUB HAK sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SIERPOWY LUB HAK. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast