W DAWNEJ POLSCE LOKALNY URZĘDNIK ZAJMUJĄCY SIĘ ADMINISTRACJĄ, OBRONĄ I SĄDOWNICTWEM NA POWIERZONYM MU TERENIE, W KTÓREGO CENTRUM ZNAJDOWAŁ SIĘ ZAMEK LUB GRÓD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASZTELAN to:

w dawnej Polsce lokalny urzędnik zajmujący się administracją, obroną i sądownictwem na powierzonym mu terenie, w którego centrum znajdował się zamek lub gród (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W DAWNEJ POLSCE LOKALNY URZĘDNIK ZAJMUJĄCY SIĘ ADMINISTRACJĄ, OBRONĄ I SĄDOWNICTWEM NA POWIERZONYM MU TERENIE, W KTÓREGO CENTRUM ZNAJDOWAŁ SIĘ ZAMEK LUB GRÓD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.521

WYGLĄD, DRABINOWIEC MROCZNY, KASA, LOBELIOWE, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, TRÓJKROK, GANGSTER, PROWANSALSKI, DARNIÓWKA POSPOLITA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, JELEŃ MILU, ALPINARIUM, KILOGRAM, EKLER, CHMURSKO, ORŁORYB, CYC, PRZYCISK DZWONKA, MAN, RUDKI, PONCZOWNICA, WIDOWNIA, JASIENICA, ODWSZAWIANIE, PASYWIZM, ZGŁĘBNIK, MACEDONIA, ROLNIK INDYWIDUALNY, ROWER POZIOMY, MODRASZEK ARGIADES, AKUSTYKA, WESTERN, ANGLISTYKA, ATOMIZM, CHILLI, FALC, OBRONA SKANDYNAWSKA, WOJ, DRUK ULOTNY, MAŁA GASTRONOMIA, WYZIEW, POŁUDNICE, FOLK, MASTOLOGIA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, PŁACA, ROBOTA, ROŻEK, MERYSTEM, TĘSKNOTA, EMALIA, KOCHAŚ, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, SUBSTANCJA DODATKOWA, HALOTRON, ARTYSTA, AKT MOWY, SZMUGIEL, OKNO, DZIKOWO, POTENCJAŁ DZETA, PAJĄCZEK, SIEĆ KOLEJOWA, RYBA AMFIDROMICZNA, RUSIEC, FACHURA, BAN, WSPÓŁREGENT, MAKSYMALIZM, WOŁOSKI, ANGIELCZYK, SIEDLISKO, EGZEMPLARYZM, RYBA UKWIAŁOWA, ACENA ARGENTYŃSKA, JEDNOPŁAT, OBOŹNY KORONNY, KLUCZ, APORT, ARCTG, TEKA, PINGWINEK, NASKALNIK, KURCZAK TIKKA MASALA, KOSÓWKA, CUDA NA KIJU, BARION, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, SOCZEWICA, ANTRYKOT, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, DROGI ODDECHOWE, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, NAMIAR, KAMERTON, KRÓLICZARNIA, WATA, CAŁKA PIERWSZA, KOSTKA, WKRĘTKA, GUMA, KRATA, STREFA HEMIPELAGICZNA, PURYNA, WYCHWYT, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, PAŁĄK, HOBBYSTA, WYZWANIE, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, KOSARZ ZWYCZAJNY, RAKÓW, WKŁADKA, SĘK OTWARTY, KANALIZACJA KABLOWA, URZĄD IMIGRACYJNY, ŁACINNICZKA, FREEGANIN, POPRZEDNIK, KRAJNIK, JAKOŚĆ, SZKIELET OSIOWY, EFEKT ZATŁOCZENIA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, SOWA, STOCZNIA ZŁOMOWA, SERW, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, AUREOLA, SZCZENIAK, RUTENISTYKA, MAPA AKUSTYCZNA, BRAK, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, DOBYTEK, PILATES, HISTORIA, SZARMANTERIA, KURDUPLOWATOŚĆ, OKOŃ, EKOMUZEUM, KWATERMISTRZ, PTASZEK, HANYS, EMBOLIZACJA, MAKI, WYPRAWIACZ, CUMULONIMBUS, ELEKTROCHIRURGIA, MANIERY, PALMA KRÓLEWSKA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, GRZEBIENIARZ, BAT, TENOR LIRYCZNY, DRAMAT MODERNISTYCZNY, PODKŁAD KOLEJOWY, NIEPOKORNOŚĆ, TRÓJKĄT, TERMA, BARCZEW, MORGA, TROP, KOŹLAREK, PREPAID, CHOJNACKA, DYFTYK, COLA, KOMISJA REWIZYJNA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, CZARNA