TRANSPORT SUBSTANCJI PRZEZ BŁONĘ BIOLOGICZNĄ, ODBYWAJĄCY SIĘ NA DRODZE CZYNNEJ LUB BIERNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WCHŁANIANIE ZWROTNE to:

transport substancji przez błonę biologiczną, odbywający się na drodze czynnej lub biernej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRANSPORT SUBSTANCJI PRZEZ BŁONĘ BIOLOGICZNĄ, ODBYWAJĄCY SIĘ NA DRODZE CZYNNEJ LUB BIERNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.319

BALANSJER, SYFON, PONCZ, AGREGATOR, MOZZARELLA, PRZESZKADZAJKA, PANEK, OBIEG PIENIĄDZA, PRECYPITACJA, BLASZKA, RZECZY OSTATNIE, ANONEK, BRIK, NABIODRNIK, OZONEK, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, GNIAZDO, CIOTECZNY DZIADEK, CIARKI, ONELINER, ZALANIE SIĘ, KOORDYNACJA RUCHOWA, WOSZCZYNA, OBROŻA, OSIEMNASTY, GNIAZDO, ALFABET GRECKI, REDUKCJA, HORYZONT, LEKCJA MISTRZOWSKA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, KOMETA, IMPERIUM VALYRII, SŁUPISKO, FURUNKULOZA, WYSPA KONTYNENTALNA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, KOPIEC, PROCES DOSTOSOWAWCZY, OWCA ROMANOWSKA, ŁUCZNIK, SCIENCE FICTION, NIEZBĘDNOŚĆ, SPÓŁKA CICHA, TREN, HEŁMOFON, SZTAFAŻ, KOLIMATOR, KLEJOWNIA, DANE BIOMETRYCZNE, CNOTLIWA ZUZANNA, MONITOR, WKŁAD GRUNTOWY, ALIENACJA POLITYCZNA, DZIOBÓWKA, ZIELENICE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, MARKETING SKOJARZENIOWY, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, MŁYNEK, SYN, CZARCIE NASIENIE, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, KULT, FIOLET GENCJANY, ZAINTERESOWANIE, STAN DEPRESYJNY, SIATKOWIEC, PROFESJONALISTA, OCZKO, ZBIORKOM, SANKI, POWIEŚCIOPISARZ, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, REGENERACJA, DENUNCJANT, KLEIK, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, ŁAPA, OKULARY, CZERPAK, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, ROŚLINA KOPALNA, LODOWIEC NORWESKI, ISLANDZKI, ATUT, WALKA ODWROTOWA, REGISTER, SŁUŻBA KOŚCIELNA, ZAWAŁ, BĄBEL, ZAWÓR, KWATERUNEK, NEUROTOKSYCZNOŚĆ, ZAKWASZENIE, MONOPTERES, ŻAKARD, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, WYROŚL, CIĄG GEOMETRYCZNY, KARACENA, SZMALCÓWKA, JONOFOR, TECHNIKA OPERACYJNA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, RACJA, WINIETA, STADIALNOŚĆ, BEZBRONNOŚĆ, SIOSTRZYCZKA, PROSPEKT EMISYJNY, PORT MORSKI, PRAWORĘKI, PRZYTULIA, SPÓŁKA-CÓRKA, ANILANA, CIOS, ANIMACJA, DANA, ANTRYKOT, SZPALTA, RAJD DAKAR, PŁYNNOŚĆ, DAWCZYNI, MIOPATIA ALKOHOLOWA, RENESANSOWOŚĆ, SZOGUN, CZEKADEŁKO, KATOLIK, PROSO, OGIEŃ KRZYŻOWY, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, TYRANIA, FACH, PLACEK, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, DUJKER MODRY, ZNAK, GEOCHEMIA ORGANICZNA, PRZYPADŁOŚĆ, KLASYCZNY HATTRICK, RUSZNIKARZ, OBSERWATOR, PIKIETA, MOŁOTOW, ŁAWA, KOŁKOWNICA, MOLE, GRAF PODSTAWOWY, CHARTER, ANALIZA FUNDAMENTALNA, KROK SKRZYŻNY, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, WĄTEK, NERW, DYSKRYMINACJA CENOWA, LUNETA, POCHLEBSTWO, RENÓWKA, HAIŃSKI, REPARACJA WOJENNA, PIERSI, RYT, ŁUPEK DACHOWY, JĘZYK PROTOSEMICKI, SZABER, SKIBKA, KATANA, PIEG, HETYTA, MATERAC, WEGETARIANIN, SYSTEMATYKA, TULEJA, PREPERS, WATA, WIROZA, PIES OGRODNIKA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, WIDZOWNIA, POLO, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, LEPTOPLEURON, KOMBINACJA LINIOWA, OKULTACJA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, INSTRUMENT, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, OSŁONKA RDZENNA, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, TEKA, PRZEKUPKA, KRZYŻ PAPIESKI, ZLEWKA, POSTRZEGALNOŚĆ, KERALCZYK, SKRZYDŁA, POWSTRZYMANIE, SORBET, POWSINOGA, RYBA MAŚLANA, MONASTER, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, KUCHNIA POLOWA, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, ROZWIDLACZ, MEDYCYNA SPORTOWA, KIERZNIA, ŁADOWNICA, NOSOROŻEC, UŻĄDLENIE, ASFALT, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, RASTER, PULPIT STEROWNICZY, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, KANAŁ BURZOWY, ŚLIZG STAWOWY, GALERIA HANDLOWA, ROZWÓJ ZALEŻNY, POGROBOWIEC, ARENA, KIR, LINIA ŚREDNICOWA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, ALEURON, FAJKA WODNA, NOZOLOGIA, SKRYBA, HIPERMETROPIA, KOKILARZ, MAZER, ŁUSKA, MARKIZETA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, LEŻA, PORWAK, KOZIOŁ, RYSOWNICA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, ZEGAR KWARCOWY, CWAJNOS, KAZACZOK, KOT, TRIADA, DRABKA, BIDULA, MAFIA PALIWOWA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, BONANZA, FRANKATURA WIELOKROTNA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, SZMALEC, ŚWIATŁO POZYCYJNE, METODA ODCHYLEŃ, SIKAWKA, MARCHWIANE RĘCE, ZIEMIA, PRYSZNIC, LATARNIA UMARŁYCH, DORYCKI, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, TRASA ŚREDNICOWA, FARSZ, TURECKI, RESTART, CENTRALA, CLERK, DOWÓD REJESTRACYJNY, PRZEKŁADNIA BOCZNA, WZGÓREK NASIENNY, WIĄZADŁO, BULAJ, KĄPIEL, TROLL, CHOROBA LOKOMOCYJNA, C, GRECKI, WOKABULARZ, RACA, SIATKA, BRYANT, BROSZKA, KONSERWA, KĄT DOPISANY, DIABEŁEK, POJEMNIK, ZUBOŻENIE, SYMPOZJON, BYSTROŚĆ, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, PIJALNIA, PARKIETAŻ, BLEŻNIA, PŁÓD, KASZTANEK, ?MAKRO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.319 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRANSPORT SUBSTANCJI PRZEZ BŁONĘ BIOLOGICZNĄ, ODBYWAJĄCY SIĘ NA DRODZE CZYNNEJ LUB BIERNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRANSPORT SUBSTANCJI PRZEZ BŁONĘ BIOLOGICZNĄ, ODBYWAJĄCY SIĘ NA DRODZE CZYNNEJ LUB BIERNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WCHŁANIANIE ZWROTNE transport substancji przez błonę biologiczną, odbywający się na drodze czynnej lub biernej (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WCHŁANIANIE ZWROTNE
transport substancji przez błonę biologiczną, odbywający się na drodze czynnej lub biernej (na 18 lit.).

Oprócz TRANSPORT SUBSTANCJI PRZEZ BŁONĘ BIOLOGICZNĄ, ODBYWAJĄCY SIĘ NA DRODZE CZYNNEJ LUB BIERNEJ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TRANSPORT SUBSTANCJI PRZEZ BŁONĘ BIOLOGICZNĄ, ODBYWAJĄCY SIĘ NA DRODZE CZYNNEJ LUB BIERNEJ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast