Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TRANSPORT SUBSTANCJI PRZEZ BŁONĘ BIOLOGICZNĄ, ODBYWAJĄCY SIĘ NA DRODZE CZYNNEJ LUB BIERNEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WCHŁANIANIE ZWROTNE to:

transport substancji przez błonę biologiczną, odbywający się na drodze czynnej lub biernej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRANSPORT SUBSTANCJI PRZEZ BŁONĘ BIOLOGICZNĄ, ODBYWAJĄCY SIĘ NA DRODZE CZYNNEJ LUB BIERNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.476

DETALISTA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, PENDYNKA, GALAS, SKŁAD, PROTEZOWNIA, KOTWICZNIKOWCE, DNO, ANKIETOWANA, PERKAL, PHISHER, SYMBOLIZM, ZASTRZALIN, NAŚLADOWNICTWO, REZYGNACJA, NIEDOPASOWANIE, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, LALKA, NISZA NIWALNA, PEIRESKIA, NAMIESTNIK, PROSUMENT, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, MASZYNKA, SERIA, PRZESTRZELENIE, SKRZYPOWE, QUEBECKI, MECHANIZM ODPALAJĄCY, SZCZUDLARZ, ŚWIAT, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, NOMOKANON, PARASZA, DOMINATOR, GOL SAMOBÓJCZY, AKTUALNOŚCI, AWANTAŻ, BASEN, GORSET ORTOPEDYCZNY, MAKRO, MASKOTKA, JEDNOSTRONNOŚĆ, WICEHRABIA, APRETURA, ARKA, WZGLĄD, GRYPA AZJATYCKA, OSTATNIE PODRYGI, OSIOŁ, ARPEGGIO, ALDROWANDA, INKORPORACJA, CZOŁÓWKA, FILTR, BOROWIKOWA, KARA GŁÓWNA, ORIENTACJA, PARADOKS GRAWITACYJNY, SOFCIK, PRZYKURCZ, SYNDROM, SKAZA MOCZANOWA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, DERMOKOSMETYKA, OBIEKTYWIZM, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, BOCZEK, BUFET, CHOROBA EULENBURGA, HETYCKI, OTWORZENIE SERCA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, SMOCZEK, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, POZYCJONOWANIE, ROFEKOKSYB, KOMBAJN ŚCIANOWY, METALICZNOŚĆ, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, WALCOWNIA ZIMNA, AJENCJA, ANTYNATURALIZM, PIĘTA, AFRYKAŃSKI, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, SEKSTOLA, DRĘTWOTA, ZIARNKO, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, WYROK, KACZY DÓŁ, BACIK, CZASOPISMO TEMATYCZNE, LEWOSKRĘT, INTELEKTUALIZM, SZTUKA DEKORACYJNA, RYBA DRAPIEŻNA, RZEZALNIA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, BALZAK, AFERA KOPERKOWA, RÓŻA SKALNA, LAJKRY, POKAL, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ODSZCZEPIEŃSTWO, TABLICA STEROWNICZA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, OLIGOFAG, TRAWERS, JABŁKO ADAMA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, WIEDENKI, UKŁAD SAMODZIELNY, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, CZEPLIWOŚĆ, RAGTIME, KRONIKARZ, PIONIER, SUKRALFAT, NARKOTYK MIĘKKI, MASELNICZKA, NABIEŻNIK, WSPOMNIENIE, KRATA, NEGACJONISTA, POWSZECHNOŚĆ, TEST SPRAWNOŚCIOWY, WIBRATOR, LOG, WELUR, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, DYSTRYKT, METAMORFIZACJA, TELEWANGELIZM, CESARZ, WILKOWNIA, CYRK, ANONS, MIEDZIORYTNIK, TRANSFER BUDŻETOWY, SZKŁO WENECKIE, KASA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, STĘŻENIE MOLALNE, REKRUTER, ISLAM, SYSTEM POWIERNICZY, AKUSTYKA, BIOMETRIA, NASOSZNIK TRZĘŚ, EKWILIBRYSTYKA, ISTOTA RZECZY, RENTA ODROBKOWA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, IMPEDYMENTA, REHABILITACJA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, UROZMAICENIE, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, PŁEĆ, EISEGEZA, ASPEKT, MODEL REDUKCYJNY, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, NASTAWNOŚĆ, BENCHMARKING, NENCKI, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, TUSZ, IDIOMATYZM, GALARETKA, ATAK, SZRANKI, CZÓŁNO, RYNNA, SZTANGA, KONTROLA ZARZĄDCZA, STRES, BELKOWANIE, MORAWSKI, PULSARY, DIZAJNERKA, MAZUREK, TWARDA DUPA, SUCHA IGŁA, MLECZKO, MANIFEST, KONWERTOR, KLEKOT, INTERWENIENT UBOCZNY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, AKTYWISTA, MINERALIZACJA, SHORT-TRACK, RETROGRADACJA, KONSERWACJA, ODDANIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, NACZYNIA POŁĄCZONE, DŁAWIDUDA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, ZEBROID, ŚLEDŹ, JELEŃ SCHOMBURGKA, OPŁATA SANKCYJNA, WŁÓCZĘGA, MIKSER, ODTRUTKA, SZESNASTKA, BARIATRA, KRZYWA, CHOROBA CAROLEGO, SMOCZA KREW, SIDLISZ PIWNICZNY, POSTĘP BIOLOGICZNY, KOLOR, OWCA KAMIENIECKA, NIESZPUŁKA, SAMOUCZEK, ULOTKA, TORPEDA AKUSTYCZNA, PTASZYNA, ABNEGATKA, WRZÓD TRAWIENNY, ŁAWNIK, KASZT, MYCKA, ODSKOK, OTWIERANIE DUSZY, JAMRAJ, OPIEKUN FAKTYCZNY, POKŁAD, HALOGENOWODÓR, NERKA WĘDRUJĄCA, ELIPSA, WIROSZYBOWIEC, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, DIONIZYJSKOŚĆ, BIOLOGIA SYSTEMOWA, ROZBIERACZ, LUDY TURAŃSKIE, OGÓREK MAŁOSOLNY, ZARZĄDZENIE, SZARA MYSZKA, CYNODONTY, SKŁAD PODATKOWY, NIECZUŁOŚĆ, ITINERER, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, GORETEKS, INKORPORACJA, PALEC CYNKOWY, MONETYZACJA, LEWICOWOŚĆ, KOMÓRKA MACIERZYSTA, DYPTYK, KOTWICA, STEREOTYPIA RUCHOWA, GŁÓD, INSTYTUCJA PRAWNA, SPICHRZA, GRAF PLANARNY, IMMUNOPATOLOGIA, PUNKT, WATA, SEKCJA RYTMICZNA, ŚRODEK PRAWNY, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, MIT, GEODEZJA LEŚNA, MĘKI TANTALA, USTERZENIE MOTYLKOWE, STREFA POŻAROWA, NIEWYPAŁ, SIATKA, FILM NOIR, MAJZA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, ŚPIĄCZKA, MILEW, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, CZYSZCZALNIA, PODGÓRZE, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, UNIA REALNA, ZEWŁOK, WILK, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, COKÓŁ, DŻET, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, LIRA TURECKA, INWERSJA, DZIUPLA, SONG, GALICJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.476 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: transport substancji przez błonę biologiczną, odbywający się na drodze czynnej lub biernej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRANSPORT SUBSTANCJI PRZEZ BŁONĘ BIOLOGICZNĄ, ODBYWAJĄCY SIĘ NA DRODZE CZYNNEJ LUB BIERNEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wchłanianie zwrotne, transport substancji przez błonę biologiczną, odbywający się na drodze czynnej lub biernej (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WCHŁANIANIE ZWROTNE
transport substancji przez błonę biologiczną, odbywający się na drodze czynnej lub biernej (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x