KSIĘGA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, NĘCISKO, WARTOŚĆ, RYGIEL, PIECHUR, TEATYN, KABAŁA, FETA, SZKOCKI, PODYPLOMÓWKA, PIANO, STOPA NARZUTU, CHIRURGIA ESTETYCZNA, CHRYSTOFANIA, DOŚWIADCZENIE, REDA, ROCZNIKARZ, KŁUSAK ROSYJSKI, KAULIKARPIA, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, KOBUZ, OSTRZAŁ, ATOL, POLNIK PÓŁNOCNY, GĄSIENICZNIKOWATE, KAMIENIARZ, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, WARSTWA PERYDOTYTOWA, RZYMSKI, PRZEDSZKOLE, ZABIEG LECZNICZY, JAMOCHŁON, KAPONIERA, KOROZJA BIOLOGICZNA, GRUCHOT, ODTWÓRSTWO, ZAŁOM, ORGANIZM WYŻSZY, GALWANOSTEGIA, TAPIR GÓRSKI, TOPIEL, PIEŚŃ, OSTRACYZM, KRAKOWIACZEK, PLATYNOGŁÓWKA, MUNDŻAK CHIŃSKI, POROBNICA WŁOCHATKA, PRZEKŁADKA, CZAS, RAJ, ZAKON KONTEMPLACYJNY, PRZYKRYWKA, PRZEŻUWACZE, NEURONAUKA, OKRUSZYNKA, KLEROMANCJA, ZAKŁAD WZAJEMNY, MUSZLA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, TRÓJDŹWIĘK, POCZĄTEK, PRZECIEK, KAZAMATA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, NASADKA, FECHMISTRZ, JAPOŃSKOŚĆ, PUNK, POŻYCZKA, CIŚNIENIE, NANSUK, SOZOLOGIA, SPONDYLOSOMA, PIANISTYKA, ZAKWAS, OSPAŁOŚĆ, TAKSON MONOFILETYCZNY, UKRES, VIRGA, KAUTOPIREIOFAGIA, ODKRYCIE, NARRATOR, SOLITER, MUNICYPIUM, STACJA, HARD PORNO, SŁODKOŚĆ, STYLISTA, PROZODIA, ŻOŁNA, PALISADA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, GALAKTYKA, SKARGA, OMFALOMANCJA, WKŁAD, ANTYIMPERIALISTA, PANORA, KURACJA, PRZECIER, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, TAJNE NAUCZANIE, WIĘZIENIE, WŁÓCZĘGA, BURGRAF, POTNIK, KIELON, SALETRA, MUFLA, DIADEM, EDYKUŁA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, WIEWIÓRKA POSPOLITA, PRZEPŁYW, ZWINIĘCIE ŻAGLI, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, KREDKA WOSKOWA, POGROMCA, TĘPOLISTKA, CANTUS FIRMUS, SZASZŁYKARNIA, NAJEM OKAZJONALNY, OFIARA ZAKŁADZINOWA, WYTWÓRCA, ZEWNĘTRZE, JĘZYK SZKOCKI, ROZGAŁĘŹNIK, ZOONOZA, ?NOTACJA MUZYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.521 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W DAWNEJ POLSCE LOKALNY URZĘDNIK ZAJMUJĄCY SIĘ ADMINISTRACJĄ, OBRONĄ I SĄDOWNICTWEM NA POWIERZONYM MU TERENIE, W KTÓREGO CENTRUM ZNAJDOWAŁ SIĘ ZAMEK LUB GRÓD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W DAWNEJ POLSCE LOKALNY URZĘDNIK ZAJMUJĄCY SIĘ ADMINISTRACJĄ, OBRONĄ I SĄDOWNICTWEM NA POWIERZONYM MU TERENIE, W KTÓREGO CENTRUM ZNAJDOWAŁ SIĘ ZAMEK LUB GRÓD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASZTELAN w dawnej Polsce lokalny urzędnik zajmujący się administracją, obroną i sądownictwem na powierzonym mu terenie, w którego centrum znajdował się zamek lub gród (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASZTELAN
w dawnej Polsce lokalny urzędnik zajmujący się administracją, obroną i sądownictwem na powierzonym mu terenie, w którego centrum znajdował się zamek lub gród (na 9 lit.).

Oprócz W DAWNEJ POLSCE LOKALNY URZĘDNIK ZAJMUJĄCY SIĘ ADMINISTRACJĄ, OBRONĄ I SĄDOWNICTWEM NA POWIERZONYM MU TERENIE, W KTÓREGO CENTRUM ZNAJDOWAŁ SIĘ ZAMEK LUB GRÓD sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - W DAWNEJ POLSCE LOKALNY URZĘDNIK ZAJMUJĄCY SIĘ ADMINISTRACJĄ, OBRONĄ I SĄDOWNICTWEM NA POWIERZONYM MU TERENIE, W KTÓREGO CENTRUM ZNAJDOWAŁ SIĘ ZAMEK LUB GRÓD. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast